نرجس خاتون  آیتی

 فعالیت های پژوهشی

 

نرجس خاتون آیتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نرجس خاتون آیتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AyatiN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی هسته ایپزشک متخصص1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960515راه اندازی و ثبت سامانه آنلاین (minimal dataset) برای بیماران مبتلا به کانسر تیروئید در مشهدمجریدر دست اجرابلي
2960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینمجریدر دست اجرابلي
3950554تعیین ارزش تشخیصی Tc99m-Hynic-TOC در بیماران با کانسر تیروئید تمایز یافته و اسکن تمام بدن با ید 131 منفی با افزایش تیروگلوبولین سرمیمجریدر دست اجرابلي
4950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده یک مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئیدمجریدر دست اجرابلي
5950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارمجریپایان یافتهبلي
6950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارمجریدر دست اجراخير
7941547مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیکمجریدر دست اجرابلي
8940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیمجریپایان یافتهبلي
9931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدمجریپایان یافتهبلي
10931394بررسي ارزش تغيير سايز ندول داغ تيروئيد در پيش بيني پاسخ به يد درمانيمجریپایان یافتهبلي
11931323مقایسه اثر درمانی مصرف روزانه دوز 150 میکروگرم قرص لووتیروکسین به دو روش استفاده از قرص 100 و 50 و یا یک و نیم عدد قرص 100میکروگرمی در بیماران با کانسر تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
12931322طراحی و ارزیابی مقبولیت یک نرم افزار فالوآپ بیمارانمجریدر دست اجراخير
13931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبمجریپایان یافتهبلي
14930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
15930402مقایسه صحت اندازه گیری دیامتر طولی کلیه در نماهای مختلف اسکن DMSAمجریپایان یافتهخير
16921134Evaluation of trend of thyroglobulin level during suppressive therapy measured by ultrasensitive technique in prediction of excellent response in patients with differentiated thyroid cancer(DTC)مجریدر دست اجرابلي
17921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی مجریپایان یافتهخير
18920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95مجریپایان یافتهبلي
19920800بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گریوزمجریدر دست اجراخير
2088729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)مجریپایان یافتهخير
2188412بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز هیپ عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2288061مقایسه ارزش تشخیصی وجود fQRS و موج Q در نوار قلب در تشخیص اسکار میوکاردمجریپایان یافتهبلي
23960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)همکاردر دست اجراخير
24960603مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثر ید رادیواکتیو بر نتایج بارداری و سلامت فرزندان خانم های مبتلا به کارسینوم تمایزیافته تیروئیدهمکاردر دست اجرابلي
25950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکاردر دست اجرابلي
26950579ارتباط بین سطح سرمی CA15-3 و وجود متاستاز در اسکن استخوان بیماران مبتلا به Locally advanced breast cancerهمکاردر دست اجرابلي
27941405بررسی ارتباط بین جذب 99m Tc-pertechnetate با جذب 24 ساعته 131I-NaI در تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
28941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیهمکارپایان یافتهخير
29940413 بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپهمکاردر دست اجرابلي
30940069بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
31930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
32922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزهمکارپایان یافتهبلي
33922435بررسی اثر محافظتی کورکومین در برابر عوارض ناشی از ید درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تیروئید: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سور کور کنترل شده با پلاسبوهمکاردر دست اجراخير
34921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو همکارپایان یافتهبلي
35911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPهمکارپایان یافتهخير
36911141 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- ubiquicidin 29-41در تشخیص اوستئومیلت ستون مهره ایهمکارپایان یافتهخير
37900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیهمکارپایان یافتهبلي
38900182بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئومیلیت از تومورهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
3988150بررسی اثرات پرتوهای یونساز x بر سلولهای خونی دانشجویان در دوره ی کار آموزی در عرصههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970323The Iranian Society of Nuclear Medicine practical guideline on radioligand therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer using Lu-177-PSMAscopusIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
2964327extraosseous accumulation of technetium-99m-methylene diphosphonate (99mtc-mdp) in a child with all: a case reportPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396دوم
3964326Long-Acting Somatostatin Analog Therapy Differentially Alters 68Ga-DOTATATE Uptake in Normal Tissues Compared with Primary Tumors and Metastatic Lesions.ISIJOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396اول
4964325The Iranian Society of Nuclear Medicine practical guideline on radioligand therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer using 177Lu-PSMAISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
5962610Diagnostic value of 99mTc-ubiquicidin scintigraphy in differentiation between osteomyelitis and bone tumorsISINuclear medicine communications1396اول
6962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396دوم
7961098Nicorandil effect on myocardial perfusion in patients with slow coronary flow phenomenon assessment by gated myocardial perfusion SPECTISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395سوم
8961085Generalized lymph node activation after Influenza vaccination on 18F FDG-PET/CT imaging, an important pitfall in PET interpretationPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396اول
9953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396دوم
10951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395مسئول
11951302The comparison between ultrasonography and 99m Tc-DMSA renal scan in estimation of kidney sizeISIiranian journal of nuclear medicine1394مسئول
12941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394چهارم
13941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
14935523Diffuse skeletal metastasis and low thyroglobulin level in a pediatric patient with papillary thyroid carcinomaPMCIndian journal of nuclear medicine1394مسئول
15935188Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1394سوم
16934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393مسئول
17933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393مسئول
18930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392مسئول
19924831Diagnostic Performance of Positron Emission Tomography/Computed Tomography Using Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose in Detecting Locoregional Nodal Involvement in patients with Anal Canal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIThe Scientific World Journal1392پنجم
20922744A Pooled Analysis of Diagnostic Value of 99mTc-ubiquicidin (UBI) Scintigraphy in Detection of an Infectious ProcessISIClinical Nuclear Medicine1392دوم
2192231299mTc-labeled ubiquicidin scintigraphyISINuklearmedizin1391مسئول
22922071Treatment efficacy of 153Sm-EDTMP for painful bone metastasisISCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine1392اول
2392188599mTc-labeled ubiquicidin A promising method in hip prosthesis infection diagnosisISINuklearmedizin1391مسئول
24921327Rate dependent left bundle branch block: Does it have any effect on the myocardial perfusion SPECT.PMCNuclear Medicine Review1392سوم
2591360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
2690900Prevalence of occult metastases in axillary sentinel lymph nodes of breast carcinomaISIPolish journal of pathology1390پنجم به بعد
2790650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390دوم
2889099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389پنجم به بعد
2989098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389اول
3089041The value of touch imprint cytology and frozen section for intra-operative evaluation of axillary sentinel lymph nodesPMCPol J Pathol1389سوم
3188395بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران"سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388دوم
3287506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964052Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusion10th Middle East Cardiovascular Congress (MECC) Kish 2017کیشپوستر1396خير
2953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
3952830Comparison of fixed versus calculated doses of I-131 for treatment of Graves’ diseaseAsian Nuclear Medicine Academic Forum 2016شانگهایسخنرانی1395بله
4941635Association between the dietary items and differentiated thyroid cancer11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuپوستر1394خير
5941521Is thyroid change post iodine therapy an appropriate predictor of treatment response in hyperthyroid patients?(apreliminary report)11th asia oceania congress of nuclear medicine and biologyjejuپوستر1394بله
6941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393خير
7941350Thyroid volume changes on ultrasonography as a predictor of radioiodine therapy outcome in hyperthyroidism18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانسخنرانی1393خير
8941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394خير
9930105Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: systematic review and meta-analysisEANM'13 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.Lyonپوستر1392خير
10922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه