سیده اعظم  پورحسینی
خلاصه عملکرد سیده اعظم  پورحسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده اعظم پورحسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده اعظم پورحسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : pourhoseinia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1385علوم پزشکی مشهد
دکتری تخصصی زنان وزایمانپزشک متخصص1389دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
پزشک متخصص زنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی گناباد
عضو هیئت علمیدانشکده پزشکی-بیمارستان قائم1391/12/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961567بررسی فراوانی وقوع اختلال استرسی بعد از تروما به دنبال هیسترکتومی پری پارتوم در مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
2961043ارزیابی علائم سایکولوژیک و کیفیت زندگی در زنان نابارور کاندید IVF به روش اهدایی و غیراهداییمجریدر دست اجرابلي
3951811بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک واژینال درطولانی کردن زمان پارگی کیسه اب تا زایمان وعوارض مادری وجنینی آنمجریپایان یافتهبلي
4951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسمجریدر دست اجرابلي
5951388بررسی ارتباط بین فراوانی موفقیت در درمان طبی حاملگی خارج رحمی با متوتروکسات به روش تک دوز با سطح اسید فولیک پلاسما بیمارمجریدر دست اجرابلي
6951158بررسی اثر تجویز لتروزول/میزوپروستول در مقایسه با پلاسبو/میزوپروستول بر میزان موفقیت سقط های طبیمجریپایان یافتهبلي
7950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسمجریپایان یافتهبلي
8931410بررسی ارتباط بین یافته های آندومتر در سونوگرافی واژینال و پاتولوژی کورتاژَ در بیماران پری مونوپوز با خونریزی واژینال غیر طبیعیمجریپایان یافتهبلي
9931151بررسی اثر فیتواستروژن ها درالقای تخمک گذاری در زنان مبتلابه سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریدر دست اجرابلي
10922107بررسی اثر میزوپرسترول واژینال با ترکیب میزوپرسترول واژینال واسترادیول در القای زایمانمجریپایان یافتهخير
11921311بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک یائسگی مرکز آموزشی – درمانی قائم (ع) در سال 1392مجریپایان یافتهخير
1288280بررسی ارتباط بین DNA Fragmentation و هیپرویسکوزیتی اسپرم با سقط های مکرر خودبخودمجریپایان یافتهبلي
13970880بررسی مقایسه ای پاتولوژی های هیستروسکوپیک رحمی در خانمهای پست منوپوز با اندومتر ضخیم در موارد با و بدون علامتهمکاردر دست اجرابلي
14970741مقایسه تاثیر تجویز همزمان اکسی توسین با کاتتر فولی با تجویز همزمان میزوپروستول با کاتتر فولی بر روی آمادگی سرویکس و طول مدت زایمان در بارداری های طول کشیدههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
15970697مقایسه طیف علائم بالینی اندومتریوز در نوجوانان با بالغینهمکاردر دست اجرابلي
16970566برربررسی ارتباط تغییرات هورمون آنتی مولرین قبل و پس از عمل با سایز کیست در اندومتریومای یک طرفه تخمدانهمکاردر دست اجرابلي
17970537بررسی ارتباط شدت، محل و نوع درد در بیماری اندومتریوز با مرحله بیماری، محل درگیری و سطح هورمون آنتی مولرینهمکاردر دست اجرابلي
18970527بررسی پیامد زایمان طبیعی به دنبال یک و دو بار سزارین قبلیهمکاردر دست اجرابلي
19970073بررسی عوامل خطر و شاخص سودمندی کفایت کمی مراقبت های دوران بارداری در زنان مبتلا به پره اکلامپسیهمکاردر دست اجراخير
20960895تاثیر آموزش از طریق فضای مجازی بر سرنوشت بارداری درمادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
21960852بررسی اثر گزنه و مقایسه آن با پلاسبو بر گرگرفتگی دوره یائسگیهمکاردر دست اجراخير
22960036بررسی نگرش و نظرات کارآموزان، کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش زنانهمکارپایان یافتهخير
23951613بررسی عوارض مادری و نوزادی در بیماران باردار مبتلا بیماری های قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزشی در بازه زمانی دو سالههمکاردر دست اجرابلي
24951587مقایسه اثر گزنه، طب سوزنی و درمان تلفیقی آنها، بر گرگرفتگی دوره یائسگیهمکارپایان یافتهبلي
25951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالهمکاردر دست اجراخير
26950723بررسی موفقیت آمبولیزلسیون شریان رحمی در کاهش خونریزی حین سزارین در چسبندگی های غیر طبیعی جفتهمکارعقد قراردادخير
27950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیهمکارعقد قراردادخير
28950299بررسی نتایج بارداری در مادران سن بالا و و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداریهمکارپایان یافتهخير
29950140بررسی اثر پرل TNG واژینال در ripening سرویکس در خانم های نولی پار با حاملگی 41 هفته ی مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهبلي
30941238بررسی اثر دوز منفرد میزوپروستول زیرزبانی بر میزان تغیرات هموگلوبین در هیسترکتومی کامل شکمی در بیماران با میوم رحمیهمکارپایان یافتهخير
31941225بررسی مقایسه ای استامینوفن و پتدین تزریقی درکاهش درد و عوارض مادری و نوزادی مادران بارداردرمرحله اول زایمانهمکارپایان یافتهبلي
32941112بررسی عوارض مادری و نوزادی در حاملگی های مبتلا به چسبندگی غیر طبیعی جفتهمکارپایان یافتهبلي
33940770بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپهای آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معیار های مختلفهمکارپایان یافتهخير
34930261بررسی عواقب زودرس مادری و نوزادی در زایمان واژینال پس از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
35930040بررسی نتایج مادری و نوزادی به دنبال هیسترکتومی حوالی زایمان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فروردین 1393 تا پایان خردادماه 1395همکارپایان یافتهبلي
36921943مقایسه میزان عفونت هلیکوباکتر پیلوری حاملگی نرمال و مسمومیت حاملگیهمکارپایان یافتهبلي
37921194مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیوهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981902Relationship between the findings of vaginal sonography and pathology of endometrial curettage in women with abnormal uterine bleeding at perimenopausescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
2981564OSCE, Log Book or both”, which one is the best way to evaluate clinical skills of medical students in gynecology ward?علمی پژوهشی ایندکس نشدهنشریه تخصصی زنان و مامایی ایران1395مسئول
3980330Urtica dioica in comparison with placebo and acupuncture: A new possibility for menopausal hot flashes: A randomized clinical trialISIComplementary therapies in medicine1398پنجم
4980168Non Puerperal Uterine Inversion Due to Submucous Myoma: A Case ReportPMCJournal of Family and Reproductive Health1397مسئول
5974196Late Diagnosis Ended up in Small Intestine Gangrene and Near - Total Enterectomy in Late PregnancylISCWomens Health Bulletin1397اول
6972459Effect of Breast Oketani-massage on Neonatal Weight Gain: A Randomized Controlled Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
7970192successful outcome of HELLP syndrome in a 23-year-old pregnant woman: A Case reportسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1396مسئول
8963051Effect of Two Supplements on Gestational Hypertriglyceridemia:Report of Two CasesISCWomens Health Bulletin1396مسئول
9962898Systematic extraction of diagnostic data items for common High-Risk pregnancies using Delphi techniquescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
10961881Systematic extraction of the necessary data items Diagnosis of high risk pregnancies using Delphi approachscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
11961367Effect of Breast Oketani-Massage on the Severity of Breast engorgementscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
12952324A Case report of Placental Chorioangiomascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول و مسئول
13952301Pregnancy Rate by Human Chorionic Gonadotropin Administration versus Urinary Luteinizing Hormone Surge Method in Patients Undergoing Intrauterine InseminationISCwomen,s health bulletin1395مسئول
14942936Transdermal Nitroglycerin Versus Oral Nifedipine for Suppression of Preterm LaborscopusShiraz E Medical Journal1394مسئول
15930219Sperm DNA fragmentation in couples with unexplained recurrent spontaneous abortionsISIAndrologia1393مسئول
1690373Group Discussion about Some Cases Related to One Clinical Subject: A New Educational Methodعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973246بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر وزن گیری نوزادهفتمین گنگره بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397خير
2935305Marital adjustment: The predictive role of spiritual intelegence and coping strategiesچهارمین کنفرانس بین الملی سلامت زنان 4th Iranian International Conference on Women’s Healthشیرازپوستر1394بله
3932490بررسی تاثیر زایمان فیزیولوژیک بر پیامد مادری و جنینی ( نوزادی )The Third Iranian International Conference on Women’s Healthشیرازپوستر1393بله
4932489بررسی علل منجر به سزارین در زنان با زایمان فیزیولوژیکThe Third Iranian International Conference on Women’s Healthشیرازپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11660تشخیص و درمان بیماری های زنان1396تالیف
21577غربالگری و تشخیص آناپلوئیدی و نقایص لوله عصبی در جنین1396تالیف
31570بارداری زیباترین فصل زندگی1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19905فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29296فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه