لیلا  اعتماد
خلاصه عملکرد لیلا  اعتماد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

لیلا اعتماد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لیلا اعتماد رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : EtemadL@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
سم شناسیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940563بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی رت پایان یافتهبلي
2971935بررسی فراوانی علل مختلف مسمومیت دربیماران بستری دربخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا (روانپزشکی) درسالهای 1395-97مجریدر دست اجرابلي
3971687تاثیر مونت موریلونیت بر پارامترهای بیوشیمیایی سرمی در آسیب کلیوی حاد در رتمجریدر دست اجرابلي
4970683بررسی اثر نانوذرات متخلخل سیلیکا در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریدر دست اجرابلي
5970460بررسی اثر نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رتمجریدر دست اجرابلي
6961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرمجریدر دست اجراخير
7961298بررسی اثر ورباسکوزاید برآسیب ایجاد شده با پاراکوات در رده سلولیA549مجریپایان یافتهخير
8961245بررسی اثر سینامالدئید برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2.مجریپایان یافتهخير
9951155بررسی اثر سینامالدئیدبر ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اختلال ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ایجاد شده با مت آمفتامین در رتمجریپایان یافتهبلي
10950971بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
11950765ارزیابی اثرات نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکواتمجریدر دست اجرابلي
12941577بررسی اثر ویتامین ب12 بر اختلال ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگ ERK در مغز موشمجریپایان یافتهبلي
13941179بررسی اثر نانومیسل های حاوی کورکومین برتاثیر ((1H-ایمیدازول-1-ایل)متیل) -2-(4-فلوروفنیل)-8-فنیل کینولیندر تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از پالپ دندانی به استخوانمجریپایان یافتهخير
14940739بررسی اثر مونت موریلونیت در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریپایان یافتهخير
15931726بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2مجریپایان یافتهخير
16931543بررسی اثر سینامالدئید بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
17930844بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد هالوپریدول در اندامهای مغز و ریه خرگوشمجریپایان یافتهخير
18930567 بررسی اثر ویتامین ب 12 بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در موش سوری مجریپایان یافتهخير
19922734بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موشیمجریپایان یافتهخير
20922709ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشیمجریپایان یافتهخير
21922507بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رتمجریپایان یافتهخير
2288348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
23971777تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپید-پلیمری خوراکی تیموکینون بر پایه PLGA و کیتوزان به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
24971441بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران بستری شده با تشخیص بوتولیسم در بیمارستان امام رضا (ع) ازفرودین 1395 تافرودین 1398همکاردر دست اجرابلي
25971223بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتهمکاردر دست اجرابلي
26970899بررسی اثر تیموکینون بر روی ضایعات استریاتوم مغزی ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین در موشهمکارپایان یافتهبلي
27970644بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین در سلول های SH-SY5Yهمکاردر دست اجراخير
28970572بررسی اثر سولفات منیزیوم بر سندرم ترک القاء شده مخدر هاهمکاردر دست اجرابلي
29961873مقایسه اثرمونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در مسمومیت حاد ناشی از آهن و استامینوفن در رتهمکارپایان یافتهبلي
30961691تاثیر نانوذرات PLGA حاوی سیمواستاتین مودیفای شده با مانوز در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
31951280بررسی سطح آمونیاک سرم در موارد مسمومیت حاد با داروی والپورات سدیمهمکارپایان یافتهبلي
32951200ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) در برابرآسیب ریوی ایجاد شده توسط پاراکوات در موش سفید کوچکهمکارپایان یافتهبلي
33951153بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت آمفتامین بر سلول های PC12 تمایز یافته شده با NGFهمکاردر دست اجرابلي
34950800تهیه و ارزیابی خصوصیات غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
35941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
36941504بررسی سطح سیستاتین سی در موارد مسمومیت با ترامادول و احتمال بروز اختلال کلیویهمکاردر دست اجرابلي
37941496بررسی تغییرات سطح آنزیم کولین استراز سرم و استیل کولین استراز در بیماران مسموم با مشتقات مواد مخدردر مقایسه با بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
38941313بررسی اثر تجویز سدیم بنزوات و فنیل استات بر هیپرآمونمی ناشی از مسمومیت والپروات سدیم در رت و مقایسه آن با ال کارنیتینهمکارپایان یافتهبلي
39940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتهمکارپایان یافتهخير
40931462بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سیس پلاتین در رتهمکارپایان یافتهبلي
41930622بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-saltهمکارپایان یافتهبلي
42921820ارزیابی درون تنی میزان مهارکننده آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 3-ایمیدآزول (1،3،5-تریس (ایمیدازول-1- ایل متیل) بنزن) در رتهمکارپایان یافتهخير
43911212بررسی اثر بیس فسفونات ها بر تمایز سلولهای مزانشیمی دندان انسان به بافت استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
44911150بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین درجنین های موش های نژاد Balb/cهمکارپایان یافتهبلي
45911035بررسی سمیت حاد و تحت حاد عصاره تام، مائی، آلی و فراکسیون آلکالوئیدی اندام های هوائی گیاه آنابازیز آفیلا (Anabasis aphylla)همکارپایان یافتهخير
46910966بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین هاهمکارپایان یافتهخير
47910605بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از فنوباربیتال در رتهمکارپایان یافتهخير
48910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideهمکارپایان یافتهبلي
49900800 بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از گاباپنتین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش همکارپایان یافتهخير
50900767بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از پرگابالین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موشهمکارپایان یافتهخير
51900547بررسی اثر امولسیون چربی (اینترالیپید) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
52900505بررسی آسیب عضلانی ناشی از تجویز حاد و تحت حاد پرگابالین در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
53900496بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان- آنتی اکسیدانتهمکارپایان یافتهبلي
54900324بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موشهمکارپایان یافتهبلي
55900104بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در سندرم تخمدان تحریک پذیر در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت IOهمکارپایان یافتهبلي
5687659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
5787658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
5887142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology1398مسئول
2981999Advances in treatment of acute sulfur mustard poisoning – a critical reviewISICRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY1398اول
3981576The Protective Effect of Auraptene Against Oxidative Stress and Pentylenetetrazol-Induced Chemical Kindling in MiceISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398اول
4981264Successful Medical Management of Methamphetamine Induced Ileus;A Rare Case Report and Literature ReviewPMCBulletin of Emergency And Trauma1398مسئول
5980665Cinnamaldehyde improves methamphetamine-induced spatial learning and memory deficits and restores ERK signaling in the rat prefrontal cortexISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
6980664Cytotoxic and Apoptotic Effects of Scrophularia Umbrosa Dumort Extract on MCF-7 Breast Cancer and 3T3 CellsPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398مسئول
7972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
8972973Intravenous Lipid Emulsion Increased Muscles Power and Survival Time of Phenobarbital in Intoxicated Ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397چهارم
9972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
10972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397چهارم
11970853Delayed Complications and Long-Term Management of Sulfur Mustard Poisoning: A Narrative Review of Recent Advances by Iranian Researchers Part ІІ: Clinical Management and TherapyPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397اول
12962858Epidemiological pattern of acute pediatric poisoning in Mashhad, Iran during 2011 - 2013scopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1396مسئول
13962366The effect of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on appetite hormone in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
14960750CYTOTOXIC AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF DRACOCEPHALUM KOTSCHYI AERIAL PART DIFFERENT FRACTIONS ON CALU-6 AND MEHR-80 LUNG CANCER CELL LINESISIFARMACIA1395پنجم به بعد
15960530Gestational Exposure to Silymarin Increases Susceptibility of BALB/c Mice Fetuses to apoptosisPMCAvicenna journal of medical biotechnology1396چهارم
16954323Exploring the effect of intravenous lipid emulsion in acute methamphetamine toxicityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
17952773Effects of Ramadan Fasting on Oxidative Stress and Pro-Oxidant-Antioxidant Balanceindex copernicusjournal of Fasting and Health1394پنجم به بعد
18952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395اول
19952531Hypoglycemia and revisable ST‑elevation induced by MoventoPMCinternational journal of applied basic medical research1395مسئول
20951840Ricin Toxicity: Clinical and Molecular AspectsPMCReports of biochemistry & molecular biology1395مسئول
21951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول
22951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395دوم
23951505Teratogenic effects of silymarin on mouse fetusesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
24943386Management of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid intoxication by hemodialysis, a case reportChemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران1394مسئول
25942395Pathogenesis of Pregabalin-Induced Limb Defects in Mouse Embryos.ISIJournal of pharmacy & pharmaceutical sciences1394اول
26940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394اول
27940323maternal exposure to silymarin leads to pathological changes in mouse fetusesscopusPharmacologyonline1394چهارم
28933592Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in ratISIApplied Clay Science1393پنجم
29930936Evaluating the effects and safety of intravenous lipid emulsion on haloperidol-induced neurotoxicity in rabbitISIBioMed Research International1393چهارم
30924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
31924073Lead Poisoning-Induced Hypertensive Crisis Managed by Prazosin: A Case Report.ISIIran Red Cres Med J1392سوم
32923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392اول
33923974Peganum harmala intoxication, a case reportscopusAvesina J of Phytomedicine1392دوم
34923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392سوم
35923969Failure of intravenous lipid emulsion to reduce diazinon-induced acute toxicity: a pilot study in ratISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)1392سوم
36923602Effect of Cyanocobalamin (vitamin B12) in the Induction and Expression of Morphine Tolerance and Dependence in Mice.PMCDrug research1392سوم
3792275Epilepsy drugs and effects on fetal development: potential mechanismsISIjournal of research in medical sciences1391اول
38922276Medical aspects of bio-terrorismISItoxicon1391سوم
3991136Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Cyanocobalamin (Vitamin B12) Against Acute and Chronic Pain and Inflammation in MiceISIArzneimittel-Forschung1391پنجم
4090630Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in ratsISIPakistan journal of pharmaceutical sciences1390پنجم
4190066Investigation of Hypericum perforatum extract on convulsion induced by picrotoxin in miceISIPakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 1390اول
4288437study of antiseizure effects of matricaria recutita extract in micescopusannaals of the new york academy of sciences1388پنجم به بعد
4388213Review of cases of lead poisoning from opium abuse in iranscopuspharmacologyonline1388سوم
4487115Effects of Stachys Byzantina C. Koch Aerial parts Aqueous Extract on morphine Dependence and Tolerance in MicescopusPharmacologyonline1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982848Biobank of Mashhad University of Medical Scienceپانزدهمین کنگره سم شناسی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
2952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
3952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
4952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
5934906Cement ingestion, a rare case of pediatric poisoning13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهسخنرانی1394خير
6923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1710Nonlethal Weapons1393تالیف بخشی از کتاب
2709Bio Warfare and Terrorism: Toxins and Other Mid-Spectrum Agents1393تالیف بخشی از کتاب
3669Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds1393تالیف
4243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
5242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه
61758فصل'تاریخچه استفاده و اپیدمیولوژی ترکیبات موستارد ' از کتاب'مبانی پایه و بالینی ترکیبات موستارد'1394تالیف بخشی از کتاب
7156اعتیاد و عوارض طبی سوء مصرف مواد1391ترجمه
81288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه