احسان  موسی فرخانی
خلاصه عملکرد احسان  موسی فرخانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احسان موسی فرخانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان موسی فرخانی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی دانشکده/محل خدمت : مرکز بهداشت استان
پست الکترونیک : farkhanye1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
Epidemilogyکارشناس ارشد 0
Epidemilogyدکترا (Ph.D.)1Tehran University

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961581شناسایی عوامل تاثیر گذار بر طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا با تکنیک های داده کاویمجریدر دست اجراخير
2951125تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و شناسایی فاکتورهای مرتبط با الگوهای مکانی و زمانی توزیع بروسلوز انسانی در استان خراسان رضویمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
3951034تعیین اعتبار خود گزارشی ابتلا به فشار خون بالا در جمعیت شهر مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
4931412بررسی میزان شیوع کمبود آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز درنوزادان تازه متولد شده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
5930951رابطه ویژگی های شخصیت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهخير
6930128بررسی تجویز منطقی دارو براساس شاخص های W.H.O در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهخير
7922490بررسی عواقب نوزادی در زنان باردار سوء مصرف کننده مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
8921096بررسی اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در سال1390-1389مجریپایان یافتهخير
9900575بررسی علل پائین بودن ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1389-1391مجریپایان یافتهخير
1087876بررسی شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 6-18 ساله شهرستان فریمان در سال 88مجریپایان یافتهخير
11971317بررسی عوارض نوزادی و مادریناشی از دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد: طی سال 1396-1397همکارعقد قراردادبلي
12971136بررسی سقط جنین خودبخودی و عوامل مرتبط باآن در زنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکاردر دست اجرابلي
13971109بررسی ارتباط سواد سلامت و منبع کنترل سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
14971028بررسی الگوی رفتاری پریشانی روانی و ارزیابی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 18 تا 65 سال شهر مشهد: یک تحلیل رگرسیون کلاس پنهانهمکاردر دست اجرابلي
15970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکاردر دست اجراخير
16970825ارزیابی فاکتورهای موفقیت و شکست سامانه بهداشتی سینا در مراکز مراقبت سلامت مشهد از دیدگاه مدیران و کاربران در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
17970514بررسی اختلالات شناختی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
18970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
19970315بررسی کیفیت ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت به کارکنان شاغل در مراکز جامع سلامت شهرمشهد بااستفاده از مدل سروکوال ( در سال 1396)همکاردر دست اجرابلي
20970208بررسی شیوع و عوامل خطر فشار خون بالا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
21970176بررسی وضعیت غربالگری و مدیریت اختلالات روانپزشکی افراد میانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396همکارپایان یافتهبلي
22970175بررسی شیوع و عوامل موثر بر دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
23970147بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان و کارکنان از پرونده الکترونیک سلامت (مطالعه موردی مراکز خدمات جامع سلامت منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد)همکاردر دست اجراخير
24970104بررسی عوامل خطر سقوط در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
25961559بررسی الگوی تجویز دارو در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96همکاردر دست اجراخير
26961511بررسی برخی عوامل خطر ابتلا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک مناطق جغرافیاییهمکارعقد قراردادخير
27961506بررسی علل عدم مراجعه خانوارهای شهری مشهد به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های بهداشتی جهت دریافت خدمات مربوطه، 1396همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
28961438بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان دارای پرونده الکترونیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
29961182بررسی ارتباط وضعیت خواب با سلامت عمومی در سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395-1396 جهت تدوین راهنمای سلامت خواب برای پزشکان خانوادههمکارپایان یافتهبلي
30961135خوشه بندی مبتلایان به بروسلوز بر اساس علائم عفونت با دو روش تحلیل کلاس پنهان و k-median در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
31960644بررسی تاثیر مصرف مکمل های دارویی توسط مادران باردار بر وزن هنگام تولد نوزادان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکارعقد قراردادخير
32960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
33951730بررسی شیوع مصرف دخانیات در بارداری و پیامدهای مادری و نوزادی درحاشیه شهر مشهد و روستاهای تابعه،1396همکارپایان یافتهبلي
34951590بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان 6ماهه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
35951446بررسی میزان بروز فنیل کتونوری در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پراکندگی جغرافیایی آن و ارتباط آن با نسبت فامیلی والدینهمکارعقد قراردادخير
36951243بررسی دموگرافیک مبتلایان به شپش سر و عوامل مرتبط با ابتلا در مراجعان مراکز بهداشتی درمانی شماره یک - سال 1395همکارپایان یافتهبلي
37951066بررسی سبک زندگی میانسالان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال95همکارپایان یافتهخير
38931275بررسی تطابق پژوهش‌های انجام شده با اولویتهای پژوهشی مشخص شده در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 86 الی 92همکارپایان یافتهخير
39910714تاثیر سابقه کاری در برنامه پزشک خانواده روستایی بر دیدگاه و نگرش پزشکان در خصوص اجرای پزشک خانواده شهری در شهرستان مشهد سال 1392همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981484Validity of self-reported hypertension in Mashhad population: brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398دوم
2980626Glomerular filtration rate evaluation and its comparison with international standard values in a large population-based studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nephropharmacology1398دوم
3980562Investigation of Spatial Dispersion of Pediculosis in Covered Cities of Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCمجله دانشاه علوم پزشکی سبزوار1398مسئول
4974357Assessment of Employee Burnout in Rural Family Physicians in the City of Mashhad in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1397چهارم
5973351Validity of Self-reported Diabetes in a Mashhad Populationscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397دوم
6972861Epidemiology and Antibiotic Resistance of Salmonella: A Review Studyindex copernicusبیهق1397مسئول
7972152Investigation of the Risk Factors for Congenital Hypothyroidism in Iran: A Population-Based Case-Control StudyISIInternational Journal of Pediatrics1397چهارم
8964375Comparing Pharmacy Students’ Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services at Mashhad University of Medical Sciences Based on SERVQUAL ModelCinahlمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396چهارم
9962415Assessment of Demographic Caracteractists and Related Factor on Head Lice in Mashhad, a population based studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
10951127Neonatal Effects of Substance Abuse during PregnancyISIiranian journal of neonatology1395دوم
11950396An Epidemiologic Study of Suicide in Cities under Mashhad ‎University of Medical Sciences ‎Supervisionسایر سایت‏های تخصصیمجله کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1395مسئول
12942483Application of Random Forest Survival Models to Increase Generalizability of Decision Trees: A Case Study in Acute Myocardial InfarctionISIComputational and mathematical methods in medicine1394دوم
13942482Assessment of the Importance of a New Risk Factor in Prediction ModelsISIIranian Red Crescent Medical Journal1394دوم
14934445Determining the causes of discontinuation of family physicians working in Mashhad University of medical sciencesISCمدیریت اطلاعات سلامت1394اول
15931940Survival Rate and its Related Factors in Patients with Acute Myocardial InfarctionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
16931053Was the health team member have been satisfied with Family Physician Program? : A study from Mashhad University of Medical Sciences?علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
17930088Ginger in Nausea and Vomiting of Pregnancy: a systematic ReviewSID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1392اول و مسئول
18925087Suicide in Iran: a systematic review of successful suicide rateعلمی پژوهشی ایندکس نشدهبیهق1392اول و مسئول
19925036Assessment of physical and mental health status of pupils in Khorasan Razavi province in academic year of 1390-91: A population based studyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله بیهق1391دوم
20923515Evaluation of Outsourcing of Drug Services to the Private Sector in the Family physician Based Health Centers in Khorasan Razavi Province: An Evidence-Based Approach to Policy Makingعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392سوم
21923313The effect of electronic health records on increasing productivitySID/Iranmedex/MagiranJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972222استقرار سیستم آموزش الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک سلامت سینا: گامی در جهت پاسخگویی بیشتر اموزشهاهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
2972086بررسی اپیدمیولوژی زنان تن فروش شناسایی شده در سطح مشهد با سابقه مصرف تزریقی مواد مخدر (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
3972085بررسی ارتباط بین مصرف مشروبات الکلی و میزان استفاده از کاندوم در ارتباطات جنسی در زنان تن فروش (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
4972084بررسی مصرف دخانیات و مشروبات الکلی در اطرافیان زنان تن فروش با روش سوالات غیر مستقیم (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
5972083بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در مراکز گذری و اقامتی سطح شهر مشهد (1396)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
6972082بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در زنان تن فروش شناسایی شده در سطح شهر مشهد (1396-1395)دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1397خير
7971622تأثیر مراقبت از درمان درکنترل عفونت برای مراقبت از بیماران مبتلا به اچ آی ویومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
8964459مطالعه مراقبت رفتاری و سرولوژیک HIV در سوء مصرف کنندگان مواد تزریق کننده مواد (1395)یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1396خير
9964455بررسی آگاهی و سابقه بیماری سل در زنان تن فروش شهر مشهد(1396)هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سلتهرانپوستر1396خير
10964450بررسی علل خودکشی در معتادان تزریق کننده مواد سال 1395یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1396خير
11964270EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF ACTIVE DENTISTS IN THE HEALTH SYSTEM OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FOR PEOPLE WITH HEPATITIS B AND C (2017)7th International Tehran Hepatitis Conferenceتهرانپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11604پرونده الکترونیک سلامت در ایران و جهان1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه