رضا  اخوان
خلاصه عملکرد رضا  اخوان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا اخوان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا اخوان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AkhavanR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه دوم کشوری دانشنامه تخصصی طب اورژانسپزشک متخصص1393دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پزشکی، گروه طب اورژانس1393/10/01
مسئول آموزش دستیاری گروه طب اورژانسدانشکده پزشکی، گروه طب اورژانس1395/05/251397/03/20
عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مشهد1396/02/04
عضو هیئت تحریریه مجله«افق توسعه آموزش علوم پزشکی»دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396/04/31
مسئول مرکز جامع مهارت های بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397/02/26
دبیر کارگروه ماموریت ویژه توسعه و تعالی فناوری های آموزشیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1397/09/10
مسئول درس نشانه شناسی بالینی دوره پزشکی عمومیدانشکده پزشکی1398/07/21

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970446به کارگیری مدل چهار مولفه ای طراحی آموزشی (4C/ID) جهت طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی آموزش کل نگرانه در برنامه درسی پزشکی عمومیمجریدر دست اجراخير
2970273مقایسه کیفیت ماساژ قفسه سینه توسط تیم درمان بیمارستانی در بیماران ایست قلبی خارج بیمارستانی با ایست قلبی داخل بیمارستانیمجریدر دست اجرابلي
3960470تعیین مرگ و میر ( فاکتور پروگنوستیک ) در بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریه با فشار خون نرمال و مقایسه معیارهای ولز و ژنوای ساده شده در انها و تعیین نقطه برش مناسب این معیارهامجریپایان یافتهبلي
4950939بررسی تاثیر برگزاری کلاس آناتومی دانشجویان پزشکی با رویکرد همکاری اساتید علوم پایه و بالینی، بر میزان رضایتمندی و عملکرد نهایی فراگیران در پایان نیم سال تحصیلیمجریدر دست اجراخير
5941809بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافیهای اندام با طیف رنگ معکوس در تشخیص شکستگیهای استخوانی زانومجریپایان یافتهبلي
6910322بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب‌های تاندونی در بیماران با ترومای دست و انگشتانمجریپایان یافتهبلي
787749بررسی میزان فراوانی سل طی سال های 1380 تا 1387 در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کلینیک ویژه و آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم مشهد با دو روش میکروسکوپی مستقیم و کشت مجریپایان یافتهبلي
8980491مقایسه اثربخشی آموزشی استفاده از بارکدهای دوبعدی هوشمند در طراحی پوستر های آموزشیCPR با روش متداول طراحی پوستر در دستیاران سال اول طب اورژانس، داخلی و اعصابهمکاردر دست اجرابلي
9980379بررسی ارتباط بین یافته های کمی سی تی اسکن توراکس بدون کنتراست با شدت آنمیهمکارعقد قراردادبلي
10980362بررسی ارزش تشخیصی سی تی آنژیوگرافی مغز در ارزیابی ترومبوز سینوس های وریدی مغزیهمکارعقد قراردادبلي
11970565طراحی نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریویهمکاردر دست اجرابلي
12960524بررسی سی تی اسکن مغز بیماران مراجعه کننده به اورژانس با اولین حمله تشنجهمکارپایان یافتهبلي
13960498بررسی ارتباط بین نوع سکته مغزی با تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران دارای علائم فوکال عصبی مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
14950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
15941288مقایسه دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی با طیف رنگ معمولی و معکوس در بررسی ندولهای ریویهمکارپایان یافتهبلي
16940521بررسی دقت عملکرد دستورالعمل کبک در بیماران دچار دررفتگی قدامی شانههمکارپایان یافتهبلي
17931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981555Factors afecting dural sinus density in non-contrast computed tomography of brainISISCIENTIFIC REPORTS1398اول
2981545Diagnosing Hand and Wrist Tendon Injuries in Patients with Questionable Physical Findings: Let POCUS Show Its True MettleISITRAUMA MONTHLY1398اول
3980582Key-feature questions for assessment of medical students: a review articleSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1395اول
4980439Local recurrence of renal cell carcinoma presented with massive gastrointestinal bleeding: management with renal artery embolizationسایر سایت‏های تخصصیCVIR Endovascular1397چهارم
5980438Hydatid Pulmonary EmbolismISIThe Journal of Emergency Medicine1398اول
6974370Comparison of Diagnostic Value of Clinical Examination and Routine Radiography in Diagnosis of Chest Injury in Stable Blunt Trauma PatientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397پنجم
7974229Quebec Decision Rule in Determining the Need for Radiography in Reduction of Shoulder Dislocation; a Diagnostic Accuracy StudyPMCArchives of Academic Emergency Medicine1397مسئول
8971838Devastating Renal Injury After a Low Energy Trauma: Was the Force Sufficient?ISITRAUMA MONTHLY1397مسئول
9963716Multiple cranial nerve enhancement as a rare presentation of secondary brain lymphomaISINeurology India1396سوم
10960550A Young Woman with Acute Abdominal Pain Following Minor TraumaISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395چهارم
11953740Hemorrhagic Colloid Cyst Presenting with Acute HydrocephalyISICase Reports in Neurological Medicine1395اول
12952931Association between clinical and sonographic synovitis in patients with painful knee osteoarthritisISIInternational journal of rheumatic diseases1396سوم
13952255A young woman with puffy faceISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1395مسئول
14951230A man with disabling low back pain: Echinococcus of the sacrumISIINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES1395دوم
15951223Gas Bubbles in the Bone: A Case ReportPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395مسئول
16950113The Diagnostic Value of MRI in Brucella Spondylitis With Comparison to Clinical and Laboratory FindingsPMCacta informatica medica1395پنجم
17942790Antibiotic Resistance Properties of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Cases of Superficial Infections at the Emergency UnitISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
18940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394مسئول
19933621Is bedside ultrasound a reliable method for detecting soft tissue foreign bodies in upper extremity penetrating trauma patients?EmbaseRazavi International Journal of Medicine1393مسئول
2092047Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of IranscopusIranian Journal of Pathology1391اول
2192040Comparing the Frequency of Mycobacterium Tuberculosis with Direct Microscopy and Culture MethodsISIJundishapur Journal of Microbiology1391اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982557مورد نادر از تنگی نفس در بالغین: گزارش یک مورد اپی گلوتیت حاد در بالغینسیزدهمین کنگره بین المللی طب اورژانستهرانپوستر1397خير
2980805Hydatid disease: A pictorial reviewEuropean congress of radiologyViennaپوستر1397خير
3973600مورد نادر از تنگی نفس در بالغین: گزارش یک مورد اپی گلوتیت حاد در بالغینThe 13th Iranian annual congress of Emergency Medicineتهرانپوستر1397بله
4973512ارزش تشخیصی قانون کبک در بیماران دچار دررفتگی قدامی شانهسزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایرانتهرانسخنرانی1397خير
5973443ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب های تاندونی دست و مچ دست در بیماران با یافته های بالینی مشکوک13th Iranian Annuals Congress of Emergency MedicineTehranسخنرانی1397بله
6973432مقایسه ی ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدار13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
7973426سیانوز یک طرفه زبان،تظاهری ناشایع در اورژانسسیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانستهرانپوستر1397خير
8960866بررسی بین یافته های بالینی و سونوگرافیک سینوویت در مبتلایان به استئوآرتریت اولیه و دردناک زانوEuropean congress of Radiologyوینپوستر1395خير
9941413شکستگی خود بخودی استخوان همیت و چهارمین مفصل کارپومتاکارپال:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
10940922SIMULTANEOUS FRACTURE OF THE HOOK OF THE HAMATE AND THE FOURTH CARPOMETACARPAL JOINTS: CASE REPORTThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
1192071تعیین فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بیماران ارسالی به کلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج) در طی هفت سال6th Iranian Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391خير
1292064تعیین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران بستری ارجاع شده به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) در طی سال های 2001 تا 2008The 5th International Congress of Laboratory & Clinicتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1945کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد یازده1394تالیف
2944کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد یک1394تالیف
32106درسنامه طب اورژانس برای کارآموزان و کارورزان پزشکی1397تالیف بخشی از کتاب
41905سری کتب کیمیا- خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد رشته طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۵1397ترجمه و گردآوری
51904سری کتب کیمیا- خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد رشته طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۴1397ترجمه و گردآوری
61903سری کتب کیمیا- خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد رشته طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۳1397ترجمه و گردآوری
71902سری کتب کیمیا- خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد رشته طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۲1397ترجمه و گردآوری
81901سری کتب کیمیا- خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد رشته طب اورژانس با پاسخ تشریحی- طب اورژانس- هجز یک1397ترجمه و گردآوری
91640خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۵1396ترجمه و گردآوری
101639خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۴1396تالیف
111638خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۳1396تالیف
121637خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۲1396ترجمه و گردآوری
131636خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد طب اورژانس با پاسخ تشریحی- هجز ۱1396تالیف
141333مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۳۰) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
151332مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۹) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
161265سوالات آزمون گواهینامه و دانشنامه طب اورژانس، مبحث توکسیکولوژی( سم شناسی)، با پاسخ تشریحی و طبقه بندی شده1395تالیف
171264مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۸) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
181263مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۷) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
191262مجموعه درسنامه طب اورژانس، جلد (۲۶) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
201084کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد سی1394تالیف
211083کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد بیست و نه1394تالیف
221082کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد بیست1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19636فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29552فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39456فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19797کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه