محمدرضا  مطیع

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا مطیع

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا مطیع رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MotieM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رئیس شبکهبهداشت ودرمان کردکوی1377/06/101378/06/10
معاون درمان ودارودانشگاه علوم پزشکی گرگان1378/06/011381/12/15
عضو شورای پژوهشی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی گرگان1379/07/251382/01/30
مدیر حوادث وفوریت های پزشکی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مشهد1385/07/161389/12/15
عضو شورای سیاستگذاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشوروزارت بهداشت ودرمان مدیریت حوادث1387/08/061389/12/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951456بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس ساب تایپ بیولوژیک تومور طی 10 سال گذشتهمجریدر دست اجرابلي
2950447طراحی و اجرای نرم افزار مدیریت مشکل بیمار و مقایسه آن با آزمون شفاهی جهت ارزیابی صلاحیت‌های بالینی جراحی دانشجویان پزشکی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-95مجریدر دست اجراخير
3940423بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در استان خراسان رضویمجریدر دست اجرابلي
4940097بررسی اثر تجویز البندازول قبل از عمل بر روی حیات اسکولکس ها در کیست هیداتید کبدیمجریدر دست اجرابلي
5931291بررسی ارتباط بیان ژن COX-2 باعلایم کلینیکی در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریدر دست اجرابلي
6921617تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
7921146بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
8910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهمجریپایان یافتهبلي
9910508بررسی اختلال عملکرد تیروئید در سرطان پستان قبل از جراحیمجریپایان یافتهبلي
10900850بررسی اثر هایپرگلایسمی گذرا پری اپراتیو بر عفونت محل عمل بعد از عمل ماستکتومیمجریپایان یافتهبلي
11900708بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی بیلی روبین توتال در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حادمجریپایان یافتهبلي
12900647بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین، کلپروتکتین و لاکتوفرین دربیماران مشکوک به اپاندیسیت حادمجریپایان یافتهخير
13900624بررسی میزان عفونت محل عمل در بخش جراحی بیمارستان امام رضا در مدت پنج سال(1390-1385)مجریپایان یافتهبلي
1489925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1589007بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به توده آپاندیکولر و تعیین فاکتورهای موئر در پاسخ به درمان نگهدارنده در بیماران بستری در مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) طی سال های 1394-1389مجریپایان یافتهبلي
1687882بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوزمجریپایان یافتهبلي
17950639بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری تحت درمان با هپارین پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
18950457بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان مسن بیشتر از 65 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکاردر دست اجرابلي
19950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
20950322بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان جوان کمتر از 35 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکاردر دست اجرابلي
21941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکارعقد قراردادبلي
22930922بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتهمکاردر دست اجرابلي
23922898بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجی- مرحله دوم کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
24922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89همکارپایان یافتهبلي
25920539تاثیر پروپرانولول درمدیریت درد حاد در بیماران ترومایی وغیرتروماییهمکارپایان یافتهخير
26910817بررسی سطح سرمی substance p وتوزیع بافتی رسپتور های NK-1 در پروگنوز سرطان تیروئیدد همکارپایان یافتهبلي
27910498بررسی و مقایسه نتایج کوتاه مدت موارد جراحی کیست هیداتیک کبد به روش لاپاروسکوپی و باز در بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های 91-1385همکارپایان یافتهبلي
2889927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
2989351بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به کیست هیداتید کبدیهمکارپایان یافتهخير
3088794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
3188709بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجیهمکارپایان یافتهبلي
3288529بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaدر درمان بیماران با سینوس پیلونیدال که تحت جراحی برداشت نسجی و ترمیم اولیه قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
3387633بررسی فراوانی عوامل تنش زای شغلی تکنیسینهای اورژانس پیش بیمارستانی مشهد همکارپایان یافتهخير
34950797بررسی نتایج آسیب شناسی دونات های حذف شده در عمل جراحی هموروئید به روش هموروئیدوپکسی با استاپلـرناظردر دست اجرابلي
35950428بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی عمل شده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1390 تا 1395ناظردر دست اجرابلي
36941827بررسی اثر داروی سیلوستازول بر میانگین زمان Arteriovenous fistula maturation و مقایسه آن با گروه کنترل در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق بیمارستان امام رضاناظردر دست اجرابلي
37941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدناظردر دست اجراخير
38941210ارتباط فاصله زمانی بین اتمام کمورادیوتراپی نئوادجوانت و جراحی با میزان پاسخ به درمان پاتولوژیک بیماران مبتلا به کانسر رکتومناظرپایان یافتهبلي
39940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدناظرپایان یافتهبلي
40931604مقایسه کارایی، امنیت، و پیامد بالینی درناژ و آسپیراسیون آبسه از طریق پوست در آبسه های تشکیل شده بعد از آپاندکتومی اطفالناظرپایان یافتهبلي
41920453مقایسه ی تاثیر پایش پاراکلینیکی و انجام pre-emptive repair بر میزان بقا و پیامدهای مرتبط با اختلالات همودینامیک در access همودیالیزناظرپایان یافتهبلي
42910528فاکتورهای خونی مؤثر در تشکیل ترومبوز در بیماران بورگریناظرپایان یافتهخير
43900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدناظرپایان یافتهخير
44900481بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروقی اندام تحتانی قبل و پس از عملناظرپایان یافتهبلي
4588830تعیین ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئیدناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963832Evaluation of thyroid dysfunction in breast cancer before surgery.ISIBiomedical Research1396اول و مسئول
2963830Evaluation of Serum Immunoglobulin a Levels in Patient with Suspected Intestinal Ischemia as a Diagnostic Biomarkerسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395اول
3962253The Relationship Between Cholecystitis and Presence of Helicobacter pylori in the GallbladderISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1396اول و مسئول
4962228Metastasis of alveolar soft part sarcoma of the retroperitoneumto distal phalanx of handISCJournal of Surgery and Trauma1395اول و مسئول
5961456Evaluation of the diagnostic value of serum level of total bilirubin in patients with suspected acute appendicitisPMCElectronic Physician1396اول و مسئول
6960115Comparing the incidence of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in patients receiving heparin (UHF) and enoxaparin (LMWH).ISIBiomedical Research1396اول و مسئول
7953365Determining Factors Affecting Student- Professor Relationshipin Performing Educational and Learning Activities from thePerspective of Male and Female Apprentices, Interns and Assistants Students of Mashhad University of Medical SciencesISCfuture of medical education journal1395اول
8952972Alveolar Soft-part Sarcoma of the Retro Peritoneum: A Case Report and Review of the Literatureindex copernicusAcademic journal of surgery1395اول
9952599Left-Sided Inferior Vena Cava Encountered During Organ Retrieval Surgery: Report of Two CasesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE1395چهارم
10951224The challenges and limitations of the theoretical Coursers from the perspective of General Surgery trainees in Mashhad University of Medical Sciences.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1394مسئول
11951187Chronic Anal Fissure: A Comparative Study of Medical Treatment Versus Surgical Sphincterotomy.PMCacta medica iranica1395اول و مسئول
12934206Concomitant Splenic and Hepatic Hydatidosis: Report of Two Cases and Review of the LiteraturePMCActa Medica Iranica,1393مسئول
13931230Asesment of surgical site infection risk factors at Imam Reza hospital, Mashad, Iran betwen 206 and 2011PMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)1393اول
14931074Evaluate the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis.ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1388
15930085Prevalence of job stressors in male prehospital emergency techniciansISCاصول بهداشت روانی1389اول
16925048Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of three casesSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392دوم
17925046Conservativemanagement of asymptomatic hepatic hydatid cyst in pregnancy: our experience in seven patientsSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
18925007Step by step clinical diagnosisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
19921536Bacteriological study of bile in cholelithiasis patients undergoing cholecystectomy in Azar Hospital of Gorgan (2005-2006)ISCمجله علوم پزشکی رازی1389اول
20921534[Spontaneous rupture of the spleen secondary to amyloidosis.ISIJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392مسئول
2190617Modifiable Risk of Breast Cancer in Northeast Iran: Hope for the Future. A Case-Control StudyISIBreast Care1390اول
2290502Large Omental Cyst: A Case Report and Review of the LiteraturePMCActa Medica Iranica1390مسئول
2390481Primary Localization of a Hydatid Cyst in the Latissimus Dorsi Muscle: An Unusual LocationISISurgical infections1390اول
2489799شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسینهای مرد اورژانس پیش بیمارستانیسایر سایت‏های تخصصیمجلهی اصول بهداشت روانی1389اول
2589592Study of the Radical vs. Conservative Surgical Treatment of the Hepatic Hydatid Cyst: A 10-Year Experiencescopus Indian Journal of Surgery1389اول
2689292Breast Cancer Risk Factors in Women of Golestan Province in Iran: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389دوم
2789278Prevalence of job stressorsin male pre-hospital emergency technicians(Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389اول
2889205Late presentation of Hirschsprung's disease as sigmoid colon volvulus: report of four cases and review of the literature ISIColorectal Dis1389سوم
2988446بررسی درمان تهاجمی و محافظه کارانه کیست هیداتید کبد( تجربه ده ساله)index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 1388اول
3088124late presentation of hirshprung's disease as sigmoeid colon volvulus:report of four casesISIcolorectal disease1388سوم
3188121Multiple Intussusceptions as primary Manifestation of peutz-Jeghers syndrom : report of caseISIIran J Pediatr1388اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960332Medical Sciences' Students' View towards Computer-Based Exams12th International Medical Education ConferenceKuala Lumpurپوستر1396بله
2953751مزایا و معایب ارزیابی دانش نظری جراحی دانشجویان پزشکی بالینی با آزمون کامپیوتری در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395خير
3953126Evaluation of thyroid dysfunction in breast cancer before surgeryInternational Istanbul Breast Cancer Conferenceاستانبولپوستر1395بله
4943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394بله
5943379تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394بله
6940404بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)کنفرانس بین المللی پؤوهش در مهندسی علوم وتکنولوؤیاستانبولسخنرانی1394بله
7931262Assessment of surgical site infection risk factors at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran between 2006 and 2011دومین کنگره بین المللی جراحی خراسانlainسخنرانی1392بله
891894SPONTANEOUS AORTOCAVAL FISTULA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW19th Euro ChapFrance, Parisسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه