محسن  علی اکبریان
خلاصه عملکرد محسن  علی اکبریان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن علی اکبریان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن علی اکبریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : aliakbarianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
جراحی عمومی-فلوشیپ پیوند کبدفوق تخصص1392دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیأت علمیبیمارستان امام رضا (ع)1388/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971216بررسی تاثیر کشت مثبت خون در فرد مرگ مغزی بر نتایج وعوارض پیوند کبد در سال های ۹۴ تا ۹۶ در بیمارستان منتصریه مشهدمجریپایان یافتهبلي
2970023بررسی میزان استفاده از خون نسبت به میزان درخواست کراس مچ (CT ratio) و عوامل موثر بر این نسبت در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)درسال های 1395 و 1396مجریدر دست اجراخير
3961901بررسی تاثیر آموزش آناتومی در جراحی برداشت عضو بر نگرش و دانش بالینی دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
4960204بررسی بقا در سرطان های طرف چپ پانکراس پس از عمل جراحی: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریدر دست اجرابلي
5951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورمجریدر دست اجراخير
6951457بررسی ارتباط سطح بیلی روبین سرم قبل از عمل بر نتایج کوتاه مدت جراحی ویپل در بیماران مبتلا به تومورهای پری آمپولری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 95-1392مجریپایان یافتهخير
7950718بررسی نتایج جراحی ترمیمی بیماران دچار آسیب مجاری صفراوی به دنبال جراحی کوله سیستکتومی در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395مجریپایان یافتهبلي
8950435بررسی ارزش پیشگویی کننده نسبت لنف نودهای متاستاتیک به کل لنف نودهای رزکت شده در جراحی ویپل در میزان بقای یکساله بیماران مبتلا به سرطان پانکراسمجریپایان یافتهبلي
9941857بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیماران پیوند کبدمجریدر دست اجراخير
10941340جداسازی و بررسی ویژگی های عملکردی سلول های بتای حاصل از پانکراس بیماران مرگ مغزیمجریدر دست اجراخير
11941210ارتباط فاصله زمانی بین اتمام کمورادیوتراپی نئوادجوانت و جراحی با میزان پاسخ به درمان پاتولوژیک بیماران مبتلا به کانسر رکتوممجریپایان یافتهبلي
12940910طراحی مدل مراقبت‌های پس از پیوند کبد و بررسی تأثیر آن بر میزان فعالیت و دانش عملی بیماران پیوند کبد مرکز پیوند منتصریه مشهد، 1393-1394مجریپایان یافتهبلي
13940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدمجریپایان یافتهبلي
14940647بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان کبدمجریپایان یافتهبلي
15940069بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان پانکراسمجریپایان یافتهبلي
16931736طراحی و ارزیابی سیستم رجیستری الکترونیکی توزیع‌شده اطلاعات بیماران پیوند کبد، مشهد 1394-1393مجریپایان یافتهخير
17931403بررسی اثر استفاده از داروی N-acetylcysteine در ماده نگهدارنده University of Wisconsin درکاهش سندرم رپرفیوژن در پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد و نمازی شیراز در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجریپایان یافتهبلي
18931391بررسی میزان شیوع بدخیمی پس از پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد و نمازی شیراز مجریپایان یافتهبلي
19931236بررسی نتایج کوتاه مدت پیوند کبد در بیمارستان منتصریه در سال های۹۲ و ۹۳مجریپایان یافتهخير
20931235بررسی تاثیر آموزش با شبیه سازی و آموزش در بالین برآگاهی و نگرش پرستاران در مورد فرایند اهدای عضومجریپایان یافتهخير
21930922بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتمجریپایان یافتهبلي
22922901بررسی نتایج کوتاه مدت پانکراتودئودنکتومی همراه با دایسکشن لنفاتیک وسیع در بیماران مبتلا به تومور پری آمپولری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 93 و 94مجریپایان یافتهخير
23922900اندازه‌گیری سطح فعالیت و توزیع بافتی آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در بافت تومورال کانسر پانکراس و مقایسه آن با بافت سالم حاشیه آنمجریپایان یافتهبلي
2489927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنمجریپایان یافتهخير
2589883بررسی ارتباط بین میزان بقا ی بیماران و نسبت غدد لنفاوی متاستاتیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده توسط جراح در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریپایان یافتهبلي
2689351بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به کیست هیداتید کبدیمجریپایان یافتهخير
2788709بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجیمجریپایان یافتهبلي
2888673مقایسه تصاویر لنفوسینتی گرافی به دست آمده از دوربین گاما با کولیماتور انرژی بالا و کولیماتور انرژی پایین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پایینمجریپایان یافتهبلي
2988574بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ با دو روش Ex vivo و In vivo در تعیین staging سرطان کولونمجریپایان یافتهخير
3088530بررسی نقشه برداری از غدد لنفاوی پیشاهنگ با استفاده از ماده رنگی و تکنیک تعقیب ماده رادیونوکلئید با گاماپروب در کانسر معدهمجریپایان یافتهخير
3188529بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaدر درمان بیماران با سینوس پیلونیدال که تحت جراحی برداشت نسجی و ترمیم اولیه قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
32980610مقایسه یا فته های سونوگرافی کالر داپلر ورید پورت در بیماران پیوند کبد با و بدون ترومبوسایتوپنی و اسپلنومگالی پایدارهمکارعقد قراردادبلي
33971540روند بازگشت اندازه طحال و رده های سلولهای خونی به مقادیر نرمال پس از پیوند کبد ارتوتوپیک در بیمارستان منتصریه مشهدهمکارعقد قراردادبلي
34971003بررسی کارایی سنجش سطح C-reactive protein در خون در تعیین میزان پاسخ به درمان بیماران مبتلا به التهاب حاد کیسه ی صفرا با منشاسنگیهمکاردر دست اجرابلي
35961819بررسی میزان بیان LncRNA PANDAR دربیماران مبتلا به سرطان کبد و ارزیابی ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماریهمکاردر دست اجرابلي
36951812تأثیر بکارگیری نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر پرورش تصویر ذهنی و تأمین نیازهای اساسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
37950995بررسی میزان حذف تومور با جراحی بعد از کمورادیوتراپی نئوادجوانت در آدنوکارسینوم های موضعاً پیشرفته پرگزیمال معده وارزیابی عوارض درمانهمکارپایان یافتهبلي
38950639بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری تحت درمان با هپارین پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
39950447طراحی و اجرای نرم افزار مدیریت مشکل بیمار و مقایسه آن با آزمون شفاهی جهت ارزیابی صلاحیت‌های بالینی جراحی دانشجویان پزشکی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-95همکارپایان یافتهخير
40950444مقایسه رنگ آمیزی سودان بلک با رنگ آمیزی هماتکسیلین_ائوزین در تشخیص ماکرواستئاتوز در نمونه های فروزن سکشن بیوپسی های کبد دهندههمکارپایان یافتهبلي
41941792مقایسه رژیم لووفلوکساسین ، آموکسی سیلین و لانسو پرازولبا رژیم کلاریترومایسین و آموکسی سیلین و لانسوپرازولبر ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری معدههمکارپایان یافتهبلي
42941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
43941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکارپایان یافتهبلي
44940423بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
45940097بررسی اثر تجویز البندازول قبل از عمل بر روی حیات اسکولکس ها در کیست هیداتید کبدیهمکارپایان یافتهبلي
46940066بررسی گذشته نگر نتایج جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال باز و لاپاروسکوپیک در بیمارستان امام رضا(ع) از سال 1384 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
47931503بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94همکارپایان یافتهبلي
48931327بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر مری با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتهمکارپایان یافتهبلي
49931291بررسی ارتباط بیان ژن COX-2 باعلایم کلینیکی در بیماران مبتلا به کانسر معدههمکارپایان یافتهبلي
50930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
5189007بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به توده آپاندیکولر و تعیین فاکتورهای موئر در پاسخ به درمان نگهدارنده در بیماران بستری در مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) طی سال های 1394-1389همکارپایان یافتهبلي
5288830تعیین ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
5388794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
5488682مقایسه طرح درناژ لنفاوی پستان قبل و بعد از بیوپسی اکسیزیونال در توده های پستانهمکارپایان یافتهبلي
5588312مقایسه سطح سرمی بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت و پروتئین واکنشگرفاز حاد- C (CRP) در بیماران مبتلا به سرطان مری با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
5688040بررسی فراوانی پرفوراسیون اولسر پپتیک و عوارض آن در افراد معتاد (پس از ترک اعتیاد) و غیر معتادهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980849Autologous Platelet-Rich Plasma and Fibrin Glue Decrease Pain Following Excision and Primary Closure of Pilonidal SinusISIAdvances in skin & wound care1398مسئول
2980489Tissue Distribution and Activity of Thioredoxin Reductase in Pancreatic CarcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1398دوم
3974156Isolation and identification of chemotherapy-enriched sphere-forming cells from a patient with gastric cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
4973392The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donorsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مسئول
5972015Liver Transplantation for ‎Hepatic Alveolar ‎Echinococcosis: Literature ‎Review and Three New CasesISIinfectious diseases1397اول و مسئول
6972003Tacrolimus-induced Ascites after Liver TransplantPMCInternational journal of organ transplantation medicine1397مسئول
7972002Afibrinogenemia Acquired by Liver Transplant EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION دوم
8963838Which common test should be used to assess spleen autotransplant effect?ISITurkish journal of trauma & emergency surgery1396مسئول
9962228Metastasis of alveolar soft part sarcoma of the retroperitoneumto distal phalanx of handISCJournal of Surgery and Trauma1395دوم
10961001Liver Transplantation Using Graft From a Donor With Aplastic AnemiaISIProgress in transplantation1396دوم
11952972Alveolar Soft-part Sarcoma of the Retro Peritoneum: A Case Report and Review of the Literatureindex copernicusAcademic journal of surgery1395دوم
12952599Left-Sided Inferior Vena Cava Encountered During Organ Retrieval Surgery: Report of Two CasesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE1395مسئول
13941031Denovo malignancy after liver transplantPMCExperimental and Clinical Tranplantation1394مسئول
14935310Effects of N-Acetylcysteine Addition to University of Wisconsin Solution on the Rate of Ischemia-Reperfusion Injury in Adult Orthotopic Liver TransplantISIExperimental and clinical transplantation1396اول
15932563Transient and permanent hypoparathyroidism following thyroidectomyISIMINERVA CHIRURGICA1391مسئول
16932562Necessity of routine thoracostomy tube insertion after transhiatal esophagectomySID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
17932561En-Bloc Liver–Pancreas Transplant in IranISIArchives of Iranian Medicine1393مسئول
18931714Sexual function after Stoppa hernia repair in patients with bilateral inguinal herniaPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1393مسئول
19931713Prognostic Significance of Metastatic Lymph Node Ratio in Patients with Gastric Cancer: an Evaluation in North East of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393مسئول
20931712Investigating the Effect of Autologous Platelet-Rich Plasma on Pain in Patients With Pilonidal Abscess Treated With Surgical Removal of Extensive TissueISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
21931710Ex-vivo Resection and Small-Bowel Auto-transplantation for the Treatment of Tumors at the Root of the MesenteryPMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1393مسئول
22931501Multivisceral Transplantation for the Treatment of Intra-abdominal TumorsISITransplantation Proceedings1392مسئول
23931498A comparative study of the classic and piggyback techniques for orthotopic liver transplantationISCElectronic physician1392چهارم
24931175Sentinel node mapping in papillary thyroid carcinoma using combined radiotracer and blue dye methodsISIEndokrynologia Polska1393پنجم به بعد
25930856Clinical experience in organ transplant from the Shiraz Transplant Center: 2011ISIExperimental and Clinical Transplantation1391مسئول
26930855Multivisceral and Small bowel Transplantation at Shiraz Organ Transplant Center.PMCInternational journal of organ transplantation medicine1393مسئول
27930834Accuracy of prognostic and predictive markers in breast cancer on core needle biopsy compared with the excisional specimenISIBreast Care1393سوم
28930797Treatment of life-threatening wounds with a combination of allogenic platelet-rich plasma, fibrin glue and collagen matrix, and a literature reviewISIEXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE1393چهارم
29925046Conservativemanagement of asymptomatic hepatic hydatid cyst in pregnancy: our experience in seven patientsSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392اول
30922281Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic CholecystectomyISISurgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques.1392پنجم به بعد
31921347Reproducibility of lymphoscintigraphy before and after excisional biopsy of primary breast lesions: a study using superficial peri-areolar injection of the radiotracer.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen nuclear1392سوم
3291204Is urinary 5-hydroxyindoleacetic acid helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIThe American journal of emergency medicine1391پنجم به بعد
3390794Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patientsISIRadiology and Oncology1390پنجم
3490720The Role of Nasogastric Intubation on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients with Obstructive JaundiceISIIndian Journal of Surgery1390مسئول
3590423Is C-reactive protein helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIActa Chirurgica Belgica1390پنجم
3690173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390اول
3790064Celiac Artery Trunk Thrombosis Presenting as Acute Liver FailureISIJcpsp-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1390اول
3890034Spontaneous Aortocaval Fistula: A Case Report and Literature ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal 1390مسئول
3989592Study of the Radical vs. Conservative Surgical Treatment of the Hepatic Hydatid Cyst: A 10-Year Experiencescopus Indian Journal of Surgery1389سوم
4089353Uncut Roux-en-y esophagojejunostomy: A new reconstruction technique after total gastrectomyISIndian Journal of Surgery1389مسئول
4188443Seroma formation after breast cancer surgery: incidence and risk factorsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972714فیستول برونکوبیلیاری: یک عارضه نادر آسیب مجاری صفراوی بدنبال کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1397خير
2972259بررسی ارتباط سطح بیلی روبین سرم قبل از عمل با نتایج کوتاه مدت جراحی ویپل در بیماران مبتلا به تومورهای پری آمپولری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 95-1392سیزدهمین کنگره جهانی جراحی های هپاتوبیلیاری و پانکراسژنوپوستر1397بله
3960999liver transplantation using graft from a donor with aplastic anemia16th international congress of nephrology dialysis and transplantationشیرازپوستر1396خير
4953751مزایا و معایب ارزیابی دانش نظری جراحی دانشجویان پزشکی بالینی با آزمون کامپیوتری در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395خير
5953126Evaluation of thyroid dysfunction in breast cancer before surgeryInternational Istanbul Breast Cancer Conferenceاستانبولپوستر1395خير
6950686بررسی مرگ و میر و عوامل مرتبط با آن در بیماران لیست انتظار مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه مراجعه کننده به بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد طی سال‌های 1380 تا 1394کنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
7950642بررسی علل ابتلا به نارسایی انتهایی کلیه در بیماران در لیست انتظار مراجعه کننده به بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد در سال 1394کنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
8932565DOES ADDITION OF NAC TO U.W SOLUTION DECREASE THE RATE OF ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN LIVER TRANSPLANT?The 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)Istanbulسخنرانی1393خير
9922177ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391خير
1091894SPONTANEOUS AORTOCAVAL FISTULA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW19th Euro ChapFrance, Parisسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه