فهیمه  پورحاجی
خلاصه عملکرد فهیمه  پورحاجی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فهیمه پورحاجی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فهیمه پورحاجی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : علوم تربیتی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : PourhajiF2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922683بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهد در مورد رسالت و جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در سال 92مجریپایان یافتهخير
288119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388مجریپایان یافتهخير
3960563مقایسه ارزیابی کمی فعالیت های آموزشی و بالینی اساتید گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی مشهد درسال 95همکارپایان یافتهخير
4922181مقایسه نتایج تحلیل و آنالیز سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های بالینی بین سالهای 92-90 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5921104بررسی ارتباط بین میزان پیشرفت تحصیلی دستیاران دانشکده پزشکی مشهد با نمره نظرسنجی آنها به اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
6921054بررسی میزان روایی ساختار سوالات آزمون چهار گزینه ای ارتقای دستیاری سال 92 گروه های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس چک لیست میلمنهمکارپایان یافتهخير
7911043بررسی وضعیت ارائه و اجرای طرح دوره های بهداشت حرفه ای و علوم پایه پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان همکارپایان یافتهخير
8910355بررسی نقش سلامت معنوی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال1393همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961742Application of the Protection Motivation Theory in Predicting Preventive Behaviors from Children's Accidental Falls in Mothers with Children Less than Three Years Old Referred to Health CentersISCHealth Education & Health Promotion1395چهارم
2952028Knowledge, beliefs, and health behaviors in those volunteering health in Mashhad, 2012. Iranian Journal of Breast DiseaseISCفصلنامه بیماریهای پستان ایران1391چهارم
3952027Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-Examination. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391چهارم
4952026. Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behavior. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery FacultyISCمجله دانشکده پرستاری و مامائی همدان1392چهارم
5943213Investigating the Awareness, Attitude, and Rate of Satisfaction of Mashhad University of Medical Sciences Board of Education About the Mission and Position of the Studies and Education Development Organization (EDO) and the Educational Development Center (EDC)Embasefuture of medical education journal1393سوم
6925021Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behaviorindex copernicusمجله علمی پرستاری مامایی همدان1392چهارم
7923949The relationship between breast self-examination and stages of change model in health volunteers(Emro (IMEMRپژوهش در سلامت1394چهارم
8923929Knowledge, beliefs and health behaviors related to Breast cancer in health volunteers in Mashhad ,2012ISCفصلنامۀ بیماری های پستان ایران1391چهارم
9922216Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-ExaminationscopusIJOGI1391چهارم
10921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981826فرآیند نظارت بر کمیت فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی بستری جهت ارتقاء مسئولیت پذیری و پاسخگویی پزشکان در آینده شغلینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1397بله
2942084development and psychometric assessment tools breast self examination based on protection motivation theoryinternational tehran breast cancer congressتهرانپوستر1394خير
3924300بررسی اثربخشی تئوری انگیزش حفاظت در حوزه آموزش رفتارخود آزمایی پستان، مطالعه سیستماتیکپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1980آموزش و پیشگیری از سرطان پستان1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه