رضا  اخوان

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا اخوان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا اخوان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AkhavanR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950976بررسي تاثير استفاده از جلسات يادگيري مبتني بر مساله(problem based learning) در دوره يک ماهه بخش راديولوژي مقطع کارآموزي دانشجويان پزشکي، بر ميزان رضايتمندي و عملکرد نهايي فراگيران در پايان دورهمجریعقد قراردادخير
2950939بررسي تاثير برگزاري کلاس آناتومي دانشجويان پزشکي با رويکرد همکاري اساتيد علوم پايه و باليني، بر ميزان رضايتمندي و عملکرد نهايي فراگيران در پايان نيم سال تحصيليمجریعقد قراردادخير
3910322بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب‌های تاندونی در بیماران با ترومای دست و انگشتانمجریپایان یافتهبلي
487749بررسی میزان فراوانی سل طی سال های 1380 تا 1387 در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کلینیک ویژه و آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم مشهد با دو روش میکروسکوپی مستقیم و کشت مجریپایان یافتهبلي
5951688مقایسه آزمون های الکترونیک و مداد-کاغذی جهت بررسی تاثیر هریک از روش ها در یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
6950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
7941288مقایسه دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی با طیف رنگ معمولی و معکوس در بررسی ندولهای ریویهمکارعقد قراردادبلي
8940521بررسي دقت عملکرد دستورالعمل کبک در بيماران دچار دررفتگي قدامي شانههمکاردر دست اجرابلي
9931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
10950626بررسی کارایی راهنمای بالینی ACEP از نظر پیشگویی نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران ترومای خفیف سرناظردر دست اجرابلي
11950192بررسی روند تغییرات نمره های ارزشیابی اعضای هیات علمی گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد بین سالهای 94-92 ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962697Association between clinical and sonographic synovitis in patients with painful knee osteoarthritisISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES1396سوم
2960550A Young Woman with Acute Abdominal Pain Following Minor TraumaISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395چهارم
3953740Hemorrhagic Colloid Cyst Presenting with Acute HydrocephalyEmbaseCase Reports in Neurological Medicine1395اول
4952931Association between clinical and sonographic synovitis in patients with painful knee osteoarthritisISIInternational journal of rheumatic diseases1396سوم
5952255A young woman with puffy faceISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1395مسئول
6951230A man with disabling low back pain: Echinococcus of the sacrumISIINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES1395دوم
7951223Gas Bubbles in the Bone: A Case ReportPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395مسئول
8950113The Diagnostic Value of MRI in Brucella Spondylitis With Comparison to Clinical and Laboratory FindingsPMCacta informatica medica1395پنجم
9942790Antibiotic Resistance Properties of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Cases of Superficial Infections at the Emergency UnitISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
10940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394مسئول
11933621Is bedside ultrasound a reliable method for detecting soft tissue foreign bodies in upper extremity penetrating trauma patients?EmbaseRazavi International Journal of Medicine1393مسئول
1292047Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of IranscopusIranian Journal of Pathology1391اول
1392040Comparing the Frequency of Mycobacterium Tuberculosis with Direct Microscopy and Culture MethodsISIJundishapur Journal of Microbiology1391اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960866بررسی بین یافته های بالینی و سونوگرافیک سینوویت در مبتلایان به استئوآرتریت اولیه و دردناک زانوEuropean congress of Radiologyوینپوستر1395خير
2941413شکستگی خود بخودی استخوان همیت و چهارمین مفصل کارپومتاکارپال:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
3940922SIMULTANEOUS FRACTURE OF THE HOOK OF THE HAMATE AND THE FOURTH CARPOMETACARPAL JOINTS: CASE REPORTThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
492071تعیین فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بیماران ارسالی به کلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج) در طی هفت سال6th Iranian Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391خير
592064تعیین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران بستری ارجاع شده به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) در طی سال های 2001 تا 2008The 5th International Congress of Laboratory & Clinicتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1945کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد یازده1394تالیف
2944کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد یک1394تالیف
31333مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۳۰) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
41332مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۹) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
51265سوالات آزمون گواهینامه و دانشنامه طب اورژانس، مبحث توکسیکولوژی( سم شناسی)، با پاسخ تشریحی و طبقه بندی شده1395تالیف
61264مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۸) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
71263مجموعه درسنامه طب اورژانس جلد(۲۷) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
81262مجموعه درسنامه طب اورژانس، جلد (۲۶) کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی1395تالیف
91084کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد سی1394تالیف
101083کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد بیست و نه1394تالیف
111082کتاب آمادگی آزمون بورد تخصصی،انتشارات رهپویان شریف،مجموعه طب اورژانس،جلد بیست1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه