مرجان  جودی

 فعالیت های پژوهشی

 

مرجان جودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرجان جودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : joodim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950990تعیین معیار تشخیصی آپاندیسیت برای کودکان مضنون به آپاندیسیت مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریعقد قراردادبلي
2950726بررسی میزان عود فتق غیر مستقیم کشاله ران در کودکان پس از عمل هرنیوتومیمجریدر دست اجراخير
3950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیمجریدر دست اجرابلي
4940931بررسی تغییرات بافت شناسی پوست و مخاط ختنه در سنین مختلفمجریپایان یافتهخير
5940136بررسی اثرات لایه آمنیوتیک در بهبود اسکار سوختگی درجه سه در موش مجریدر دست اجرابلي
6931604مقایسه کارایی، امنیت، و پیامد بالینی درناژ و آسپیراسیون آبسه از طریق پوست در آبسه های تشکیل شده بعد از آپاندکتومی اطفالمجریپایان یافتهبلي
7921222مقایسه نتایج بخیه روده به روش سنتی با همراهی فیبرین گلو غنی شده با PRP و مگنت در موشمجریپایان یافتهبلي
8911231بررسی مقایسه ایHigh powerfull magnet با ترمیم سنتی توسط بخیه دستی درآناستوموز روده موشمجریپایان یافتهبلي
9910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
10910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنمجریپایان یافتهخير
11910641مقایسه اثرات انعقادی پنبه نیم سوخته با Surgicel و مقایسه هردو با هموستاز طبیعیمجریدر دست اجرابلي
12910564بررسی فراوانی عفونت در کاتتر های مخزن دارتمام زیرجلدی در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ از سال 1385 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
13910518مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موشمجریپایان یافتهبلي
14900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیمجریپایان یافتهبلي
1588721نتایج آپاندکتومی بدون شستشوی پریتوئن در کودکان دچار پریتونیت ژنرالیزه آپاندیکولارمجریپایان یافتهبلي
16951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکارعقد قراردادبلي
17950747بررسی رضایتمندی جراح در روش بیهوشی همراه با استفاده از شل کننده عضلانی نان دپلاریزان در مقایسه با روش بدون استفاده از آن در جراحی ترمیم فتق مغبنی در اطفالهمکارعقد قراردادبلي
18950365بررسی فراوانی دیس کینزی کیسه صفرا در کودکان با درد مزمن شکمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارعقد قراردادبلي
19941776بررسی تأثیر تزریق چربی اتولوگ در بهبود نارسایی ولوفارنژیالهمکاردر دست اجرابلي
20941519بررسی تاثیر اجرای برنامه آماده سازی قبل از عمل جراحی با روش و زمان متفاوت بر اضطراب کودکان سن مدرسه و والدین آنها: طرح فاکتوریلهمکارپایان یافتهبلي
21940135بررسی اثرات مایع آمنیوتیک در ترمیم زخم ایجاد شده در موش همکاردر دست اجرابلي
22931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
23930374بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد بعداز عمل هرنی اینگوینالهمکارپایان یافتهبلي
24922160بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیمارانهمکارپایان یافتهخير
25921999مقايسه مداخله جراحي بين دو روش جراحي توراکوسکوپيک و باز در ترميم فتق ديافراگماتيک نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
26921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
27910849بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومیهمکارپایان یافتهبلي
28910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92همکارپایان یافتهخير
29910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391همکارپایان یافتهبلي
30910312بررسی روشی جدید برای خارج سازی بافت در اعمال جراحی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
31900875مقایسه نتایج تفکر کم تهاجمی با روشهای معمول جراحی کم تهاجمی در جراحی اطفالهمکاردر دست اجرابلي
32900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیههمکارپایان یافتهبلي
33900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
34900003بررسی ارتباط بین زمان گذشته شده از ذخیره خون مورد استفاده در اعمال جراحی قلب و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
3589927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3689802میزان کارآیی استفاده از تکنیک بخیه ساده بر روی نزدیک شدن لبه‌های آلوئولی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب همزمان یکطرفه یا دو طرفه وسیعهمکارپایان یافتهبلي
37950718بررسی نتایج جراحی ترمیمی بیماران دچار آسیب مجاری صفراوی به دنبال جراحی کوله سیستکتومی در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395ناظردر دست اجرابلي
38941457مقایسه نتایج جابجایی ورید بازیلیک با گرافت مصنوعی براکیوبازیلیک 6 میلیمتر به عنوان مسیر دیالیز در بیماران همودیالیزیناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962830Hypnosis as an alternative to general anesthesia for orthopedic hand surgery: A case reportindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395چهارم
2962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyscopusInternational Journal of Pediatrics1396اول
3962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyscopusInternational Journal of Pediatrics1396اول
4962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
5960867Hypnoanalgesia for Dilatation and Curettage Pain ControlPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396مسئول
6960513Investigating the Relationship between Anxiety of School-age Children Undergoing Surgery and Parental State-trait AnxietyCinahlEvidence-based Care Journal1396پنجم
7951008Thoracoscopic Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula Repair: The First Iranian Group Report, Passing the Learning CurvePMCJournal of Neonatal Surgery1395چهارم
8950736An Evaluation of the Effect of Hypnosis on Postoperative Analgesia following Laparoscopic CholecystectomyISIThe International journal of clinical and experimental hypnosis1395اول
9950003Thoracoscopic Congenital Diaphragmatic Hernia repair in neonate: The First Experience of Iranian Groupسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1394سوم
10943238Comparative Study of High Powerful Magnet with Conventional Repair of Suture in the Intestinal Anastomosis of RatsISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
11941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394پنجم
12940109An 8-year experience of esophageal atresia repair in Sarvar children hospital (Mashhad- IRAN)Chemical AbstractIranian Journal of Neonatology1391سوم
13934904A Bibliometric Study of Epidural Anesthesia: A 24-year reviewISIKuwait Medical Journal1394مسئول
14933774The Association of Anesthetic Method With Developing Back Pain After Lower Extremity OperationsPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
15933417Factors Affecting on Serum Lactate After Cardiac SurgeryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
16932247Evaluating the Incidence of Cognitive Disorder Following Off-Pump Coronary Artery Bypasses Surgery and its Predisposing FactorsPMC 1393اول
17932232 Artery Bypasses Graft Surgery Incidence and Predisposing Factors of Cognitive Disorders Following off-Pump CoronaryscopusAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
18932071Comparing the effect of Fluid Management with Ringer solution versus Hemaxel on blood lactate level before and after appendectomyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393دوم
19931006Preoperative Anxiety in Candidates for Heart SurgeryPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393سوم
20930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392پنجم به بعد
21930818Pathological Evaluation of Ganglion Cells in Biopsies from Upper Side of the Dentate Line in Patients with Perianal ProblemsISIiranian journal of pediatrics1393اول
22930586Colonic basidiobolomycosis in a child: report of a culture-proven caseISIInternational Journal of Infectious Diseases1393چهارم
23930207Secondary Esophagus Perforation caused by Insertion of Nasogastric Tube: A Case ReportISCJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
24924890A Rare Central Venous Catheter Malposition: A Case ReportPMCjournal of Anesthesiology and Pain Medicine1392سوم
25924043Case report: Secretory breast cancer in an 11-year-old girlISIJournal of Pediatric Surgery 1392دوم
26922994Evaluation of effect of relaxation training in nurse’s stress reductionscopusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390دوم
27922296Report on Pediatric Laparoscopic CholecystectomyBiological Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
28921950Evaluating Necessity of Azygos Vein Ligation in Primary 5 Repair of Esophageal AtresiaISIIndian J Surg1392دوم
2991764Successful Treatment of Congenital Chyloperloitoneum with Platelet-Rich Fibrin GlueISIIranian Journal of Pediatrics1392اول
3091740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
3191523Spontaneous perforation of common bile duct in a pediatric patient: application of hepatobiliary scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1391اول و مسئول
3291487thoracoscopic esophageal atresia repair made aesy: an applicable trickISIjournal of pediatric surgury1391چهارم
3391486Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal massISIArchives of Disease in Childhood 1391پنجم
3491485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم
3591357Definition of Success Rate of Appendectomy without Peritoneal Lavage in Children with Generalized Appendicular Peritonitisindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391مسئول
3690928Acute appendicitis after blunt abdominal traumaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390اول
3790462Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcisionISIJournal of pediatric urology1390مسئول
3890135The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390اول
3989477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول
4089451Telephone Follow-up Following Office in Post Operations Pediatric Patients that Have out-Patients’ Surgeries(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940177Extrarenal willms, a differential diagnosis of inguinal mass in childhood.14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391خير
2940176Megacystis Microcolon intestinal Hypoperitalsis syndrome May underdiagnosed14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391خير
3940175Pediatric laparoscopic pyeloplasty with extra-corporal anastomosis easier, less gas insufflations and shorter time23 Congress of the Asian association of pediatric surgerySeoulسخنرانی1391خير
4940158Post Hypospadias repair urodynamic study, Is it necessary5th world Congress of ISHIDLucknowسخنرانی1392خير
5940157Staged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasStaged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasLucknowپوستر1392خير
6933030Hypnotherapy for Cancer Patientsکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهد هتل پردیسانپوستر1391خير
7933029Probability of Miss Diagnosis about Esophageal Foreign body Impactionکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392خير
8932904Esophagus Perforation Secondary Due To Insertion Of Nasogastic:Case Reportکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
9930506Anesthesia related Complications in Pediatric GI EndoscopyInternational Congress of Updates on Pediatric Gastrointestinal and Liver DiseaseMashhadپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1216پوشک کیسه ای ضدرطوبت برای بیماران کولوستومی ویورتروستومی1391/09/0177672nf>, مرجان جودی , مهدی فتحی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه