یلدا  ناهیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

یلدا ناهیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): یلدا ناهیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : nahidiy@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960270بررسی اثر درمانی کربوکسی تراپی در استریامجریدر دست اجرابلي
2951076مقايسه سطح سرمي روي در بيماران سالک مزمن وسالک حادبهبود يافتهمجریدر دست اجرابلي
3950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با "دیفن سیپرون" در درمان سالک حاد شهریمجریدر دست اجرابلي
4941535بررسی سطح سرمی هورمونهای جنسی در مردان مبتلا به پسوریازیس پلاک مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریدر دست اجرابلي
5940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
6940401بررسی اثر لیزر Glass nm 1540 Fractional Erbium در درمان آمیلوییدوز جلدی اولیهمجریدر دست اجرابلي
7940346بررسی اثر طب سوزنی ، بعنوان درمان مکمل ، بر کنترل خارش دربیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
8940302بررسی اثر درمانی لیزر Glass nm 1540 Fractional Erbium برای موارد ملاسمای جلدی مقاوم به درمانمجریدر دست اجراخير
9931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
10931308بررسی کیفیت زندگی در همسران بیماران مبتلا به بیماری پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا(ع)در طی سالهای 1393-1395مجریپایان یافتهبلي
11930702بررسی سایکوپاتولوژی ،کیفیت زندگی و کیفیت روابط زناشویی بیماران مبتلا به وارت مقعدی تناسلی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
12930683بررسی آسیب شناسی روانی و پروفایل سرشت-منش در مبتلایان به آلوپسی آره آتا در مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
13930208مرور نظام مند تاثیر کرایوتراپی در درمان لشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهخير
14922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیمجریپایان یافتهبلي
15922311بررسی ایمنوهیستوکمیکال بیان مارکرهای C3d و C4d به عنوان جایگزینی برای تکنیک ایمنوفلورسنس مستقیم در بیماری بولوز پمفیگوئیدمجریپایان یافتهبلي
16920605مقایسه فراوانی پاپیلوما ویروس های انسانی در نمونه های کارسینوم سلول بازال پوست با استفاده از پرایمرهای یونیورسال GP5+و GP6+ و پرایمرهای CP65 -CP70 وCP66 -CP69مجریپایان یافتهبلي
17920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
18920290بررسی همراهی سایتومگالوویروس(CMV) ومورفه آمجریپایان یافتهبلي
19911295بررسی غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین3 Dدر بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
20911283بررسی همراهی ویروس EBV با آمیلوئیدوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
21910309بررسی و مقایسه رابطه آلودگی به دمودکس و کارسینوم سلول بازال در صورت با افراد سالم فاقد آنمجریپایان یافتهبلي
22910185بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران لیکن پلان مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1390-1392مجریپایان یافتهبلي
23901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
24900933مقایسه میزان بروز COX2 در کارسینوم سلول بازال پوست ناشی از رادیوتراپی با کارسینوم سلول بازال در موارد غیر آنمجریپایان یافتهبلي
25900431بررسی اثر بخشی داکسی سیکلین در درمان لشمانیازیس پوستی حادمجریپایان یافتهبلي
26900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRمجریپایان یافتهبلي
2789838بررسی میزان اشعه فرابنفش ساطع شده از لامپهای روشنایی موجود در بازار ایرانمجریپایان یافتهبلي
2889801بررسی نتایج و عوارض درمان لیشمانیوز جلدی با گلوکانتیم سیستمیک در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان امام رضا بین سالهای 80 تا 90مجریپایان یافتهبلي
2989155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7مجریپایان یافتهبلي
3089013بررسی نتایج درمان با مایکوفنولات موفتیل در درمان بیماران پمفیگوسی مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
3188779بررسی رابطه بین خصوصیات کلینیکو اپیدمیوژیک ملاسما با سطح درگیری در لامپ وودمجریپایان یافتهبلي
3288685بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389مجریپایان یافتهبلي
3388458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید مجریپایان یافتهبلي
3488426بررسی فراوانی ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390مجریپایان یافتهبلي
3588419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکمجریپایان یافتهبلي
3687704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8مجریپایان یافتهخير
3787667بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگومجریپایان یافتهخير
3887666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
39960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکارپایان یافتهبلي
40950521ارتباط شدت استرياي بارداري باپارگي زودرس پرده هاي جنيني‎ ‎‏در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
41941826بررسی فراوانی دمودکس در برخی از درماتوزهای صورتهمکاردر دست اجرابلي
42941565بررسی تاثیر تزریق داخل ضایعه ترنکسامیک اسید در درمان هایپرپیگمنتیشن ملاسماهمکارعقد قراردادخير
43941512بررسی شیوع مایت دمودکس در بیماران مبتلا به درماتیت سبورئیک و مقایسه آن با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
44941297بررسی و مقایسه فراوانی انواع تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به گلوکوم سودواکسفولیاتیو و گلوکوم زاویه باز اولیههمکارعقد قراردادبلي
45940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهخير
46940854بررسی تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به سندروم ترنرهمکارپایان یافتهبلي
47900157 بررسی نماهای بالینی و آسیب شناسی لیکن استریاتوس در آرشیو بخش های پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال های90-70همکارپایان یافتهبلي
48900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
4989928بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کارسینوم سلول بازالهمکارپایان یافتهبلي
5089412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
5189163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
5288843بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
5388511تعیین شاخص کیفیت زندگی در بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری در بخشهای پوست بیمارستان قائم و امام رضا از سال 1388-1389همکارپایان یافتهبلي
5488338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
5588090بررسی ارتباط بین آکنه ولگاریس و استعمال سیگار در مردان جوان(30-15سال) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغایت اسفند 89همکارپایان یافتهبلي
5688078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریهمکارپایان یافتهبلي
5787833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
5887689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963690Evaluation of the association between Morphea and Cytomegalovirus sectional studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
2963545Comparison of the Effect of Systemic Glucantime Alone and in Combination with Oral Pentoxifylline in Treatment of Cutaneous LeishmaniasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
3963448Evaluation of Psychopathology and Quality of Life in Patients with Anogenital Wart Compared to Control GroupPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396دوم
4962494Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety, depression and quality of life in patients with psoriasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
5961681Temperament-Character Profile and Psychopathologies in Patients with Alopecia AreataISIJournal of General Psychology1396دوم
6953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395اول
7953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395اول
8951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395مسئول
9950325Macular Amyloidosis and Epstein–Barr VirusPMCDermatology Research and Practice1395اول
10950324Efficacy of Fractional CO2 laser in Treatment of Atrophic Scar of Cutaneous LeishmaniasisISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395مسئول
11942725Serum 25-OH Vitamin D Level in Psoriatic Patients and Comparison WithControl SubjectsISIjournal of cutaneous medicine and surgery1395مسئول
12935453Serum homocysteine level in vitiligo patientsscopusIran J Dermatol1393اول
13935452No Evidence of Human Papilloma Virus Infection in Basal Cell CarcinomaPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
14934989Annular erythematous plaques on the face, trunk and extremities of an infantPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
15934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
16934590Psoriasis and infestation with malasseziaSID/Iranmedex/MagiranMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1386چهارم
17933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393چهارم
18932135Quality of Life evaluation in Patients with Pemphigus vulgaris.scopusIran J Dermatol1392اول و مسئول
19931153Hyperpigmented patches on the back: a clinicopathological study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1393مسئول
20931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393پنجم به بعد
21930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392سوم
22922900Evaluation of the relationship between clinicoepidemiological features of melasma and the level of involvement on wood’s lamp ExaminationscopusIranian journal of dermatology1392اول
23922896A prevalence survey of pigmented and vascular birthmarks in 1000 newborns from the Northeast of IranscopusIranian Journal of Dermatology1392سوم
24922883Microbial Contamination of Staff’s Hand while Going out of HospitalISCمجله علوم ازمایشگاهی1392مسئول
25921613Bullous mycosis fungoides: report of a case.scopusiranian journal of dermatology1386چهارم
26921585Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.ISIinternational journal of dermatology1385چهارم
27921568Does cigarette smoking influence acne?scopusIranian journal of dermatology1391اول و مسئول
28921561An Evaluation of Hirsutism at Khatam-Alanbia HospitalISCMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1386سوم
29921556Difference in histological subtypes of basal cell carcinoma according to age, gender, location, mitotic activity and association with solar keratosesSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386پنجم
30921552Psoriatic arthritis of temporomandibular joint with ankylosis :a case reportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386سوم
31921481Lichen planopilaris: histopathological study of vertical sections of scalp biopsies in 44 patientsISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
32921445No Evidence of Human Papillomaviruses in Non-genital Seborrheic KeratosisPMCIndian journal of dermatology1392مسئول
33921420Efficacy of mycophenolate mofetil in the treatment of patients with recalcitrant pemphigus vulgarisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پوست و زیبایی1392مسئول
34921397Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous LeishmaniasisSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Dermatology1385پنجم
35921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391مسئول
3690910Comparison of intralesional two percent zinc sulfate and glucantime injection in treatment of acute cutaneous leishmaniasisPMCIndian journal of dermatology1390مسئول
3790156Epidermolytic hyperkeratosis in inflammatory linear verrucous epidermal nevusPMCIndian journal of dermatology1390دوم
3889777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389سوم
3989145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389مسئول
4088333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم
4188258A Comparative Study on the Prevalence of Depression and Suicidal Ideation in Dermatology Patients Suffering from Psoriasis, Acne, Alopecia Areata and Vitiligoindex copernicusIranian Journal of Dermatology1388پنجم
4287668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387چهارم
4387320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387پنجم
4487129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم
4587116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387چهارم
4687030Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestationscopusIndian Journal of Dermatology 1387پنجم
4786324evaluation of the relationship between pityriasis Versicolor and consumption of oral contraceptivesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386چهارم
4886278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
4986157Mast cells and histopathologic variants of basal cell carcinomaindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386چهارم
5086061Epidemiology of pemphigus in northeast Iran: A 10-year retrospective studyPMCIndian Journal of Dermatology1386سوم
5186046Serum lipids abnormalities and psoriasis scopusIndian Journal of Dermatology 1386سوم
5285325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963547Comparison of COX2 expression in radiation induced Basal Cell Carcinom and non radiation induced Basal Cell Carcinomaنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهمشهدپوستر1396بله
2963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396بله
3932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
4930421Therapeutic results with mycophenolate mofetil in refractory pemphigus.22th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyIstanbulپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه