مرجان  جودی
خلاصه عملکرد مرجان  جودی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرجان جودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرجان جودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : joodim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
جراحی اطفالفوق تخصص0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشیاربیمارستان اکبر

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970721طراحی و اجرای شبیه ساز ویدئوگیم ورود به محیط اتاق عمل و مقایسه یادگیری یادگیرندگان نسبت به آموزش سنتیمجریدر دست اجراخير
2961073بررسی اثربخشی آموزش نامحسوس در میزان یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در سال تحصیلی 96مجریعقد قراردادخير
3950990تعیین معیار تشخیصی آپاندیسیت برای کودکان مضنون به آپاندیسیت مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
4950729مقایسه نتایج دو روش اپاندکتومی باز به روش سنتی با برش ناحیه راست شکم وبرش نافی در کودکان کمتر از ١٤سال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریدر دست اجرابلي
5950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیمجریپایان یافتهبلي
6940931بررسی تغییرات بافت شناسی پوست و مخاط ختنه در سنین مختلفمجریپایان یافتهخير
7940136بررسی اثرات لایه آمنیوتیک در بهبود اسکار سوختگی درجه سه در موشمجریپایان یافتهبلي
8931604مقایسه کارایی، امنیت، و پیامد بالینی درناژ و آسپیراسیون آبسه از طریق پوست در آبسه های تشکیل شده بعد از آپاندکتومی اطفالمجریپایان یافتهبلي
9921222مقایسه نتایج بخیه روده به روش سنتی با همراهی فیبرین گلو غنی شده با PRP و مگنت در موشمجریپایان یافتهبلي
10911231بررسی مقایسه ایHigh powerfull magnet با ترمیم سنتی توسط بخیه دستی درآناستوموز روده موشمجریپایان یافتهبلي
11910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
12910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنمجریپایان یافتهخير
13910564بررسی فراوانی عفونت در کاتتر های مخزن دارتمام زیرجلدی در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ از سال 1385 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
14910518مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موشمجریپایان یافتهبلي
15900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیمجریپایان یافتهبلي
1688721نتایج آپاندکتومی بدون شستشوی پریتوئن در کودکان دچار پریتونیت ژنرالیزه آپاندیکولارمجریپایان یافتهبلي
17970785بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر کاهش درد مادران باردار حین زایمان طبیعیهمکاردر دست اجرابلي
18970002مقایسه نتایج یکساله کارگذاری کاتتر دیستال شانت بطنی-صفاقی به روش لاپاروسکوپیک و باز در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبرهمکارعقد قراردادبلي
19961082بررسی 10 ساله کودکان آترزی مری بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد و شیوع آنومالی های قلبی همراه با آن طی سالهای 1384 الی 1394همکاردر دست اجرابلي
20951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
21950747بررسی رضایتمندی جراح در روش بیهوشی همراه با استفاده از شل کننده عضلانی نان دپلاریزان در مقایسه با روش بدون استفاده از آن در جراحی ترمیم فتق مغبنی در اطفالهمکارپایان یافتهبلي
22950365بررسی فراوانی دیس کینزی کیسه صفرا در کودکان با درد مزمن شکمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
23941776بررسی تأثیر تزریق چربی اتولوگ در بهبود نارسایی ولوفارنژیالهمکارپایان یافتهبلي
24941519بررسی تاثیر اجرای برنامه آماده سازی قبل از عمل جراحی با روش و زمان متفاوت بر اضطراب کودکان سن مدرسه و والدین آنها: طرح فاکتوریلهمکارپایان یافتهبلي
25940135بررسی اثرات مایع آمنیوتیک در ترمیم زخم ایجاد شده در موشهمکارپایان یافتهبلي
26931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
27930374بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد بعداز عمل هرنی اینگوینالهمکارپایان یافتهبلي
28922160بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیمارانهمکارپایان یافتهخير
29921999مقایسه مداخله جراحی بین دو روش جراحی توراکوسکوپیک و باز در ترمیم فتق دیافراگماتیک نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
30921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
31910849بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومیهمکارپایان یافتهبلي
32910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92همکارپایان یافتهخير
33910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391همکارپایان یافتهبلي
34910312بررسی روشی جدید برای خارج سازی بافت در اعمال جراحی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
35900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیههمکارپایان یافتهبلي
36900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
37900003بررسی ارتباط بین زمان گذشته شده از ذخیره خون مورد استفاده در اعمال جراحی قلب و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
3889927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3989802میزان کارآیی استفاده از تکنیک بخیه ساده بر روی نزدیک شدن لبه‌های آلوئولی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب همزمان یکطرفه یا دو طرفه وسیعهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983034Is the perianal fistula a variation of anal duplication? Case reports and reviewISIJournal of Pediatric Surgery Case Reports1398مسئول
2981596Hypnosis as an Approach to Control Pain and Anxiety in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Meniscal Surgeries: Two Case PresentationsPMCANESTHESIOLOGY AND PAIN MEDICINE1398سوم
3980671Management of biloma due to biliary tract injury after Laparoscopic Cholecystectomy in a patient with atypical anatomy: A case ReportISIInternational journal of pediatrics1398سوم
4980669The role of training in parents of patients with Hirschsprung disease, accompaniment of the health service staff and the patient's parentsISCFuture of Medical Education Journal1398اول
5973835The genetic factors contributing to hypospadias and their clinical utility in its diagnosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
6972932Herniation of the appendix into the umbilical cord complicating umbilical vessel cannulationISIJournal of Pediatric Surgery Case Reports1397دوم
7972587Massive splenic infarction with specific sonographic feature: Two case reports with Rare EtiologiesChemical AbstractJournal of Clinical Gastroenterology and Treatment1397دوم
8971603Investigation of the Effect of Hypnotic Anesthesia on Nerve Conduction Velocity (NCV)PMCAnesthesiology and Pain Medicine1397مسئول
9970946Preoperative Trans-Perineal Sonographic Findings in Children with Imperforate Anus for Detection of Anal Sphincter Muscle Complex and the Anal Canal Pathway: A Pilot StudyISIIranian Journal of Radiology1397دوم
10964462Surgery and Anesthesia Management for Intraoral Synechia: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397سوم
11963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396پنجم به بعد
12963316The genetic factors contributing to the development of Wilm’s tumor and their clinical utility in its diagnosis and prognosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
13962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396اول
14962830Hypnosis as an alternative to general anesthesia for orthopedic hand surgery: A case reportindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395چهارم
15962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
16962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
17962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
18960867Hypnoanalgesia for Dilatation and Curettage Pain ControlPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396مسئول
19960513Investigating the Relationship between Anxiety of School-age Children Undergoing Surgery and Parental State-trait AnxietyCinahlEvidence-based Care Journal1396پنجم
20951008Thoracoscopic Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula Repair: The First Iranian Group Report, Passing the Learning CurvePMCJournal of Neonatal Surgery1395چهارم
21950736An Evaluation of the Effect of Hypnosis on Postoperative Analgesia following Laparoscopic CholecystectomyISIThe International journal of clinical and experimental hypnosis1395اول
22950003Thoracoscopic Congenital Diaphragmatic Hernia repair in neonate: The First Experience of Iranian Groupسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1394سوم
23943238Comparative Study of High Powerful Magnet with Conventional Repair of Suture in the Intestinal Anastomosis of RatsISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
24941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394پنجم
25940109An 8-year experience of esophageal atresia repair in Sarvar children hospital (Mashhad- IRAN)Chemical AbstractIranian Journal of Neonatology1391سوم
26934904A Bibliometric Study of Epidural Anesthesia: A 24-year reviewISIKuwait Medical Journal1394مسئول
27933774The Association of Anesthetic Method With Developing Back Pain After Lower Extremity OperationsPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
28933417Factors Affecting on Serum Lactate After Cardiac SurgeryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
29932247Evaluating the Incidence of Cognitive Disorder Following Off-Pump Coronary Artery Bypasses Surgery and its Predisposing FactorsPMCAnesth Pain Med1393اول
30932232Artery Bypasses Graft Surgery Incidence and Predisposing Factors of Cognitive Disorders Following off-Pump CoronaryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
31932071Comparing the effect of Fluid Management with Ringer solution versus Hemaxel on blood lactate level before and after appendectomyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393دوم
32931006Preoperative Anxiety in Candidates for Heart SurgeryPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393سوم
33930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392پنجم به بعد
34930818Pathological Evaluation of Ganglion Cells in Biopsies from Upper Side of the Dentate Line in Patients with Perianal ProblemsISIiranian journal of pediatrics1393اول
35930586Colonic basidiobolomycosis in a child: report of a culture-proven caseISIInternational Journal of Infectious Diseases1393چهارم
36930207Secondary Esophagus Perforation caused by Insertion of Nasogastric Tube: A Case ReportISCJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
37924890A Rare Central Venous Catheter Malposition: A Case ReportPMCjournal of Anesthesiology and Pain Medicine1392سوم
38924043Case report: Secretory breast cancer in an 11-year-old girlISIJournal of Pediatric Surgery 1392دوم
39922994Evaluation of effect of relaxation training in nurse’s stress reductionscopusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390دوم
40922296Report on Pediatric Laparoscopic CholecystectomyBiological Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
41921950Evaluating Necessity of Azygos Vein Ligation in Primary 5 Repair of Esophageal AtresiaISIIndian J Surg1392دوم
4291764Successful Treatment of Congenital Chyloperloitoneum with Platelet-Rich Fibrin GlueISIIranian Journal of Pediatrics1392اول
4391740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
4491523Spontaneous perforation of common bile duct in a pediatric patient: application of hepatobiliary scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1391اول و مسئول
4591487thoracoscopic esophageal atresia repair made aesy: an applicable trickISIjournal of pediatric surgury1391چهارم
4691486Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal massISIArchives of Disease in Childhood 1391پنجم
4791485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم
4891357Definition of Success Rate of Appendectomy without Peritoneal Lavage in Children with Generalized Appendicular Peritonitisindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391مسئول
4990928Acute appendicitis after blunt abdominal traumaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390اول
5090462Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcisionISIJournal of pediatric urology1390مسئول
5190135The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390اول
5289477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول
5389451Telephone Follow-up Following Office in Post Operations Pediatric Patients that Have out-Patients’ Surgeries(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940177Extrarenal willms, a differential diagnosis of inguinal mass in childhood.14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391خير
2940176Megacystis Microcolon intestinal Hypoperitalsis syndrome May underdiagnosed14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391خير
3940175Pediatric laparoscopic pyeloplasty with extra-corporal anastomosis easier, less gas insufflations and shorter time23 Congress of the Asian association of pediatric surgerySeoulسخنرانی1391خير
4940158Post Hypospadias repair urodynamic study, Is it necessary5th world Congress of ISHIDLucknowسخنرانی1392خير
5940157Staged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasStaged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasLucknowپوستر1392خير
6933030Hypnotherapy for Cancer Patientsکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهد هتل پردیسانپوستر1391خير
7933029Probability of Miss Diagnosis about Esophageal Foreign body Impactionکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392خير
8932904Esophagus Perforation Secondary Due To Insertion Of Nasogastic:Case Reportکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
9930506Anesthesia related Complications in Pediatric GI EndoscopyInternational Congress of Updates on Pediatric Gastrointestinal and Liver DiseaseMashhadپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1216پوشک کیسه ای ضدرطوبت برای بیماران کولوستومی ویورتروستومی1391/09/0177672nf>, مرجان جودی , مهدی فتحی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19879فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه