مهدی  طالبی
خلاصه عملکرد مهدی  طالبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی طالبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی طالبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : talebimh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392/04/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970176بررسی وضعیت غربالگری و مدیریت اختلالات روانپزشکی افراد میانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396مجریپایان یافتهبلي
2961182بررسی ارتباط وضعیت خواب با سلامت عمومی در سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395-1396 جهت تدوین راهنمای سلامت خواب برای پزشکان خانوادهمجریپایان یافتهبلي
3960559بررسی اثربخشی شربت ترکیبی بر پایه افتیمون بر تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به افسردگیمجریدر دست اجرابلي
4960046بررسی شیوع تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی به علت همسر آزاری فیزیکی در بین سالهای 95 تا96مجریپایان یافتهخير
5960045بررسی وضعیت سازگاری زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی،رحم اجاره ای و اهداء جنین و مقایسه آن با زوجین نابارور متقاضی طلاق با در نظر گرفتن نقش تیپ شخصیتی مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی و مراکز مشاوره وابسته به دادگاه خانواده در سال 96-95مجریدر دست اجراخير
6951730بررسی شیوع مصرف دخانیات در بارداری و پیامدهای مادری و نوزادی درحاشیه شهر مشهد و روستاهای تابعه،1396مجریپایان یافتهبلي
7941366بررسی عوارض روانپزشکی در بیماران دچار ترومای جمجمهمجریپایان یافتهبلي
8931199بررسی اثرکروسین زعفران در بهبود بیماران سندرم سوزش دهان(Burning mouth Syndrome) (کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده)مجریپایان یافتهبلي
9921197شناسایی عوامل خطر اقدام به خودکشی در بستری شدگان بخش مسمومین و سوختگی و سوانح بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهبلي
1088725تاثیر دوز بسیار پایین نالتروکسان در سم زدایی ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهبلي
1188713مقایسه سطح سرب خون در بیماران معتاد به تریاک و گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
12971567تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقابل بوپرونورفین در سال 1399-1398همکاردر دست اجرابلي
13971402تاثیر برنامه تمرینات کششی - مراقبه بر میزان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با زایمان زودرسهمکاردر دست اجرابلي
14971046مقایسه دانشجویان رشته های تحصیلی داروسازی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر نتیجه غربالگری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی (ADHD) در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
15971044مقایسه دانشجویان رشته های تحصیلی پرستاری، علوم آزمایشگاهی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر نتیجه غربالگری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی (ADHD) در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
16970287بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلوکوم قبل و بعد از عمل جراحیهمکارعقد قراردادخير
17961428بررسی میزان opiorphin بزاق در مبتلایان به سندرم سوزش دهان قبل و بعد از درمانهمکاردر دست اجرابلي
18961306بررسی میزان سلامت ذهنی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلیهمکاردر دست اجرابلي
19960473بررسی تاثیر توانمند سازی روان-تنی مادران در طول دوره بارداری ، بر ارتقا سلامت روان مادر و پیامدهای مادری و جنینیهمکارپایان یافتهبلي
20951463بررسی مقایسه ای شاخصهای عملکردی اورژانس در بیمارستانهای سوانح دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393 تا 1395همکارپایان یافتهخير
21951400بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برنظریه خودکارامدی بر سواد سلامت روانی ،خودکارامدی وافسردگی پس از زایمان زنان در حاشیه شهرمشهد درسال 1396همکارعقد قراردادبلي
22951351بررسی موارد خودکشی (از طریق مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در خانم های باردار ارجاع شده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ، در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
23951176بررسی موارد خودکشی (به دنبال مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان ارجاع شده به بخش اطفال و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
24950662مقایسه میزان اثربخشی هالوپریدول تزریقی و کویتیاپین خوراکی در کنترل دلیریوم بیماران در بخش اورژانس و مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
25941504بررسی سطح سیستاتین سی در موارد مسمومیت با ترامادول و احتمال بروز اختلال کلیویهمکاردر دست اجرابلي
26940308بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به کانسر کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا (ع) و امید شهر مشهد در نیمه دوم سال 1394همکارپایان یافتهبلي
27930987بررسی یافته های ام آر ای مغز در بیماران بستری بدلیل مسمومیت ترمادولهمکارپایان یافتهبلي
28930095بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1395همکارپایان یافتهخير
29920408بررسی فراوانی انواع خطاهای پزشکی در بیماران با شکایات بدون توضیح فیزیکی مراجعه کننده به کلینیک درد های دهان ،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد تا سال 96همکارپایان یافتهبلي
30920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانهمکارپایان یافتهبلي
31910729بررسی توانمندی رزیدنت های طب اورژانس در آموزش و نظارت بر عملکرد کارورزان اورژانس در نقش یک آموزگارهمکارپایان یافتهخير
32910722بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
33910582مقایسه کیفیت و سبک زندگی زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری در دوران بارداری وپس از زایمان همکارپایان یافتهخير
34901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
35901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهخير
36900235بررسی پیامد های حاد روان شناختی زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
3789600تاثیراجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد و اضطراب خا نم های نخست زا حین ترمیم اپی زیاتومیهمکارپایان یافتهخير
3889558مقایسه میزان خود ارزیابی و تطابق بارداری در زنان با و بدون تجربه ناباروریهمکارپایان یافتهخير
3989314مقایسه سطح اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده در افراد مبتلا به چاقیهمکارپایان یافتهخير
4089073تاثیر تجویز روزانه گیاه پنج انگشت (vitex agnus castus) در درمان اختلالات سندروم قبل از قاعدگی (Pms)همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981143Epidemiology of Suicidal Attempts by Poisoning and Related Risk Factors in Pregnant Women in Imam Reza Hospital, Mashhad, IranISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
2980332Evaluation of the effectiveness of crocin isolated from saffron in treatment of burning mouth syndrome: A randomized controlled trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE دوم
3974368Evaluation of Medical and Diagnostic Errors in Patients with Compliant without Physical Explanations Referred to OralMedicine Department of Mashhad Dental Faculty in 2013-2017ISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1398سوم
4970969Improvement of quality of life and mental health in methadone maintenance therapyindex copernicusMOJ Addiction Medicine & Therapy1396اول
5970809Identification of Effective Factors on Decision Making for Organ Donation in Volunteer Blood Donors in MashhadISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397سوم
6962833Comparison of Levels of Depression in Patients with Excessive Obesity Before and After Gastric Bypass SurgeryISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1395سوم
7962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396سوم
8961626postpartum depression ;from diagnosis totreatmentSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1396اول و مسئول
9961329Investigating the Underlying Psychiatric Disorders Leading to Suicide among Patients Hospitalized in Poisoning Center in Emam Reza Educational, Research and Treatment Center in Mashhad, 2015EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1396دوم
10961195Evaluation of the ability of emergency medicine residents in teaching and supervising emergency medicine internsPMCElectronic Physician1396چهارم
11954402Virtual reality and anxiety in primiparous women during episiotomy repairPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395پنجم به بعد
12950640Psychological characteristics of women with vaginal delivery, elective and emergency cesarean sectionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
13943175Factors Related in Suicide Attempts in Admitted Poisoned PatientsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
14941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394مسئول
15934977The effect of virtual reality on pain in primiparity women during episiotomy repair: A randomize clinical trialPMCIranian Journal of Medical Sciences1394پنجم به بعد
16932153The relationship between emotional intelligence and job performance in employees of Mashhad University of Medical SciencesEmbaseFuture of Medical Education Journal1393دوم
17931901Relationship between Behavioral Disorders and Quality of Life in Patients with Liver CirrhosisISCگوارش1393چهارم
18930770A Case Report of Deep Coma in A Pregnant Women with Amitraz Poisoningscopusزنان،مامایی ونازایی ایران1392مسئول
19930762The Relationship between Suicide Attempts and Different Phases of Menstrual Cycle in Womenscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1391اول
20930450Investigating the Effect of Emotional Intelligence on the Addiction Relapse after QuittingChemical AbstractASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1392مسئول
2192795گزارش یک مورد میوپاتی به دنبال مصرف پرفنازینSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران1386سوم
2290376Comparison of effectiveness of lecturing and self-learning on knowledge of participants in training courses of management of the patients with suicidal thoughts علمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390مسئول
2388493فراوانی علائم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیاییindex copernicusمجله طب نظامی1388چهارم
2487590Efficacy of topiramate as an adjunct medication in heroin withdrawal: A randomized control trialسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pakistan Psychiatric Society1387سوم
2587496رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387چهارم
2687451تأثیر گاباپنتین در کاهش گرگرفتگی زنان یائسهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387چهارم
2787298ارزیابی طیف دو قطبی در بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک سرپایی روان پزشکیسایر سایت‏های تخصصیاصول بهداشت روانی 1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972219توسعه فرهنگ مدیریت مشارکتی در ایجاد زمینه اموزش پاسخگو از طریق طراحی و راه اندازی دوره های اموزشی بین رشته ای کاراموزی، MPHو دستیاری پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
2961492کنترل استرسهای شغلی در دندانپزشکیکنگره کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
3961361Family Medicine Specialty, A Necessity in Today's Iranian societyinternational conference on family physicianشیرازپوستر1394بله
4961360Evaluation of Medical Students Satisfaction with Family Medicine Curriculum and Course Plan in Mashhad University of Medical Sciencesinternational conference on family physicianشیرازپوستر1394بله
5952230Should national health programs consist of screening part for suicide?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392خير
6951290اثر تب یونجه در مقایسه با پلاسبو یا دی هیدرو ارگوتامین در درمان میگرناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
7942519مقایسه اثر داروی گیاهی تاناستوم پارتنیوم با پلاسبو و دی هیدروارگوتامین در کنترل سردردهای میگرنیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
8932355the Influence of Cognitive Group Therapy Based on Mindfulness on Increasing Efficacy and Improving Symptoms of Addiction among Addicts8th International Congress on Addiction Scienceتهرانپوستر1393خير
9932354Comparing the Influence of Group Intervention Based on Acceptance and Commitment (ATC) to Increase Self-esteem among addicts8th International Congress on Addiction Scienceتهرانپوستر1393خير
10932352Studying Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Increasing the Quality of Life among People Suffering from Alcohol AbuseFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
11932077Neuropsychological Functions in Tramadol Abusers in Comparison to Normal Subjectsهشتمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانسخنرانی1393خير
12932076مقایسه حافظه صریح در میان افراد مصرف کننده آمفتامین و افراد بهنجارهشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1393خير
13931775اختلال استرس حاد بدنبال مداخله دندانپزشکی در یک کودک 8 سالهسیزدهمین کیگره بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایرانمشهدپوستر1393بله
14931754مقایسه میزان اضطراب ،افسردگی و استرس در افراد سالم و افراد دچار سوء مصرف الکلA Comparative Study of Depression, Anxiety and Stress between Alcohol Abuser Patients and normal people.مشهدپوستر1393خير
15931753مقایسه عملکرد اجرایی در افراد سالم وبیماران با سوءمصرف الکلFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393بله
16931752تاثیر مداخلات فرا شناختی در کاهش افسردگی در بیماران با سوء مصرف الکلFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
17931706عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392بله
18931679شیوع اختلال کم توجهی -بیش فعالی در بزرگسالان بستری شده با شکایت مسومیت با الکل در بخش مسمومین دانشگاه مشهدFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدسخنرانی1393بله
19931677ارتباط بین هوش هیجانی و خویشتن داری در بیماران مسموم شده با الکل در زمینه سوء مصرف الکلFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393بله
20931621عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در 6 ماهه دوم سال 13917th National Congress on Addiction Scienceتهرانسخنرانی1392بله
21930827مقایسه میزان یادگیری و رضایتمندی در دو روش آموزش الکترونیک و تلفیقی درس روانپزشکی در دانشجویان MPH پزشکی خانوادهاولین همایش کشوری چالشها و راه کارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392بله
22923463عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19525فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29382فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39354فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه