آرش  قلوبی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

آرش قلوبی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): آرش قلوبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : فلوشیپ
رشته تخصصي : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : GholoobiA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1379دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قلب و عروقپزشک متخصص1386دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اینترونشنال کاردیولوژیفلوشیپ1388دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960728بررسی اثر حجامت و اصلاح تغذیه بر علائم بالینی و فاکتورهای خونی بیماران مبتلا به آنژین پایدار قلبی مقاوم به درمانمجریدر دست اجرابلي
2960122بررسی عوامل خطر آترواسکلروز در بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر درمقایسه با سایر بیماران در بیماران بستری شده در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجرابلي
3950164بررسی اثر استفاده از نیتروگلیسرین داخل کرونری بر تخمین شدت و طول تنگی های عروق کرونر در آنژیوگرافی و یا انژیوپلاستی کرونرمجریپایان یافتهبلي
4940072بررسی تاثیرات آنولوپلاستی دریچه تریکوسپید باپروتز( رینگ) جدید محدب و زینی شکل بر شریان کرونر راستمجریپایان یافتهبلي
5921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92مجریپایان یافتهبلي
6921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIمجریپایان یافتهبلي
7920581بررسی آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی و / یا آنژیوپلاستی کرونر قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
8900181ارتباط بین شدت کبد چرب سونوگرافیک با شدت درگیری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
9960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکارعقد قراردادبلي
10960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرهمکارعقد قراردادبلي
11951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
12950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکاردر دست اجرابلي
13950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
14941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
15930516بررسی مقایسه ای نارسایی میترال متوسط در بیماران نارسایی قلب از دیدگاه اکوکاردیوگرافی در دو دسته ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ارتباط با پیش آگهی 6ماهه در بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
16930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
17910027ارزیابی بیشینه دز پوست بیماران تحت تصویربرداریهای مداخله ای قلبی با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس در بیمارستان های امام رضا(ع) و جوادالائمه(ع) ، مشهدهمکارپایان یافتهبلي
18900578بررسی تاثیر طب سوزنی در کنترل آنژین قلبی مقاوم به درمان دارویی در بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر بازهمکارپایان یافتهبلي
1989165مقایسه فراوانی انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963042The Relationship between Thrombolysis in Myocardial Infarction Frame Count and Fractional Flow Reserve in Patients with Moderate Coronary Stenosis Undergoing Coronary AngiographyChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان1396اول و مسئول
2961475Comparison of the prevalence of enteroviruses in blood samples of patients with and without unstable anginaPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396مسئول
3961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
4961000Effects of a 3D segmental prosthetic system for tricuspid valve annulus remodelling on the right coronary artery: a human cadaveric coronary angiography studyISIInteractive cardiovascular and thoracic surgery1396مسئول
5954142Myocardial bridging of the posterolateral branches of the right coronary arteryPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول و مسئول
6953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396اول
7953527Anomalous Intercoronary Communication with Unidirectional Flow in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Case ReportPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1395اول و مسئول
8953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395دوم
9952952Anomalous Origin of the Right Coronary Artery from the Midportion of the Left Anterior Descending Artery: A Rare Coronary AnomalyPMCThe Journal of Tehran Heart Center1395اول و مسئول
10951162Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery AnomalyISIinternational cardiovascular research journal1395اول و مسئول
11950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395پنجم
12950171Left Brachiocephalic Vein Cannulation in Bicaval Venous DrainageISITexas Heart Institute Journal1395دوم
13942761Coronary Emboli in a Young Patient with Mechanical Aortic Valve: A Rare Cause of Acute Myocardial InfarctionISIInt Cardiovasc Res J.1394اول
14942489The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical TrialPMCElectronic Physician1394اول
15942391Single coronary artery anomaly: Report of an extremely rare variationPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1394اول
16940791Coronary disease in scleroderma; report of two casesindex copernicusJournal of Case Reports in Practice1394سوم
17934742Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main TrunkPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1394اول و مسئول
18934628A Case of Metformin-Related Megaloblastic Anemia Presenting with PalpitationISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1394اول و مسئول
19933539Masked Ischemia on Myocardial Perfusion Imaging: A Case ExampleISCArchives of Cardiovascular Imaging1393اول و مسئول
20931260M-Guard Stent in Stemi Patients with High Thrombus Burden Lesions: A Prospective, Single Arm StudyISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1393مسئول
21930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393پنجم
22930767What is The Next Step When a Non-Compliant Balloon Does Not Pass through a Freshly Deployed Stent?PMCThe Journal of Tehran University Heart Center1393اول
23930031Evaluation of Maximum Patient Skin Dose Arising from Interventional Cardiology Using Thermoluminescence Dosimeter in Mashhad, IranscopusIranian Journal of Medical Physics1392سوم
24930029Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosisscopusJournal of Cardiology Cases1392اول
25930027Unique Echocardiographic Markers of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) in the AdultISIEchocardiography1392دوم
2691325entroviruses in acute miocardial infarctionISIiranian j publ health1391سوم
2789282Relationship between distribution of coronary artery lesions and renal artery stenosis in patients undergoing simultaneous coronary and renal angiographyPMCClinical Medicine Insights: Cardiology1389سوم
2888112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم
2987219Relationship between coronary and renal artery disease and associated risk factors in hypertensive and diabetic patients undergoing coronary angiography ISIeurointervention1387مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970216Grader technique in difficult stent delivery3rd Congress Of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1397بله
2970215Diminutive RCA dissection is not so diminutive3rd Congress Of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1397بله
3964052Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusion10th Middle East Cardiovascular Congress (MECC) Kish 2017کیشپوستر1396بله
4960639Non-culprit lesion PCI during STEMI became catastrophicEuroPCR 2017پاریسسخنرانی1396بله
5960328Strut separation after the proximal optimisation techniqueSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
6960327How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheterSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
7954441Safety of DOACs in Clinical Practice4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانسخنرانی1395بله
8954195ANOMALOUS INTERCORONARYCOMMUNICATION WITHUNIDIRECTIONAL FLOW IN THE ABSENCE OF OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASE:A CASE REPORTپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
9954194ANOMALOUS ORIGIN OF THE RIGHT CORONARY ARTERY FROM THE MIDPORTIONOF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY: A RARE CORONARY ANOMALYپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
10951876Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery Anomaly18th International Congress on Cardiovascular updateتهرانپوستر1395بله
11951737The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395بله
12951736The Role of PCSK9 Inhibitors in Dyslipidemia Management8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1395بله
13951130Pharmacologic reperfusion therapy in STEMIThe First Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes (ICACS)تبریزسخنرانی1395بله
14950776A case of silent early stent thrombosis following primary PCIاولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبیشیرازسخنرانی1395بله
15950748The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانپوستر1394بله
16941456یافته های اکوکاردیوگرافیک در منشا غیر طبیعی شریان کرونر چپ از شریان ریوی در بزرگسالان9th middle east cardiovascular congressIstanbuleسخنرانی1394خير
17940660Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main Trunk17th National Congress on Cardiovascular Updateتهرانپوستر1394بله
18940292CAD Prognosis; Perspectives from Interventional CardiologyThe 7th Razavi International Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
19933370Relationship between Distribution of Coronary Artery Lesions and Renal Artery Stenosis in Patients Undergoing Simultaneous Coronary and Renal Angiography3rd International Congress on Cardiovascular Diseasesمشهدسخنرانی1393بله
20932331Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosis16th National Congress On Cardiovascular Updateتهرانسخنرانی1393بله
21930854New Risk Models in the Assessment of Coronary Artery Disease Revascularization8Th Middle East Cardiovascular CongressIstanbulسخنرانی1392بله
22930769How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheter? Do it again and againEuroParisسخنرانی1393بله
23921649عدم برقراری مجدد جریان خون کرونر در زمان انجام آنژیوپلاستی اولیه در هر دو شریان نزولی قدامی چپ و سیرکومفلکس چپEuroPCR Congress 2012پاریسسخنرانی1391بله
24921119آناتومی و فیزیولوژی قلباولین کنگره بین المللی تصویربرداری غیر تهاجمی قلب و عروق ایرانمشهدسخنرانی1392بله
25921118خارج شدن یک استنت کارگذاری شده توسط وایر لنگر شدهEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
26921105درمان موفق پرولاپس وسیع مواد ترومبوتیک بوسیله استنت mesh coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
27921104درمان موفق پرفوراسیون شریان ایلیاک خارجی بدنبال آنژیوپلاستی عروق کرونر بوسیله استنت CP coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
28921103ارتباط بین بیماری عروق کرونر و کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت که تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرندکنگره بین المللی بیماریهای عروق کرونرمشهدسخنرانی1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه