محبوبه  اسدی
خلاصه عملکرد محبوبه  اسدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محبوبه اسدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محبوبه اسدی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : معاونت درمان
پست الکترونیک : AsadiMh3@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی) پایان یافتهخير
2931003بررسی میزان رضایت بیماران از اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
3910693ارزیابی نگرش پرسنل و بیماران نسبت به محیط و تسهیلات رفاهی بیمارستان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91مجریپایان یافتهخير
4961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
5940153پیشگویی آتروسکلروزیس بر اساس الگوهای بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
6931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
7931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
8931535بررسی میزان اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت نسبت به استاندارد سه ستاره بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
9931095بررسی میزان آگاهی مادران از مراقبت های نوزادی در 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)همکارپایان یافتهخير
10930684بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با تعداد زایمان های قبلی (1393)همکارپایان یافتهخير
11930105بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در طی دوره بارداری در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام زایمان ( 1393)همکارپایان یافتهخير
12922759بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1392)همکارپایان یافتهخير
13922740ممیزی بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمنهمکارپایان یافتهخير
14922426بررسی تأثیر آموزش بر تقاضای مادر برای انجام سزارینهمکارپایان یافتهخير
15920682بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای ام البنین ، امام رضا(ع)،قائم(عج) برکیفیت مراقبت مادر و نوزادهمکارپایان یافتهخير
16920221تحلیل محتوایی مطالعات ایمنی بیمار گامی جهت مدیریت دانشهمکارپایان یافتهخير
17910590بررسی انواع خطاهای طبی رخ داده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شش ماهه اول سال 1391 همکارپایان یافتهخير
18910455بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی شهر مشهد درباره حاکمیت بالینی در سال 1391همکارپایان یافتهخير
1987856تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی از مهرماه 86 تا اسفندماه87همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
2970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
3960911Studying the Effect of Knowledge Management Components on Trust to Information Technology in Mashhad University of Medical Sciences'staffISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395چهارم
4953128Ranking Factors Contributing to Medication Error Incidents in Private Hospital: A Nurse PerspectiveISCInternational Journal of Hospital Research1392سوم
5940305بررسی میزان و نوع خطاهای داروئی پرستاران مطالعه موردی در یک بیمارستان غیردولتیISCفصلنامه بیمارستان1394مسئول
6934370The Relationship between Matrons' Knowledge, Attitude, and Performance in Clinical Governance Domain and Mashhad Hospitals Fulfillment of Clinical Governance: 2013ISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393سوم
7934369Efficacy of Evidence Based Care on Care Quality of Mother and Infant in 3 Teaching Hospitals: A ProtocolISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393چهارم
8934345Clinical Governance: Efficacy of Establishment in Mashhad Hospitalسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392چهارم
9934015Evidence-Based Medicine: Studying the Attitude of Medical Residents in MashhadSID/Iranmedex/Magiranpatient saftey and quality improvment journal1393پنجم به بعد
10933910The Survey of relationship between organizational intelligence with Performance indicators of selected hospitals in Mashhad University of Medical Sciences-2012ISCبیمارستان1393مسئول
11933381The analysis of occupational Hazards and their etiology among the employees of Teaching Hospital of Qazvin University of Medical Sciencesscopusمجله سلامت کار ایران1393چهارم
12933026Medical Waste Management in the second largest City of Iran (Mashhad) with Three-Million InhabitantsISCpatient safety and quality improvement journal1393پنجم به بعد
13923342Determining the Organizational Intelligence Level of Hospitals in Our Regionسایر سایت‏های تخصصیPatient safety and quality improvement journal1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12027ایمنی و سلامت شغلی در پرستاری1397تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه