نرجس خاتون  آیتی
خلاصه عملکرد نرجس خاتون  آیتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نرجس خاتون آیتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نرجس خاتون آیتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AyatiN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی هسته ایپزشک متخصص1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960515راه اندازی و ثبت سامانه آنلاین (minimal dataset) برای بیماران مبتلا به کانسر تیروئید در مشهدمجریدر دست اجرابلي
2960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینمجریدر دست اجرابلي
3950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده ی مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئید و مقایسه آن با افراد نرمال جامعهمجریدر دست اجرابلي
4950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارمجریپایان یافتهبلي
5950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارمجریدر دست اجراخير
6941547مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیکمجریپایان یافتهبلي
7940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیمجریپایان یافتهبلي
8931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدمجریپایان یافتهبلي
9931394بررسی ارزش تغییر سایز ندول داغ تیروئید در پیش بینی پاسخ به ید درمانیمجریپایان یافتهبلي
10931323مقایسه اثر درمانی مصرف روزانه دوز 150 میکروگرم قرص لووتیروکسین به دو روش استفاده از قرص 100 و 50 و یا یک و نیم عدد قرص 100میکروگرمی در بیماران با کانسر تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
11931322طراحی و ارزیابی مقبولیت یک نرم افزار فالوآپ بیمارانمجریپایان یافتهخير
12931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبمجریپایان یافتهبلي
13930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
14930402مقایسه صحت اندازه گیری دیامتر طولی کلیه در نماهای مختلف اسکن DMSAمجریپایان یافتهخير
15921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی مجریپایان یافتهخير
16920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95مجریپایان یافتهبلي
17920800بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گریوزمجریپایان یافتهخير
1888729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)مجریپایان یافتهخير
1988412بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز هیپ عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2088061مقایسه ارزش تشخیصی وجود fQRS و موج Q در نوار قلب در تشخیص اسکار میوکاردمجریپایان یافتهبلي
21960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)همکاردر دست اجراخير
22960603مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثر ید رادیواکتیو بر نتایج بارداری و سلامت فرزندان خانم های مبتلا به کارسینوم تمایزیافته تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
23950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکارپایان یافتهبلي
24950636بررسی اثربخشی رادیو سینو وکتومی به وسیله رنیوم 188 در بیماران هموفیلی مبتلا به سینوویت مزمن مفاصل و قرار دادن رادیو سینو وکتومی به عنوان یکی از درمان های پایه در کلینیک مرا قبت از مفاصلهمکاردر دست اجرابلي
25950579ارتباط بین سطح سرمی CA15-3,CEA ووجود متاستاز در اسکن استخوان بیماران مبتلابه کانسر پستان باپیشرفت محلی (Locally advanced breast cancer)همکارپایان یافتهبلي
26950554تعیین ارزش تشخیصی Tc99m-Hynic-TOC در بیماران با کانسر تیروئید تمایز یافته و اسکن تمام بدن با ید 131 منفی با افزایش تیروگلوبولین سرمیهمکارپایان یافتهبلي
27941405بررسی ارتباط بین جذب 99m Tc-pertechnetate با جذب 24 ساعته 131I-NaI در تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
28941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیهمکارپایان یافتهخير
29940413بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپهمکارپایان یافتهبلي
30940069بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
31930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
32922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزهمکارپایان یافتهبلي
33921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو همکارپایان یافتهبلي
34911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPهمکارپایان یافتهخير
35911141 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- ubiquicidin 29-41در تشخیص اوستئومیلت ستون مهره ایهمکارپایان یافتهخير
36900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیهمکارپایان یافتهبلي
37900182بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئومیلیت از تومورهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
3888150بررسی اثرات پرتوهای یونساز x بر سلولهای خونی دانشجویان در دوره ی کار آموزی در عرصههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981906Is intermittent pneumatic compression (IPC) an appropriate method for increasing 99mTc-MDP uptake in bone scan?سایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1396مسئول
2981212Application of 99mTc-UBI 29–41 scintigraphy in knee periprosthetic infection diagnosisISIAlternative therapies in health and medicine1398دوم
3981068Prognostic value and optimal threshold of first thyroglobulin in low/intermediate risk DTC.ISIquarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging دوم
4973485Pancake kidney: An unusual type of renal fusion anomaly found in 99mTc-DMSA renal scintigraphyISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1397سوم
5973176The effect of iodine therapy on future pregnancies in women with differentiated thyroid cancer: a review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
6971373Evaluation of serum Asymmetric Dimethyl Arginine concentrations in coronary artery disease patients without traditional cardiovascular risk factorsMedlineActa bio-medica1397پنجم
7971134Sagliker Syndrome in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism and Chronic Renal Insufficiency: A Case ReportPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1397مسئول
8971133The Value of Technetium-99m Labeled Alpha-Melanocyte- Stimulating Hormone (99mTc-α-MSH) in Diagnosis of Primary and Metastatic Lesions of Malignant MelanomaPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1397پنجم به بعد
9971132Comparison of Treatment Response Achieved by Tablet Splitting Versus Whole Tablet Administration of Levothyroxine in Patients with Thyroid CancerPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1397مسئول
10970323The Iranian Society of Nuclear Medicine practical guideline on radioligand therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer using Lu-177-PSMAISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
11964327extraosseous accumulation of technetium-99m-methylene diphosphonate (99mtc-mdp) in a child with all: a case reportPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396دوم
12964326Long-Acting Somatostatin Analog Therapy Differentially Alters 68Ga-DOTATATE Uptake in Normal Tissues Compared with Primary Tumors and Metastatic Lesions.ISIJOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396اول
13964325The Iranian Society of Nuclear Medicine practical guideline on radioligand therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer using 177Lu-PSMAISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
14962610Diagnostic value of 99mTc-ubiquicidin scintigraphy in differentiation between osteomyelitis and bone tumorsISINuclear medicine communications1396اول
15962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396دوم
16961098Nicorandil effect on myocardial perfusion in patients with slow coronary flow phenomenon assessment by gated myocardial perfusion SPECTISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395سوم
17961085Generalized lymph node activation after Influenza vaccination on 18F FDG-PET/CT imaging, an important pitfall in PET interpretationPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396اول
18953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396دوم
19951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395مسئول
20951302The comparison between ultrasonography and 99m Tc-DMSA renal scan in estimation of kidney sizeISIiranian journal of nuclear medicine1394مسئول
21941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394چهارم
22941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
23935523Diffuse skeletal metastasis and low thyroglobulin level in a pediatric patient with papillary thyroid carcinomaPMCIndian journal of nuclear medicine1394مسئول
24935188Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1394سوم
25934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393مسئول
26933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393مسئول
27930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392مسئول
28924831Diagnostic Performance of Positron Emission Tomography/Computed Tomography Using Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose in Detecting Locoregional Nodal Involvement in patients with Anal Canal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIThe Scientific World Journal1392پنجم
29922744A Pooled Analysis of Diagnostic Value of 99mTc-ubiquicidin (UBI) Scintigraphy in Detection of an Infectious ProcessISIClinical Nuclear Medicine1392دوم
3092231299mTc-labeled ubiquicidin scintigraphyISINuklearmedizin1391مسئول
31922071Treatment efficacy of 153Sm-EDTMP for painful bone metastasisISCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine1392اول
3292188599mTc-labeled ubiquicidin A promising method in hip prosthesis infection diagnosisISINuklearmedizin1391مسئول
33921327Rate dependent left bundle branch block: Does it have any effect on the myocardial perfusion SPECT.PMCNuclear Medicine Review1392سوم
3491360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
3590900Prevalence of occult metastases in axillary sentinel lymph nodes of breast carcinomaISIPolish journal of pathology1390پنجم به بعد
3690650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390دوم
3789099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389پنجم به بعد
3889098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389اول
3989041The value of touch imprint cytology and frozen section for intra-operative evaluation of axillary sentinel lymph nodesPMCPol J Pathol1389سوم
4088395بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران"سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388دوم
4187506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981900آیا کمپرشن متناوب پنوماتیک سبب افزایش برداشت استخوانی 99mTc-MDP میشود؟9th Sacia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394خير
2980619بررسی ارزش تشخیصی اسکن رادیونوکلیید با استفاده از رادیوداروی 99mTc-DMSA در اندازه گیرذی سایز کلیه ها18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM 2014)تهرانپوستر1393خير
3973685مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیک. گزارش اولیهبیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
4973682ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه در بیماران با ریسک پایین یا متوسط کانسر تمایز یافته تیروییدبیست و دومینهمایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
5973658بررسی ارتباط یددرمانی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید با عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم آن هابیست و دومین کنگره سالسانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
6970879Prognostic value of the first thyroglobulin in low and intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer(12th World Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018ملبورنپوستر1397خير
7964052Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusion10th Middle East Cardiovascular Congress (MECC) Kish 2017کیشپوستر1396خير
8953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
9952830Comparison of fixed versus calculated doses of I-131 for treatment of Graves’ diseaseAsian Nuclear Medicine Academic Forum 2016شانگهایسخنرانی1395بله
10941635Association between the dietary items and differentiated thyroid cancer11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuپوستر1394خير
11941521Is thyroid change post iodine therapy an appropriate predictor of treatment response in hyperthyroid patients?(apreliminary report)11th asia oceania congress of nuclear medicine and biologyjejuپوستر1394بله
12941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393خير
13941350Thyroid volume changes on ultrasonography as a predictor of radioiodine therapy outcome in hyperthyroidism18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانسخنرانی1393خير
14941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394خير
15930105Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: systematic review and meta-analysisEANM'13 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.Lyonپوستر1392خير
16922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19494فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29379فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39326فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه