آرش  بیرقی طوسی

 فعالیت های پژوهشی

 

آرش بیرقی طوسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرش بیرقی طوسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی پلاستیک دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : beiraghia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940334مقایسه ترمیم و عوارض در انسیزیونهای ایجاد شده با کوتر و بیستوریمجریدر دست اجرابلي
2940270ارزیابی و معرفی تکنیک ماستکتومی با پدیکل درمال تحتانی در بیماران مبتلا به ژنیکوماستی درجه سهمجریپایان یافتهبلي
3940188ارزیابی ویژگی‎ها و اختلالات آناتومیکی فاشیای قدامی و عضلات رکتوس شکمی در تصاویر CT Scan انجام گرفته در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیمارستان قائم (عج) در طول سال 1394مجریپایان یافتهبلي
4930708بررسی گسترش تحت بالینی و درگیری مارژین در سرطان های بازال سل سرو صورتمجریپایان یافتهبلي
5922138بررسی جهت گیری رشد کارسینوم های بازوسلولر صورت در ارتباط با خطوط کشش پوستمجریدر دست اجرابلي
6910703بررسی تاثیر تغییرات آئین نامه دانش پژوهی به نحوه ارائه فعالیت های دانش پژوهی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7910371بررسی نتایج آلوگرافت پوستی در بیماران مبتلا به سوختگی درجه دو عمقی و درجه سهمجریپایان یافتهبلي
8910273بررسی ارتباط رادیوتراپی با دوز پایین درکودکی با درگیری های استخوانی در کارسینوم های بازوسلولر سرمجریپایان یافتهبلي
9900367بررسی ارتباط موقعیت ماگزیلا با برجستگی پشت بینیمجریپایان یافتهبلي
10900188بررسی ارتباط سن با طول بینی و تاثیر فعالیت عضله پایین آورنده تیغه بینی بر آنمجریپایان یافتهبلي
11900161بررسی ارتباط نسبت طول استخوان نازال به طول بینی با برجستگی پشت بینیمجریپایان یافتهبلي
1289860بررسی پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گاز معمولیمجریپایان یافتهبلي
1389799بررسی ارتباط هایپراکتیویتی عضله ی دپرسور سپتی نازی با تغییرات ارتفاع لب حین خندهمجریپایان یافتهبلي
1489439بررسی ارتباط هیپر اکتیویتی عضله ی پایین آورنده تیغه بینی با تغییرات قاعده بینی حین خندهمجریپایان یافتهبلي
1589438بررسی تغییر موقعیت مدیال ابرو بعد از رینوپلاستیمجریپایان یافتهبلي
1689234اثر جهت گیری گرافت های تمام ضخامت پوستی نسبت به ناحیه دهنده روی هیپرپیگمانتاسیون گرافت های کشاله ران در دستهای دچار سین داکتیلی و جمع شدگی ناشی از سوختگیمجریپایان یافتهخير
1788534بررسی استرس اکسیداتیو در مایعات تاولی ناشی از سوختگی و ارتباط آن با استرس اکسیداتیو در سرممجریپایان یافتهخير
1888482بررسی رابطه استرس اکسیداتیو و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سوختگیمجریپایان یافتهبلي
19951845تهیه یک پایگاه اطلاعات درمان چاقی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام در کلینیک های تغذیه سطح شهرهمکاردر دست اجرابلي
20940490بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا کارسینوم سلول اسکواموس لب بدون درگیری بالینی غدد لنفاوی ناحیه ای با استفاده از لفنو سینتی گرافیهمکارعقد قراردادبلي
21940320بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لنفوسیتوگرافی با تزریق رادیوایزوتوپ در بافت سالم اطراف زخمهمکاردر دست اجرابلي
22922172بررسی اثر curcumin بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
23900824طراحی نرم افزار آموزشی پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
24900519بررسی اثر ملاتونین بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
2589927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
2688338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
27951234بررسی تاثیر موسیقی بر درد و اضطراب کودکان تحت اقدامات پزشکی : مرور سیستماتیک و متاآنالیزناظردر دست اجرابلي
28900366بررسی اپیدمیولوژی و آنالیز مورتالیته خانم‌های حامله بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)ناظرپایان یافتهخير
2989580بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لفنو سینتی گرافیناظردر دست اجراخير
3089133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمناظرپایان یافتهخير
3189130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962267Dressing of the donor site of partial-thickness skin grafts with Vaseline gauze and fine mesh gauzeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول و مسئول
2953473Can Skin Allograft Occasionally Act as a Permanent Coverage in Deep Burns? A Pilot StudyPMCWORLD JOURNAL OF PLASTIC SURGERY1395دوم
3953379Rhinometry: an important clinical index for evaluation of the nose before and after rhinoplastyISIAESTHETIC PLASTIC SURGERY1386دوم
4953377Avulsion of the corrugator supercilii muscle through a closed rhinoplasty approachISIPlastic and reconstructive surgery1389دوم
5953374Relationship between Hyperactivity of Depressor Septi Nasi Muscle and Changes of Alar Base and Flaring during Smile.PMCWorld journal of plastic surgery1394اول
6953371Relationship between Changes of Nasal Length and Upper Lip Height during SmilePMCWorld journal of plastic surgery1395اول
7934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393سوم
8933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392سوم
9933006BCC and Childhood Low Dose Radiation(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1393اول
10931450The combined surgical treatment of High-Grade Gynecomastia (grad IIb-III simons)Embaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
11931393Does Orientation of Full-Thickness Groin Grafts Affect Hyperpigmentation in Burn Contracture and Syndactyly Hands?ISCWorld Journal of Plastic Surgery1392چهارم
12924931Smile analysis in rhinoplasty: a randomized study for comparing resection and transposition of the depressor septi nasi muscle.ISIPlast Reconstr Surg1392مسئول
13924929Effect of Depressor Septi Nasi Muscle Activity on Nasal Lengthening With TimeISIAesthetic Plast Surg1392اول و مسئول
1491584Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in Rhinoplastyindex copernicusافق دانش1389سوم
1590690Process of Scholarship of Teaching Has Been Successful in Mashad University of Medial Sciencesindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390دوم
1690660Comparison between acute physiology and chronic health evaluation system and abreviated burn severity index (ABSI) in prediction of burn patient’s mortalityindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390سوم
1790148Reconstruction of Buccal Mucosa, Upper and Lower Lip Defect Using Free Radial Forearm Flap with Palmaris Longus Tendon: A Case PresentationscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390دوم
1889524Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in RhinoplastySID/Iranmedex/Magiranافق دانش1389سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961250Scalp BCC features and childhood low dose radiationinternational khorasan congress of surgery 2015مشهدسخنرانی1394بله
2961249Relationship of childhood low dose radiation and bone involvement in scalp BCC3th International Khorasan Congress of Surgeryمشهدسخنرانی1393بله
3961248The combined Surgical treatment of High-Grade Gynecomastia (gradIIb-III simons)2th International khorasan congress of surgeryمشهدسخنرانی1392بله
4961247Dressing of the donor site of partial thickness skin grafts with Vaseline gauze and fine mesh gauze2th International khorasan congress of surgeryمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1106سوختگی، مراقبت و درمان 1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه