زیبا  رجائی
خلاصه عملکرد زیبا  رجائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زیبا رجائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زیبا رجائی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیک : rajaeiz@med.mui.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900913بررسی اثرات عصاره های عدس الملوک و علف چشمه بر میزان قند و چربی خون و همچنین مصرف گلوکز و لیپولیز در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
2900256اثر ملاتونین بر نوروپاتی دیابتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهبلي
389649بررسی اثر عصاره زعفران و کروسین برآسیب اکسیداتیو و اختلالات حافظه در موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
489384بررسی اثر عصاره آبی- الکلی ریزوم گیاه ریواس بر میزان گلوکز، لیپیدهای سرم و آسیب اکسیداتیو درکبد موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
588774بررسی نقش نیتریک اکسید سنتاز نورونی در تغییر یادگیری و حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده متعاقب درمان با استرادیولمجریپایان یافتهبلي
688251بررسی اثر سیاه دانه بر حافظه، یادگیری و استرس اکسیداتیو در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینمجریپایان یافتهخير
787647بررسی اثر کوئرستین بر اختلالات شناختی و ْآسیب اکسیداتیو در راتهای دیابتیمجریپایان یافتهخير
8900999بررسی اثرات عصاره های آبی – الکلی دانه شنبلیله و میوه قره قاط بر مصرف گلوکز و لیپولیز در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
9900891بررسی اثر لپتین بر پارامترهای بیوشیمیایی ورفتاری درموش های دیابتی نوع2وموش های چاقهمکارپایان یافتهخير
10900688بررسی اثر عصاره جوشانده گیاه پنجه مرغی بر سنگ کلیه اگزالات کلسیم و آسیب اکسیداتیو در موش صحرائی نرهمکارپایان یافتهخير
1189810بررسی اثرات متفورمین بر انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی خون مادر و نوزادان رتهای حامله هیپرگلیسمیکهمکارپایان یافتهبلي
1288736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهبلي
1388646اثر عصاره اتانولی سیاه دانه بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین درکلیه موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1953958Crocin improves spatial learning and memory deficits in the Morris water maze via attenuating cortical oxidative damage in diabetic ratsISINeuroscience Letters1395مسئول
2950531Rheum turkestanicum rhizomes possess anti-hypertriglyceridemic, but not hypoglycemic or hepatoprotective effect in experimental diabetesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
3942397Renal injury, nephrolithiasis and Nigella sativa: A mini reviewISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
4941378Antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects of hydroalcoholic extract of Securigera securidaca seeds in streptozotocin-induced diabetic ratsPMCAdvanced Biomedical Research1393اول
5935369Effects of Hydroalcoholic Extract of Watercress (Nasturtium Officinale) Leaves on Serum Glucose and Lipid Levels in Diabetic RatsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1394مسئول
6935239Effects of the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats and its possible mechanism.ISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1394چهارم
7932145Effects of melatonin on biochemical factors and food and water consumption in diabetic ratsPMCAdvanced Biomedical Research1393سوم
8932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393پنجم به بعد
992504Effect of aqueous extract of Rheum ribes on cisplatin-induced nephrotoxicity in ratPMCJournal of Pharmacy and Bioallied Sciences1392مسئول
10923600Effects of fenugreek seeds on adipogenesis and lipolysis in normal and diabetic ratscopusPakistan Journal of Biological Sciences1392سوم
1191778Antihyperglycemic and antioxidant activity of crocin in streptozotocin-induced diabetic ratsISIJournal of medicinal food1391اول
1291458Effect of maternal gestational diabetes on rat's offspringISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
1391372The effect of metformin on serum lipid levels in hyperglycemic pregnant rats and their newbornsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1391اول
1491152Alcea rosea root extract as a preventive and curative agent in ethylene glycol-induced urolithiasis in ratsISIIndian Journal of Pharmacology1391مسئول
1591069Effects of valerian consumption during pregnancy on cortical volume and the levels of zinc and copper in the brain tissue of mouse fetusPMCJournal of Chinese integrative medicine1391مسئول
1690866Effect of Alcoholic Extract of Nigella Sativa on Cisplatin-induced Toxicity in RatISIIranian journal of kidney diseases1390پنجم
1790788The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Biologically Active Products from Nature1390مسئول
1890691Antihyperglycemic Effect of Asafoetida (Ferula assafoetida Oleo-Gum-Resin) in Streptozotocin-induced Diabetic RatsscopusWorld Applied Sciences Journal1390مسئول
1990594The preventive effect of N-butanol fraction of Nigella sativa on ethylene glycol-induced kidney calculi in ratsISIPharmacognosy Magazine1390سوم
2090393The Beneficial Effect of Cynodon Dactylon Fractions on Ethylene Glycol-Induced Kidney Calculi in RatsISIUrology Journal1390مسئول
2190295The effect of salvia officinalis leaf extract on blood glucose in streptozotocin-diabetic ratsscopusPharmacologyonline 1390دوم
2290293Effect of barberry fruit (Berberis Vulgaris) on serum glucose and lipids in streptozotocin-diabetic ratsscopusPharmacologyonline 1390دوم
2390218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
2489237Different effects of scopolamine on memory of young male and female ratsscopusPharmacologyonline1389پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933248Effects of Trigonella foenum-graecum on lipolysis and adipogenesis2013 International conference on diabetes and metabolism & 5th scientific meeting of the Asian Association for the Study of DiabetesSeoulسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه