عزت  خداشناس
خلاصه عملکرد عزت  خداشناس
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عزت خداشناس

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عزت خداشناس رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khodashenase@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970915بررسی نوزادان بستری بدلیل سندرم محرومیتمجریدر دست اجرابلي
2970659تعیین رابطه سطح بیومارکر سیستاتین C در خون بندناف نوزادان ترم با با درجه بندی انسفالوپاتی هایپوکسیک ایسکمیکمجریدر دست اجرابلي
3970657فالوآپ وضعیت تکامل نوزادان مبتلا به آنسفالوپاتی هیپوکسی ایسکمیکدر سال اول زندگیمجریدر دست اجرابلي
4960697بررسی اثرات کورتیکواستروئید سیستمیک در درمان کودکان مبتلا به برونشیولیت بستری در بیمارستان (مرور سیستماتیک)مجریدر دست اجرابلي
5951726بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از زردی نوزادانمجریدر دست اجرابلي
6951579بررسی تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کیفیت زندگی و اسپیرومتری کودکان 6 تا18 سال مبتلا به فیبروز کیستیک مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
7950407بررسی شیوع و علل زمینه ای اختلالات الکترولیتی (هیپوناترمی و هایپرناترمی) در کودکان بستری دراورژانس بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
8940706بررسی تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی و هوازی و ترکیبی بر شایستگی حرکتی و عملکرد ریوی کودکان آسمی قبل از بلوغ مطالعه مقدماتیمجریپایان یافتهبلي
9940276تاثیر یک دوره برنامه ی تمرین تعادلی بر کنترل قامت کودکان نا شنوامجریپایان یافتهبلي
10922079اثر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطانمجریپایان یافتهبلي
11921199بررسی ارتباط انواع آنمی و اندکس های گلبول قرمز با تشنج ناشی از تب در کودکان 6ماه تا 5 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
12920907بررسی میزان تخمین دستیاران کودکان از دهیدراتاسیون در کودکان مبتلا به گاستروانتریتمجریپایان یافتهخير
1388005ارزیابی عملکرد قلبی در کودکان دیالیزی مجریپایان یافتهخير
1487552بررسی تأثیر مکمل روی بر رشد جسمانی و عملکرد شناختی ـ حرکتی کودکان دبستانیمجریپایان یافتهبلي
15980464بررسی علائم بالینی و عوارض مسمومیت هیدروکربن ها در کودکان بستری در سرویس مسمومین کودکان بیمارستان امام رضا در سال های 92 تا 99همکارعقد قراردادخير
16971400بررسی تاثیر روغن تری گلیسرید با زنجیره متوسط( mct oil )خوراکی در درمان زردی نوزادان رسیدههمکارعقد قراردادبلي
17971112بررسی علت مراجعه و تشخیص نهایی نوزادان بستری در اورژانس بیمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
18961454تعیین عوارض فوری انفوزیون ایمن گلوبولین وریدی در کودکانهمکاردر دست اجرابلي
19960698بررسی و مقایسه سه روش مصاحبه، نمای شماتیک و پخش فیلم بر رضایت والدین به انجام LP در کودکان مبتلا به تب و تشنجهمکاردر دست اجرابلي
20960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
21951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکارپایان یافتهبلي
22951271بررسی ارتباط بین واریانت پروموتوری ژن UGTP1A1 و ریسک ابتلا به هایپربیلی-روبینمی ایدیوپاتیک در یک جمعیت نوزادان ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
23951261بررسی پیامد اموزشی و پژوهشی پایان نامه های گروه کودکان در فاصله سالهای 1391 تا 1394همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
24951238بررسی ده ساله بیماران مبتلا به سندروم بارتر در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
25951224بررسی ده ساله سیر بیماری بیماران مبتلا به سیستینوزیس در بیمارستان دکتر شیخ از 1387 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
26951183بررسی مقایسه ای درمان داروئی(با دوز معمول دسموپرسین ) با درمان غیر داروئی ( آلارم یا زنگ شبانه ) در کودکان مبتلا به شب ادراریهمکارپایان یافتهبلي
27951017بررسی تاثیر پخش موسیقی درحین ویزیت کودک بر میزان رضایت مندی بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
28950805بررسی نحوه اندازه گیری تب واقدامات انجام شده توسط والدین در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ.همکارپایان یافتهبلي
29950783تروما درکودکان زیر5سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید کامیاب و طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
30950694بررسی درمانهای غیر آکادمیک جهت درمان شب ادراری توسط عطاری ها و یا فروشندگان داروهای گیاهیهمکارپایان یافتهبلي
31950553بررسی علل و یافته های برونکوسکوپیهای فیبر اپتیک انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال 95-94همکارپایان یافتهبلي
32950473ارائه مدلی جهت شناسایی اطفال بیمار دارای قابلیت ترخیص زودتر از موعد در زمان بلایا در بیمارستان های تخصصی کودکان و بخش های اطفال بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 1395همکارپایان یافتهبلي
33950297بررسی تاثیر برنامه آموزش منتخب داروهای سرپایی طب کودکان بر میزان دانش کارورزان در دوره سه ماهه اطفالهمکارپایان یافتهبلي
34950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
35941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیهمکارپایان یافتهبلي
36940950بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان(طرح های تاییدی کمیته مصرف منطقی دارو)همکارپایان یافتهبلي
37940694بررسی توصیفی مایع نخاع درکودکان 6 ماه تا 18 ماهه با اولین حمله تب و تشنج سادههمکارپایان یافتهبلي
38931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
39930310بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
40921046بررسی استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی دهیدراتاسیون در کودکان با گاستروانتریت همکارپایان یافتهبلي
41920870بررسی شیوع وانواع آنمی در کودکان 6 ماه تا 59 ماه بستری شده در اورژانس اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 92-93همکارپایان یافتهبلي
42911099بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی در بیماران مبتلا به گاستروانتریت در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981380The effect of training on variability and accuracy of overhand throwing in children with Down syndromeISIInternational Journal of Developmental Disabilities پنجم
2981041The Effect of a Selective Exercise Program on Motor Competence and Pulmonary Function of Asthmatic Children: A Randomized Clinical TrialISIInternational Journal of Pediatrics1398اول
3973352The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397مسئول
4971744The effects of a course of motor activities along with music on the balance, running speed and agility in children with AutismChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1397چهارم
5971416The effect of an aerobic exercise program on the quality of life in children with cancerISITurkish Journal of Pediatrics1396اول و مسئول
6970712Accuracy of pediatric residents in determination of dehydration in children with gastroenteritisPMCElectronic Physician1397اول
7964168Identification of Dermatoglyphic Patterns in Parents of Children with Cystic FibrosisISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
8964134The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autismISIComplementary Therapies in Clinical Practice1397چهارم
9963476Severe Backache followed by Lumbar Punctureindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
10963092There is an association between serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) concentrations and depression score in adolescent girls.ISIPsychoneuroendocrinology1396چهارم
11963008The effect of selective training program on the static and dynamic balance of Deaf ChildrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
12962835High Dose Supplementation of Vitamin D Affects Measures of Systemic Inflammation: Reductions in High Sensitivity C-Reactive Protein Level and Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) DistributionISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396اول
13961947The Comparison of Depth Perception in 7-9 Years Old Healthy Children with Developmental Coordination DisorderscopusJournal of Ecophysiology and Occupational Health1395چهارم
14950481Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in ChildrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم به بعد
15942782Systemic review of herbal medicine efficacy on neonatal IcterusSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
16942549The effect of Spark motor program on sensory-motor functions in children with developmental coordination disorderindex copernicusFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences1394مسئول
17941728The Effect of Zinc Supplementation on Cognitive Performance in SchoolchildrenISIInt J Pediatr1394اول و مسئول
18940864Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Neonatal HyperbilirubinemiaISIIranian Journal of Neonatology1394اول و مسئول
19940422Hypercalciuria following ceftriaxone a fact or mythPMCjournal of renal injury prevention1394پنجم
20934978Mercury poisoning in two 13-year-old twin sistersISIJournal of Research in Medical Sciences1393اول
21931287The Frequency and Characteristics of Hypothyroidism Jaundice in Neonates with Hyperbilirubinemia; A Ten-Year Surveyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1393مسئول
22930420The effect of walking, relaxation and their combination on blood pressure in patients with hypertensionISCمطالعات روان‌شناسی ورزشی1392سوم
23930419Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971403Association of serum high-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)concentrations and depression score in adolescent girlsاز تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2970895ارتباط افسردگی و پرخاشگری با شیوع سندروم روده ی تحریک پذیرNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
3970894ویتامین D: فاکتور تغییر دهنده ی مایکروبایوم دستگاه گوارشNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
4970892ارتباط سطح سرمی hs-CRP و افسردگی در دختران دبیرستانیNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
5970891تاثیر مکمل یاری مگادوز ویتامین D بر کاهش مارکر های التهابیNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396خير
6963100نقش تمرین مهارت های ذهنی درعملکرد انساناولین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب-رفتاریمشهدسخنرانی1396بله
7963087Febrile seizure and type of anemia in childrenصرع کودکانمشهدسخنرانی1396بله
8952445The Effect Of Aerobic Training On Static Balance And Eye-Hand Coordination In Children With Cancerدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395بله
9950287ازمون غربالگری دنورتکامل و اختلالات ان در کودکانمشهدسخنرانی1395بله
10943105تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطاناولین همایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394بله
11943030تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطانهمایش ملیکیشسخنرانی1394بله
12935087The pattern of bacterial infection based on positive culture resultsولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
13932093Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenEAACI Congress 2014Copenhagen, Denmarkپوستر1393خير
14931369اثر روی در ایمنی سلولی کودکان 6 سالهدوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژیتهرانپوستر1393خير
15930539Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in Childrenکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکانمشهدپوستر1393خير
16930474ارتباط فعالیت جسمانی اوقات فراغت، نمایه توده بدنی و مهارت های حرکتی بنیادیسومین سمینار سراسری تغذیه،رشد و تکامل کودکان و نوزادانمشهدپوستر1392بله
17930473تأثیر برنامۀ منتخب تربیت بدنی مناسب رشدی و بازی¬های سنتی بر رشد شناختی و شایستگی حرکتی کودکان پیش¬دبستانیسومین سمینار سراسری تغذیه،رشدو تکامل کودکان و نوزادانمشهدپوستر1392بله
18930459Children Sedation during Gastrointestinal Endoscopy Comparison of Two Methodsinternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
19930447Effect of zinc status on Immunity in healthy childrenششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکانمشهدپوستر1392بله
20930445رابطۀ وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانیششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
21930418مکمل زینک و بهره هوشی کودکان دبستانیاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392بله
22930414ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی پلی کلونال جهت بررسی هلیکوباکترپیلوری درکودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393بله
23930413ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393بله
24930411تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد 1381-1391اولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله
25930217شیوع هیپوگلیسمی در کودکان با استفراغ و کاهش دریافت خوراکی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19505فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29424فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39298فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه