پیمان  هاشمیان
خلاصه عملکرد پیمان  هاشمیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پیمان هاشمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پیمان هاشمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hashemianp@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960902مقایسه پلی مورفیسم های ژنهای FBXO33, ASIC2و عوامل تربیتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، بی توجهی و اختلال یادگیری و کودکان نرمالمجریدر دست اجراخير
2951040بررسی سیر طولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی وبی توجه و نشانه های روانپزشکی همراهمجریپایان یافتهبلي
3931681بررسی ارتباط زمینه های ژنتیکی با وسوسه و عود در وابستگی به مت آمفتامینمجریدر دست اجراخير
4931163بررسی تاثیر درمان ماتریکس از راه دور در درمان وسوسه و عود بیماران معتاد به مت آمفتامین( شیشه)مجریدر دست اجراخير
5910248بررسی تاثیر داروی ملاتونین در بهبود کیفیت خواب کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی(ADHD) تحت درمان با ریتالینمجریپایان یافتهبلي
6900819بررسی ارتباط عملکرد خانواده با هویت وخودکارآمدی عمومی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1391 مجریپایان یافتهبلي
789952مقایسه عملکرد خانواده در کودکان با اختلال بی اعتنایی مقابله ای با کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جداییمجریپایان یافتهبلي
889944بررسی اثر درمانی نوروفیدبک در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جداییمجریپایان یافتهخير
989943بررسی اثر نوروفیدبک در درمان نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با فلوکسیتینمجریپایان یافتهخير
1089547بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده وعزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1189482بررسی شیوع سوء مصرف مواد و عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سرخس در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
1289334بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال ریاضی کودکان مقطع سوم ابتداییمجریپایان یافتهخير
1388731مقایسه اثر درمانی بوپروپیون با ونلافاکسین در کودکان مبتلا به بیش فعالی و بی توجهیمجریپایان یافتهخير
1488730بررسی ارتباط سرشت با مشکلات رفتاری در کودکان 10-4 سالهمجریپایان یافتهخير
1588630بررسی اثر درمانی آموزش چند رسانه ای فرزندپروری به والدین کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ایمجریپایان یافتهخير
16961476بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالیهمکاردر دست اجراخير
17960301مقایسه ی اثر درمان ریتالین و اتوموکستین و ترکیب ریتالین-اتوموکستین در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجههمکاردر دست اجرابلي
18950360بررسی ارتباط پریودنتیت مزمن و افسردگیهمکارپایان یافتهبلي
19931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
20930386بررسی اپیدمیولوژی کودکان اقدام کننده به خودکشی بوسیله دارو و مواد سمی پذیرش شده در بخش اطفال و مسمومین مشهد در سالهای 91-92همکارپایان یافتهبلي
21900187مقایسه اثردرمانی آریپی پرازول و ریسپریدون در اختلالات تیک اطفال و نوجوانانهمکارپایان یافتهبلي
2288648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2388388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
2487802بررسی فراوانی اختلالات سایکولوژیک در بیماران دارای شکایتهای با منشأ ذهنی و بیماران دارای شکایتهای با منشأ ارگانیک در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972471Character Reference Choice in the Narratives by Persian-speaking Children With Autism Spectrum DisorderISCJournal of Modern Rehabilitation1396دوم
2954074Comparison of efficacy of cognitive-behavioral therapy and neurofeedback on symptoms of adolescence obsessive-compulsive disorderChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
3943428Comparison of family functioning between patients with schizophrenia and patients with Bipolar I disorderسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
4943195Evaluation of Family Dysfunction in Patients with Schizophrenia and Bipolar I DisorderChemical Abstractjournal of biosciences and medicines1394اول
5942820Prediction of Anxiety and Behavioural Disturbances by Temperamental Characters in Childrenسایر سایت‏های تخصصیournal of Behavioral and Brain Science1394اول و مسئول
6942536Effectiveness of Music Therapy on Social Skill Growth in Educable Intellectual Disability BoysChemical AbstractOpen Journal of Pediatrics1394اول و مسئول
7934654The Effect of Neurofeedback Therapy in Primary Enuretic Childrenسایر سایت‏های تخصصیworld journal of neuroscience1394مسئول
8934619Effectiveness of Neuro-feedback on Mathematics DisorderscopusAfrican Journal of Psychiatry1393اول
9934618Evaluation of Bupropion and Venlafaxine in Children with ADHDسایر سایت‏های تخصصیjounal of psychiatry1393اول
10934529The Effectiveness of Neurofeedback Therapy in Craving of Methamphetamine Useindex copernicusOpen Journal of Psychiatry1394اول و مسئول
11934459Effectiveness of Music Therapy on Aggressive Behavior of Visually Impaired AdolescentsChemical AbstractJournal of Behavioral and Brain Science1393اول
12933895Evaluation of Neurofeedback Therapy in Adolescents with Major Depressive Disorder Who Take FluoxetinescopusJournal of Psychiatry1393اول و مسئول
13933703Effectiveness of Group Reality Therapy on Happiness and Quality of Life in Unsupervised Adolescents in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392دوم
14933702بررسی میزان شیوع سردرد عصبی در بیماران با اختلال انطباقی مراجعه کننده به مطب در سال 1378ISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384اول و مسئول
15933701بررسی اثر درمانی متیل فنیدیت با یا بدون رفتار درمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و بی توجهیISCمجله پژوهشی دانشکده پزشکی شهید بهشتی1384مسئول
16933700گزارش یک مورد مانیا ناشی از اختلال پسودوهیپوپاراتیروئیدیISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1385اول
17933699Therapeutic Effects of ECT on Various Depression Disorders among Patients Referring to Psychiatric Centers of Ilam.ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384اول
18933532Effect of Painting Therapy on Aggression in Educable Intellectually Disabled Studentsindex copernicusPsychology1393اول
19933523Evaluation of neurofeedback therapy in children with mathematic disorder in thirdgrade elementary schoolChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
20933522Effectiveness of Neurofeedback Therapy in Children with Separation Anxiety DisorderscopusJournal of Psychiatry1393مسئول
21933451Effectiveness of multimedia-parent management training on treatment of children with oppositional defiant disorder in Mashhad, Northeastern part of IranISCمجلهی اصول بهداشت روانی1392اول
22932037Nonlinear Analysis of Electroencephalogram in Writing-Disabled Children for a Better Understanding of Brain Functionsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393چهارم
23932036The effect of neurofeedback training on attention rate in proficient track and field athleticsISCمجله اصول بهداشت روانی1392اول
24932032The Effect of Neurofeedback Training on TheTrait-Competitive Anxiety of AthletesISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392دوم
25932031A brief study on EEG signals of dysgraphic children in relaxing and writing moodsindex copernicusInternational journal of biomedical research1392چهارم
26932030Evaluation of the correlation between family functioning and self-esteem with academic achievement in medical students of Mashhad medical universityسایر سایت‏های تخصصیBehaviour science1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963706Neurofeedback Therapy for Methamphetamine Abuser: Improvement of AnxietyInternational Conference on researches in Science and Engineering 28 July 2016, Istanbul University, TurkeyIstanbul University, Turkeyپوستر1395خير
2942576شناسایی جهش های مرتبط با بازگشت مجدد به طرف مصرف مت آمفتامین در شمال شرق ایران؛ هایپوتزچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانپوستر1394خير
3934485ارتباط ویژگی های سرشتی با مشکلات رفتاری کودکان 4-10 ساله مبتلا به صرعسیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392بله
4933706اضطراب کودکانکنگره بین الللی اضطراب بیمارستان رضوی مشهدمشهدسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1904چگونه روان خود را بشناسیم1389تالیف
2903نشانه های اختلال رفتاری کودکان1382تالیف
3902روشهای درمانی در مشکلات رفتاری کودکان1387تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19548فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29452فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39261فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه