فاطمه  محرری
خلاصه عملکرد فاطمه  محرری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه محرری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه محرری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Mohararif1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970210بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه 'دوستانی برای زندگی' در قالب گروه درمانی درعلایم اضطرابی یا افسردگی خفیف تا متوسط در نوجوانان 12-16 ساله مبتلا به اختلال ALLمجریعقد قراردادبلي
2951322تاثیر افزوده عصاره ریشه گیاه ویتانیا سومنیفرا بر روی علایم اضطراب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهیمجریپایان یافتهبلي
3941109بررسی شیوع فرسودگی شغلی و میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارکنان بیمارستانهای روانپزشکی ابن سینا و حجازیمجریپایان یافتهبلي
4941100ارزیابی تأثیر افزودن نوروفیدبک به ریتالین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجهمجریپایان یافتهبلي
5941099بررسی شیوع آپنه خواب در بین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش¬فعالی/نقص توجهمجریدر دست اجراخير
6940911بررسی اپیدمیولوژی بیماری های روانپزشکی در بیمارستان ابن سینا مشهد در سال های 88 تا 94مجریپایان یافتهخير
7940524بررسی مقایسه ای سطح سایتوکاینهای پیش التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی با کودکان سالممجریپایان یافتهبلي
8940503بررسی اثر افزودن کورکومین در مقایسه با دارو نما بر روی علائم کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی تحت درمان با درمان ریتالینمجریپایان یافتهبلي
9940391مقایسه اثر اتوموکستین و ریتالین در کودکان مبتلا به شب ادراری همراه با اختلال بیش فعالی-کم توجهیمجریدر دست اجرابلي
10931207بررسی اثربخشی سیپروهپتادین در پیشگیری از بروز اختلالات خواب و اشتهای ناشی از مصرف متیل فنیدیت در کودکان مبتلا به ADHD و اثرات آن بر کارایی متیل فندیتمجریپایان یافتهخير
11931137مطالعه اثر بخشی افزودن درمان طب سوزنی به متیل فنیدیت در اختلال کمبود توجه بیش فعالی کودکان و نوجوانانمجریپایان یافتهبلي
12930777بررسی ارتباط سطح معنویت والدین کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر میزان استرس و افسردگی و کیفیت زندگی والدینمجریپایان یافتهبلي
13922855بررسی اثربخشی برنامه ی «دوستانی برای زندگی» در اضطراب و افسردگی کودکان در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
14921903بررسی فرایند مدیریت رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان پرستاری توسط استادان: ارائه مدلمجریپایان یافتهخير
15920563بررسی سایتوکاینهای پیش التهابی و ویتامین Dدر کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در مقایسه با کودکان سالممجریپایان یافتهبلي
16910248بررسی تاثیر داروی ملاتونین در بهبود کیفیت خواب کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی(ADHD) تحت درمان با ریتالینمجریپایان یافتهبلي
17910179بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن ترانسپورتر دوپامین با پاسخ درمانی به متیل فنیدیت در اختلال بیش فعالی – کم توجهیمجریپایان یافتهبلي
18900402مقایسه اثربخشی جینکوبیلوبا با مولتی ویتامین با دارونما به عنوان داروی مکمل بر علایم اختلال اوتیستیک کودکانمجریپایان یافتهخير
1989916بررسی فرسودگی شغلی در دستیاران تخصصی بالین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال90-1389مجریپایان یافتهخير
2089780بررسی تأثیر درمان با کورتیکوستروئید استنشاقی بر کیفیت زندگی کودکان 14-4 سال مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
2189718مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری سلیاک باگروه شاهد دردانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2289548بررسی مقایسه تأثیر ریسپریدون با ریسپریدون + نالترکسون در درمان اختلال طیف اوتیستیک در کودکان 12-4 سالمجریپایان یافتهبلي
2389221ارزیابی روش فرزندپروری و میزان اضطراب و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
24891003بررسی ویژگیهای شخصیتی در والدین کودکان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
2589090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکمجریپایان یافتهبلي
2689089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویمجریپایان یافتهبلي
2788655بررسی نوع نگرش و میزان آگاهی در مورد اختلال بیش فعالی در بین معلمین مدارس ابتدایی شهرستان مشهدمجریپایان یافتهبلي
2888388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388مجریپایان یافتهخير
2988222بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 18-4 سال مبتلا به دیابت تیپ Iمجریپایان یافتهخير
3087837مقایسه تأثیر متیل‌فنیدیت (ریتالین) و بوپروپیون در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهیمجریپایان یافتهبلي
3187683بررسی تأثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط آنها با فرزندان نوجوانشانمجریپایان یافتهخير
32970980بررسی ارزش پیشگویی کنندگی ویژگی های QEEG در بروز عوارض جانبی و پاسخ به درمان با ریتالین درکودکان و نوجوانان مبتلا به ADHDهمکاردر دست اجرابلي
33970946تعیین تاثیر گروه درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان آموزشی روانپزشکی ابن سینای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
34970856مطالعه سبب شناسی بیماری های قابل انطباق با اوتیسم در طب ایرانی و بررسی اثر شیر شتر و اینولین کاسنی برعلائم بالینی کودکان مبتلا به اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
35970425بررسی رابطه حساسیت اضطرابی و اختلالات خواب – بیداری درکودکان و نوجوانان 6-17 ساله مضطرب مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی کودک درمشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
36970111بررسی ارتباط سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی در بین کارکنان بیمارستان روانپزشکی ابن سیناهمکاردر دست اجرابلي
37961875بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب بر مشکلات رفتاری کودکان 7تا12ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با با اختلال نا فرمانی مقابله جویانههمکاردر دست اجرابلي
38960856بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری در نقاط PC6 و HT7 و رفلکسولوژی پا بر اختلال عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان خون تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
39960572رجیستری منطقه‌ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیتهمکاردر دست اجراخير
40960375بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های Cyp450 2D6 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
41960359تاثیر استفاده ازالمانهای هنری بر ارتقاء شادمانی و کاهش استرس شغلی کارکنان بیمارستان روانپزشکی ابن سیناهمکاردر دست اجرابلي
42960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
43951702تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی زوجین و افزایش سازگاریهمکارپایان یافتهبلي
44950847بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه گربه سازگار در قالب گروه درمانی در اضطراب کودکان 12-8 ساله مبتلا به اختلال اضطرابیهمکاردر دست اجرابلي
45950790بررسی اثرات خواب آوری فرآورده حاصل از عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در بیماران مبتلا به بی خوابی اولیههمکاردر دست اجراخير
46950046به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و افسردگیهمکارپایان یافتهبلي
47941816تاثیر آموزش تئوری انتخاب به نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی به همراه اختلال نافرمانی مقابله جویانه ( ADHDوODD)بر مشکلات رفتاری آنهاهمکارپایان یافتهبلي
48940983بررسی ارتباط شاخص های عملکرد کبدی و پلی مورفیسم ژن های GC و CYP2R1 با میزان پاسخ به مکمل یاری ویتامین دی در دختران نوجوانهمکارپایان یافتهبلي
49940369وضعیت بازخورد آموزشی به دانشجو در عرصه تدریس بالینی بر اساس اصول تحلیل منبعث از نیاز و مبتنی بر پیامد (ALOBA) در بیمارستان ابن سینای مشهد درسال 1394همکارپایان یافتهبلي
50940122مقایسه اثربخشی روغن بنفشه بادام با روغن بادام و پلاسبو درکیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی مزمنهمکارپایان یافتهخير
51931283بررسی تاثیرآموزش برنامه فرزندپروری مثبت برارتباط مادر وکودک واحساس والد بودن مادران کودکان دچاراختلالات برونی سازی شدههمکارپایان یافتهخير
52931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
53930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93همکارپایان یافتهبلي
54930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
55930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393همکارپایان یافتهبلي
56922226بررسی درک والدین از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان اوتیستیک مشهد:1393همکارپایان یافتهبلي
57911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
58910334بررسی نقش سرشت و متغیرهای سرشتی در همکاری کودکان پیش دبستانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهبلي
59910208بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستانهای شهرستان مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
60910053بررسی کیفیت زندگی (Quality of life) و سطح سلامتی (Health status) همسران جانبازان آمپوتاتسیون خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
61900187مقایسه اثردرمانی آریپی پرازول و ریسپریدون در اختلالات تیک اطفال و نوجوانانهمکارپایان یافتهبلي
6289339بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با نتیجه درمان های غیر جراحی در بیماران با شانه منجمدهمکارپایان یافتهبلي
6389331بررسی سطح سرمی آهن و روی در کودکان 12-6 سال مبتلا به ADHD مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی در شهر مشهد در سال 1391 و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
6489324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی همکارپایان یافتهخير
6588692مقایسه فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
6688648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6788311مقایسه تاثیر روش آرام بخشی با نیتروس اکساید/ اکسیژن و روش درمانی شناختی- رفتاری (cognitive-behavioral therapy ) بر اضطراب کودکان پیش دبستانی در دندانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
6888275بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان چاق 17-5 سال همکارپایان یافتهبلي
6987819ارزیابی تنش والدگری در مادران کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
7087741ارزیابی کفایت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 7 – 3 سال مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
7187011بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982140The effectiveness of integrated group therapy on clinical syndrome in personnel of Ibn-e-Sina teaching psychiatric hospital in MashhadISCJournal of Fundamentals of Mental Health1398اول
2982085Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Preschool Age: Lived Experiences of MothersISCفصلنامه سلامت روان کودک1398چهارم
3982021Evaluation of the Effectiveness of Withania SomniferaRoot Extract on the Anxiety Symptoms among children with ADHD in MashhadISIPakistan Journal of Medical and Health Sciences1397مسئول
4982007Assessment of Serum Levels of Iron and Zinc in Children with ADHD Compared to Healthy Controls: A Case-Control StudyISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1398سوم
5981988Effect of psychoeducation based on choice theory on marital satisfaction and increasing couples’ adaptability: a double-blind randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398دوم
6981981The comparison between the levels of pro-inflammatory cytokines in ADHD children with healthy subjectsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Child and Adolescent Psychiatry1397چهارم
7974448Preventive effect of cyproheptadine on sleep and appetite disorders induced by methylphenidate: an exploratory randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial.ISIInternational journal of psychiatry in clinical practice1397دوم
8973169Effect of Training Positive Parenting Program on Mother-child Relationship among Mothers of Children with Externalizing DisordersscopusEvidence based Care Journal1397سوم
9971745Efficacy of adding acupuncture to Methylphenidate in children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A randomized clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1397اول
10963758Epidemiology of psychiatric disorders: The situation of Mashhad city during 2010-2016ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396دوم
11963748Evaluation of anxiety and depression in mothers of children with asthmaPMCElectronic Physician1396دوم
12963470Evaluation of the Effectiveness of the Friends for Life Program on Children’s Anxiety and DepressionPMCIranian Journal of Psychiatry1396اول
13963468Evaluating of psychiatric behavior in obese children and adolescentsPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1396اول
14963405Efficacy of Violet oil, a traditional Iranian formula, in patients with chronic insomnia: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISIJournal of Ethnopharmacology1396پنجم
15962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396سوم
16962441Adherence to a Dash-style diet in relation to depression and aggression in adolescent girls.ISIPsychiatry Research1396پنجم به بعد
17961075Quality Of Life in Children with Celiac Disease: A Cross-sectional StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396چهارم
18960088Evaluation of stress, anxiety and depression in parents of children with leukemiascopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395دوم
19953177Assessment of personality characteristics in parents of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder compared to control groupISCJournal of Fundamentals of Mental Health1395دوم
20953000Psychiatric Disorders in Iranian Children and Adolescents.PMCIranian journal of psychiatry1395پنجم به بعد
21952997Comparative study of parenting styles and parenting self-efficacy in mothers of children with and without anxiety symptomsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1394چهارم
22952996Is dopamine transporter gene effective on therapeutic response of methylphenidate in ADHD patients?index copernicusreviews in clinical medicine1394اول
23952995Developing a mixed family-focused therapy based on integrated human development model and comparing its effectiveness with Floortime play-therapy on the developmental family functioning and the functional-emotional development of children with autism spectrum disorderISCJournal of Fundamentals of Mental Health1394پنجم
24952994Developmental Function of Families with Autism Spectrum Disorder children compared with families with healthy childrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
25952919Comparative study of vitamin D levels in children with autism spectrum disorder and normal children: A case-control studyISCJournal of Fundamentals of Mental Health1394دوم
26951607Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residentsPMCAdvances in Medical Education and Practice1395چهارم
27950840Epidemiological Survey of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents of Mashhad in 2009ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1394اول
28942948Causes of Incivility in Iranian Nursing Students: A Qualitative StudyPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394سوم
29940965Case presentation: Sleep Apnea Syndrome in an adolescent with psychiatric presentationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
30935398Psychological Aspects in Children and Adolescents With Major Thalassemia: A Case-Control StudyISIIranian journal of pediatrics1394چهارم
31935026Prevalence of Psychiatric Symptoms in ALL Patients during Maintenance TherapyPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology Vol5.No21394مسئول
32934715A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysisPMCGlobal journal of health science1393سوم
33934448Comparison of parental stress among mothers and fathers of children with autistic spectrum disorder in IranPMCIranian journal of Nursing and Midwifery Research1393سوم
34933781Comparison of the effects of cognitive behavioural therapy and inhalation sedation on child dental anxietyPMCEuropean archives of paediatric dentistry1394چهارم
35933617Psychological problems of Iranian children and adolescents: Parent report form of Strengths and Difficulties QuestionnairePMCJournal of Mental Health1393پنجم به بعد
36933565The effect of combination of parents education and work memory on deputing /withdrawal function among ADHD childrenISCپژوهش های روانشناسی بالنی و مشاوره1392پنجم
37933540Effectiveness of group rational-emotive-behavior education on reducing identity crisis and increasing happiness among male adolescents in boarding school dormitoryISCمجله اصول بهداشت روانی1393اول
38932091Depression, anxiety and quality of life in caregiver spouses of veterans with chronic spinal cord injuryscopusIranian Journal of Psychiatry1393چهارم
39931497Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on Depression in Infertile Womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393چهارم
40931471Health Promoting Life style and its Related Factors in Adolescent GirlsISCJournal of Midwifery and Reproductive Health1392سوم
41931469Psychological problems in Iranian adolescents: Application of the self report form of strengths and difficulties questionnairescopusIranian Journal of Psychiatry1392پنجم به بعد
42931465effectivness of working memory training,barkley's parent training program, and the combination of these two interventions on the improvement of working memory in children with ADHDISCفصلنامه تازه های علوم شناختی1392چهارم
43931353Comparison anexity and depression in bronchial asthma ,/copdand pulmonary tuberculosisISCمجله اصول بهداشت روانی1392اول
44931350The association of headaches with obstructive sleep apnea syndrome diagnose at the sleep laboratory of Ebn-e-Sina hospital in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392چهارم
45931345The correlation of anxiety and depression with obstructive sleep apnea syndromeISIJournal of Research in Medical Sciences1392دوم
46930181The relationship of religious basic beliefs and God attachment style with job burnout in employees of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله اصول بهداشت روانی1392دوم
47923771The Relationship between Life Style and the Health Related Quality Of Life among the Girl Students of High Schools in Mashhad, 2012-2013scopusIJOGI1392چهارم
48923768Health Promoting Life style and its Related Factors in Female AdolescentsCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392سوم
49922283Social competence of preschool Children with Epilepsy Compared to Control GroupChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391مسئول
5091093Efficacy of Adding Cyproheptadine to Risperidone in Children with Autistic Disorder: A Randomized Controlled Clinical TrialISCJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1391دوم
5190886Depression and Anxiety in Iranian Mothers of Children with EpilepsyscopusIranian Journal of Child Neurology1390سوم
5290885Frequency of comorbid disorders and their impact on response to methylphenidate treatment in children with ADHDISCPajoohandeh Journal1390سوم
5389801بررسی رابطهی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاههای هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389اول
5489672Assessment of Anxiety Symptoms among Medical and Paramedical StudentsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل1389دوم
5589471Compare Frequency of Psychiatric disorders in off-springs of Bipolar patients to control group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
5688668Depressive and Anxiety Symptoms in Mothers of Children with ADHD Compared to the Control Groupسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry1388مسئول
5788416تاثیر آموزش" برنامه تربیت سازنده" به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی سایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی1388مسئول
5887594Efficacy of the Positive Parenting Program (Triple P) for Parents of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorderسایر سایت‏های تخصصیIran J Psychiatry1387اول
5987591Effect of amantadine on weight gain in schizophrenic patients during olanzapine or clozapine treatmentSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغزواعصاب ایران1387مسئول
6087353Haloperidol Versus Risperidone: A Comparison of Beneficial Effect on Cognitive Function of Patients With Chronic SchizophreniascopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1387دوم
6187304Depression in unstable angina inpatients in Iran: a case-control studyسایر سایت‏های تخصصیمجله اصول بهداشت روانی1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972903بررسی ارتباط سطح معنویت والدین کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر میزان استرس و افسردگی و کیفیت زندگی والدینهشتمین همایش سراسری روان پزشکی کودک و نوجوان اختلالات عصبی تکاملیتهرانپوستر1396بله
2963770بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با درمان های جایگزینی کلیه، مشهد، 94-1393اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
3963769کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
4954230بررسی اضطراب وافسردگی در مادران کودکان مبتلا به اسمThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAI, 15-17 Feb, 2017) Mostafaتهرانسخنرانی1395خير
5942399The effect of adding acupunture to treatment with methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder in childern and adolescentsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
6941936بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد در سال تحصیلی 92 - 91آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
7931942بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 7-17 ساله مبتلا به سرطان لنفوهماتوپویتیککنگره الکترو انسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدپوستر1392خير
8930548بررسی اضطراب ، افسردگی وکیفیت زندگی در کودکان مبتلا به سلیاکششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایرانتبریزپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه