نوید  مصلایی
خلاصه عملکرد نوید  مصلایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نوید مصلایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نوید مصلایی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : MosalaeiN851@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1911039تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو ذرات جامد لیپیدی (SLN) حاوی دیکلوفناک به دنبال تزریق داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
2910961تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
388747تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورین جهت استعمال چشمی و بررسی بی خطری (safety) آن در چشم خرگوشهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1952457Solid Lipid Nanoparticles Improve the Diclofenac Availability in Vitreous after Intraocular InjectionPMCJournal of drug delivery1395چهارم
2952139Preparation and in vivo evaluation of nanoliposomes containing melphalan after intravitreal injection in albino rabbitsscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1395پنجم به بعد
3950347Solid Lipid Nanoparticles containing 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN38): Preparation, characterization, in vitro, and in vivo evaluationsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1395اول
492942Docetaxel-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Preparation,Characterization, In Vitro, and In Vivo EvaluationsISIJOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1392اول
592886The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentChemical AbstractNanomedicine Journal1392دوم
6921211Preparation, characterization, and moisturizing effect of liposomes containing glucosamine and N-acetyl glucosamineISIJournal of cosmetic dermatology1392چهارم
791129Safety Evaluation of Nanoliposomes Containing Cyclosporine A After Ocular AdministrationISICurrent Eye Research1391اول
890672Preparation and characterization of liposomes containing methanol extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Francoindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
990074Quantitative LC Analysis of Cyclosporine A in Ocular SamplesISIChromatographia 1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954280تهیه، تعیین خصوصیات، ارزیابی برون تن و درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN387th Iranian Controlled Release Conferenceکرمانسخنرانی1395خير
2942926تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دیکلوفناک بعد از تزریق داخل چشمی1st International Gazi Pharma Symposiumآنتالیاپوستر1394خير
3932343The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
4930068تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی بی خطری نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورینNanoFormulationBarcelonaپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
139فرایند تهیه نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داستاکسل 1392/04/0879841nf>, بیژن ملائکه نیکوئی , محمودرضا جعفری , نوید مصلایی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه