نغمه  زابلی نژاد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

نغمه زابلی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): نغمه زابلی نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : ZabolinejadNG@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960673بررسی فراوانی مصرف مواد غذایی مختلف در بیماران مبتلا به کانسر های پوستی غیر ملانومی(BCC,SCC)مجریدر دست اجرابلي
2960014مطالعه ای مرور نظام مند بر تاثیر اثر درمان های مختلف بر روی بیماری پوستیLichen planopilaris و Frontal fibrosing alopeciaمجریپایان یافتهبلي
3941564بررسی مقایسه ای اثر کلاریترومایسین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک در درمان لیشمانیوز جلدی حادمجریدر دست اجرابلي
4930412بررسی علل ایجاد سندرم استیون جانسون و TEN دراطفال در شهر مشهد در طی سالهای 1383-93مجریپایان یافتهخير
5910993بررسی کیفیت زندگی بیماران پسوریازیس و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
687822بررسی اثر فرم لیپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیاماژور مجریپایان یافتهبلي
7951756بررسی ارتباط بیان پروتئین انتقال دهنده ی سروتونین (SERT) در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک با افسردگی و استرس مزمنهمکاردر دست اجرابلي
8941620بررسی میزان مصرف مواد غذایی مختلف در افراد مبتلا به درجات مختلف آکنه ولگاریسهمکاردر دست اجرابلي
9941565بررسی تاثیر تزریق داخل ضایعه ترنکسامیک اسید در درمان هایپرپیگمنتیشن ملاسماهمکارعقد قراردادخير
10940099مقایسه فتوتراپی به روش Psoralen–narrowband UVB با narrowband UVB به تنهایی در درمان ویتیلیگوهمکارپایان یافتهبلي
11922527بررسی اثر درمانی القاء ازدیاد حساسیت موضعی با "دیفن سیپرون" در درمان بیماری سالک لوپوئیدهمکارپایان یافتهبلي
12911027بررسی اثر کلاریترومایسین موضعی(لیپوزومی وغیر لیپوزومی) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی در مدل حیوانی ( موش BALB/c ) و مقایسه با گروه کنترل همکارپایان یافتهخير
13910183مقایسه اثرات درمانی فرم لیپوزومال تران اگزامیک اسید با فرم متداول هیدروکینون در بیماران مبتلا به ملاسماهمکارپایان یافتهبلي
14900774بررسی اثر افزوده سیپروفلوکساسین موضعی بر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1950301Fixed drug eruption in male genitalia: A cross-sectional study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1394مسئول
2943338Comparison of Autoimmune Thyroid Disease in Patients With Progressive and Stable Vitiligo.ISIJOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY1395مسئول
3935498Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasma.ISIJournal of cosmetic dermatology1394مسئول
4934600Survey of bullous pemphigoid disease in northern Iran.ISIInternational journal of dermatology1394مسئول
5934437Bacterial Contamination in Cutaneous Leishmaniasis: It's Effect on the Lesions’ Healing CoursePMCIndian Journal of Dermatology1393پنجم
6923036A patient with reticular pigmentationscopusIran J Dermatol1392مسئول
7922899Erythema annulare centrifugum: association with autoimmune polyglandular syndrome type 1scopusIranian journal of dermatology1392سوم
8921632Antileishmania activity of liposomal clarithromycin against leishmania major promastigotes.ISIIran J Basic Med Sci1391دوم
9921630Acquired hyper pigmented lesion on the foot.scopusIranian journal of dermatology1390سوم
1090497Congenital folliculosebaceous cystic hamartoma: A case reportscopusIranian Journal of Dermatology1390چهارم
1187350هامارتوم میگزوئید مزانتر - امنتوم با تشابه به بدخیمی در کودک 14 ماههسایر سایت‏های تخصصیمجله بیماریهای کودکان ایران1387چهارم
1287279Omental-mesenteric myxoid hamartoma mimicking malignancy in a 14-month-old child (a case report) ISIIranian Journal of Pediatrics 1387چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932367Comparison of autoimmune thyroid disease in patients with progressive and stable vitiligoدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
2932366Survey of Bullous pemphigoid disease in North of Iranدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
3932346Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasmaدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
4930427A survey of thyroid disorders in children with Alopecia areata.11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulپوستر1391خير
5923579in vitro effects of clarithromycin against promastigotes of leishmania major8th NICOPAکرمانپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه