طیبه  حمزه لوئی
خلاصه عملکرد طیبه  حمزه لوئی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

طیبه حمزه لوئی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): طیبه حمزه لوئی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hamzehloiet@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک مولکولی پزشکیفوق دکترا (Ph.D.)1376دانشگاه نیوکاسل

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشکده پزشکی1370/05/041371/04/04
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی1376/04/121380/10/02
پژوهشگرانستیتو پاستور ایران1380/10/151383/03/04
post doctorateUniversity of Newcastle Upon Tyne, Human Genetic department1383/04/011385/05/01
lecturerAberdeen University, Inverness, department of diabetess1385/06/011387/07/02
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی1387/09/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971800بررسی عملکرد جهش های جدید p.H242R , p. H178N , در رده ی سلولی COS7مجریدر دست اجرابلي
2940848بررسی ژنوتیپ ARSB در بیماران مبتلا به موکوپلی ساکاریدوز نوع6(ماراتولامی) وارتباط احتمالی میان ژنوتیپ با فنوتیپمجریپایان یافتهبلي
3921390بررسی واریانت Apoliprotein e4 در خانواده های دارای فرزند مبتلا به سندروم داون به عنوان یک ریسک فاکتور در بروز این بیماری در مشهدمجریپایان یافتهخير
4921359بررسی جهش های ژنتیکی در بیماری هیپوپلازی ادرنال مادرزادی ( AHC) وابسته به جنس و هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهخير
5910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیمجریپایان یافتهبلي
689562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهبلي
789525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدمجریپایان یافتهبلي
889291بررسی اثر زمان بر تغییر بیان ژنهای bax و bcl 2 لنفوسیتهای خون محیطی انسان در دوزهای کم پرتو یونیزانمجریپایان یافتهبلي
988378بررسی ژنتیکی فیبروز کیستی در نواحی انتخابی ژن CFTR وهتروزیگوسیتی مارکرهای انتخابی جهت تشخیص ناقلین و PND در مشهدمجریپایان یافتهخير
1088161بررسی ژنتیکی بیماری کبد کله استاتیک در نوزادان و کودکان مبتلا به زردی های ایدیوپاتیک با نقص آنزیمی آلفا 1 آنتی تریپسینمجریپایان یافتهبلي
1179025تاثیر دوزهای متفاوت پرتو گاما بر لنفوسیتهای خون محیطیمجریپایان یافتهخير
1289849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)همکارپایان یافتهبلي
1389829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)همکارپایان یافتهبلي
1489809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)همکارپایان یافتهبلي
1589710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
1689709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهخير
1789702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
1889623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xهمکارپایان یافتهبلي
1988733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
2088553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971623Mutational analysis of ARSB gene in mucopolysaccharidosis type VI: identification of three novel mutations in Iranian patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
2970219The Study of Apolipoprotein E4 Allele Distribution in Parents of Down’s Syndrome Children as a Risk Factor in Khorasan Razavi Province, IranChemical AbstractOpen Journal of Genetics1395مسئول
3962949Identification of mutations in Iranian patients’ DAX-1 gene with X-linked adrenal hypoplasia congenitalscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396مسئول
4934597up-regulation of bcl-2 expression in culyured human lymphocytes after exposure to low doses of gamma radiationPMCjournal of medical physics1393پنجم
5933618Colorectal carcinomas, a consideration on MUTYH-associated polyposisscopusShiraz E Medical Journal1393اول و مسئول
6931195A Novel Mutation in the α2-Globin Gene in Two Unrelated Iranian FamiliesscopusShiraz E-Medical Journal1393اول و مسئول
7930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392چهارم
892970Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of IranISIGene1391اول و مسئول
9923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392چهارم
10922735Hereditary of Alpha-1-Antitrypsin DeficiencyscopusShiraz E-Medical Journal1392مسئول
11922664Low-dose irradiation alters the radio-sensitivity of human peripheral blood lymphocytesscopusIFMBE Proceedings1392پنجم
12921642The Spectrum of Mutations in 100 Thalassemic Carriers Referred to Ghaem Hospital of MashhadEmbaseIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1391اول و مسئول
13921567No Association Between The Pparg Gene And Schizophrenia In A British PopulationPMCProstaglandins , Leukotrienes And Essential Fatty Acid1388اول و مسئول
1490819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972784An approach for the prevention of thalassemia in Mashhad12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390خير
2924947Apoptotic biomarkers for radiosensitivity:long term effects in Irradiated Human Peripheral Blood LymphocytesThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and ClinicTehranپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه