یلدا  ناهیدی
خلاصه عملکرد یلدا  ناهیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

یلدا ناهیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): یلدا ناهیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : nahidiy@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980712بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه در ارتباط با اثرات نور آفتاب، عوارض و راه محافظت از آن به وسیله ضد آفتابمجریدر دست اجرابلي
2970590بررسی ریسک فاکتورهای بالینی شکست درمان با آنتی موان سیستمیک در بیماران مبتلا به سالک جلدی حاد مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوششمجریدر دست اجرابلي
3961139بررسی اثر درمانیIPL با طیف طول موج موثر بر ضایعات عروقی در درمان لشمانیوز جلدی حادمجریدر دست اجرابلي
4960270بررسی اثر درمانی کربوکسی تراپی در استریامجریپایان یافتهبلي
5951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتهمجریپایان یافتهبلي
6950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریمجریپایان یافتهبلي
7941535بررسی سطح سرمی هورمونهای جنسی در مردان مبتلا به پسوریازیس پلاک مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
8940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
9940401بررسی اثر لیزر Glass nm 1540 Fractional Erbium در درمان آمیلوییدوز جلدی اولیهمجریپایان یافتهبلي
10940346بررسی اثر طب سوزنی ، بعنوان درمان مکمل ، بر کنترل خارش دربیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
11931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
12931308بررسی کیفیت زندگی در همسران بیماران مبتلا به بیماری پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا(ع)در طی سالهای 1393-1395مجریپایان یافتهبلي
13930702بررسی سایکوپاتولوژی ،کیفیت زندگی و کیفیت روابط زناشویی بیماران مبتلا به وارت مقعدی تناسلی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
14930683بررسی آسیب شناسی روانی و پروفایل سرشت-منش در مبتلایان به آلوپسی آره آتا در مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
15930208مرور نظام مند تاثیر کرایوتراپی در درمان لشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهخير
16922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیمجریپایان یافتهبلي
17922311بررسی ایمنوهیستوکمیکال بیان مارکرهای C3d و C4d به عنوان جایگزینی برای تکنیک ایمنوفلورسنس مستقیم در بیماری بولوز پمفیگوئیدمجریپایان یافتهبلي
18920605مقایسه فراوانی پاپیلوما ویروس های انسانی در نمونه های کارسینوم سلول بازال پوست با استفاده از پرایمرهای یونیورسال GP5+و GP6+ و پرایمرهای CP65 -CP70 وCP66 -CP69مجریپایان یافتهبلي
19920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
20920290بررسی همراهی سایتومگالوویروس(CMV) ومورفه آمجریپایان یافتهبلي
21911295بررسی غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین3 Dدر بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
22911283بررسی همراهی ویروس EBV با آمیلوئیدوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
23910309بررسی و مقایسه رابطه آلودگی به دمودکس و کارسینوم سلول بازال در صورت با افراد سالم فاقد آنمجریپایان یافتهبلي
24910185بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران لیکن پلان مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1390-1392مجریپایان یافتهبلي
25901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
26900933مقایسه میزان بروز COX2 در کارسینوم سلول بازال پوست ناشی از رادیوتراپی با کارسینوم سلول بازال در موارد غیر آنمجریپایان یافتهبلي
27900431بررسی اثر بخشی داکسی سیکلین در درمان لشمانیازیس پوستی حادمجریپایان یافتهبلي
28900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRمجریپایان یافتهبلي
2989838بررسی میزان اشعه فرابنفش ساطع شده از لامپهای روشنایی موجود در بازار ایرانمجریپایان یافتهبلي
3089801بررسی نتایج و عوارض درمان لیشمانیوز جلدی با گلوکانتیم سیستمیک در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان امام رضا بین سالهای 80 تا 90مجریپایان یافتهبلي
3189155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7مجریپایان یافتهبلي
3289013بررسی نتایج درمان با مایکوفنولات موفتیل در درمان بیماران پمفیگوسی مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
3388779بررسی رابطه بین خصوصیات کلینیکو اپیدمیوژیک ملاسما با سطح درگیری در لامپ وودمجریپایان یافتهبلي
3488685بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389مجریپایان یافتهبلي
3588458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید مجریپایان یافتهبلي
3688426بررسی فراوانی ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390مجریپایان یافتهبلي
3788419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکمجریپایان یافتهبلي
3887704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8مجریپایان یافتهخير
3987667بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگومجریپایان یافتهخير
4087666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
41980659بررسی میزان اثر ژل دیکلوفناک3% دردرمان بیماران مبتلا به اکتینیک کراتوزیس ( actinic keratosis )همکاردر دست اجرابلي
42971246بررسی تصویر بدنی، صفات شخصیتی و کیفیت زندگی در زنان مصرف کننده توکسین بوتولینیم با مقاصد زیبایی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و کلینیک های پوست سطح شهر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
43970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
44970365بومی سازی مقیاس جامع کیفیت زندگی در آکنه و بررسی روایی و پایایی آن و ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397 با استفاده از این مقیاسهمکاردر دست اجرابلي
45970345بررسی پروفایل سرشت های عاطفی در مبتلایان به پسوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1397 و 1398همکاردر دست اجرابلي
46970178بررسی آسیب شناسی های روانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مبتلایان به آمیلوئیدوز ماکولار مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
47961687بررسی اثر استرومال واسکولار فرکشن (SVF) جدا شده از بافت چربی به صورت اتولوگ در درمان بیماری پسوریازیس پلاکی ژنرالیزههمکاردر دست اجراخير
48960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکارپایان یافتهبلي
49950521ارتباط شدت استریای بارداری باپارگی زودرس پرده های جنینی‎ ‎‏در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
50941826بررسی فراوانی دمودکس در برخی از درماتوزهای صورتهمکارپایان یافتهبلي
51941512بررسی شیوع مایت دمودکس در بیماران مبتلا به درماتیت سبورئیک و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
52941297بررسی و مقایسه فراوانی انواع تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به گلوکوم سودواکسفولیاتیو و گلوکوم زاویه باز اولیههمکارپایان یافتهبلي
53940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهخير
54940854بررسی تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به سندروم ترنرهمکارپایان یافتهبلي
55900157 بررسی نماهای بالینی و آسیب شناسی لیکن استریاتوس در آرشیو بخش های پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال های90-70همکارپایان یافتهبلي
56900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
5789928بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کارسینوم سلول بازالهمکارپایان یافتهبلي
5889412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
5989163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
6088843بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
6188511تعیین شاخص کیفیت زندگی در بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری در بخشهای پوست بیمارستان قائم و امام رضا از سال 1388-1389همکارپایان یافتهبلي
6288338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
6388090بررسی ارتباط بین آکنه ولگاریس و استعمال سیگار در مردان جوان(30-15سال) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغایت اسفند 89همکارپایان یافتهبلي
6488078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریهمکارپایان یافتهبلي
6587833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
6687689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981864The therapeutic effects of 1540-nm nonablative fractional erbium laser on macular amyloidosis, a randomized clinical trialISIJOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT اول
2981863Immunomodulatory effects of topical diphencyprone for the treatment of acute urban cutaneous leishmaniasisISIJournal of dermatological treatment1398اول
3981155Serum level of vitamin D3 in vitiligo patients before and after treatment with narrow band UVB. Is there an association with treatment?scopusIranian Journal of Dermatology1398اول
4980174Alterations of serum lipids in patients with classic cutaneous lichen planusscopusIranian Journal of Dermatology1397اول
5980172Serum vitamin D level in patients with newly diagnosed pemphigus vulgarisscopusIranian Journal of Dermatology1397مسئول
6973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397دوم
7972800Acupuncture Effect on Pruritus in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397اول
8972606Evaluation of sexual life and marital satisfaction in patients with anogenital wartMedlineActas dermo-sifiliográficas1398دوم
9971459EFFECT OF ACUPUNCTURE ON SENSORY UREMIA NEUROPATHY IN HEMODIALYSIS PATIENTSISIPharmacophore1396دوم
10971384Relationship between the severity of striae gravidarum and premature rupture of membrane in primigravid womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
11963690Evaluation of the association between Morphea and Cytomegalovirus sectional studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
12963545Comparison of the Effect of Systemic Glucantime Alone and in Combination with Oral Pentoxifylline in Treatment of Cutaneous LeishmaniasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
13963448Evaluation of Psychopathology and Quality of Life in Patients with Anogenital Wart Compared to Control GroupPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396دوم
14962494Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety, depression and quality of life in patients with psoriasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
15961681Temperament-Character Profile and Psychopathologies in Patients with Alopecia AreataISIJournal of General Psychology1396دوم
16953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395اول
17953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395اول
18951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395مسئول
19950325Macular Amyloidosis and Epstein–Barr VirusPMCDermatology Research and Practice1395اول
20950324Efficacy of Fractional CO2 laser in Treatment of Atrophic Scar of Cutaneous LeishmaniasisISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395مسئول
21942725Serum 25-OH Vitamin D Level in Psoriatic Patients and Comparison WithControl SubjectsISIjournal of cutaneous medicine and surgery1395مسئول
22935453Serum homocysteine level in vitiligo patientsscopusIran J Dermatol1393اول
23935452No Evidence of Human Papilloma Virus Infection in Basal Cell CarcinomaPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
24934989Annular erythematous plaques on the face, trunk and extremities of an infantPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
25934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394اول
26934590Psoriasis and infestation with malasseziaSID/Iranmedex/MagiranMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1386چهارم
27933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393چهارم
28932135Quality of Life evaluation in Patients with Pemphigus vulgaris.scopusIran J Dermatol1392اول و مسئول
29931153Hyperpigmented patches on the back: a clinicopathological study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1393مسئول
30931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393پنجم به بعد
31930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392سوم
32922900Evaluation of the relationship between clinicoepidemiological features of melasma and the level of involvement on wood’s lamp ExaminationscopusIranian journal of dermatology1392اول
33922896A prevalence survey of pigmented and vascular birthmarks in 1000 newborns from the Northeast of IranscopusIranian Journal of Dermatology1392سوم
34922883Microbial Contamination of Staff’s Hand while Going out of HospitalISCمجله علوم ازمایشگاهی1392مسئول
35921613Bullous mycosis fungoides: report of a case.scopusiranian journal of dermatology1386چهارم
36921585Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.ISIinternational journal of dermatology1385چهارم
37921568Does cigarette smoking influence acne?scopusIranian journal of dermatology1391اول و مسئول
38921561An Evaluation of Hirsutism at Khatam-Alanbia HospitalISCMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1386سوم
39921556Difference in histological subtypes of basal cell carcinoma according to age, gender, location, mitotic activity and association with solar keratosesSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386پنجم
40921552Psoriatic arthritis of temporomandibular joint with ankylosis :a case reportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386سوم
41921481Lichen planopilaris: histopathological study of vertical sections of scalp biopsies in 44 patientsISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
42921445No Evidence of Human Papillomaviruses in Non-genital Seborrheic KeratosisPMCIndian journal of dermatology1392مسئول
43921420Efficacy of mycophenolate mofetil in the treatment of patients with recalcitrant pemphigus vulgarisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پوست و زیبایی1392مسئول
44921397Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous LeishmaniasisSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Dermatology1385پنجم
45921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391مسئول
4690910Comparison of intralesional two percent zinc sulfate and glucantime injection in treatment of acute cutaneous leishmaniasisPMCIndian journal of dermatology1390مسئول
4790156Epidermolytic hyperkeratosis in inflammatory linear verrucous epidermal nevusPMCIndian journal of dermatology1390دوم
4889777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389سوم
4989145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389مسئول
5088333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم
5188258A Comparative Study on the Prevalence of Depression and Suicidal Ideation in Dermatology Patients Suffering from Psoriasis, Acne, Alopecia Areata and Vitiligoindex copernicusIranian Journal of Dermatology1388پنجم
5287668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387چهارم
5387320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387پنجم
5487129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم
5587116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387چهارم
5687030Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestationscopusIndian Journal of Dermatology 1387پنجم
5786324evaluation of the relationship between pityriasis Versicolor and consumption of oral contraceptivesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386چهارم
5886278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
5986157Mast cells and histopathologic variants of basal cell carcinomaindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386چهارم
6086061Epidemiology of pemphigus in northeast Iran: A 10-year retrospective studyPMCIndian Journal of Dermatology1386سوم
6186046Serum lipids abnormalities and psoriasis scopusIndian Journal of Dermatology 1386سوم
6285325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980581پروفایل سرشت-منش و سایکوپاتولوژی ها در مبتلایان به آلوپسی آره آتادومین کنگره انجمن علمی پزشکی روان تنیتهرانپوستر1398خير
2973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397بله
3973076evaluation of quality of life in spouses of patients with psoriasis referred to dermatology clinic of Imam Reza hospital from 2015 to 2017کنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397بله
4973075serum vitamin D level in patients with newly diagnosed pemphigus vulgarisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397بله
5973074investigation the therapeutic effect of 1540-nm nonablative fractional Erbium laser on macular amyloidosis in a randomized clinical trial studyکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397بله
6963547Comparison of COX2 expression in radiation induced Basal Cell Carcinom and non radiation induced Basal Cell Carcinomaنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهمشهدپوستر1396بله
7963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396بله
8932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
9930421Therapeutic results with mycophenolate mofetil in refractory pemphigus.22th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyIstanbulپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19806کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه