طیبه  حمزه لوئی

 فعالیت های پژوهشی

 

طیبه حمزه لوئی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): طیبه حمزه لوئی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hamzehloiet@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک مولکولی پزشکیفوق دکترا (Ph.D.)1376دانشگاه نیوکاسل

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشکده پزشکی1370/05/041371/04/04
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی1376/04/121380/10/02
پژوهشگرانستیتو پاستور ایران1380/10/151383/03/04
post doctorateUniversity of Newcastle Upon Tyne, Human Genetic department1383/04/011385/05/01
lecturerAberdeen University, Inverness, department of diabetess1385/06/011387/07/02
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی1387/09/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940848بررسی ژنوتیپ ARSB در بیماران مبتلا به موکوپلی ساکاریدوز نوع6(ماراتولامی) وارتباط احتمالی میان ژنوتیپ با فنوتیپمجریدر دست اجرابلي
2921390بررسی واریانت Apoliprotein e4 در خانواده های دارای فرزند مبتلا به سندروم داون به عنوان یک ریسک فاکتور در بروز این بیماری در مشهدمجریپایان یافتهخير
3910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیمجریپایان یافتهبلي
489562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهبلي
589525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدمجریپایان یافتهبلي
689291بررسی اثر زمان بر تغییر بیان ژنهای bax و bcl 2 لنفوسیتهای خون محیطی انسان در دوزهای کم پرتو یونیزانمجریپایان یافتهبلي
788378بررسی ژنتیکی فیبروز کیستی در نواحی انتخابی ژن CFTR وهتروزیگوسیتی مارکرهای انتخابی جهت تشخیص ناقلین و PND در مشهدمجریپایان یافتهخير
888161بررسی ژنتیکی بیماری کبد کله استاتیک در نوزادان و کودکان مبتلا به زردی های ایدیوپاتیک با نقص آنزیمی آلفا 1 آنتی تریپسینمجریپایان یافتهبلي
979025تاثیر دوزهای متفاوت پرتو گاما بر لنفوسیتهای خون محیطیمجریپایان یافتهخير
10921939ارتباط عامل رشد اندوتلیال عروقی و پلی مورفیسم های سیس و ترانس آن با پره اکلامپسی همکاردر دست اجراخير
1189849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)همکارپایان یافتهبلي
1289829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)همکارپایان یافتهبلي
1389809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)همکارپایان یافتهبلي
1489710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
1589709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهخير
1689702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
1789623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xهمکارپایان یافتهبلي
1888733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
1988553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکاردر دست اجراخير
20931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیناظردر دست اجرابلي
21930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393ناظردر دست اجراخير
22922831بررسی کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه مدفوع به منظور غربالگری سرطان کولورکتالناظردر دست اجرابلي
23900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962949Identification of mutations in Iranian patients’ DAX-1 gene with X-linked adrenal hypoplasia congenitalscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396مسئول
2934597up-regulation of bcl-2 expression in culyured human lymphocytes after exposure to low doses of gamma radiationPMCjournal of medical physics1393پنجم
3933618Colorectal carcinomas, a consideration on MUTYH-associated polyposisscopusShiraz E Medical Journal1393اول و مسئول
4931195A Novel Mutation in the α2-Globin Gene in Two Unrelated Iranian FamiliesscopusShiraz E-Medical Journal1393اول و مسئول
5930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392چهارم
692970Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of IranISIGene1391اول و مسئول
7923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392چهارم
8922735Hereditary of Alpha-1-Antitrypsin DeficiencyscopusShiraz E-Medical Journal1392مسئول
9922664Low-dose irradiation alters the radio-sensitivity of human peripheral blood lymphocytesscopusIFMBE Proceedings1392پنجم
10921642The Spectrum of Mutations in 100 Thalassemic Carriers Referred to Ghaem Hospital of MashhadEmbaseIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1391اول و مسئول
11921567No Association Between The Pparg Gene And Schizophrenia In A British PopulationPMCProstaglandins , Leukotrienes And Essential Fatty Acid1388اول و مسئول
1290819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924947Apoptotic biomarkers for radiosensitivity:long term effects in Irradiated Human Peripheral Blood LymphocytesThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and ClinicTehranپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه