سیدجواد  سیدی
خلاصه عملکرد سیدجواد  سیدی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدجواد سیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدجواد سیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SayediJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ریه کودکانفوق تخصص1393

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960478بررسی اثرات شیر شتر در پارامترهای اسپیرومتری کودکان مبتلا به آسم با سن بالای 6 سالمجریدر دست اجراخير
2960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396مجریدر دست اجرابلي
3951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)مجریپایان یافتهبلي
4951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96مجریدر دست اجرابلي
5950575بررسی عفونت های قارچی و انگلی در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL ) در مشهد سال96-95مجریپایان یافتهبلي
6950553بررسی علل و یافته های برونکوسکوپیهای فیبر اپتیک انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال 95-94مجریپایان یافتهبلي
7950406بررسی اپیدمیولوژیک آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سالهای 1390-1395مجریپایان یافتهبلي
8950128بررسی انواع عفونت حاد تنفسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال95-94مجریپایان یافتهبلي
9931667بررسی فراوانی و نوع کلونیزاسیون حلق در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیکمجریپایان یافتهبلي
10921215بررسی فراوانی وشدت در گیری ریه با کمک تصویر برداری در بیماری کیستیک فیبروز (CF)مجریپایان یافتهبلي
11910430بررسی میزان افزایش دفع کلسیم ادراری به دنبال مصرف سفتریاکسون در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
12900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLمجریپایان یافتهبلي
1389849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)مجریپایان یافتهبلي
14971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
15970807طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری فیبروز کیستیک'همکاردر دست اجراخير
16970780میزان مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوک های طلایی اکتسابی از جامعه بدست آمده از مناطق استریل کودکان در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) مشهدهمکارعقد قراردادبلي
17970331بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی و عملکرد ریه کودکان مبتلا به فیبروز کیستیکهمکاردر دست اجرابلي
18970269مقایسه تست های عملکردی ریه درکودکان همودیالیزی ودیالیزصفاقیهمکاردر دست اجرابلي
19970232بررسی یافته های رادیوگرافی قفسه سینه و برونکوسکوپی در کودکان بستری شده با شک به آسپیراسیون جسم خارجیهمکاردر دست اجرابلي
20970050بررسی تاثیر بر نامه ترخیص مبتنی بر انیمیش و پمفلت بر کنترل آسم و خود کارآمدی کودکانهمکارعقد قراردادبلي
21961950جداسازی گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا در نمونه برونکوآلوئولار لاواژ کودکان مستعد دارای اختلالات تنفسی و شناسایی آنها به روش مولکولی در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
22961498ارتقا مهارت سمعی صداهای ریوی و قلبی در دستیاران با استفاده از استتسکوپ دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
23961073بررسی اثربخشی آموزش نامحسوس در میزان یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در سال تحصیلی 96همکارعقد قراردادخير
24960983بررسی شیوع پروتئینوری موقت در کودکان تب دار بستری در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
25960888بررسی تاثیر تجویز ویتامین Cدر بهبود پنومونی در کودکان 12-2 سالهمکاردر دست اجراخير
26960658بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی پرفشاری اولیه شریان ریوی در کودکان (یک مطالعه مقطعی 16 ساله)همکاردر دست اجرابلي
27951799بررسی مارکرهای تنفسی پارامترهای اسپیرومتری قبل و بعد از مداخله درمانی ( دارویی، جراحی) در کودکان دارای کیست هیداتید ریههمکاردر دست اجرابلي
28951579بررسی تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کیفیت زندگی و اسپیرومتری کودکان 6 تا18 سال مبتلا به فیبروز کیستیک مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان شیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
29951576بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1391-1395)همکاردر دست اجرابلي
30950966بررسی علائم بالینی ،آزمایشگاهی و اندازه گیری حساسیت روش های رنگ آمیزی گیمسا،تری کروم،پاپانیکولائو در بیماران مبتلا به لوفوموناس بلاتروم در بیمارستان های امام رضا(ع) و دکتر شیخ مشهد در سال 93-95همکارپایان یافتهبلي
31941790ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس –مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجرابلي
32941767بررسی وجود لوفوموناس بلاتروم در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL )و ترشحات ریوی کودکان با علائم تنفسی در مشهد درسال 95-1394همکارپایان یافتهخير
33940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکارپایان یافتهخير
34940336بررسی عملکرد ریوی بیماران بعد از پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه مشهدهمکارپایان یافتهبلي
35910894تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادان ترم بستری در بخش نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
36910439ارزیابی تاثیر سامانه پیام کوتاه در اموزش نکات کلیدی در طب کودکان به دانشجویان پزشکی گروه کودکانهمکارپایان یافتهخير
37900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
38900271بررسی فراوانی مننژیت های اوریونی ناشی از واکسن MMR در 45 روز اول بعد از تزریق در کودکان بستری در تمامی بخش های اطفال بیمارستان های شهر مشهد 1390-1391همکارپایان یافتهبلي
39900238بررسی مقایسه ای روش شیمی درمانی به تنهایی وشیمی درمانی / پرتو درمانی توأم بر کاهش تراکم استخوانی و اختلال رشد در کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوجکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4089454بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
4188023بررسی اثر پروبیوتیک بر کولیک شیر خواران و چگونگی(پروفایل) سیتوکین های این بیماران (IL4-IL10-ﻻINF )همکارپایان یافتهبلي
4287783بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنجهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980442Aphallia: Report of three cases and literature review.PMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1395چهارم
2974009Case Report of a Vanished Aspirated Foreign Body; Cough may be more HelpfulISIInternational Journal of Pediatrics1398اول
3973947Prevalence of Cystic Fibrosis Trans-membrane Conductance Regulator Gene common mutations in Cystic Fibrosis PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1398سوم
4973777The Prevalence of Obesity, Technological Device Usage, Physical Activity and their Relationship with Spirometry Indicators among Children in Isfahan City, IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
5973776Prevalence of Cystic Fibrosis Trans-membrane Conductance Regulator Gene common mutations in children with cystic fibrosis in Isfahan, IranISIInternational Journal of Pediatrics1398سوم
6973775Effects of Coenzyme Q10 Level on Clinical Parameters in Cystic Fibrosis PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
7973233Assessment of the Blood Lead Level in Children with Unexplained Failure to Thrive (FTT) admitted to Pediatrics Emergency Ward of Ghaem Hospital, Mashhad, IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
8972571Convulsion Associated with Gastroenteritisindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
9971827Microbiology of Upper Respiratory Tract Pathogens in Cystic Fibrosis PatientsscopusActa Medica Iranica1397مسئول
10971139The Prevalence of Asthma in Children with Type 1 Diabetes Mellitus and Relationship between Control of Diabetes and Severity of AsthmaISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
11971123Survey on the Prevalence of Allergic Rhinitis in Junior High School Students in Isfahan, IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
12970194A Study about Clinical Symptoms and Laboratory Signs of Adult and Pediatric Patients with Lophomonas blattarumISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396چهارم
13970154The Study of Lophomonas Blattarum Infection in Children with Respiratory Symptoms: A Descriptive Clinical Study in North East of IranISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
14964462Surgery and Anesthesia Management for Intraoral Synechia: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم
15963533An Unusual Pathway in diagnosis of Immune Disorder through invasive Pulmonary Aspergillosis with Hemoptysisسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395اول
16963532Laryngotracheal clefts (LC) as an Uncommon cause of Stridor in an infant: Case reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395اول
17963531Primary ciliary dyskinesia in six patients with bronchiectasisPMCPneumonologia i alergologia polska1395چهارم
18963530Evaluation of Right Ventricular Function by Tissue Doppler Echocardiography in Asthmatic ChildrenISIInternational Journal of Pediatrics1395دوم
19963528Chronic cough in a 10-year-old boy as a first Presentation of Inflammatory Myofibroblastic Tumor (IMT): a Case Reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395اول
20963526The Etiology of Bronchiectasis in IranISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
21963525Phospho-SMC1 in-Cell ELISA based Detection of Ataxia TelangiectasiaISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم
22962190Cystic fibrosis prevalence among a group of high-risk children in the main referral children hospital in I ran.PMCJournal of education and health promotion1396پنجم به بعد
23961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395پنجم
24961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396مسئول
25961493The Therapeutic Effect of Zinc Sulfate on Neonatal HyperbilirubinemiaISIIranian Journal of Neonatology1396پنجم
26961316Low Bone Mineral Density and Associated Factors in Patients with Cystic Fibrosis: A Cross-Sectional StudyISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396چهارم
27961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396چهارم
28961293Immunomodulation of TLR2 and TLR4 by G2013 (alpha-L-Guluronic acid) in CVID PatientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396پنجم به بعد
29960717Academic Performance, Sleep Disorders and Their Association in Middle School Students in IranISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1395پنجم به بعد
30960506Assessment of Sexual Maturation among Boys in Special Schools of Tehran, IranISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
31960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
32954434Refugees in the Eastern Mediterranean Region: Needs, Problems and ChallengesISIInternational Journal of Pediatrics1395دوم
33952459Unexpected high rate of Lophomonas blattarum in resistant upper and lower respiratory infectionChemical AbstractINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES1395چهارم
34951721Exogenous Lipoid Pneumonia: Dramatic Clinical and Radiological Improvement After Multiple Segmental Bronchoalveolar LavagesISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1394سوم
35951719Effect of Metronidazole on Halitosis of 2 to 10 Years Old ChildrenISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1393اول
36951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395دوم
37951252A Case of Pulmonary Foreign Body Reviewed as MassISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
38935165Child Labor Facts in the Worldwide: A Review ArticleISIInt J Pediatr1394سوم
39934327Alpha- 1 Antitrypsin Deficiency (AATD) in Children: Pulmonary InvolvementISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
40933796The therapeutic effect of Zinc sulfate in term neonatal hyperbilirubinemiascopusIranian Journal of Neonatology1393پنجم به بعد
41933795Evaluation of group B Streptococci colonization rate in pregnant women and their newbornPMCActa Medica Iranica1391سوم
42932694A case report of hypervitaminosis D in 2 months old infantISCIranian Journal of Neonatology1392سوم
43931617Incidence of adenovirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad Iran.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Pediatrics Society1389سوم
44924381Acute Suppurative Thyroiditis with Thyroid Abscess (Case Report and Review of the LiteraturePMCiranian journal of otolaryngology1392مسئول
45922170Side Effects of Hydroxyurea in Patients with Sickle Cell AnemiaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Blood & Cancer1390سوم
4688292A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritisISISaudi Medical Journal 1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963673اولین گزارش عفونتهای تنفسی فوقانی وتحتانی به علت لوفوموناس بلاتروم یک عفونت نوپدید در ایرانسومین کنگره بین المللی ودهمین کنگره ملی انگل شناسی وبیماریهای انگلی در ایرانشیرازسخنرانی1396خير
2953380لوفوموناس بلاتروم یک عفونت انگلی نوپدیددر ایرانبیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11044راهنمای تغذیه شیرخواران1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19725فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29589فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه