محمدرضا  مطیع

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدرضا مطیع

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدرضا مطیع رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : MotieM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
رئیس شبکهبهداشت ودرمان کردکوی1377/06/101378/06/10
معاون درمان ودارودانشگاه علوم پزشکی گرگان1378/06/011381/12/15
عضو شورای پژوهشی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی گرگان1379/07/251382/01/30
مدیر حوادث وفوریت های پزشکی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مشهد1385/07/161389/12/15
عضو شورای سیاستگذاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشوروزارت بهداشت ودرمان مدیریت حوادث1387/08/061389/12/15

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951456بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس ساب تایپ بیولوژیک تومور طی 10 سال گذشتهمجریدر دست اجرابلي
2950447طراحی و اجرای نرم افزار مدیریت مشکل بیمار و مقایسه آن با آزمون شفاهی جهت ارزیابی صلاحیت‌های بالینی جراحی دانشجویان پزشکی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-95مجریدر دست اجراخير
3940423بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در استان خراسان رضویمجریدر دست اجرابلي
4940097بررسی اثر تجویز البندازول قبل از عمل بر روی حیات اسکولکس ها در کیست هیداتید کبدیمجریدر دست اجرابلي
5931291بررسی ارتباط بیان ژن COX-2 باعلایم کلینیکی در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریدر دست اجرابلي
6921617تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
7921146بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
8910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهمجریپایان یافتهبلي
9910508بررسی اختلال عملکرد تیروئید در سرطان پستان قبل از جراحیمجریپایان یافتهبلي
10900850بررسی اثر هایپرگلایسمی گذرا پری اپراتیو بر عفونت محل عمل بعد از عمل ماستکتومیمجریپایان یافتهبلي
11900708بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی بیلی روبین توتال در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حادمجریپایان یافتهبلي
12900647بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین، کلپروتکتین و لاکتوفرین دربیماران مشکوک به اپاندیسیت حادمجریپایان یافتهخير
13900624بررسی میزان عفونت محل عمل در بخش جراحی بیمارستان امام رضا در مدت پنج سال(1390-1385)مجریپایان یافتهبلي
1489925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1589007بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به توده آپاندیکولر و تعیین فاکتورهای موئر در پاسخ به درمان نگهدارنده در بیماران بستری در مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) طی سال های 1394-1389مجریپایان یافتهبلي
1687882بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوزمجریپایان یافتهبلي
17950639بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری تحت درمان با هپارین پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
18950457بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان مسن بیشتر از 65 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکارپایان یافتهبلي
19950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
20950322بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان جوان کمتر از 35 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکاردر دست اجرابلي
21941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکاردر دست اجرابلي
22930922بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتهمکاردر دست اجرابلي
23922898بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجی- مرحله دوم کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
24922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89همکارپایان یافتهبلي
25920539تاثیر پروپرانولول درمدیریت درد حاد در بیماران ترومایی وغیرتروماییهمکارپایان یافتهخير
26910817بررسی سطح سرمی substance p وتوزیع بافتی رسپتور های NK-1 در پروگنوز سرطان تیروئیدد همکارپایان یافتهبلي
27910498بررسی و مقایسه نتایج کوتاه مدت موارد جراحی کیست هیداتیک کبد به روش لاپاروسکوپی و باز در بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های 91-1385همکارپایان یافتهبلي
2889927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
2989351بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به کیست هیداتید کبدیهمکارپایان یافتهخير
3088794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
3188709بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجیهمکارپایان یافتهبلي
3288529بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaدر درمان بیماران با سینوس پیلونیدال که تحت جراحی برداشت نسجی و ترمیم اولیه قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
3387633بررسی فراوانی عوامل تنش زای شغلی تکنیسینهای اورژانس پیش بیمارستانی مشهد همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970479Molecular Landscape in Alveolar Soft Part Sarcoma: Implications for Molecular Targeted TherapyISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397پنجم به بعد
2963832Evaluation of thyroid dysfunction in breast cancer before surgery.ISIBiomedical Research1396اول و مسئول
3963830Evaluation of Serum Immunoglobulin a Levels in Patient with Suspected Intestinal Ischemia as a Diagnostic Biomarkerسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395اول
4962253The Relationship Between Cholecystitis and Presence of Helicobacter pylori in the GallbladderISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1396اول و مسئول
5962228Metastasis of alveolar soft part sarcoma of the retroperitoneumto distal phalanx of handISCJournal of Surgery and Trauma1395اول و مسئول
6961456Evaluation of the diagnostic value of serum level of total bilirubin in patients with suspected acute appendicitisPMCElectronic Physician1396اول و مسئول
7960115Comparing the incidence of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in patients receiving heparin (UHF) and enoxaparin (LMWH).ISIBiomedical Research1396اول و مسئول
8953365Determining Factors Affecting Student- Professor Relationshipin Performing Educational and Learning Activities from thePerspective of Male and Female Apprentices, Interns and Assistants Students of Mashhad University of Medical SciencesISCfuture of medical education journal1395اول
9952972Alveolar Soft-part Sarcoma of the Retro Peritoneum: A Case Report and Review of the Literatureindex copernicusAcademic journal of surgery1395اول
10952599Left-Sided Inferior Vena Cava Encountered During Organ Retrieval Surgery: Report of Two CasesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE1395چهارم
11951224The challenges and limitations of the theoretical Coursers from the perspective of General Surgery trainees in Mashhad University of Medical Sciences.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1394مسئول
12951187Chronic Anal Fissure: A Comparative Study of Medical Treatment Versus Surgical Sphincterotomy.PMCacta medica iranica1395اول و مسئول
13934206Concomitant Splenic and Hepatic Hydatidosis: Report of Two Cases and Review of the LiteraturePMCActa Medica Iranica,1393مسئول
14931230Asesment of surgical site infection risk factors at Imam Reza hospital, Mashad, Iran betwen 206 and 2011PMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)1393اول
15931074Evaluate the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis.ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1388
16930085Prevalence of job stressors in male prehospital emergency techniciansISCاصول بهداشت روانی1389اول
17925048Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of three casesSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392دوم
18925046Conservativemanagement of asymptomatic hepatic hydatid cyst in pregnancy: our experience in seven patientsSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
19925007Step by step clinical diagnosisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
20921536Bacteriological study of bile in cholelithiasis patients undergoing cholecystectomy in Azar Hospital of Gorgan (2005-2006)ISCمجله علوم پزشکی رازی1389اول
21921534[Spontaneous rupture of the spleen secondary to amyloidosis.ISIJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392مسئول
2290617Modifiable Risk of Breast Cancer in Northeast Iran: Hope for the Future. A Case-Control StudyISIBreast Care1390اول
2390502Large Omental Cyst: A Case Report and Review of the LiteraturePMCActa Medica Iranica1390مسئول
2490481Primary Localization of a Hydatid Cyst in the Latissimus Dorsi Muscle: An Unusual LocationISISurgical infections1390اول
2589799شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسینهای مرد اورژانس پیش بیمارستانیسایر سایت‏های تخصصیمجلهی اصول بهداشت روانی1389اول
2689592Study of the Radical vs. Conservative Surgical Treatment of the Hepatic Hydatid Cyst: A 10-Year Experiencescopus Indian Journal of Surgery1389اول
2789292Breast Cancer Risk Factors in Women of Golestan Province in Iran: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389دوم
2889278Prevalence of job stressorsin male pre-hospital emergency technicians(Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389اول
2989205Late presentation of Hirschsprung's disease as sigmoid colon volvulus: report of four cases and review of the literature ISIColorectal Dis1389سوم
3088446بررسی درمان تهاجمی و محافظه کارانه کیست هیداتید کبد( تجربه ده ساله)index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 1388اول
3188124late presentation of hirshprung's disease as sigmoeid colon volvulus:report of four casesISIcolorectal disease1388سوم
3288121Multiple Intussusceptions as primary Manifestation of peutz-Jeghers syndrom : report of caseISIIran J Pediatr1388اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970696Evaluation of the effect of perioperative blood glucose level on surgical site infections in patients undergoing total mastectomy2nd International Congress on preventive strategies for Healthcare associated Infectionsمشهدپوستر1397خير
2960332Medical Sciences' Students' View towards Computer-Based Exams12th International Medical Education ConferenceKuala Lumpurپوستر1396بله
3953751مزایا و معایب ارزیابی دانش نظری جراحی دانشجویان پزشکی بالینی با آزمون کامپیوتری در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395خير
4953126Evaluation of thyroid dysfunction in breast cancer before surgeryInternational Istanbul Breast Cancer Conferenceاستانبولپوستر1395بله
5943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394بله
6943379تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394بله
7940404بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)کنفرانس بین المللی پؤوهش در مهندسی علوم وتکنولوؤیاستانبولسخنرانی1394بله
8931262Assessment of surgical site infection risk factors at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran between 2006 and 2011دومین کنگره بین المللی جراحی خراسانlainسخنرانی1392بله
991894SPONTANEOUS AORTOCAVAL FISTULA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW19th Euro ChapFrance, Parisسخنرانی1389خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه