رامین  رضائی
خلاصه عملکرد رامین  رضائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رامین رضائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رامین رضائی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RezaeeRA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سم شناسیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970462اثرات ضد درد و ضد التهاب کروسین: یک بررسی نظام مندمجریدر دست اجرابلي
2961549بررسی میزان دانش عمومی دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بیماری صرعمجریدر دست اجرابلي
3960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملمجریدر دست اجرابلي
489203بررسی اثرات عصاره ی آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موش BALB/c مجریپایان یافتهبلي
5970815فراوانی انطباق عناوین طرح های پژوهشی گروه های آموزشی مختلف با اولویت های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 85 الی 96همکاردر دست اجرابلي
6970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
7970370بررسی عوامل اثرگذار احتمالی بر روی شیوه نسخه نویسی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
8961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
9961623بررسی میزان آگاهی از عوامل خطر و علایم بیماریهای عروق قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای آترواسکلروتیک عروق کرونریهمکاردر دست اجرابلي
10961022بررسی فراوانی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11960894مرور سیستماتیک روش های درمانی سندرم محرومیت از مواد در نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
12900545بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از بستن عصب سیاتیک یا فرمالین در موشهمکارپایان یافتهخير
1388316اندازه گیری سموم آلدی کارب، بنتازون، مولینات، تیو بنکارب و پاراتیون در آبهای لوله کشی شهر مشهد و مقایسه آن باآبهای معدنی بسته بندی شده موجود دربازارهمکارپایان یافتهخير
1487758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتهمکارپایان یافتهخير
1587673بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983644Carbon monoxide poisoningPMCToxicology Reports1398پنجم به بعد
2983598Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)ISIJournal of Food Measurement and Characterization دوم
3983391Occurrence of mycotoxins in rice consumed by Iranians: a probabilistic assessment of risk to healthISIFood additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment دوم
4983336HERBAL MEDICINES AGAINST BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE: A SYSTEMATIC REVIEWISIFarmacia1398اول
5983327Hydro-Ethanolic Extract of Portulaca Oleracea Ameliorates Total and Differential WBC, Lung Pathology and Oxidative Biomarkers in Asthmatic RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398پنجم
6982813Etiology of Renal Replacement Therapy in IranPMCInternational Journal of Nephrology1398چهارم
7981556Cardioprotective effects of hesperidin on carbon monoxide poisoned in ratsISIDrug and chemical toxicology اول
8981400An overview of in vivo toxicological profile of thymoquinoneISIToxin Reviews دوم
9981324Protective Effects of Aminoguanidine against Sodium Metavanadate Induced Spatial Memory Retention Impairment in Morris Water MazescopusPharmaceutical Sciences1398پنجم به بعد
10981182Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills LaboratoryISCآموزش پرستاری1397چهارم
11981161Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: a Systematic ReviewPMCJournal of atrial fibrillation1398سوم
12981030cumulative risk assessment of pesticide residues in different iranian pistachio cultivarISIToxicology Letters1398اول
13981015Berberine Alleviates Paclitaxel-Induced NeuropathyPMCJournal of Pharmacopuncture1398اول
14980803Behavioral and molecular effects of intrahippocampal infusion of auraptene, resveratrol, and curcumin on H-89-induced deficits on spatial memory acquisition and retention in Morris water maze.ISIHuman & experimental toxicology1398پنجم به بعد
15980756Therapeutic approaches for neonatal abstinence syndrome: a systematic review of randomized clinical trialsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398مسئول
16980458Risk Factors of Premature Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis.ISIEuropean journal of clinical investigation1398پنجم به بعد
17980380Alpha‐linolenic acid ameliorates bronchial asthma features in ovalbumin‐sensitized ratsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1398پنجم
18980284Poisoning associated with the use of mushrooms: A review of the global pattern and main characteristicsISIFood and chemical toxicology1398دوم
19980048Coronatine elicitation alters chemical composition and biological properties of cumin seed essential oil.ISIMicrobial Pathogenesis1398دوم
20974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397پنجم به بعد
21974086hepatoprotective effect of metformin: a new mission for an old drugISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1398دوم
22973746Toxicological profile of Amanita virosa - a narrative reviewPMCToxicology Reports1397مسئول
23973404Rosmarinic acid affects immunological and inflammatory mediator levels and restores lung pathological features in asthmatic ratsISIAllergologia et immunopathologia1397چهارم
24973363Magnesium sulfate ameliorates carbon monoxide‑induced cerebral injury in male rats.ISIMolecular medicine reports1397اول
25972682Does granulocyte colony stimulating factor have protective effects against carbon monoxide-induced apoptosis?ISIBiologia1397چهارم
26972673Antidotes for aluminum phosphide poisoning – An updatePMCToxicology Reports1397چهارم
27972155Fenofibrate improves renal function by amelioration of NOX‐4, IL‐18, and p53 expression in an experimental model of diabetic nephropathyISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
28971784determination of microcystin employing aptasensorISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم
29971607Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solventsISIJournal of Food Measurement and Characterization1397اول
30971430Cardioprotective effects of insulin on carbon monoxide-induced toxicity in male ratsISIHuman & experimental toxicology1397سوم
31971308ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN DIFFERENT FOODS. A REVIEWISIFARMACIA1397مسئول
32971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
33971121The Effects of Allium Cepa Extract on Tracheal Responsiveness, Lung Inflammatory Cells and Phospholipase A2 Level in Asthmatic RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397چهارم
34971064?Pesticides and cardiotoxicity. Where do we stand?ISITOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY1397پنجم
35970920Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of IranISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1397اول
36970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397پنجم به بعد
37970357Crocin improves renal function by declining Nox-4, IL-18, and p53 expression levels in an experimental model of diabetic nephropathy.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
38970131Oxidative stress and kidney injury in trans-radial catheterizationPMCBiomedical Reports1397پنجم به بعد
39963764Safe use of chemicals by professional users and health care specialistsPMCBIOMEDICAL REPORTS1396پنجم به بعد
40963669Magnesium sulfate protects the heart against carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1396سوم
41963220Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
42963124Potential Utility of N-acetylcysteine for Treating Mustard LungISICritical reviews in eukaryotic gene expression1396چهارم
43962882Oxidative Stress Induces Renal Failure: A Review of Possible Molecular Pathways.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
44962023Neuro-Protective Effects of Resveratrol on Carbon Monoxide-Induced Toxicity in Male RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
45961459Nanomaterial-based aptasensors and bioaffinity sensors for quantitative detection of 17b-estradiolISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396چهارم
46961438Anticancer and apoptosis‑inducing effects of quercetin in vitro and in vivo.ISIOncology reports1396مسئول
47961179Evaluation of the pharmacoeconomics of drugs used for the treatment of long-term complications of sulfur mustardISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396پنجم به بعد
48961109Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio (Pistaciavera L.) cultivars collected from different geographical sites of IranISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396پنجم
49960891Protective effects of curcumin and vitamin E against chlorpyrifos-induced lung oxidative damageISIHuman & experimental toxicology1394پنجم
50960887Lead levels in children deciduous teeth are associated with parents’ education status and daily dairy consumption: An iranian experienceISIFARMACIA1395چهارم
51960886Anticancer effects of co-administration of daunorubicin and resveratrol in MOLT-4, U266 B1 and Raji cell linesISIFARMACIA1394پنجم به بعد
52960884Simulating real-life exposures to uncover possible risks to human health: A proposed consensus for a novel methodological approachISIHuman & experimental toxicology1396پنجم به بعد
53960750CYTOTOXIC AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF DRACOCEPHALUM KOTSCHYI AERIAL PART DIFFERENT FRACTIONS ON CALU-6 AND MEHR-80 LUNG CANCER CELL LINESISIFARMACIA1395پنجم به بعد
54960509The importance of translatability in drug discovery.ISIEXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY1395اول
55960508Effects of luteolin and luteolin-morphine co-administration on acute and chronic pain and sciatic nerve ligated-induced neuropathy in mice.PMCJournal of complementary & integrative medicine1395پنجم
56960160Regulation of autophagy by some natural products as a potential therapeutic strategy for cardiovascular disordersISIEuropean journal of pharmacology1396سوم
57960076Curcumin: A potentially powerful tool to reverse cisplatin-induced toxicity.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
58954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395پنجم
59952958Basophil mediated pro-allergic inflammation in vehicle-emitted particles exposureISIEnvironmental Research1395پنجم به بعد
60952618Curcumin: A new candidate for melanoma therapy?ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1395سوم
61952283cardiotoxicity of nanoparticlesISIlife sciences1395دوم
62951750Effects of resveratrol on carbon monoxide-induced cardiotoxicity inratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395چهارم
63942991Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.ISIJOURNAL OF WOUND CARE1394چهارم
64942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
65941475Auraptene consolidates memory, reverses scopolaminedisrupted memory in passive avoidance task, and ameliorates retention deficits in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم
66940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
67940092Effects of silymarin on neuropathic pain and formalin induced nociception in miceISIiranian j basic medical sciences1394دوم
68935543Protective effects of flavonoids against microbes and toxins: The cases of hesperidin and hesperetin.ISILife sciences1394دوم
69934242Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental ModelsISIPhytotherapy Research1393چهارم
70934187Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseasesISILife Sciences1393چهارم
71934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393اول
72932895Prevalence and Antibiotic Susceptibility Patterns of Extended-Spectrum ß-Lactamase and Metallo-ß-Lactamase–Producing Uropathogenic Escherichia coliIsolatesISILabMedicine1393چهارم
73932057Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin – A mini-reviewISILife Sciences1393چهارم
74930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393دوم
75925089Antigenotoxic activities of the natural dietary coumarins umbelliferone, herniarin and 7-isopentenyloxy coumarin on human lymphocytes exposed to oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1393اول
76921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392اول
77921643Safranal: From an Aromatic Natural Product to a Rewarding Pharmacological AgentISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
7891164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391دوم
7991041Effect of Erythropoietin on Serum Brain-derived Biomarkers after Carbon Monoxide Poisoning in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
8091025Determination of parathion, aldicarb, and thiobencarb in tap water and bottled mineral water in Mashhad, IranISIDrug and Chemical Toxicology1391اول
8191016Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian marketsISIFood Additives and Contaminants: Part B: Surveillance1391پنجم
8290623Evaluation of nitric oxide or opioid receptors involvement in antinociceptive properties of silymarinindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
8388177Evaluation of the analgesic effect of dextromethorphan and its interaction with nitric oxide on sciatic nerve ligated ratsPMCj acupunctmeridian stud1388سوم
8488002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388دوم
8587622Cancer Chemopreventive Activity of Terpenoid coumarins from ferula Species ISIplanta medica1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983616Prevalence of Sleep Disturbance and potential Associated Factors among Medical Students, from Mashhad, IranSleep Science Congressمشهدپوستر1398خير
2983615Sleeping hours and risk of Atrial Fibrillation: A Systematic ReviewSleep Science Congressمشهدپوستر1398خير
3974199مقایسه عوامل خطر زودرس و دیررس در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز2nd Community Medicine Congress, Non-Communicable Disease Prevention and controlتهرانپوستر1397خير
4972439اثرات سیلی مارین بر نوروپاتی و نیز بر التهاب ناشی از فرمالین در موشنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
5963521Neuro-Protective Effects of Resveratrol on Carbon Monoxide-Induced Toxicity in Male RatsThe 14th Iranian congress of toxicolgyشیرازسخنرانی1396بله
6963520Effects of luteolin and luteolin-morphine co-administration on acute and chronic pain and sciatic nerve ligated-induced neuropathy in miceNutrition from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1848راهنمای گیاهان دارویی: مصور با رویکرد علمی و دارویی1392ترجمه
24821001 راه جوان ماندن و افزایش طول عمر1393ترجمه و تالیف
3241الفبای دیابت1390ترجمه
41481راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه1390ترجمه و تالیف
51478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19767فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
110187کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه