فاطمه  پورحاجی
خلاصه عملکرد فاطمه  پورحاجی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه پورحاجی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه پورحاجی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : مرکز بهداشت شماره3
پست الکترونیک : PourhajiF1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشت و ارتقا سلامتکارشناس ارشد 1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921326بررسی تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی مجریپایان یافتهخير
2910355بررسی نقش سلامت معنوی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال1393مجریپایان یافتهخير
3910116بررسی کارآیی و تاثیر برنامه آموزشی بر مبنای مدل انگیزش حفاظت در اتخاذ رفتار خود آزمایی پستان درداوطلبان سلامت شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
4931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
5922683بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهد در مورد رسالت و جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در سال 92همکارپایان یافتهخير
6911112 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بیمار محوری در ارتباط بیمار و پزشک سال 1392همکارپایان یافتهخير
7900918کاربرد رگرسیون لجستیک در تعیین ارتباط بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و دیابت نوع 2 در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
888119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961742Application of the Protection Motivation Theory in Predicting Preventive Behaviors from Children's Accidental Falls in Mothers with Children Less than Three Years Old Referred to Health CentersISCHealth Education & Health Promotion1395اول
2952028Knowledge, beliefs, and health behaviors in those volunteering health in Mashhad, 2012. Iranian Journal of Breast DiseaseISCفصلنامه بیماریهای پستان ایران1391اول و مسئول
3952027Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-Examination. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391دوم
4952026. Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behavior. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery FacultyISCمجله دانشکده پرستاری و مامائی همدان1392اول
5943213Investigating the Awareness, Attitude, and Rate of Satisfaction of Mashhad University of Medical Sciences Board of Education About the Mission and Position of the Studies and Education Development Organization (EDO) and the Educational Development Center (EDC)Embasefuture of medical education journal1393چهارم
6942601The Effects of Educational Program Based on the Health Belief Model on the Oral Health Behaviors of Elementary School Studentsسایر سایت‏های تخصصیModern Care Journal1394دوم
7925021Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behaviorindex copernicusمجله علمی پرستاری مامایی همدان1392اول
8923950Investigation impact of perceived social and religious support on health status of the elderly Women and MenISCJournal of Health System REasearch1392
9923949The relationship between breast self-examination and stages of change model in health volunteers(Emro (IMEMRپژوهش در سلامت1394مسئول
10923929Knowledge, beliefs and health behaviors related to Breast cancer in health volunteers in Mashhad ,2012ISCفصلنامۀ بیماری های پستان ایران1391اول
11922384Investigating the accident Causes of Motorcycle riders admitted to Emdad Hospital Emergency Unit in Sabzevar, Iran, 2008سایر سایت‏های تخصصیThe journal of Research Committee of Students at Sabzevar University of Medical Sciences ,Iran1389سوم
12922216Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-ExaminationscopusIJOGI1391مسئول
13921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951134Effects of a psychosocial intervention based on Transtheoretical Model on breast self-examination attitudes and behaviorsیازدهمین کنگره بینالمللی سرطان پستانتهرانپوستر1394خير
2951005اثرات مداخله روانشناسی اجتماعی مبتنی بر تئوری انگیزشی محافظت پستاناولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سالیانه سرطان پستان تهرانتهرانسخنرانی1394خير
3942604The Investigate Factors on Screening of the Breast Cancer Based on PMT Model in healthy volunteersThe 1st National Health Sciences Students Congressمازندرانپوستر1394بله
4942084development and psychometric assessment tools breast self examination based on protection motivation theoryinternational tehran breast cancer congressتهرانپوستر1394بله
5935128The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Mashhad Ali ibn Abi Talib Health Centre2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
6935122The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Ali Ibn Abi Talib Health Centre of Mashhad2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
7930145بررسی توان پیشگویی کنندگی سازه های تئوری انگیزش محافظت در خصوص رفتار پشگیری کننده از حادثه سقوط کودکان توسط مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1391پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
8924300بررسی اثربخشی تئوری انگیزش حفاظت در حوزه آموزش رفتارخود آزمایی پستان، مطالعه سیستماتیکپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1980آموزش و پیشگیری از سرطان پستان1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه