لیلا  اعتماد
خلاصه عملکرد لیلا  اعتماد
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

لیلا اعتماد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لیلا اعتماد رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : EtemadL@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
سم شناسیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940563بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی رت پایان یافتهبلي
2971687تاثیر مونت موریلونیت بر پارامترهای بیوشیمیایی سرمی در آسیب کلیوی حاد در رتمجریدر دست اجرابلي
3970683بررسی اثر نانوذرات متخلل سیلیکا در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریدر دست اجراخير
4970460بررسی اثر نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رتمجریدر دست اجرابلي
5961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرمجریدر دست اجراخير
6961298بررسی اثر ورباسکوزاید برآسیب ایجاد شده با پاراکوات در رده سلولیA549مجریپایان یافتهخير
7961245بررسی اثر سینامالدئید برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2.مجریپایان یافتهخير
8951155بررسی اثر سینامالدئیدبر ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اختلال ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ایجاد شده با مت آمفتامین در رتمجریپایان یافتهبلي
9950971بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
10950765ارزیابی اثرات نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکواتمجریدر دست اجرابلي
11941577بررسی اثر ویتامین ب12 بر اختلال ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگ ERK در مغز موشمجریپایان یافتهخير
12941179بررسی اثر نانومیسل های حاوی کورکومین برتاثیر ((1H-ایمیدازول-1-ایل)متیل) -2-(4-فلوروفنیل)-8-فنیل کینولیندر تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از پالپ دندانی به استخوانمجریپایان یافتهخير
13940739بررسی اثر مونت موریلونیت در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریپایان یافتهخير
14931726بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2مجریپایان یافتهخير
15931543بررسی اثر سینامالدئید بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
16930844بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد هالوپریدول در اندامهای مغز و ریه خرگوشمجریپایان یافتهخير
17930567 بررسی اثر ویتامین ب 12 بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در موش سوری مجریپایان یافتهخير
18922734بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موشیمجریپایان یافتهخير
19922709ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشیمجریپایان یافتهخير
20922507بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رتمجریپایان یافتهخير
2188348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
22971223بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتهمکاردر دست اجرابلي
23970899بررسی اثر تیموکینون بر روی ضایعات استریاتوم مغزی ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین در موشهمکاردر دست اجرابلي
24970644بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین در سلول های SH-SY5Yهمکاردر دست اجراخير
25970572بررسی اثر سولفات منیزیوم بر سندرم ترک القاء شده مخدر هاهمکاردر دست اجرابلي
26961873مقایسه اثرمونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در مسمومیت حاد ناشی از آهن و استامینوفن در رتهمکارپایان یافتهبلي
27961691تاثیر نانوذرات PLGA حاوی سیمواستاتین مودیفای شده با مانوز در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
28951280بررسی سطح آمونیاک سرم در موارد مسمومیت حاد با داروی والپورات سدیمهمکاردر دست اجرابلي
29951200ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) در برابرآسیب ریوی ایجاد شده توسط پاراکوات در موش سفید کوچکهمکارپایان یافتهبلي
30951153بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت آمفتامین بر سلول های PC12 تمایز یافته شده با NGFهمکاردر دست اجرابلي
31950800تهیه و ارزیابی خصوصیات غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
32941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
33941504بررسی سطح سیستاتین سی در موارد مسمومیت با ترامادول و احتمال بروز اختلال کلیویهمکاردر دست اجرابلي
34941496بررسی تغییرات سطح آنزیم کولین استراز سرم و استیل کولین استراز در بیماران مسموم با مشتقات مواد مخدردر مقایسه با بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
35941313بررسی اثر تجویز سدیم بنزوات و فنیل استات بر هیپرآمونمی ناشی از مسمومیت والپروات سدیم در رت و مقایسه آن با ال کارنیتینهمکارپایان یافتهبلي
36940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتهمکارپایان یافتهخير
37931462بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سیس پلاتین در رتهمکارپایان یافتهبلي
38930622بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-saltهمکارپایان یافتهبلي
39921820ارزیابی درون تنی میزان مهارکننده آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 3-ایمیدآزول (1،3،5-تریس (ایمیدازول-1- ایل متیل) بنزن) در رتهمکارپایان یافتهخير
40911212بررسی اثر بیس فسفونات ها بر تمایز سلولهای مزانشیمی دندان انسان به بافت استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
41911150بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین درجنین های موش های نژاد Balb/cهمکارپایان یافتهبلي
42911035بررسی سمیت حاد و تحت حاد عصاره تام، مائی، آلی و فراکسیون آلکالوئیدی اندام های هوائی گیاه آنابازیز آفیلا (Anabasis aphylla)همکارپایان یافتهخير
43910966بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین هاهمکارپایان یافتهخير
44910605بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از فنوباربیتال در رتهمکارپایان یافتهخير
45910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideهمکارپایان یافتهبلي
46900800 بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از گاباپنتین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش همکارپایان یافتهخير
47900767بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از پرگابالین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موشهمکارپایان یافتهخير
48900547بررسی اثر امولسیون چربی (اینترالیپید) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
49900505بررسی آسیب عضلانی ناشی از تجویز حاد و تحت حاد پرگابالین در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
50900496بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان- آنتی اکسیدانتهمکارپایان یافتهبلي
51900324بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موشهمکارپایان یافتهبلي
52900104بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در سندرم تخمدان تحریک پذیر در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت IOهمکارپایان یافتهبلي
5387659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
5487658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
5587142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
2972973Intravenous Lipid Emulsion Increased Muscles Power and Survival Time of Phenobarbital in Intoxicated Ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397چهارم
3972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
4972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397چهارم
5970853Delayed Complications and Long-Term Management of Sulfur Mustard Poisoning: A Narrative Review of Recent Advances by Iranian Researchers Part ІІ: Clinical Management and TherapyPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397اول
6962858Epidemiological pattern of acute pediatric poisoning in Mashhad, Iran during 2011 - 2013scopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1396مسئول
7962366The effect of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on appetite hormone in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
8960750CYTOTOXIC AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF DRACOCEPHALUM KOTSCHYI AERIAL PART DIFFERENT FRACTIONS ON CALU-6 AND MEHR-80 LUNG CANCER CELL LINESISIFARMACIA1395پنجم به بعد
9960530Gestational Exposure to Silymarin Increases Susceptibility of BALB/c Mice Fetuses to apoptosisPMCAvicenna journal of medical biotechnology1396چهارم
10954323Exploring the effect of intravenous lipid emulsion in acute methamphetamine toxicityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
11952773Effects of Ramadan Fasting on Oxidative Stress and Pro-Oxidant-Antioxidant Balanceindex copernicusjournal of Fasting and Health1394پنجم به بعد
12952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395اول
13952531Hypoglycemia and revisable ST‑elevation induced by MoventoPMCinternational journal of applied basic medical research1395مسئول
14951840Ricin Toxicity: Clinical and Molecular AspectsPMCReports of biochemistry & molecular biology1395مسئول
15951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول
16951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395دوم
17951505Teratogenic effects of silymarin on mouse fetusesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
18943386Management of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid intoxication by hemodialysis, a case reportChemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران1394مسئول
19942395Pathogenesis of Pregabalin-Induced Limb Defects in Mouse Embryos.ISIJournal of pharmacy & pharmaceutical sciences1394اول
20940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394اول
21940323maternal exposure to silymarin leads to pathological changes in mouse fetusesscopusPharmacologyonline1394چهارم
22933592Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in ratISIApplied Clay Science1393پنجم
23930936Evaluating the effects and safety of intravenous lipid emulsion on haloperidol-induced neurotoxicity in rabbitISIBioMed Research International1393چهارم
24924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
25924073Lead Poisoning-Induced Hypertensive Crisis Managed by Prazosin: A Case Report.ISIIran Red Cres Med J1392سوم
26923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392اول
27923974Peganum harmala intoxication, a case reportscopusAvesina J of Phytomedicine1392دوم
28923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392سوم
29923969Failure of intravenous lipid emulsion to reduce diazinon-induced acute toxicity: a pilot study in ratISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)1392سوم
30923602Effect of Cyanocobalamin (vitamin B12) in the Induction and Expression of Morphine Tolerance and Dependence in Mice.PMCDrug research1392سوم
3192275Epilepsy drugs and effects on fetal development: potential mechanismsISIjournal of research in medical sciences1391اول
32922276Medical aspects of bio-terrorismISItoxicon1391سوم
3391136Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Cyanocobalamin (Vitamin B12) Against Acute and Chronic Pain and Inflammation in MiceISIArzneimittel-Forschung1391پنجم
3490630Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in ratsISIPakistan journal of pharmaceutical sciences1390پنجم
3590066Investigation of Hypericum perforatum extract on convulsion induced by picrotoxin in miceISIPakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 1390اول
3688437study of antiseizure effects of matricaria recutita extract in micescopusannaals of the new york academy of sciences1388پنجم به بعد
3788213Review of cases of lead poisoning from opium abuse in iranscopuspharmacologyonline1388سوم
3887115Effects of Stachys Byzantina C. Koch Aerial parts Aqueous Extract on morphine Dependence and Tolerance in MicescopusPharmacologyonline1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
2952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
3952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
4934906Cement ingestion, a rare case of pediatric poisoning13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهسخنرانی1394خير
5923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1710Nonlethal Weapons1393تالیف بخشی از کتاب
2709Bio Warfare and Terrorism: Toxins and Other Mid-Spectrum Agents1393تالیف بخشی از کتاب
3669Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds1393تالیف
4243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
5242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه
61758فصل'تاریخچه استفاده و اپیدمیولوژی ترکیبات موستارد ' از کتاب'مبانی پایه و بالینی ترکیبات موستارد'1394تالیف بخشی از کتاب
7156اعتیاد و عوارض طبی سوء مصرف مواد1391ترجمه
81288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه