آرش  قلوبی

 فعالیت های پژوهشی

 

آرش قلوبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرش قلوبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GholoobiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1379دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قلب و عروقپزشک متخصص1386دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اینترونشنال کاردیولوژیفلوشیپ1388دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950164بررسی اثر استفاده از نیتروگلیسرین داخل کرونری بر تخمین شدت و طول تنگی های عروق کرونر در آنژیوگرافی و یا انژیوپلاستی کرونرمجریپایان یافتهبلي
2940072بررسی تاثیرات آنولوپلاستی دریچه تریکوسپید باپروتز( رینگ) جدید محدب و زینی شکل بر شریان کرونر راستمجریپایان یافتهبلي
3921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92مجریپایان یافتهبلي
4921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIمجریپایان یافتهبلي
5920581بررسی آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی و / یا آنژیوپلاستی کرونر قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
6910409بررسی نتایج استنت گذاری عروق کرونر د رسالهای81 و80 13 ,در بیمارستان امام رضا(ع) پس از ده سالمجریعقد قراردادبلي
7900181ارتباط بین شدت کبد چرب سونوگرافیک با شدت درگیری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
8960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکارعقد قراردادبلي
9960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرهمکارعقد قراردادبلي
10951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
11950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکاردر دست اجرابلي
12950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکاردر دست اجراخير
13941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکاردر دست اجرابلي
14930516بررسی مقایسه ای نارسایی میترال متوسط در بیماران نارسایی قلب از دیدگاه اکوکاردیوگرافی در دو دسته ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ارتباط با پیش آگهی 6ماهه در بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
15930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
16910027ارزیابی بیشینه دز پوست بیماران تحت تصویربرداریهای مداخله ای قلبی با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس در بیمارستان های امام رضا(ع) و جوادالائمه(ع) ، مشهدهمکارپایان یافتهبلي
17900578بررسی تاثیر طب سوزنی در کنترل آنژین قلبی مقاوم به درمان دارویی در بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر بازهمکارپایان یافتهبلي
1889165مقایسه فراوانی انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
19941609بررسی ارتباط سندرم متابولیک و گروه های خونی مختلف در مردم مشهدناظردر دست اجرابلي
20941573مقایسه‏ی تأثیر آتورواستاتین و روزاواستاتین بر تغییرات قطعه‏ی ST در بیماران دچار سکته‏ی قلبی که تحت درمان آنژیوپلاستی اولیه‏ی پوستی کرونر قرار گرفته‏اند.ناظرعقد قراردادبلي
21941561بررسی همراهی پلی مورفیسم rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 با سندروم متابولیکناظردر دست اجرابلي
22940558مطالعه مورفومتریک حلقه دریچه های میترال و تریکوسپید و ساختار زیر دریچه و همخوانی با شاخص های مربوط به اکوکاردیوگرافی دو یا سه بعدی در جمعیت ایرانیناظردر دست اجرابلي
23921672تاثیر عمل جراحی قلب بازبه 2 روش با استفاده از دستگاه قلبی-ریوی وبدون کمک ازدستگاه قلبی ریوی بر روی آنزیم های کبدی وبیلی روبین دربیماران مبتلا به درگیری عروق کرونرناظرپایان یافتهبلي
24910905بررسی مقایسه ای میزان ویتامین D سرم در مبتلایان به درگیری عروق کرونر و افراد نرمالناظرعقد قراردادبلي
25910751بررسی نقش پیشگویی کننده نسبت حجم ماده حاجب به کلیرنس کراتینین (V/CrCl) و مقایسه ان با روش تعیین ریسک Mehran در ایجاد نارسایی کلیه ناشی از ماده حاجب(CIN) پس از انژیوگرافی و انژیوپلاستی کرونرناظرعقد قراردادبلي
26910396ارزیابی رابطه تنگی شریان کلیه با نفروپاتی ایسکمیک و پیشگویی کننده های کلینیکی آن در بیماران تحت آنژیوگرافی کرونرناظرعقد قراردادبلي
27900923مقایسه ی میزان سطح سرمی GDF15 (Growth-differentiation Factor-15) در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر با افراد با عروق کرونر طبیعیناظرپایان یافتهبلي
28900628مقایسه اثر استرپتوکیناز با آنژیوپلاستی اولیه بر پراکندگیQT در بیماران سکته قلبی حاد با صعود قطعه STناظرپایان یافتهبلي
29900570بررسی عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن چپ و سیستول بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به جریان خون اهسته عروق کرونری (slow flow ) در بیماران ارجاع شده جهت انژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان قائم در سال های 1390-1392ناظرپایان یافتهبلي
3089197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961475Comparison of the prevalence of enteroviruses in blood samples of patients with and without unstable anginaPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396مسئول
2961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseasescopusIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
3961000Effects of a 3D segmental prosthetic system for tricuspid valve annulus remodelling on the right coronary artery: a human cadaveric coronary angiography studyISIInteractive cardiovascular and thoracic surgery1396مسئول
4954142Myocardial bridging of the posterolateral branches of the right coronary arteryPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول و مسئول
5953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396اول
6953527Anomalous Intercoronary Communication with Unidirectional Flow in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Case ReportPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1395اول و مسئول
7953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395دوم
8952952Anomalous Origin of the Right Coronary Artery from the Midportion of the Left Anterior Descending Artery: A Rare Coronary AnomalyPMCThe Journal of Tehran Heart Center1395اول و مسئول
9951162Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery Anomalyscopusinternational cardiovascular research journal1395اول و مسئول
10950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395پنجم
11950171Left Brachiocephalic Vein Cannulation in Bicaval Venous DrainageISITexas Heart Institute Journal1395دوم
12942761Coronary Emboli in a Young Patient with Mechanical Aortic Valve: A Rare Cause of Acute Myocardial InfarctionISIInt Cardiovasc Res J.1394اول
13942489The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical TrialPMCElectronic Physician1394اول
14942391Single coronary artery anomaly: Report of an extremely rare variationPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1394اول
15940791Coronary disease in scleroderma; report of two casesindex copernicusJournal of Case Reports in Practice1394سوم
16934742Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main TrunkPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1394اول و مسئول
17934628A Case of Metformin-Related Megaloblastic Anemia Presenting with PalpitationISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1394اول و مسئول
18933539Masked Ischemia on Myocardial Perfusion Imaging: A Case ExampleISCArchives of Cardiovascular Imaging1393اول و مسئول
19931260M-Guard Stent in Stemi Patients with High Thrombus Burden Lesions: A Prospective, Single Arm StudyISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1393مسئول
20930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393پنجم
21930767What is The Next Step When a Non-Compliant Balloon Does Not Pass through a Freshly Deployed Stent?PMCThe Journal of Tehran University Heart Center1393اول
22930031Evaluation of Maximum Patient Skin Dose Arising from Interventional Cardiology Using Thermoluminescence Dosimeter in Mashhad, IranscopusIranian Journal of Medical Physics1392سوم
23930029Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosisscopusJournal of Cardiology Cases1392اول
24930027Unique Echocardiographic Markers of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) in the AdultISIEchocardiography1392دوم
2591325entroviruses in acute miocardial infarctionISIiranian j publ health1391سوم
2689282Relationship between distribution of coronary artery lesions and renal artery stenosis in patients undergoing simultaneous coronary and renal angiographyPMCClinical Medicine Insights: Cardiology1389سوم
2788112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم
2887219Relationship between coronary and renal artery disease and associated risk factors in hypertensive and diabetic patients undergoing coronary angiography ISIeurointervention1387مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960639Non-culprit lesion PCI during STEMI became catastrophicEuroPCR 2017پاریسسخنرانی1396بله
2960328Strut separation after the proximal optimisation techniqueSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
3960327How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheterSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
4954441Safety of DOACs in Clinical Practice4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانسخنرانی1395بله
5954195ANOMALOUS INTERCORONARYCOMMUNICATION WITHUNIDIRECTIONAL FLOW IN THE ABSENCE OF OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASE:A CASE REPORTپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
6954194ANOMALOUS ORIGIN OF THE RIGHT CORONARY ARTERY FROM THE MIDPORTIONOF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY: A RARE CORONARY ANOMALYپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
7951876Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery Anomaly18th International Congress on Cardiovascular updateتهرانپوستر1395بله
8951737The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395بله
9951736The Role of PCSK9 Inhibitors in Dyslipidemia Management8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1395بله
10951130Pharmacologic reperfusion therapy in STEMIThe First Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes (ICACS)تبریزسخنرانی1395بله
11950776A case of silent early stent thrombosis following primary PCIاولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبیشیرازسخنرانی1395بله
12950748The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانپوستر1394بله
13941456یافته های اکوکاردیوگرافیک در منشا غیر طبیعی شریان کرونر چپ از شریان ریوی در بزرگسالان9th middle east cardiovascular congressIstanbuleسخنرانی1394خير
14940660Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main Trunk17th National Congress on Cardiovascular Updateتهرانپوستر1394بله
15940292CAD Prognosis; Perspectives from Interventional CardiologyThe 7th Razavi International Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
16933370Relationship between Distribution of Coronary Artery Lesions and Renal Artery Stenosis in Patients Undergoing Simultaneous Coronary and Renal Angiography3rd International Congress on Cardiovascular Diseasesمشهدسخنرانی1393بله
17932331Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosis16th National Congress On Cardiovascular Updateتهرانسخنرانی1393بله
18930854New Risk Models in the Assessment of Coronary Artery Disease Revascularization8Th Middle East Cardiovascular CongressIstanbulسخنرانی1392بله
19930769How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheter? Do it again and againEuroParisسخنرانی1393بله
20921649عدم برقراری مجدد جریان خون کرونر در زمان انجام آنژیوپلاستی اولیه در هر دو شریان نزولی قدامی چپ و سیرکومفلکس چپEuroPCR Congress 2012پاریسسخنرانی1391بله
21921119آناتومی و فیزیولوژی قلباولین کنگره بین المللی تصویربرداری غیر تهاجمی قلب و عروق ایرانمشهدسخنرانی1392بله
22921118خارج شدن یک استنت کارگذاری شده توسط وایر لنگر شدهEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
23921105درمان موفق پرولاپس وسیع مواد ترومبوتیک بوسیله استنت mesh coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
24921104درمان موفق پرفوراسیون شریان ایلیاک خارجی بدنبال آنژیوپلاستی عروق کرونر بوسیله استنت CP coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
25921103ارتباط بین بیماری عروق کرونر و کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت که تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرندکنگره بین المللی بیماریهای عروق کرونرمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه