هورک  پورزند
خلاصه عملکرد هورک  پورزند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هورک پورزند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هورک پورزند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : poorzandh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971829بررسی همه گیر شناسی وپیگیری کوتاه مدت وبلند مدت بیماران مبتلا به اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)از سال 1386لغایت 1398مجریدر دست اجراخير
2971628تاثیر تغییر محیط و شرایط آموزشی کارورزان پزشکی در بخش قلب بر میزان رضایت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-99مجریدر دست اجراخير
3971495بررسی اثر مصرف قلیان بربیماری عروق کرونری:مرور نظام مندمجریدر دست اجراخير
4961820مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک در بیماران با و بدون افت فشارخون حین دیالیزمجریپایان یافتهخير
5961778بررسی عوامل پیشگویی کننده بهبودی در عملکرد بطن چپ در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار می گیرندمجریدر دست اجرابلي
6950611بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی قبل و بعد از بستن نقص دیوارهمجریپایان یافتهبلي
7950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپمجریپایان یافتهخير
8941819بررسی ارتباط بیومارکرهای PTX3 و hCRP با اختلالات عملکرد قلبی تشخیص داده شده در اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران بهجت بدون علامت قلبیمجریپایان یافتهخير
9940623بررسی ارتباط بین Global Longitudinal Strain دراکوکاردیوگرافی با T2*در MRIقلب از نظر شناسایی میزان بیش باری آهن درقلب مبتلایان به تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
10940558مطالعه مورفومتریک حلقه دریچه های میترال و تریکوسپید و ساختار زیر دریچه و همخوانی با شاخص های مربوط به اکوکاردیوگرافی دو یا سه بعدی در جمعیت ایرانیمجریپایان یافتهبلي
11940244 ارزیابی پارامترهای عملکرد دیاستولیک بطن چپ در پیشگویی ترومبوز گوشک دهلیز چپ در بیماران ریتم فیبریلاسیون دهلیزی با والووپاتی روماتیسمال میترال مجریپایان یافتهبلي
12940026بررسی اثر کارگذاری لید در بطن راست بر نارسایی دریچه تری کوسپید با استفاده از اکوکاردیوگرافی سه بعدی و عوامل دخیل در آنمجریپایان یافتهبلي
13922589ارزیابی ارتباط سفتی شریان آئورت و strain میوکاردباوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
14922181مقایسه نتایج تحلیل و آنالیز سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های بالینی بین سالهای 92-90 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
15922096ارزیابی سفتی شریانی و ارتباط آن باوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
16920322بررسی میزان تغییرپذیری ضربان قلب در بیماران مبتلا به پسوریازیس به روش کاردیوگونومتری و مقایسه ی آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
17900816بررسی مقایسه ای اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روش 16-frame Gated SPECT ورادیونوکلئید آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
18900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپمجریپایان یافتهبلي
19900270بررسی اختلالات اکو کاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس ومقایسه آنها با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
20900237ارزیابی پیش اگهی یک ساله بیماران با اکوکاردیوگرافی ورزش با پاسخ تست منفیمجریپایان یافتهبلي
2189966بررسی رابطه هیپوتیروئیدی اتوایمیون تحت بالینی و یافته های سرمی و اکو کاردیوگرافی آترواسکلروزمجریپایان یافتهبلي
2289920بررسی اکوکاردیوگرافیک اثر ایجاد ضربان قلب از بطن راست بر شدت نارسایی دریچه تری‌کوسپید و ناهمزمانی در انقباض بطن راست در بیماران دارای ضربانساز دائم قلبیمجریپایان یافتهبلي
2389245بررسی ارتباط بین سطح تروپونینI و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
2489146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD مجریپایان یافتهخير
25980285مقایسه ی ارزش پیشگویی کننده معیار های دوک با نیویورک در تخمین یافته های اکوکاردیوگرافیک تنگی دریچه ی میترالهمکارعقد قراردادخير
26980118بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک مادران باردار مبتلا به بیماری های قلبی مراجعه کننده به کلینیک قلب و بارداری بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
27980013بررسی ارزش تشخیصی دستگاه داپلر فنولایزر در سوفل های قلبی در بالغینهمکاردر دست اجرابلي
28971132بررسی میزان موفقیت روش Percutaneous Transseptal Mitral Commissurotomy در بیماران نارسایی دریچه میترال خفیف تا متوسط در کلیه مراجعین به بیمارستان های قائم و امام رضا از سال 95 تا 99همکارعقد قراردادبلي
29970504بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون شریانی پستان در ماموگرافی و ارتباط آن با اختلال تحمل قند خون و فشار خون بالا در بانوان مراجعه کننده جهت انجام ماموگرافی به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) از تیرماه سال 1397 تا شهریور ماه 1398همکاردر دست اجرابلي
30970374بررسی یافته های بالینی، تصویر برداری و نتایج کوتاه مدت در تعویض پره کوتانه دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
31970291بررسی میان مدت و طولانی مدت اکوکاردیوگرافیک و بالینی بیماران دچار تنگی روماتیسمال دریچه میترال درمان شدههمکارعقد قراردادبلي
32961038مرور سیستماتیک عوامل خطر درگیری زودرس عروق کرونر در ایرانهمکارپایان یافتهخير
33960830بررسی ارتباط یافته های کاردیوگونومتری با یافته های اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیمارن مبتلا به انفارکتوس میوکارد پس از انجام مداخله ی اولیه کرونری از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
34960310بررسی ارتباط سطح سرمی Pro-BNP و اندکس های Tei و IVA در اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی با EF کمتر از 40%همکارپایان یافتهبلي
35951106بررسی پیامدهای 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ایسکمیک مغزی و محیطی و نیز عوارض احتمالی در بیماران دارای PFO؛ ارائه اولین گزارش از بزرگترین مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
36950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
37950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکارپایان یافتهبلي
38950537بررسی ارزش پروگنوستیک Left ventricular shape index در پیش آگهی بیماران نارسایی قلبی با استفاده از اسکن پرفیوژن میوکاردهمکارپایان یافتهبلي
39950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارپایان یافتهبلي
40950169بررسی ارتباط یافته های اکوکاردیوگرافیک عملکرد دیاستولیک بطن راست با یافته های کاتتریسم در بیماران نارسایی سیستولیک بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
41950029بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید توسط دستیاران بالینی پزشکی با نمرات آزمون ارتقای سالیانه دستیاران در سالهای متوالی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
42941363بررسی پیش اگهی بیمارستانی بیماران انفارکتوس میوکارد و نارسایی سیستولیک با سایز بطن نرمالهمکارپایان یافتهبلي
43940887بررسی ارزش میزان جداشدگی دو لت دریچه میترال (Mitral leaflet seperaton index)در تخمین شدت تنگی دریچه میترالهمکارپایان یافتهخير
44940375بررسی ارتباط بین معیار جابه جایی حلقه میترال (TMAD) دراکو کاردیوگرافی ترانس توراسیک با رگ کرونری مبتلا در بیمارانیکه کاندید انژیوگرافی کرونری شده اندهمکارپایان یافتهبلي
45940248بررسی ارتباط ژیؤمتری انولوس دریچه میترال به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی با رگ مبتلا در بیماران با نارسایی ایسکمیک میترال و بیماری عروق کرونری.همکارپایان یافتهبلي
46930516بررسی مقایسه ای نارسایی میترال متوسط در بیماران نارسایی قلب از دیدگاه اکوکاردیوگرافی در دو دسته ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ارتباط با پیش آگهی 6ماهه در بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
47930515نقش پارامترهای دیاستولیک اکوکاردیوگرافی در تعیین پیش آگهی 6ماهه بیماران نارسایی قلب با کسر جهشی حفظ شدههمکارپایان یافتهبلي
48922730بررسی ارتباط بین پراکندگی QTو فشار خون تشدید یافته در پاسخ به تست استرس ورزشهمکارپایان یافتهبلي
49920382بررسی توافق تشخیصی تصاویر strain طولی دیاستولیک با تصاویر strain طولی سیستولیک در استرس اکوکاردیوگرافی جهت بررسی اهمیت عملکردی تنگی متوسط عروق کرونر در بیماران با آنژینهمکارپایان یافتهبلي
50910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
51900899بررسی ازتباط شاخص های عملکرد بطن راست با سطح فشار شریان ریوی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک و تعیین بهترین شاخص بیشگویی کننده همکارپایان یافتهبلي
5289275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادمهمکارپایان یافتهبلي
5389205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
5489197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردهمکارپایان یافتهخير
5588696بررسی فراوانی نارسائی ایسکمیک میترال در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط ان با موقعیت انفارکتوس و مورتالیتی داخل بیمارستانی همکارپایان یافتهبلي
5688628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
5788273تعیین ارتباط میکروآلبومینوری با دیسفانکشن ساب کلینیکال میوکارد و تغییرات Strain/SR در بیماران هایپرتانسیو بدون بیماری قلبی آشکارهمکارپایان یافتهبلي
5887666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981258Arteriovenous Fistula Presented with Right Ventricular FailurescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396مسئول
2981161Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: a Systematic ReviewPMCJournal of atrial fibrillation1398چهارم
3980458Risk Factors of Premature Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis.ISIEuropean journal of clinical investigation1398اول
4974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397مسئول
5973602Importance of myocardial strain versus aortic stiffness in echocardiography in estimating the extent of coronary stenosis in angiographyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397مسئول
6973202Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral StenosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم به بعد
7971858Longitudinal strain in Beta thalassemia Major and Its Relation to the Extent of Myocardial Iron Overload in Cardiovascular Magnetic ResonancescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396اول
8971857The Effect of Atorvastatin on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled TrialChemical AbstractInternational Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine1397اول
9971190Arterial Stiffness and Its Correlation with the Extent of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397اول
10970038Morphometric Study of Mitral Valve Annulus in IranISIGalen Medical Journal1396چهارم
11964402Mitral leaflet separation to evaluate the severity of mitral stenosis: Validation of the index by transesophageal three-dimensional echocardiographyISIEchocardiography1396دوم
12962408Left Ventricular Pseudoaneurysm After Mitral Valve ReplacementEmbaseArchives of Cardiovascular Imaging1395اول
13954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395مسئول
14954010Ventricular endomyocardial fibrosis in a behcetMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397سوم
15953421E/Ea For The Prediction of Left Atrial Appendage Thrombi in Patients with Atrial Fibrillation and Severe Mitral StenosisscopusJournal of Atrial Fibrillation1395مسئول
16953415Comparison of Echocardiographic Abnormalities in Psoriasis Patients with the Control GroupISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
17952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394پنجم
18951692Coronary Artery Spasm During Dobutamine Stress Echocardiography: A Case Reportindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395اول
19951477cardiovascular risk factors in patients with psoriasis : A case - control studyscopusIranian Journal of Dermatology1395چهارم
20951476Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Scores and Subclinical Cardiac ProblemsISIIranian Red Crescent Medical Journal1395مسئول
21950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394مسئول
22950824Acute myocardial infarction in a young male wrestler: A case reportISIarya atheroscler1394اول
23950823Evaluation of Conventional Cardiovascular Risk Factors and Left Ventricular Function in the Coronary Slow Flow PatientsISIcardiology journal1395مسئول
24950758Cardiogoniometry in psoriatic patients and its comparison with a control groupPMCIndian Heart Journal1395اول
25942391Single coronary artery anomaly: Report of an extremely rare variationPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1394مسئول
26942046Autologous Stem Cell in CHF(When is more effective?) Intracoronary Administration of Autologous Bone Marrow Stem Cell in Chronic Heart FailureISIInternational Journal of Pediatrics1393پنجم به بعد
27940772Pendulous Heart with Alternating Axis: A Suspicious Clue for Diagnosis of a Rare DiseasePMCInternational Cardiovascular Research Journal1394دوم
28940771Subclinical Hypothyroidism and the Effect of Autoimmunity on the Echocardiography Indices of Left Ventricular Function, Lipid Profile, and Inflammatory MarkersPMCInternational Cardiovascular Research Journal1394مسئول
29940252Comparison of Echocardiographic Variables Between Systemic Lupus Erythematosus Patients and a Control GroupSID/Iranmedex/MagiranArchives of cardiovascular imaging1394اول
30933397Branch Retinal Artery Occlusion in a Patient with Patent Foramen OvalePMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1392دوم
31932473Left Ventricular Volume and Function Assessment: a Comparison Study between Echocardiography and VentriculographySID/Iranmedex/MagiranArchives of Cardiovascular Imaging1393اول
32931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393پنجم
33931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390دوم
34930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393اول
35930029Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosisscopusJournal of Cardiology Cases1392مسئول
36924421Correlation between Serum level of Troponin I and High Sensetive CRP in Renal transplant PatientsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1392چهارم
3791215An unusual case of fungal endocarditis obliterating the right ventricular cavityPMCEuropean heart journal cardiovascular Imaging1391مسئول
3890224Rapid and Sustained Resolution of Serous Retinal Detachment in Sturge-Weber Syndrome after Single Injection of Intravitreal BevacizumabISIOcular Immunology and Inflammation1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982428Association of global longitudinal strain and cmr t* to define iron overload in major b thalassemiaHeart Failure 2018 and the World Congress on Acute Heart Failureوینپوستر1397خير
2982417Trans Catheter Closure of ASD and Abnormal Connection of Left Pulmonary Vein to Vertical Veinمداخلات تهاجمی غیر جراحی در بیماریهای مادرزادی ، ساختمانی قلب و درمان انسداد مزمن کرونری قلب ( CASPIAN-CTO 2019مشهدپوستر1398بله
3974199مقایسه عوامل خطر زودرس و دیررس در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز2nd Community Medicine Congress, Non-Communicable Disease Prevention and controlتهرانپوستر1397خير
4963156the effect of the right ventircle lead implantation on tricuspid valve and the implicating factors with 3D-echocardiographyEUROECHO 2017 The Twenty-First Annual Meeting of the European Association of Echocardiography 6-9 December 2017, LisbonLisbonپوستر1396بله
5952704strain imaging in Athletes' heart versus non-physiologic causes of LVHهشتمین کنگره بین اللمللی قلب و عروق رضویمشهدسخنرانی1395بله
6950830Cardiogoniometry Parameters in Psoriatic Patients and Its Comparison with a Control Group4th Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranپوستر1394بله
7950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394بله
8933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393بله
9933288Correlation of autoimmune subclinical hypothyroidism with serum markers of atherosclerosis and Echocardiographic indices2nd Iranian Cardiovascular Joint Congress by Iranian Heart Association (25-28 Feb 2014)تهرانسخنرانی1392بله
10933287Echocardiographic assessment of the effect of the RV Pacing on the severity of Tricuspid valve Regurgitation and RV dyssynchrony in patients with permanent Pacemaker9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS)آنتالیاسخنرانی1392بله
11932472A strain imaging study in systemic lupus erythematosus patients detecting subclinical LV dysfunction and its relation with disease activity indexEuroecho imaging 2013; Istanbul turkey(11-14 December)استانبولپوستر1392بله
12932331Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosis16th National Congress On Cardiovascular Updateتهرانسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11889Case-Based Textbook of Echocardiography (chapter 12 : Echocardiographic Assessment of Myocardial Mechanics: Velocity, Strain, Strain Rate and Torsion1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19946راهنمای بالینی1395
29945راهنمای بالینی1397
39944راهنمای بالینی1397
49943راهنمای بالینی1397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه