آدینه  جوادیان لنگرودی

 فعالیت های پژوهشی

 

آدینه جوادیان لنگرودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آدینه جوادیان لنگرودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : JavadianLA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دندانپزشکی عمومیدکترای حرفه ای1386دانشکده دندانپزشکی مشهد
رادیولوژی دهان وفک و صورتدندانپزشک متخصص1389دانشکده دندانپزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشکده دندانپزشکی مشهد
استادیاردانشکده دندانژزشکی همدان1389/08/051390/06/31

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931299بررسی دقت توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در تشخیص شکستگی های افقی ریشه در حضور پست فلزی داخل کانال و نبود آن :یک مطالعه آزمایشگاهی مجریدر دست اجرابلي
2930175بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافی های واترز و کالدول دیجیتال در ارزیابی نواحی سینونازالمجریپایان یافتهبلي
3922578ارزیابی دقت رادیو گرافی پانورامیک اختصاصی(Temporo mandibular Joint) TMJ در بررسی موقعیت و تغییرات دژنراتیو کندیلمجریپایان یافتهبلي
4920428مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCTبیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامتمجریپایان یافتهبلي
5920335یافته های کلینیکی و رادیوگرافی رادیولوسنسی های پری کرونال فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا1392مجریپایان یافتهبلي
6920306بررسی یافته های رادیوگرافی رادیولوسنسی های مولتی لاکولار فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
787768بررسی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی در نعیین گره های لنفاوی متاستاتیک ناحیه گردن در بیماران مبتلا به بدخیمی سر و گردن مجریپایان یافتهبلي
8950358بررسی خصوصیات آناتومیک حفره ی بینی و سینوس های ماگزیلاری در ارتباط با رینوسینوزیت در بیماران شکاف لب و کام در تصاویر CBCTهمکارعقد قراردادبلي
9931300بررسی دقت مد اندو توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه در حضور پست فلزی و نبود آن :یک مطالعه آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970991Glandular Odontogenic Cysts in Maxilla: Literature Review and Reporton CasesISIAmbient Science1397دوم
2964046The evaluation of position and degenerative changes of condyle in CBCT radiographyindex copernicusInternational Journal of Contemporary Dental and Medical Reviews1396دوم
3961940Evaluating the Accuracy of Tempromandibular Joint Panoramic Radiography in Condylar PositioningChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396دوم
4961182Diagnostic Efficacy of Digital Waters’ and Caldwell’s Radiographic Views for Evaluation of Sinonasal AreaPMCJournal of dentistry1395سوم
5961171bifocal parotid stafne cyst: case reportChemical Abstractمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1395مسئول
6961166Assessment of stylohyoid ligament in patients with Eagle’s syndrome and patients with asymptomatic elongated styloid process: A Cone-Beam CT studyISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1395اول
7950343The Efficacy of Magnetic Resonance Imaging and Color Doppler Ultrasonography in Diagnosis of Salivary Gland TumorsPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393پنجم به بعد
8950336Odontogenic Myxofibroma of the Mandible Along With an Unerupted Third Molar Tooth: Report of a CaseChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395سوم
9934265Computed tomographic findings of maxillofacial SCC and undifferentiated carcinomascopusCumhuriyet Dental Journal1393سوم
10930998Evaluation of the mandibular canal visibility on CBCT images of mandible in an Iranian populationISIjournal of craniofacial surgery1393مسئول
11930391Intraosseous Benign Lesions of the Jaws: A Radiographic StudyISIiranian journal of Radiology1392اول
1292990Comparison between Two Digital Panoramic Radiography Techniques for Proximal Caries DetectionISCJournal of Dental Materials and Technique1392دوم
13922639Ameloblastic Fibrodentinoma: Report of a Rare CaseISIjournal of contemoporary and dental practice1392مسئول
14921956Evaluation of Periodontal Indices Following Use of Two Incision Techniques in Apical SurgeryISCJournal of Dentall Materials and Techniques1392سوم
15921877- Evaluation of Cone Beam Computed Tomography in Diagnosis and Treatment Plan of Impacted Maxillary CaninesISCJournal of Dental Material and Techniques1392سوم
16921007Maxillary Non-ossifying Fibroma: A Case Report and Review of the LiteratureISCJournal of dentomaxillofacial Radiology, pathology and surgery1392دوم
1791784Diagnosis of simulated external root resorption using conventional intraoral film radiography,PSP,CCD and CBCT:a comparison studyPMCbiomedical journal1391چهارم
1891782papilon lefevre syndromSID/Iranmedex/MagiranJournal of dentomaxillofacial Radiology, pathology and surgery1391سوم
1991779Submandibular abscess due to an infected keratocystic odontogenic tumor, associated with simultaneous occurrence of a traumatic bone cyst: a rare case reportISIjournal of contemoporary and dental practice1391چهارم
2091429Cemento-ossifying Fibroma: Report of Two Interesting Casesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهDENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1390مسئول
2190560Evaluation of the Sonographic Features of Metastatic Cervical Lymph Nodes in Patients With Head and Neck MalignancyISIThe Journal of craniofacial surgery1390مسئول
2290388Evaluation of the Accuracy of Panoramic Radiography in Linear Measurements of the JawsISIIranian Journal of Radiology1390مسئول
2389594Simple Bone Cyst of the Mandible: Report of Two CasesISIIranian Journal of Radiology1389مسئول
2488739Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six CasesscopusIranian Journal of Radiology1388مسئول
2588367بررسی صحت تشخیص رادیوگرافی‏های معمولی در افتراق ضایعات خوش‏خیم از بدخیم (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1934058نقش CBCT در ارزیابی ترومای دنتوالوئولار در کودکانسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانمشهدپوستر1393بله
2930078نقش مدالیته های تصویربرداری مختلف در ارزیابی اختلالات مفصل تمپورومندیبولارششمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورتتهرانپوستر1392خير
391849کاربرد CBCT در تشخیص اختلالات TMJپنجمین کنگره رادیولوژی دهان وفک وصورتتهرانپوستر1391بله
491829نقش دندانپزشک در تشخیص اولیه لنفوم بورکیت در ناحیه دهان و فک و صورتاولین کنگره مراقبتهای دندانپزشکی در بیماران سیستمیکمشهدپوستر1391بله
591792بررسی صحت تشخیص رادیوگرافی های معمولی در افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم ناحیه فک وصورتاولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکیکرمانپوستر1388بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11410رادیولوژی دهان و فک و صورت1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه