گلناز  صبوری
خلاصه عملکرد گلناز  صبوری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

گلناز صبوری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): گلناز صبوری رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان امام رضا(ع)
پست الکترونیک : SabouriG1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910454بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهخير
2971728بررسی آسیب شناسی برنامه آموزشی (کوریکولوم ) دوره پزشکی عمومی براساس رضایت مندی اساتید و دانشجویانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
3971592بررسی اپیدمیولوژیک سکته مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال های 96-97همکاردر دست اجرابلي
4971075پایش وضعیت تحقق برنامه مقیمی - ماندگاری پزشکان در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارعقد قراردادخير
5961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
6940723بررسی ارتباط مولفه های هوش سازمانی با شاخص های عملکردی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393همکارپایان یافتهخير
7940153پیشگویی آتروسکلروزیس بر اساس الگوهای بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
8931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
9931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
10931535بررسی میزان اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت نسبت به استاندارد سه ستاره بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
11931095بررسی میزان آگاهی مادران از مراقبت های نوزادی در 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)همکارپایان یافتهخير
12931003بررسی میزان رضایت بیماران از اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
13930684بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با تعداد زایمان های قبلی (1393)همکارپایان یافتهخير
14922759بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1392)همکارپایان یافتهخير
15922740ممیزی بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمنهمکارپایان یافتهخير
16922426بررسی تأثیر آموزش بر تقاضای مادر برای انجام سزارینهمکارپایان یافتهخير
17921956ارزیابی فن آوری سلامت Meek technique در گرافت پوستی در بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
18921896ممیزی بالینی مدیریت(تشخیص و درمان ) بیماران مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی حادهمکارپایان یافتهخير
19921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی)همکارپایان یافتهخير
20920682بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای ام البنین ، امام رضا(ع)،قائم(عج) برکیفیت مراقبت مادر و نوزادهمکارپایان یافتهخير
21910632بررسی علائم حیاتی چشم پزشکان حین عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیونهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
2970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم به بعد
3960547A Survey in the Basal Like Breast Carcinoma Phenotype in North East of IranPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395چهارم
4935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم
5935522Comparison of Two Methods for Measurement of HbA1c in Two University Hospitals of MashhadISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
6934370The Relationship between Matrons' Knowledge, Attitude, and Performance in Clinical Governance Domain and Mashhad Hospitals Fulfillment of Clinical Governance: 2013ISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393دوم
7934345Clinical Governance: Efficacy of Establishment in Mashhad Hospitalسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392سوم
8934015Evidence-Based Medicine: Studying the Attitude of Medical Residents in MashhadSID/Iranmedex/Magiranpatient saftey and quality improvment journal1393پنجم
9933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم
10933026Medical Waste Management in the second largest City of Iran (Mashhad) with Three-Million InhabitantsISCpatient safety and quality improvement journal1393مسئول
11932052Hepatitis-C Infection Incidence Among the non-Hodgkin’s B-cell Lymphoma Patients in the Northeast of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم
12931337clinical guidline in chronic heart failure in iranscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392پنجم به بعد
13930491Management of Chronic Heart Failurescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392پنجم به بعد
14925097Risk stratification and prognosis determination using 18F-FDG PET imaging in endometrial cancer patients: A systematic review and meta-analysisISIGynecologic Oncology1392سوم
15923848Patient Safety Culture Based On Medical Staff Attitudes In Khorasan Razavi, Iran Hospitals.ISIIranian J Publ Health1392پنجم
16923847وسایر سایت‏های تخصصیمجله پژوهشی حکیم1392پنجم به بعد
17923342Determining the Organizational Intelligence Level of Hospitals in Our Regionسایر سایت‏های تخصصیPatient safety and quality improvement journal1392چهارم
18923223Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391پنجم به بعد
1990296Esophageal Cancer in Northeast of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
22027ایمنی و سلامت شغلی در پرستاری1397تالیف و گردآوری
31436راه کار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی1395تالیف
41435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه