سیداسحاق  هاشمی
خلاصه عملکرد سیداسحاق  هاشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیداسحاق هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیداسحاق هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hashemyi@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوشیمی بالینیدکترا (Ph.D.)1387دانشگاه کارولینسکا - سوئد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980366بررسی اثرات ضدسرطانی نانوذرات کیتوسان پوشش دار شده با هیالورونیک اسید حاوی دوکسوروبیسین و کورکومین بر گلیوبلاستوما رده سلولی (U87)مجریدر دست اجراخير
2980044بررسی ارتباط شاخص های استرس اکسیداتیو با متغیر های گاز و متری و شاخص های تست تنفسی در بیماران مبتلا به آسممجریدر دست اجراخير
3971842مقایسه برنامه آموزشی مرحله علوم پایه مقطع دکترای حرفه ای پزشکی عمومی در قالب کورس و به شیوه ترمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
4971541بررسی نقش سیگنالینگ SP/NK1R در سرطان پروستات و تعیین و ارزیابی اثر microRNA های موثر بر آنمجریدر دست اجرابلي
5971043بررسی نقش substance P در القای التهاب و تکثیر سلول های سرطان کولونمجریدر دست اجرابلي
6971022بررسی نقش سیستم SP/NKR1 بر چرخه ی سلولی و پیری سلولی در رده ی سرطانی مری (KYSE-30)مجریدر دست اجراخير
7970996تاثیر رژیم روزه داری متناوب بر کاهش وزن و به دنبال آن بهبود عوارض ناشی از سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش هامجریدر دست اجراخير
8961738بررسی نقش سیستم SP/NKR1 در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر مسیرهای PI3K/Akt, NFκB و mTOR و Wntβ-catninمجریدر دست اجرابلي
9961703بررسی نقش سیستم SP/NK1R بر بیان و فعالیت MMP-2 و MMP-9 به عنوان عوامل متاستاتیک در رده ی سلولی KYSE-30 سرطان مری.مجریپایان یافتهبلي
10961448بررسی ارتباط سطح سرمی ماده P در بیماران مبتلا به آسم با متغیر های گازومتری و شاخص های تست تنفسی آنهامجریپایان یافتهخير
11951312طراحی، سنتز و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده ی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HTLV-1مجریدر دست اجرابلي
12950324بررسی ارتباط سطح سرمی هورمونهای جنسی با فعالیت مونوآمین اکسیداز و غلظت دوپامین و سروتونین در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری، و ارتباط آنها با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
13940538بررسی اثر لپتین بر تهاجم سلولی به واسطه مسیر های سیگنالینگ RhoA/Rock و JNK در رده های سلولی OVCAR-3 و SK-OV3 سرطان تخمدانمجریپایان یافتهخير
14931431بررسی تاثیر مواد اصلی تشکیل دهنده شیر بر کینتیک آنزیم بتاگالاکتوزیداز (BGalP) بیان شده در مخمر پیشیا پاستوریسمجریپایان یافتهخير
15930825بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
16930614بررسی رابطه سطح سرمی substance p و با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
17930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترمجریپایان یافتهبلي
18930201بررسی ارتباط بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزی (نوع هموراژیک و ایسکمیک)مجریپایان یافتهبلي
19922900اندازه‌گیری سطح فعالیت و توزیع بافتی آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در بافت تومورال کانسر پانکراس و مقایسه آن با بافت سالم حاشیه آنمجریپایان یافتهبلي
20922675بررسی تجویز دوزهای متناوب و انفوزیون مداوم ان- استیل سیستئین روی سطوح ظرفیت تام آنتی اکسیدان بدن واسترس اکسیداتیو در بیماران سپتیک بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
21922073 بررسی سطح سرمی Substance P و توزیع بافتی رسپتور NK-1 در سرطان کولونمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
22922072بررسی ارتباط سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 با مرحله سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
23921453بررسی اثرات درون تنی ماده مخدر شیشه(متامفتامین) برسطح مارکرهای استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهخير
24910984بررسی سطح سرمی 25(OH)D در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول بازال پوست و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
25910817بررسی سطح سرمی substance p وتوزیع بافتی رسپتور های NK-1 در پروگنوز سرطان تیروئیدد مجریپایان یافتهبلي
26910532بررسی رابطه فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز بافت پسوریاتیک با شدت بیماری پسوریازیسمجریپایان یافتهبلي
27910432بررسی اثر آنتی اکسیدانی کورکومین بر مصدومین شیمییایی با عوارض ریویمجریپایان یافتهبلي
28910276بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین کربونیل با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
29910198مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانیمجریپایان یافتهبلي
30910143بررسي ارتباط فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز بافتي با اندکس وسعت و شدت پسوريازيس (PASI)مجریپایان یافتهبلي
31910047اندازه‌گیری سطح فعالیت و توزیع بافتی سلنوپروتئین تیوردوکسین ردوکتاز در بافت تومورال کانسر سلول سنگفرشی حنجره و مقایسه آن با بافت سالم حاشیه آنمجریپایان یافتهبلي
32901151مقایسه ی توزیع بافتی و فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در کارسینوم سلول پایه ای پوست با پوست سالممجریپایان یافتهبلي
33901092بررسی اثر اسید اسکوربیک بر سطح ادراری فاکتورهای استرس اکسیداتیو در طی استفاده از مواد سفیدکننده دندانمجریپایان یافتهبلي
34900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
35900702بررسی اثرات حفاظتی درون تنی و برون تنی گرلین در برابر استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهبلي
36900647بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین، کلپروتکتین و لاکتوفرین دربیماران مشکوک به اپاندیسیت حادمجریپایان یافتهخير
37900546بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان تیروییدمجریپایان یافتهخير
38900526بررسی سطح پروتیین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول پایه ای پوستمجریپایان یافتهبلي
39900398بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
40900395بررسی سطح پروتئین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریسمجریپایان یافتهبلي
4189550مقایسه سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو قبل و بعد استفاده از مواد سفیدکننده دندانمجریپایان یافتهبلي
4289479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایمجریپایان یافتهبلي
4389445بررسی بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان، ایزوپروستان سرمی و CRPدر مبتلایان به سالک جلدیمجریپایان یافتهخير
4489351بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به کیست هیداتید کبدیمجریپایان یافتهخير
4589336بررسی سطح ایزوپروستان سرمی در مبتلایان به لیکن پلان دهانیمجریپایان یافتهخير
4689265مقایسه شاخص های سرمی استرس اکسیداتیو و فاکتور التهابی hsCRP در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی، قبل و یک ماه پس از شروع درمانمجریپایان یافتهخير
4788534بررسی استرس اکسیداتیو در مایعات تاولی ناشی از سوختگی و ارتباط آن با استرس اکسیداتیو در سرممجریپایان یافتهخير
4888482بررسی رابطه استرس اکسیداتیو و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سوختگیمجریپایان یافتهبلي
4988447مطالعه اثر سماق بر میزان اسید اوریک خون و فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز کبدی در مدل موش سوری هیپراوریسمی مجریپایان یافتهخير
5088400بررسی ارتباط هایپرسگمانتاسیون نوتروفیلی بافقر آهن در زنان 25-16سالهمجریپایان یافتهخير
5188312مقایسه سطح سرمی بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت و پروتئین واکنشگرفاز حاد- C (CRP) در بیماران مبتلا به سرطان مری با افراد سالممجریپایان یافتهخير
52980101بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان دکترای حرفه ای پزشکی عمومی در آزمون بالینی ساختارمند عینی کشوری پایان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
53971900تعیین اثر Substance p/ NK-1R بر تغییرات miR-325-3P و پروتئین هدف آن(تیوردوکسین) در سلولهای سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
54971365بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدیدهمکاردر دست اجرابلي
55971023بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد دارای کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدید برای تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی در مراحل اولیههمکاردر دست اجرابلي
56971003بررسی کارایی سنجش سطح C-reactive protein در خون در تعیین میزان پاسخ به درمان بیماران مبتلا به التهاب حاد کیسه ی صفرا با منشاسنگیهمکاردر دست اجرابلي
57970934بررسی اثرات نانو ذرات سریم اکسایدسنتزشده به روش شیمی سبز بر مسیر آپپتوز در رده سلولی گلیوبلاستوما (U87)همکاردر دست اجراخير
58970802سنتز نانوذرات سلنیوم به روش شیمی سبز و بررسی خواص ضد سرطانی آنهمکاردر دست اجراخير
59970458مقایسه سطح بزاقی گلوتاردوکسین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی، کارسینوم سلول سنگفرشی و گروه سالمهمکارپایان یافتهبلي
60970206مقایسه سطح بزاقی تیوردوکسین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی وکارسینوم سلول سنگفرشی دهان با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
61961851مطالعه تاثیر تابش دوز های متفاوت پرتو ایکس بر بنیادینگی سلول های سرطانی کولونهمکارپایان یافتهخير
62961780بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتورهای NK1 در سرطان مثانههمکاردر دست اجرابلي
63961748بررسی اثر لوزارتان بر روی فاکتورهای دخیل در تکثیر و رگ زایی سلولهای سرطانی کولونهمکارپایان یافتهبلي
64961721مقایسه الگوی تغذیه و میزان سرمی ویتامین های E,C,A در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالم:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکاردر دست اجرابلي
65961709اثر BIX بعنوان یک القا کننده چاپرونی براسترس رتیکولوم آندوپلاسمیک (ERS) القا شده در قلب رتهای مدل دیابتی تیپ دوهمکاردر دست اجرابلي
66961699بررسی ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق و مقایسه آن با میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاریهمکاردر دست اجرابلي
67961636بررسی اثر پروپولیس بر وضعیت استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
68961587بررسی نتایج استفاده از چربی اتولوگ برای بازسازی فوری نقص های ناشی از لامپکتومی در جراحی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
69961578بررسی سطح کاتکول اُ متیل ترانسفراز ((COMT در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکاردر دست اجراخير
70961428بررسی میزان opiorphin بزاق در مبتلایان به سندرم سوزش دهان قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
71960503تولید فاکتور تحریک کلونی- 1 (CSF-1) نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارپایان یافتهبلي
72960483بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
73960102بررسی رابطه شدت بدحالی با کمبود عناصر کمیاب پلاسما در بیماران مبتلا به سپسیسICUهای بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
74951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
75950374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سماق و مرزنجوش بر روی استرس اکسیداتیو القا شده بر هپاتوسیت های موش صحرایی تغذیه شده با رژیم های غذایی پرچرب و معمولیهمکارپایان یافتهبلي
76950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
77941623بررسی اثر N-Acetylcysteine بر روند پیری سلول های لیمبال کشت شده به روش کشت قطعات بافتی (Explant culture) بر روی پرده ی آمنیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
78941409بررسی سطح سرمی سرب و سلنیوم در افراد مبتلا به سفیدی زودرس مو و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
79940647بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان کبدهمکارپایان یافتهبلي
80940459مقایسه الگوی تغذیه و میزان برخی ریز‌فاکتور‌های مغذی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
81940229بررسی ارتباط میزان سرب خون و جیوه ادرار24 ساعته با تغییرات تستهای کبدی وکلیوی در کارگران معدن ذغال سنگ آق در بندهمکارپایان یافتهبلي
82931357مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) دربزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
83931224کشت سلولهای بنیادی لیمبال با روش explants و شمارش سلول ها با روش ایمونوهیستوشیمی پروتئین 63همکارپایان یافتهبلي
84930795مقایسه میزان آلبومین، توتال پروتئین، گلوبولین و فعالیت آنزیم (Creatine Phospho Kinase(CPK در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
85930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
86922761بررسی تعادل میان اکسیدانت –آنتی اکسیدانت سرمی در افراد ورزشکار حرفه ای و غیرورزشکار و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سندرم متابولیک و اضافه وزن و چاقیهمکارپایان یافتهبلي
87922664بررسی علایم حیاتی رزیدنت های گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا(ع)حین انجام اعمال جراحیهمکارپایان یافتهبلي
88922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
89921452بررسی اثرات برون تنی ماده مخدر شیشه(متامفتامین) برسطح مارکرهای استرس اکسیداتیوهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
90921162مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
91910667مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
92910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودههمکارپایان یافتهبلي
93910508بررسی اختلال عملکرد تیروئید در سرطان پستان قبل از جراحیهمکارپایان یافتهبلي
94910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
95910274بررسی ارتباط سطح هپسیدین سرم با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
96910230بررسی میزان سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
97910196تعیین شیوع هیپومنیزیمی در 24 ساعت اول پس از عمل جراحی درICUهمکارپایان یافتهبلي
98910030اندازه گیری سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D در کودکان تازه مبتلا شده به دیابت نوع 1 ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
99910014بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
100900963بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیهمکارپایان یافتهبلي
101900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliهمکارپایان یافتهبلي
102900713بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیکی موثر در پوسیدگی در بزاق مبتلایان به سوءمصرف کریستال و میزان تغییر آن در دوران ترکهمکارپایان یافتهخير
103900708بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی بیلی روبین توتال در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حادهمکارپایان یافتهبلي
104900429بررسی میزان پرولاکتین سرم مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریس و مقایسه ی آن با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
105900380بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
10689962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
10789822بررسی ارتباط بین غلظت کورتیزول تام سرم، کورتیزول آزاد بزاق،کورتیزول آزاد ادرارونمرهAPACHE III با پیش آگهی بیماران بدحال در هفته اول بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیهمکارپایان یافتهبلي
10889146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD همکارپایان یافتهخير
10987664تهیه آنتی بادی مونوکلونال علیه کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA)و تعیین خصوصیات آنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983480The Relationship between tissue Thioredoxin reductase activity and the psoriasis area and severity index (PASI)ISIIndian Journal of Dermatology1398مسئول
2983459The role of Tachykinins in health and diseaseISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1398مسئول
3983215Evaluation of Serum Substance P Level in Chronic Urticaria and Correlation with Disease Severity Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology چهارم
4983162The emerging role of substance P/neurokinin-1 receptor signaling pathways in growth and development of tumor cells.ISIJournal of physiology and biochemistry1398مسئول
5983035Prevalence and molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis resistance to aminoglycosides in the Northeast of IranscopusACTA Microbiologica Hellenica1398سوم
6982818The prevalence of genes encoding ESBL among clinical isolates of Escherichia coli in Iran: A systematic review and meta-analysisISIGene Reports1398چهارم
7982138The thioredoxin system and cancer therapy: a reviewISICancer Chemotherapy and Pharmacology1398مسئول
8981917Serum levels of lead and selenium in patients with premature graying of the hairISIJournal of cosmetic dermatology سوم
9981840Recent advances in the clinical development of immune checkpoint blockade therapyISICellular Oncology1398مسئول
10981784Inverse correlation between glutathione peroxidase activity in psoriatic cutaneous lesions and the severity of the diseasescopusIranian Journal of Dermatology1398مسئول
11981769Host and Mycobacterium tuberculosis interaction; expression of iNOS and Tbet genes from the host and virulence factors of the bacteriaISIGene Reports1398چهارم
12981755Evaluation of the oxidant-antioxidant balance, isoprostane and quantitative CRP in patients with cutaneous leishmaniasisISIMicrobial pathogenesis1398مسئول
13981721The cross-talk between adipokines and miRNAs in health and obesity-mediated diseasesISIClinica chimica acta1398مسئول
14981483Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Potencies of Circulating miRNAs in Acute Myocardial InfarctionISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398مسئول
15980561Estrogen-independent role of ERα in ovarian cancer progression induced by leptin/Ob-Rb axisISIMolecular and cellular biochemistry1398مسئول
16980552Comparison of Matrix Metalloproteinases 2 and 9 Levels in Saliva and Serum of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma and Healthy SubjectsISIInternational Journal of Cancer Management1398چهارم
17980489Tissue Distribution and Activity of Thioredoxin Reductase in Pancreatic CarcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1398مسئول
18980301The Association between Inflammatory Markers in the Acute Phase of Stroke and Long-Term Stroke Outcomes: Evidence from a Population-Based Study of Stroke.ISINeuroepidemiology1398پنجم به بعد
19980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398مسئول
20980208Evaluation of Serum Protein Carbonyl Levels and Total Antioxidant Capacity in Patients With Basal Cell Carcinomascopusacta medica iranica1397اول
21980055A Study on Association Between Protein Carbonyl and Anti-cyclic Citrullinated Peptide Antibody in Rheumatoid Arthritis: Introducing a New Supplementary BiomarkerPMCIndian journal of clinical biochemistry مسئول
22974449Leptin-induced signaling pathways in cancer cell migration and invasionISICellular oncology1398مسئول
23974361Novelty in limbal stem cell culture and cell senescenceISIExperimental eye research1398پنجم به بعد
24974014Emerging Roles of microRNAs in Regulating the mTOR Signaling Pathway during TumorigenesisISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
25973887Evaluation of serum level of substance P and tissue distribution of NK-1 receptor in breast cancer.ISIMolecular biology reports1397مسئول
26973773MicroRNA-mediated redox regulation modulates therapy resistance in cancer cells: clinical perspectives.ISICellular oncology1398مسئول
27973729Clinical Trial Assessment of Intermittent and Continuous Infusion Dose of N-Acetylcysteine on Redox Status of the Body in Patients with Sepsis Admitted to the ICUISIJournal of intensive care medicine مسئول
28973362Effects of Rhus coriaria hydroalcoholic extract on the lipid and antioxidant profile in high fat diet-induced hepatosteatotic ratsISIDrug and chemical toxicology پنجم به بعد
29973361Serum hepcidin level and rheumatoid arthritis disease activityPMCEuropean Journal of Rheumatology1398سوم
30973360Oxidative Stress in Cervical Cancer Pathogenesis and Resistance to TherapyISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
31973359Herbal Medicine in Oral Lichen PlanusISIPhytotherapy research1397مسئول
32973152PD-1/ PD-L1 blockade as a novel treatment for colorectal cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
33973125Comparison of albumin, total protein, globulin and enzyme activity Creatine Phospho Kinase (CPK) in the Gingival Crevicular Fluid of patients with chronic periodontitis before and after treatmentسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Multidisciplinary and Current Research1397سوم
34973094Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 Infected PatientsISIJournal of medical virology1398سوم
35973091Evaluation of serum level of substance P and tissue distribution of NK-1 receptor in endometrial cancerISIMolecular biology reports1397مسئول
36972712Molecular targeting for treatment of human T-lymphotropic virus type 1 infectionISIBiomedicine & pharmacotherapy1397دوم
37972321Immunomodulatory, anti-inflammatory, and antioxidant effects of curcuminscopusjournal of herbmed pharmacology1397مسئول
38972265Effects of Major Ingredients in Cattle Milk on Enzyme Kinetics of Recombinant β-galactosidase (BGalP) Expressed in Pichia pastorisISIapplied food biotechnology1397سوم
39972158the effect of vitamin C on urinary level of an oxidative stress biomarker during at-home tooth bleaching process: a randomized double blinded clinical trialISIAnnali di stomatologia1397سوم
40972136Effects of Arginine and Citrulline supplementation on inflammatory markers in critically ill patientsISCJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1395سوم
41972113Comparison of L-arginine and L-citrulline oral supplementation in head trauma ICU patients receiving enteral nutrition: A randomized double blind clinical trialPMCJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1397دوم
42971951Burn-induced Oxidative Stress and Serum Glutathione Depletion; a Cross Sectional StudyPMCEmergency1396مسئول
43971942Serum Procalcitonin and Lactoferrin in Detection of Acute Appendicitis; a Diagnostic Accuracy StudyPMCEmergency1397مسئول
449719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcuminISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
45971390The Effect of Spinal and General Anesthesia on Serum Lipid Peroxides and Total Antioxidant Capacity in Diabetic Patients with Lower Limb Amputation SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397مسئول
46970298Tissue Expression of Prohibitin-I and It's Relationship with Prognostic Factors in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1397دوم
47964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397دوم
48963974Application of Circulating DNA as a new generation of Cancer BiomarkersSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1396مسئول
49963314Leptin induces matrix metalloproteinase 7 expression to promote ovarian cancer cell invasion by activating ERK and JNK pathwaysISIjournal of cellular biochemistry1396دوم
50962980The Evaluation and Comparison of Oxidative Stress in Hemorrhagic and Ischemic StrokeISCcaspian journal of neurological sciences1396مسئول
51962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
52962093Evaluation of serum levels of oxidized and reduced glutathione and total antioxidant capacity in patients with head and neck squamous cell carcinomaISIJournal of cancer research and therapeutics1396سوم
53960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
54953960RhoA/ROCK pathway mediates leptin-induced uPA expression to promote cell invasion in ovarian cancer cellsISICellular Signalling1396دوم
55951781Serum Pro-Oxidant-Antioxidant Balance, Advanced Oxidized Protein Products (AOPP) and Protein Carbonyl in Patients With StrokeEmbaserazavi international journal of medicine1395دوم
56951616The activity and tissue distribution of thioredoxin reductase in basal cell carcinomaISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1395مسئول
57951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395مسئول
58950700Does at-home bleaching induce systemic oxidative stress in healthy subjects?ISIAUSTRALIAN DENTAL JOURNAL1395مسئول
59943181Evaluation of Plasma Isoprostane in Patients with Oral Lichen PlanusPMCJ Dent Shiraz UnivMed Sci1394مسئول
60943129The Effect of Ramadan Fasting on Endocrine Systemindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
61941374The effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in pre-menarche girls in Mashhad, IranSID/Iranmedex/MagiranJournal of Fasting and Health1393پنجم به بعد
62940714Effects of drug substance crystal (methamphetamine) on histopathology and biochemical parameters of kidney in adult male micescopusمجله علمی دانشکده علوم پزشکی کردستان1394پنجم به بعد
63935269Oxidative stress factors and C-reactive protein in patients with oral lichen planus before and 2 weeks after treatmentISIJournal of Oral Pathology and Medicine1394اول
64934899Comparative measurement of ghrelin, leptin, adiponectin, EGF and IGF-1 in breast milk of mothers with overweight/obese and normal-weight infantsISIEuropean Journal of Clinical Nutrition1394پنجم
65934563Evaluation of the Effect of Diacetyl Morphine on Salivary Factors and their Changes after Methadone TherapyPMCJ Contemp Dent Pract1393چهارم
66933927Determination of in vitro and in vivo protective effects of Ghrelin against oxidative stress: Experimental StudyscopusJournal of Applied Pharmaceutical Science1393مسئول
67932333Hypersegmentation of neutrophils in young women with Iron deficiencyISCJournal of Paramedical Science and Rehabilitation1393دوم
68930446The effect of mint chewing gum on salivary cortisol the first stage of labor in nulliparous womenCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
69930444Oxidation and S-nitrosylation of cysteines in human cytosolic and mitochondrial glutaredoxins: effects on structure and activityISIJournal of Biological Chemistry1386اول
70930442Inhibition of the human thioredoxin system. A molecular mechanism of mercury toxicityISIJournal of Biological Chemistry1387دوم
71930249Evaluation of the Prevalence of Hypomagnesemia in the First 24th Hour after Selective Operations in Intensive Care Unit PatientsChemical Abstractافق دانش1393دوم
72930229The Effect of Ramadan Fasting on Thyroid Hormones in 9‐13 Years Old Pre‐Menarche GirlsSID/Iranmedex/MagiranJournal of fasting and Healt1392پنجم
7392818Survey efficacy of polymorphism of leptin receptor (Lys 109 Arg)in susceptibility to breast cancer Iranain Journal of Biotechnology1392پنجم به بعد
74924802The Serum C-reactive Protein and Prooxidant-antioxidant Balance in Patients with Esophageal Cancer Compared to Healthy Subjectsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
75924759Motexafin gadolinium, a tumor-selective drug targeting thioredoxin reductase and ribonucleotide reductase.PMCJ Biol Chem.1385اول
76924087Rhus Coriaria Effect On Serum Uric Acid Level And In Vivo Xanthine Oxidase Activity In Oxonate-Induced Hyperuricemic Miceسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences1392مسئول
77922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392مسئول
78921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392مسئول
7990050The Human Thioredoxin System: Modifications and Clinical ApplicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول
8087691Regulation of the catalytic activity and structure of human thioredoxin 1 via oxidation and S-nitrosylation of cysteine residuesscopusJournal of Biological Chemistry 1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982342The relationship between LDH and chronic periodontitisThe 18th Symposium of Iranian Academy of Periodontologytabrizپوستر1397خير
2981915Immunomodulatory Effects of Stem Cell Therapy in Multiple SclerosisThe Third International Neuroinflammation Congress & Student Festival of Neurosciencemashhadپوستر1398خير
3981125Tachykinins The Key Players in Neurodegenerative Diseasesسومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398بله
4972519The Relation Between LDH Level And Chronic PeriodontitisThe 18Th Symosioum of I ranian A cademy of PeriodontologyTabrizپوستر1397خير
5971348The association between neutrophilic hypersegmentation and iron deficiency with regard to folate status in 16-30 years old women5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biologyیزدپوستر1392خير
6970916The role of BDNF polymorphism in Alzheimer's disease processThe Second International Neuroinflammation Congress & Student Festival of neuroscienceمشهدپوستر1397بله
7970500ررسی ارتباط سطح سرمی substance P با نوع و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیThe Second International Neuroinflammation Congress & Student Festival of neuroscienceمشهدپوستر1397بله
8970248Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 infected Patients3rd Edition of International Conference on clinical chemistry and molecular diagnosticsAmsterdamپوستر1397خير
9960514نقش مس در پاتوژنز اختلال وسواسی جبری از منظر اسلامهمایش نظام سلامت در اسلاممشهدپوستر1396بله
10960290Stem cell potency, senescence and oxidative stressدومین کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396بله
11954187Investigating the serum level of prohibitin I and its relationship with prognostic factors in breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
12952265The Activity and Tissue Distribution of Thioredoxin Reductase in Basal Cell Carcinoma2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395بله
13951510The Tissue Distribution and Activity of TrxR in Laryngeal Cancer3rd meeting of the study group redox biology of the German Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM)دوسلدورفسخنرانی1395بله
14951216Tissue Expression of Prohibitin I in breast cancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
15951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
16950049Anti-inflammatory effects of curcumin on sulfur mustard-induced lung complications in Iranian veteransاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
17950048The Role of Tachykinins in Cancer Promotion and Progression1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
18950047The Role of Selenium in Cancer Prevention1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
19942147Evaluation of Serum Protein Carbonyl and Total Antioxidant Capacity in Patients with Dermal Basal Cell Carcinoma1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
20941624بررسی اثر روزه داری بر میزان هورمن های IGF1 و IGFBP3 در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
21941376بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان روی هورمون های جنسی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
22940905اثرات روزه داری در ماه رمضان بر شاخص توده بدنی، وزن و پروفایل لیپید در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disorderstehranپوستر1393خير
23940904تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان هورون انسولین در دختران 9 تا13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1393خير
24933063بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های (Matrix Metallo Proteinas-2,9 (MMP-2,9 بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیIranian association of oral medicine 2014 meetingکرمانپوستر1393خير
25930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير
26922397استرس اکسیداتیو ناشی از سفید کردن دندانThe 13th Iranian congress of biochemistry and 5th international of biochemistry and molecular biologyیزدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19917فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29711فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310049فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه