رامین  رضائی
خلاصه عملکرد رامین  رضائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رامین رضائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رامین رضائی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RezaeeRA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سم شناسیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970462اثرات ضد درد و ضد التهاب کروسین: یک بررسی نظام مندمجریدر دست اجرابلي
2961549بررسی میزان دانش عمومی دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بیماری صرعمجریدر دست اجرابلي
3960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملمجریدر دست اجرابلي
489203بررسی اثرات عصاره ی آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موش BALB/c مجریپایان یافتهبلي
5970815فراوانی انطباق عناوین طرح های پژوهشی گروه های آموزشی مختلف با اولویت های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 85 الی 96همکاردر دست اجرابلي
6970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
7970370بررسی عوامل اثرگذار احتمالی بر روی شیوه نسخه نویسی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
8961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
9961623بررسی میزان آگاهی از عوامل خطر و علایم بیماریهای عروق قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای آترواسکلروتیک عروق کرونریهمکاردر دست اجرابلي
10961235بررسی پروفایل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
11961022بررسی فراوانی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
12960894مرور سیستماتیک روش های درمانی سندرم محرومیت از مواد در نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
13900545بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از بستن عصب سیاتیک یا فرمالین در موشهمکارپایان یافتهخير
1488316اندازه گیری سموم آلدی کارب، بنتازون، مولینات، تیو بنکارب و پاراتیون در آبهای لوله کشی شهر مشهد و مقایسه آن باآبهای معدنی بسته بندی شده موجود دربازارهمکارپایان یافتهخير
1587758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتهمکارپایان یافتهخير
1687673بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981556Cardioprotective effects of hesperidin on carbon monoxide poisoned in ratsISIDrug and chemical toxicology اول
2981400An overview of in vivo toxicological profile of thymoquinoneISIToxin Reviews دوم
3981324Protective Effects of Aminoguanidine against Sodium Metavanadate Induced Spatial Memory Retention Impairment in Morris Water MazescopusPharmaceutical Sciences1398پنجم به بعد
4981182Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills LaboratoryISCآموزش پرستاری1397چهارم
5981161Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: a Systematic ReviewPMCJournal of atrial fibrillation1398سوم
6981030cumulative risk assessment of pesticide residues in different iranian pistachio cultivarISIToxicology Letters1398اول
7981015Berberine Alleviates Paclitaxel-Induced NeuropathyPMCJournal of Pharmacopuncture1398اول
8980803Behavioral and molecular effects of intrahippocampal infusion of auraptene, resveratrol, and curcumin on H-89-induced deficits on spatial memory acquisition and retention in Morris water maze.ISIHuman & experimental toxicology1398پنجم به بعد
9980756Therapeutic approaches for neonatal abstinence syndrome: a systematic review of randomized clinical trialsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398مسئول
10980458Risk Factors of Premature Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis.ISIEuropean journal of clinical investigation1398پنجم به بعد
11980380Alpha‐linolenic acid ameliorates bronchial asthma features in ovalbumin‐sensitized ratsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1398پنجم
12980284Poisoning associated with the use of mushrooms: A review of the global pattern and main characteristicsISIFood and chemical toxicology1398دوم
13980048Coronatine elicitation alters chemical composition and biological properties of cumin seed essential oil.ISIMicrobial Pathogenesis1398دوم
14974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397پنجم به بعد
15974086hepatoprotective effect of metformin: a new mission for an old drugISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1398دوم
16973746Toxicological profile of Amanita virosa - a narrative reviewPMCToxicology Reports1397مسئول
17973404Rosmarinic acid affects immunological and inflammatory mediator levels and restores lung pathological features in asthmatic ratsISIAllergologia et immunopathologia1397چهارم
18973363Magnesium sulfate ameliorates carbon monoxide‑induced cerebral injury in male rats.ISIMolecular medicine reports1397اول
19972682Does granulocyte colony stimulating factor have protective effects against carbon monoxide-induced apoptosis?ISIBiologia1397چهارم
20972673Antidotes for aluminum phosphide poisoning – An updatePMCToxicology Reports1397چهارم
21972155Fenofibrate improves renal function by amelioration of NOX‐4, IL‐18, and p53 expression in an experimental model of diabetic nephropathyISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
22971784determination of microcystin employing aptasensorISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم
23971607Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solventsISIJournal of Food Measurement and Characterization1397اول
24971430Cardioprotective effects of insulin on carbon monoxide-induced toxicity in male ratsISIHuman & experimental toxicology1397سوم
25971308ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN DIFFERENT FOODS. A REVIEWISIFARMACIA1397مسئول
26971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
27971121The Effects of Allium Cepa Extract on Tracheal Responsiveness, Lung Inflammatory Cells and Phospholipase A2 Level in Asthmatic RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397چهارم
28971064?Pesticides and cardiotoxicity. Where do we stand?ISITOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY1397پنجم
29970920Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of IranISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1397اول
30970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397پنجم به بعد
31970357Crocin improves renal function by declining Nox-4, IL-18, and p53 expression levels in an experimental model of diabetic nephropathy.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
32970131Oxidative stress and kidney injury in trans-radial catheterizationPMCBiomedical Reports1397پنجم به بعد
33963764Safe use of chemicals by professional users and health care specialistsPMCBIOMEDICAL REPORTS1396پنجم به بعد
34963669Magnesium sulfate protects the heart against carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1396سوم
35963220Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
36963124Potential Utility of N-acetylcysteine for Treating Mustard LungISICritical reviews in eukaryotic gene expression1396چهارم
37962882Oxidative Stress Induces Renal Failure: A Review of Possible Molecular Pathways.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
38962023Neuro-Protective Effects of Resveratrol on Carbon Monoxide-Induced Toxicity in Male RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
39961459Nanomaterial-based aptasensors and bioaffinity sensors for quantitative detection of 17b-estradiolISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396چهارم
40961438Anticancer and apoptosis‑inducing effects of quercetin in vitro and in vivo.ISIOncology reports1396مسئول
41961179Evaluation of the pharmacoeconomics of drugs used for the treatment of long-term complications of sulfur mustardISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396پنجم به بعد
42961109Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio (Pistaciavera L.) cultivars collected from different geographical sites of IranISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396پنجم
43960891Protective effects of curcumin and vitamin E against chlorpyrifos-induced lung oxidative damageISIHuman & experimental toxicology1394پنجم
44960887Lead levels in children deciduous teeth are associated with parents’ education status and daily dairy consumption: An iranian experienceISIFARMACIA1395چهارم
45960886Anticancer effects of co-administration of daunorubicin and resveratrol in MOLT-4, U266 B1 and Raji cell linesISIFARMACIA1394پنجم به بعد
46960884Simulating real-life exposures to uncover possible risks to human health: A proposed consensus for a novel methodological approachISIHuman & experimental toxicology1396پنجم به بعد
47960750CYTOTOXIC AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF DRACOCEPHALUM KOTSCHYI AERIAL PART DIFFERENT FRACTIONS ON CALU-6 AND MEHR-80 LUNG CANCER CELL LINESISIFARMACIA1395پنجم به بعد
48960509The importance of translatability in drug discovery.ISIEXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY1395اول
49960508Effects of luteolin and luteolin-morphine co-administration on acute and chronic pain and sciatic nerve ligated-induced neuropathy in mice.PMCJournal of complementary & integrative medicine1395پنجم
50960160Regulation of autophagy by some natural products as a potential therapeutic strategy for cardiovascular disordersISIEuropean journal of pharmacology1396سوم
51960076Curcumin: A potentially powerful tool to reverse cisplatin-induced toxicity.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
52954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395پنجم
53952958Basophil mediated pro-allergic inflammation in vehicle-emitted particles exposureISIEnvironmental Research1395پنجم به بعد
54952618Curcumin: A new candidate for melanoma therapy?ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1395سوم
55952283cardiotoxicity of nanoparticlesISIlife sciences1395دوم
56951750Effects of resveratrol on carbon monoxide-induced cardiotoxicity inratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395چهارم
57942991Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.ISIJOURNAL OF WOUND CARE1394چهارم
58942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
59941475Auraptene consolidates memory, reverses scopolaminedisrupted memory in passive avoidance task, and ameliorates retention deficits in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم
60940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
61940092Effects of silymarin on neuropathic pain and formalin induced nociception in miceISIiranian j basic medical sciences1394دوم
62935543Protective effects of flavonoids against microbes and toxins: The cases of hesperidin and hesperetin.ISILife sciences1394دوم
63934242Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental ModelsISIPhytotherapy Research1393چهارم
64934187Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseasesISILife Sciences1393چهارم
65934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393اول
66932895Prevalence and Antibiotic Susceptibility Patterns of Extended-Spectrum ß-Lactamase and Metallo-ß-Lactamase–Producing Uropathogenic Escherichia coliIsolatesISILabMedicine1393چهارم
67932057Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin – A mini-reviewISILife Sciences1393چهارم
68930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393دوم
69925089Antigenotoxic activities of the natural dietary coumarins umbelliferone, herniarin and 7-isopentenyloxy coumarin on human lymphocytes exposed to oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1393اول
70921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392اول
71921643Safranal: From an Aromatic Natural Product to a Rewarding Pharmacological AgentISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
7291164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391دوم
7391041Effect of Erythropoietin on Serum Brain-derived Biomarkers after Carbon Monoxide Poisoning in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
7491025Determination of parathion, aldicarb, and thiobencarb in tap water and bottled mineral water in Mashhad, IranISIDrug and Chemical Toxicology1391اول
7591016Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian marketsISIFood Additives and Contaminants: Part B: Surveillance1391پنجم
7690623Evaluation of nitric oxide or opioid receptors involvement in antinociceptive properties of silymarinindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
7788177Evaluation of the analgesic effect of dextromethorphan and its interaction with nitric oxide on sciatic nerve ligated ratsPMCj acupunctmeridian stud1388سوم
7888002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388دوم
7987622Cancer Chemopreventive Activity of Terpenoid coumarins from ferula Species ISIplanta medica1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974199مقایسه عوامل خطر زودرس و دیررس در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز2nd Community Medicine Congress, Non-Communicable Disease Prevention and controlتهرانپوستر1397خير
2972439اثرات سیلی مارین بر نوروپاتی و نیز بر التهاب ناشی از فرمالین در موشنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
3963521Neuro-Protective Effects of Resveratrol on Carbon Monoxide-Induced Toxicity in Male RatsThe 14th Iranian congress of toxicolgyشیرازسخنرانی1396بله
4963520Effects of luteolin and luteolin-morphine co-administration on acute and chronic pain and sciatic nerve ligated-induced neuropathy in miceNutrition from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1848راهنمای گیاهان دارویی: مصور با رویکرد علمی و دارویی1392ترجمه
24821001 راه جوان ماندن و افزایش طول عمر1393ترجمه و تالیف
3241الفبای دیابت1390ترجمه
41481راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه1390ترجمه و تالیف
51478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19767فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه