احسان  موسی فرخانی
خلاصه عملکرد احسان  موسی فرخانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احسان موسی فرخانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان موسی فرخانی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی دانشکده/محل خدمت : مرکز بهداشت استان
پست الکترونیک : farkhanye1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
Epidemilogyکارشناس ارشد 0
Epidemilogyدکترا (Ph.D.)1Tehran University

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961581شناسایی عوامل تاثیر گذار بر طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا با تکنیک های داده کاویمجریدر دست اجراخير
2951125تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و شناسایی فاکتورهای مرتبط با الگوهای مکانی و زمانی توزیع بروسلوز انسانی در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
3951034تعیین اعتبار خود گزارشی ابتلا به فشار خون بالا در جمعیت شهر مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
4931412بررسی میزان شیوع کمبود آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز درنوزادان تازه متولد شده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
5930951رابطه ویژگی های شخصیت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهخير
6930128بررسی تجویز منطقی دارو براساس شاخص های W.H.O در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهخير
7922490بررسی عواقب نوزادی در زنان باردار سوء مصرف کننده مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
8921096بررسی اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در سال1390-1389مجریپایان یافتهخير
9900575بررسی علل پائین بودن ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1389-1391مجریپایان یافتهخير
1087876بررسی شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 6-18 ساله شهرستان فریمان در سال 88مجریپایان یافتهخير
11980471بررسی فاکتورهای مرتبط با شاخص توده بدنی کودکان 5 ساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکارعقد قراردادبلي
12980289تعیین ZScore های اختصاصی کودکان ایران و مقایسه آن با استاندارد W.H.O و NCHSهمکاردر دست اجرابلي
13980127بررسی ارتباط بین ناامنی غذایی در دوران بارداری با شاخص های رشد نوزادان زیر 6 ماههمکاردر دست اجراخير
14971473بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر کنترل فشارخون در بیماران مبتلا بالای30 سال تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1397همکاردر دست اجراخير
15971317بررسی عوارض نوزادی و مادریناشی از دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد: طی سال 1396-1397همکاردر دست اجرابلي
16971136بررسی سقط جنین خودبخودی و عوامل مرتبط باآن در زنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکاردر دست اجرابلي
17971109بررسی ارتباط سواد سلامت و منبع کنترل سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
18971028بررسی الگوی رفتاری پریشانی روانی و ارزیابی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 18 تا 65 سال شهر مشهد: یک تحلیل رگرسیون کلاس پنهانهمکاردر دست اجرابلي
19970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
20970825ارزیابی فاکتورهای موفقیت و شکست سامانه بهداشتی سینا در مراکز مراقبت سلامت مشهد از دیدگاه مدیران و کاربران در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
21970514بررسی اختلالات شناختی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
22970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
23970315بررسی کیفیت ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت به کارکنان شاغل در مراکز جامع سلامت شهرمشهد بااستفاده از مدل سروکوال ( در سال 1396)همکاردر دست اجرابلي
24970208بررسی شیوع و عوامل خطر فشار خون بالا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
25970176بررسی وضعیت غربالگری و مدیریت اختلالات روانپزشکی افراد میانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396همکارپایان یافتهبلي
26970175بررسی شیوع و عوامل موثر بر دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
27970147بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان و کارکنان از پرونده الکترونیک سلامت (مطالعه موردی مراکز خدمات جامع سلامت منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد)همکاردر دست اجراخير
28970104بررسی عوامل خطر سقوط در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29961559بررسی الگوی تجویز دارو در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96همکاردر دست اجراخير
30961511بررسی برخی عوامل خطر ابتلا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک مناطق جغرافیاییهمکاردر دست اجراخير
31961506بررسی علل عدم مراجعه خانوارهای شهری مشهد به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های بهداشتی جهت دریافت خدمات مربوطه، 1396همکارپایان یافتهخير
32961438بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان دارای پرونده الکترونیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
33961182بررسی ارتباط وضعیت خواب با سلامت عمومی در سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395-1396 جهت تدوین راهنمای سلامت خواب برای پزشکان خانوادههمکارپایان یافتهبلي
34961135خوشه بندی مبتلایان به بروسلوز بر اساس علائم عفونت با دو روش تحلیل کلاس پنهان و k-median در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
35960644بررسی تاثیر مصرف مکمل های دارویی توسط مادران باردار بر وزن هنگام تولد نوزادان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکارعقد قراردادخير
36960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
37951730بررسی شیوع مصرف دخانیات در بارداری و پیامدهای مادری و نوزادی درحاشیه شهر مشهد و روستاهای تابعه،1396همکارپایان یافتهبلي
38951590بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان 6ماهه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
39951446بررسی میزان بروز فنیل کتونوری در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پراکندگی جغرافیایی آن و ارتباط آن با نسبت فامیلی والدینهمکاردر دست اجراخير
40951243بررسی دموگرافیک مبتلایان به شپش سر و عوامل مرتبط با ابتلا در مراجعان مراکز بهداشتی درمانی شماره یک - سال 1395همکارپایان یافتهبلي
41951066بررسی سبک زندگی میانسالان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال95همکارپایان یافتهخير
42931275بررسی تطابق پژوهش‌های انجام شده با اولویتهای پژوهشی مشخص شده در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 86 الی 92همکارپایان یافتهخير
43910714تاثیر سابقه کاری در برنامه پزشک خانواده روستایی بر دیدگاه و نگرش پزشکان در خصوص اجرای پزشک خانواده شهری در شهرستان مشهد سال 1392همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982456Association between dietary inflammatory index and risk of cardiovascular disease in the Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder study populationISIIUBMB Life پنجم
2982126Risk Factors of Sleep Disorders in Elderly: A Population-Based Case-Control Studyscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1398چهارم
3981484Validity of self-reported hypertension in Mashhad population: brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398دوم
4980626Glomerular filtration rate evaluation and its comparison with international standard values in a large population-based studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nephropharmacology1398دوم
5980562Investigation of Spatial Dispersion of Pediculosis in Covered Cities of Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCمجله دانشاه علوم پزشکی سبزوار1398مسئول
6974357Assessment of Employee Burnout in Rural Family Physicians in the City of Mashhad in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1397چهارم
7973351Validity of Self-reported Diabetes in a Mashhad Populationscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397دوم
8972861Epidemiology and Antibiotic Resistance of Salmonella: A Review Studyindex copernicusبیهق1397مسئول
9972152Investigation of the Risk Factors for Congenital Hypothyroidism in Iran: A Population-Based Case-Control StudyISIInternational Journal of Pediatrics1397چهارم
10964375Comparing Pharmacy Students’ Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services at Mashhad University of Medical Sciences Based on SERVQUAL ModelCinahlمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396چهارم
11962415Assessment of Demographic Caracteractists and Related Factor on Head Lice in Mashhad, a population based studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
12951127Neonatal Effects of Substance Abuse during PregnancyISIiranian journal of neonatology1395دوم
13950396An Epidemiologic Study of Suicide in Cities under Mashhad ‎University of Medical Sciences ‎Supervisionسایر سایت‏های تخصصیمجله کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1395مسئول
14942483Application of Random Forest Survival Models to Increase Generalizability of Decision Trees: A Case Study in Acute Myocardial InfarctionISIComputational and mathematical methods in medicine1394دوم
15942482Assessment of the Importance of a New Risk Factor in Prediction ModelsISIIranian Red Crescent Medical Journal1394دوم
16934445Determining the causes of discontinuation of family physicians working in Mashhad University of medical sciencesISCمدیریت اطلاعات سلامت1394اول
17931940Survival Rate and its Related Factors in Patients with Acute Myocardial InfarctionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
18931053Was the health team member have been satisfied with Family Physician Program? : A study from Mashhad University of Medical Sciences?علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
19930088Ginger in Nausea and Vomiting of Pregnancy: a systematic ReviewSID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1392اول و مسئول
20925087Suicide in Iran: a systematic review of successful suicide rateعلمی پژوهشی ایندکس نشدهبیهق1392اول و مسئول
21925036Assessment of physical and mental health status of pupils in Khorasan Razavi province in academic year of 1390-91: A population based studyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله بیهق1391دوم
22923515Evaluation of Outsourcing of Drug Services to the Private Sector in the Family physician Based Health Centers in Khorasan Razavi Province: An Evidence-Based Approach to Policy Makingعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392سوم
23923313The effect of electronic health records on increasing productivitySID/Iranmedex/MagiranJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982141نرم افزار ثبت سرطان در ایران: ارزیابی نقادانه از دیدگاه کاربران سامانهدومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامتتهرانپوستر1398خير
2972222استقرار سیستم آموزش الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک سلامت سینا: گامی در جهت پاسخگویی بیشتر اموزشهاهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
3972086بررسی اپیدمیولوژی زنان تن فروش شناسایی شده در سطح مشهد با سابقه مصرف تزریقی مواد مخدر (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
4972085بررسی ارتباط بین مصرف مشروبات الکلی و میزان استفاده از کاندوم در ارتباطات جنسی در زنان تن فروش (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
5972084بررسی مصرف دخانیات و مشروبات الکلی در اطرافیان زنان تن فروش با روش سوالات غیر مستقیم (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
6972083بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در مراکز گذری و اقامتی سطح شهر مشهد (1396)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
7972082بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در زنان تن فروش شناسایی شده در سطح شهر مشهد (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1397خير
8971622تأثیر مراقبت از درمان درکنترل عفونت برای مراقبت از بیماران مبتلا به اچ آی ویومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
9964459مطالعه مراقبت رفتاری و سرولوژیک HIV در سوء مصرف کنندگان مواد تزریق کننده مواد (1395)یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1396خير
10964455بررسی آگاهی و سابقه بیماری سل در زنان تن فروش شهر مشهد(1396)هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سلتهرانپوستر1396خير
11964450بررسی علل خودکشی در معتادان تزریق کننده مواد سال 1395یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1396خير
12964270EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF ACTIVE DENTISTS IN THE HEALTH SYSTEM OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FOR PEOPLE WITH HEPATITIS B AND C (2017)7th International Tehran Hepatitis Conferenceتهرانپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11604پرونده الکترونیک سلامت در ایران و جهان1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه