سید علیرضا  سجادی
خلاصه عملکرد سید علیرضا  سجادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید علیرضا سجادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید علیرضا سجادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SadjadiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931115تعیین تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان (PAB) و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران دچار اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهخير
2910494بررسی فراوانی افسردگی در زنان باردار مرکز بهداشت رفقی تحت پوشش مرکز سلامت روان جامعه نگر رفقی مشهدمجریپایان یافتهخير
3900819بررسی ارتباط عملکرد خانواده با هویت وخودکارآمدی عمومی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1391 مجریپایان یافتهبلي
489952مقایسه عملکرد خانواده در کودکان با اختلال بی اعتنایی مقابله ای با کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جداییمجریپایان یافتهبلي
589943بررسی اثر نوروفیدبک در درمان نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با فلوکسیتینمجریپایان یافتهخير
688731مقایسه اثر درمانی بوپروپیون با ونلافاکسین در کودکان مبتلا به بیش فعالی و بی توجهیمجریپایان یافتهخير
7970280بررسی اثربخشی عصاره ترکیبی گیاهان ترتیزک و خارخسک دربهبود میل جنسی بانوانهمکارعقد قراردادبلي
8960902مقایسه پلی مورفیسم های ژنهای FBXO33, ASIC2و عوامل تربیتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، بی توجهی و اختلال یادگیری و کودکان نرمالهمکاردر دست اجراخير
9960229بررسی اثربخشی افزودن تریپتورلین تزریقی به درمان ضد وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبریهمکاردر دست اجرابلي
10931361بررسی اثر ضد افسردگی قرص کلاله زعفران و زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
11931163بررسی تاثیر درمان ماتریکس از راه دور در درمان وسوسه و عود بیماران معتاد به مت آمفتامین( شیشه)همکاردر دست اجراخير
12930794بررسی تاثیر فعالیتهای کاردرمانی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستانهمکارپایان یافتهبلي
13910910ارتباط ویژگی های روانی- اجتماعی زوجین با میزان ترس از زایمانهمکارپایان یافتهخير
1489991بررسی ارتباط سطح شادمانی در بارداری با رفتارهای مقابله ای با درد زایمانهمکارپایان یافتهبلي
1589727بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی همسر و نوع خشونت خانوادگی در بارداریهمکارپایان یافتهخير
1689567بررسی سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی با وزن مولکولی 27 کیلودالتون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی قبل و بعد از 6 هفته درمان آنتی سایکوتیکهمکارپایان یافتهبلي
1788730بررسی ارتباط سرشت با مشکلات رفتاری در کودکان 10-4 سالههمکارپایان یافتهخير
1888648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
1988630بررسی اثر درمانی آموزش چند رسانه ای فرزندپروری به والدین کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ایهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981788Effects of sugar-free, αs1-casein–enriched chocolate on stress: based on salivary cortisol measurement and questionnaire data collectionسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1397پنجم
2971260The Effect of Occupational Therapy on Self-Steem of Housewives with Mood Disorders After Discharge from the Hospital: a Clinical Trial StudyISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1397سوم
3970320Determining Pro-Oxidant Antioxidant Balance (PAB) and Total Antioxidant Capacity (TAC) in Patients with SchizophreniaPMCIranian Journal of Psychiatry1397مسئول
4962406A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of saffron stigma (Crocus sativus L.) in mothers suffering from mild-to-moderate postpartum depressionISIPHYTOMEDICINE1396سوم
5951339The Effect of Occupational Therapy Activities on Self-Efficacy of Housewives with Mood Disorders after Discharge from the Hospital: Clinical Trialindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395سوم
6951298A Comparative Study of the Ability of Facial Emotional Expression Recognition and its Relationship with Communication Skills in Iranian Patients with Mood DisordersISIGALEN MEDICAL JOURNAL1394چهارم
7942724Sophisticated evaluation of possible effect of distinct auditory stimulation during REM sleep on dream contentscopusInternational Journal of Dream Research1394مسئول
8934675The level of happiness in pregnancy and its related factors in pregnant women of Mashhad city in 2013scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394چهارم
9933895Evaluation of Neurofeedback Therapy in Adolescents with Major Depressive Disorder Who Take FluoxetinescopusJournal of Psychiatry1393دوم
10933523Evaluation of neurofeedback therapy in children with mathematic disorder in thirdgrade elementary schoolChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
11933522Effectiveness of Neurofeedback Therapy in Children with Separation Anxiety DisorderscopusJournal of Psychiatry1393اول
12931406Quality of life in patients on methadone maintenance treatment: a three-month assessment.PMCJ Pak Med Assoc1391سوم
13931405Effectiveness of Short Term Cognitive Behavior Therapy in Patients with Generalized Anxiety DisorderscopusJournal of Medical Sciences1386سوم
14931403The Relationship Between Happiness During Pregnancy and Labor Coping BehviorCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391سوم
15931402Prevalence Of post stroke depression and its relationship with disability and lesion locationISCمجله اصول بهداشت روانی1387سوم
16931401Comparing the anxiety between adolescents living in parental home and those living in institutionsISCطبیب شرق - مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان1384دوم
17931400Opioid misuse and its predisposing factors in patients with painISCطبیب شرق1381سوم
18931399AComparative Study of Medical Students Attitudes toward Mental illnessesChemical Abstractافق دانش1381دوم
19931398Hypnotism Part IV: contra-indications and hypnotism risks, a report of some hypnotherapyChemical Abstractافق دانش1382دوم
20931397Hypnotism Part III: induction tests and trance induction methodsChemical Abstractافق دانش1381اول
21931396Hypnotism - Part 2: Hypnotism nature and the authors' viewsChemical Abstractمجله افق دانش1381دوم
22931395Hypnotism (Part:1 - History and Different Definitions (Chemical Abstractافق دانش - مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1380دوم
23931394A Comparative Study of Life Events in Schizophrenic and Bipolar Mood disorder PatientsISCاسرار - مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار1380اول
24931353Comparison anexity and depression in bronchial asthma ,/copdand pulmonary tuberculosisISCمجله اصول بهداشت روانی1392مسئول
25931203Prevalence of positive and negative symptoms in schizophrenia patients with different cultural backgroundsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Novel Applied Sciences (JNASCI1393مسئول
2691553بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای مقابله ای با درد زایمانscopus 1391سوم
2791002Prevalence of Psychiatric Disorders in Patients with Diabetes Type 2index copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
2890836Thestudy of postpartum depression and related factors: 4.5 monthsindex copernicusJournal of Fundamentals of Mental Health1390چهارم
2987596A randomized effectiveness trial of methadone, TENS and methadone plus TENS in management of opiate withdrawal symptomsPMCJournal of the Pakistan Medical Association1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971101بررسی رابطه ابعاد آلکسی تایمیا با اختلال افسردگی اساسیدومین کنگره ملی روانشناسی و آسیبهای روانی-اجتماعی]چابهارپوستر1396خير
2971083بررسی رابطه بین مدت و مقدار مصرف آمفتامین در بروز و شدت علائم سایکوتیکدومین کنگره ملی روانشناسی و آسیبهای روانی-اجتماعیچابهارسخنرانی1396بله
3963688ارائه کارگاه مصاحبه انگیزشی در اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر - یزد - 13-14 اردیبهشتاولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر- 13-15اردیبهشت - یزدیزدسخنرانی1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19517فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29431فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39275فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه