مریم  خالصی
خلاصه عملکرد مریم  خالصی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم خالصی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم خالصی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khalesim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951216بررسی سطح سرمی سرب در تشنج ناشی از تب کودکانمجریپایان یافتهبلي
2950429بررسی یافته های بالینی ، پاراکلنیکی و روش های درمانی در کودکان مبتلا به انواژناسیونمجریعقد قراردادبلي
3941550بررسی سطح سرمی سلنیوم در تشنج ناشی از تب کودکانمجریپایان یافتهبلي
4941440بررسی فراوانی علامت تنفسی ویزینگ در شیرخواران 4 تا 13 ماهه و مقایسه با فراوانی آن در سایر سنین در کودکان مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژیمجریپایان یافتهبلي
5941070بررسی فراوانی اسکار کلیه در کودکان مبتلا به ریفلاکس مثانه به حالبمجریپایان یافتهبلي
6940854بررسی تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به سندروم ترنرمجریپایان یافتهبلي
7940076بررسی سطح گنادوتروپین ها در دختران مبتلا به سندرم ترنر بر اساس کاریوتایپمجریپایان یافتهبلي
8931608بررسی بیماری های قلبی مادرزادی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لبمجریپایان یافتهبلي
9931478بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به تب روماتیسمال حاد: یک بررسی گذشته نگر پنج سالهمجریپایان یافتهبلي
10931341بررسی ارزش تشخیصی معیار های آلاژیل در افتراق علل داخل کبدی و خارج کبدی کلستاز شیر خوارگیمجریپایان یافتهبلي
11930681بررسی میزان فراوانی ریفلاکس گوارشی درکودکان مبتلا به ریفلاکس ادراری در بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
12930525بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی درکودکان مبتلا به بیماری های کبدی مزمن با و بدون انسفالوپاتی کبدی بستری شده بیمارستان قائم مشهد در فاصله سالهای 1388 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
13921926بررسی ارتباط علائم و نشانه های درگیری ریوی با سطح الاستاز 1 مدفوعی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیسمجریپایان یافتهبلي
14921808بررسی ارتباط بین اسم کودکان و سابقه اتوپی در والدینمجریپایان یافتهبلي
15921806بررسی فراوانی درگیری کبدی دربیماران مبتلا به فیبروز کیستیک شناسایی شده در شهرمشهدمجریپایان یافتهبلي
16921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394مجریپایان یافتهبلي
17921751بررسی ریسک فاکتور های بروز تشنج بدون تب در کودکان مبتلا به تب و تشنجمجریپایان یافتهبلي
18921389بررسی اثر کورتیکواسترویید های استنشاقی بر فشار خون کودکان مبتلا به اسممجریپایان یافتهبلي
19920692بررسی ارزش تشخیصی سینتی گرافی در تشخیص انتروپاتی ازدست دهنده پروتئین: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
2087861بررسی اثر پنتوکسی فیلین در درمان سندرم هپاتوپولمونر در کودکانمجریپایان یافتهخير
2187708بررسی معیارهای بروز عفونت های تهدیدکننده حیات در مبتلایان به عارضه تب و نوتروپنی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ در فاصله اذر 87- آذر 88مجریپایان یافتهبلي
22960244بررسی اپیدمیولو‍یک حوادث و سوانح و شناخت عوامل موثر بر بروز آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد در سال های 1393 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
23960073بررسی اثر ویتامینDدر بیماران مبتلا به پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
24951213بررسی ویژگی های بالینی و قلبی عروقی بیماران مبتلا به هموزیگوت هایپرکلسترولمی فامیلیال مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
25950898بررسی سطح Vitamin D در بیماران مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنجهمکارپایان یافتهبلي
26950687بررسی تظاهرات بالینی اولیه ی بیماران مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
27950570بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک آرتریت سپتیک در اطفال بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) : بررسی گذشته نگر پنج سالههمکارپایان یافتهبلي
28950406بررسی اپیدمیولوژیک آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سالهای 1390-1395همکارپایان یافتهبلي
29950353بررسی فراوانی اختلالات نوار مغز و نوار قلب در کودکانی که با تظاهرات بالینی حملات ریسه به درمانگاه اعصاب کودکان مراجعه می نمایندهمکاردر دست اجرابلي
30950229بررسی نگرش والدین نسبت به یبوست کودکانهمکارپایان یافتهبلي
31941844بررسی سطح سرمی ویتامین د و میزان ترکیب بدن در بیماران مبتلا به سلیاکهمکاردر دست اجرابلي
32941095بررسی وضعیت تغذیه ای در کودکان مبتلا به کانسرهمکارپایان یافتهبلي
33940861بررسی فراوانی تظاهرات قلبی در بیماران مبتلا به سندروم ترنرهمکارپایان یافتهبلي
34940569بررسی چالش های درخواست و انجام مشاوره های پزشکی در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
35940500بررسی فراوانی تنگی نفس به دنبال فعالیت در میان کودکان مبتلا به آسم تازه تشخیص داده شدههمکارپایان یافتهبلي
36940242بررسی ارتباط سطح سرمی Anti TTG و اسیب روده ای بر اساس کرایتریای مارش در کودکان مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
37940052بررسی فراوانی علل هماچوری میکروسکوپیک در کودکان و ارزیابی سندرم گیر افتادگی ورید کلیوی چپهمکارپایان یافتهبلي
38921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
39920931 بررسی ارزش تشخیصی تست گلوتن در محیط کشت برای تشخیص بیماران سلیاک: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
40920679بررسی سطح سرمی 25(OH)D3 وارتباط ان با کنترل بیماری در کودکان مبتلا به مراحل مختلف آسم مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژی بیمارستان قائم ودکتر شیخ در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1393همکارپایان یافتهبلي
41920371بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و دکتر شیخ مشهد در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1394همکارپایان یافتهبلي
42891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973902Cystic Fibrosis-associated Liver Disease: A Review Articleindex copernicusreviews in clinical medicine1397مسئول
2972571Convulsion Associated with Gastroenteritisindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
3964357Etiology of gastrointestinal bleeding in children referred to pediatric wards of Mashhad hospitals, IranPMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
4952038A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trialPMCelectronic physician1395پنجم به بعد
5951941The effect of serum levels of vitamin C on asthmatic children: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
6951940Evaluation of Plasma Soluble Human Leukocyte Antigen-G Level in Asthmatic Children Aged 2 to 14 Years Old in Ghaem HospitalISCjournal of patient safety and quality improvement1395دوم
7950072Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicushealth med1393پنجم
8940790Vitamin D and respiratory disorderChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
9940788Drug induced exfoliative dermatitis in childrenscopushealth med-Journal of Society for development in new net environment in B&H1394مسئول
10940692Probiotic for irritable bowel syndrome in pediatric patients: a randomized controlled clinical trial.PMCElectronic physician1394مسئول
11935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394اول
12934944Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicusHealthMED1393پنجم
13933380The BCG scar size in asthmatic childrenindex copernicusHealthmed1393مسئول
14933027Medical treatment for hepatopulmonary syndrome: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1393مسئول
15932079Moyamoya Disease Mimicking EncephalitisPMCIranian Journal of Medical Sciences1393اول
16931362Ingested Foreign Bodies Removed by Lexible Endoscopy in Pediatric Patients: A 10-year Retrospective StudyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngolog1393مسئول
17930991Clinical Aspects of Patients with Febrile Convulsion: A survey in Mashhad(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1392سوم
18930464Utility of Modeling End-Stage Liver Disease in Children with Chronic Liver DiseaseChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
19924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392اول
2089557Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in a boy with massive lymphadenopathyISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1389دوم
2189074Risk factors associated with life-threatening infections in children with febrile neutropenia: a data mining ApproachISIJ Pediatr Hematol Oncol1389دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980557Resurgence of Acute Rheumatic Fever7th international Kowsar Hospital Congressشیرازپوستر1395خير
2972632hand hygiene painting festival, Mashhad Iran4th international conference on prevention & infection controlGenevaپوستر1396خير
3960756آیا کاتتریسم قلبی روتین قبل از انجام جراحی قلب کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت ضروری است؟ششمین همایش قلب کودکان ایرانتهرانپوستر1396خير
4960754مطالعه ای جدید از یک بیماری قدیمی و اکتسابی قلب کودکان در شمالشرق ایرانششمین همایش قلب کودکان ایرانتهرانسخنرانی1396خير
5941795مننژیت استافیلوکوک اپیدرمیتیس در یک شیرخوار ترم بدون وسیله کارگزاری شدهاولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
6941794کشت های مثبت در مرکز مراقبت های ویژه کودکاناولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
7941784پروبیوتیک چگونه باعث کاهش علایم سندروم روده تحریک پذیر می شود؟International Congress of Updates on Pediatric Gastrointestinal and Liver Diseaseمشهدپوستر1393بله
8940298پوکی استخوان پس از پیوند سلولهای بنیادیدومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلول‌های بنیادیمشهدپوستر1383بله
9931456تشنج وابسته به پیریدوکسینسیزدهمین کنگره بیماری های اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392بله
10931455ژن درمانی در صرع مقاوم به درمانسیزدهمین کنگره بیماری های اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19504فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29385فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39336فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه