مجید  رضوی
خلاصه عملکرد مجید  رضوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجید رضوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید رضوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RazaviM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960516بررسی تاثیر فنیرآمین مالئات بر روی سرفه ناشی از فنتانیل در افراد معتاد به اوپیوممجریعقد قراردادبلي
2940779بررسی اثر بیدردی سه داروی کتورولاک، پاراستامول و پتدین در ریکاوری بیماران تحت جراحی سرپایی سنگ شکنی از طریق مجرامجریپایان یافتهبلي
3930285تاثیر انفوزیون اینترالیپید 20%بر بهبودبرون ده قلبی پس از عمل جراحی قلب بازبزرگسالانمجریپایان یافتهبلي
4922422مقایسه اثر ترانکسامیک اسید خوراکی و تزریقی با گروه کنترل بر میزان خونریزی حین جراحی اندوسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
5922088بررسی ارتباط نوع وسطح خونی مواد مخدر با طول مدت بی حسی نخاعی در بیماران وابسته به مواد افیونیمجریپایان یافتهبلي
6911214مقایسه اثر لابتالول و نیتروگلیسرین بر میزان خونریزی حین عمل جراحیهای بینیمجریپایان یافتهخير
7910849بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومیمجریپایان یافتهبلي
8910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکمجریپایان یافتهخير
9910097بررسی تاثیر گاز ته حلقی در جراحی سپتورینوپلاستی بر شیوع گلو دردوتهوع واستفراغ پس از عملمجریپایان یافتهخير
10910066مقایسه میزان بروز علائم عصبی گذرا پس از عمل جراحی سزارین در دو گروه بیماران تحت بیحسی نخاعی و بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
11910046مقایسه اثر تجویز کلوئید با کریستالوئید در پیشگیری از کاهش فشار خون در اعمال سزارین تحت بی حسی نخاعیمجریپایان یافتهخير
12970220بررسی ارتباط فشار خون قبل از عمل جراحی با تغییرات همودینامیک حین عمل و عوارض زودرس در بیماران کاندید عمل کاتاراکتهمکارپایان یافتهبلي
13922675بررسی تجویز دوزهای متناوب و انفوزیون مداوم ان- استیل سیستئین روی سطوح ظرفیت تام آنتی اکسیدان بدن واسترس اکسیداتیو در بیماران سپتیک بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
14922148مقایسه میزان بروز و شدت هیپوترمی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در جراحی اندام تحتانی همکارپایان یافتهخير
15910665بررسی مقایسه ای بیحسی منطقه ای با بیهوشی عمومی دربیماران تحت لاپاراسکوپی تشخیصی زنان نابارورهمکارپایان یافتهبلي
16910659بررسی اثر پیش داروی کتامین بر آرام بخشی و کاهش درد بعد عمل جراحی تانسیلکتومی در کودکان 5 تا 12 سالهمکارپایان یافتهبلي
17910638مقایسه بوپرنورفین با مورفین بر درد بعد از اعمال جراحی ارتوپدیهمکارپایان یافتهخير
18910196تعیین شیوع هیپومنیزیمی در 24 ساعت اول پس از عمل جراحی درICUهمکارپایان یافتهبلي
19910138بررسی مقایسه ای کارایی دستگاه تشخیص دهنده مری با کاپنو گراف در تایید لوله گذاری صحیح داخل تراشههمکارپایان یافتهخير
20900979بررسی مقایسه ای اثر لوله های تراشه ای قابل انعطاف ( Flexible ) جایگزین لوله های تراشه ای رایج برعوارض ناشی از انتوباسیونهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981612Comparison of Spinal Anesthesia Quality Between Patients Addicted and Not Addicted to OpiumISIJournal of PeriAnesthesia Nursing اول
2980197Comparison Between Colloid and Crystalloid Infusions in the Prevention of Postspinal Hypotension in Cesarean Deliveriesscopusperinatology1397اول
3973729Clinical Trial Assessment of Intermittent and Continuous Infusion Dose of N-Acetylcysteine on Redox Status of the Body in Patients with Sepsis Admitted to the ICUISIJournal of intensive care medicine دوم
4973659Comparison of Spinal and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic LaparoscopyCinahlPerinatology1397مسئول
5971755Foot drop after spinal anesthesia for cesarean section: a case reportPMCLocal and Regional Anesthesia1397دوم
6962841Comparative Evaluation of Spinal Anesthesia and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic Laparoscopyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
7941975Reducing sore throat following laryngeal mask airway insertion:comparing lidocaine gel, saline, and washing mouth with thecontrol groupISIRevista Brasileira de Anestesiologia1394مسئول
8941586Effect of Ketamine on Post-Tonsillectomy Sedation and Pain ReliefPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
9941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394اول
10933612Comparing the complications of endotracheal intubation of flexible endotracheal tubes with conventional tracheal tubesSID/Iranmedex/Magiranمجله آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران1393سوم
11932883Efficacy of ephedrine in the prevention of vascular pain associated with different infusion rates of propofolPMCAnesthesia: Essays and Researches1393مسئول
12932245Use of two Endotracheal Tubes to Perform Lung Isolation and One-Lung Ventilation in a Patient With Tracheostomy Stenosis: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
13932138Accidental intrathecal injection of magnesium sulfate for cesarean sectionPMCSaudi Journal of Anaesthesia1393مسئول
14932071Comparing the effect of Fluid Management with Ringer solution versus Hemaxel on blood lactate level before and after appendectomyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393سوم
15931304“ Manually Ventilating Test” in Anesthesia Management in Children with Massive Anterior Mediastinal Masses Requiring Tracheal Intubation: A Case SeriesISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
16931303Central Anticholinergic Syndrome due to Hypoxia- Induced Bradycardia in a Child with Difficult Intubation Undergoing Complete Dental Restoration: A Case ReportPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393مسئول
17930915Awake intubation with succinylcholine via cricothyroid cartilagePMCAnesthesia: Essays and Researches1393مسئول
18930249Evaluation of the Prevalence of Hypomagnesemia in the First 24th Hour after Selective Operations in Intensive Care Unit PatientsChemical Abstractافق دانش1393مسئول
19930208Apneas in Infants with Postconceptional Age bellow 60 Weeks Undergoing HerniorrhaphyISIIranian Journal of Pediatrics1393مسئول
20930077A comparison of Simplified Acute Physiology Score II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III scoring system in predicting mortality and length of stay at surgical intensive care unitPMCNigerian medical journal1393دوم
21930073Incidence of Postoperative Acid-Base Disturbances in Abdominal SurgerySID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvment Journal1392مسئول
22930069Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopyindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392اول
23924699Comparison of the efficacy of an esophageal detector device vs. a capnograph for verifying endotracheal tube placementChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
24924698Delayed Awakening from Anesthesia Following Electrolyte and Acid-Base Disorders, Two CasesSID/Iranmedex/Magiranjournal of Patient safety and quality improvement1392مسئول
25924319Anesthesia technique for dental procedures in a case with Pieere Robin SequenceChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1392اول
26923691The Effect of Local Injection of Epinephrine and Bupivacaine on Post-Tonsillectomy Pain and BleedingPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392چهارم
2792178Mobitz Type II Atrioventricular Block Followed by Remifentanil in A Patient with Severe Aortic StenosisPMCCase Reports in Anesthesiology1391مسئول
2892009Succinylcholine-Induced Fasciculation Prevention, with Lidocaineindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1386دوم
2991750Bilateral pneumothorax due to jet ventilation, a case reportسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385اول
3091748a case report with malignant hyperthermiaسایر سایت‏های تخصصیمجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1385اول
3186277مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخش هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932656الکل و بیهوشیاولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل ایرانمشهدپوستر1393بله
292673اثر انفیلتراسیون بوپیواکائین بر درد بعداز عمل برداشتن لوزه هاOtolaryngoloy _ Head and Neck surgery painWashington DCپوستر1391خير
392438ملاحضات خاص مراقبتهای ویژه در قربانیان گازهای سمیسمینار سراسری علمی-پژوهشی طب و ایثارخراسان رضوی-مشهدپوستر1391بله
492437روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi-Mashhadپوستر1391خير
592436اثر آوای قرآن بر کاهش اضطراب بیماران قبل از بیهوشی عمومیQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi- Mashhadپوستر1391بله
692431روش اپیدورال توراسیک در بیمار با مشکلات قلبی و تنفسی تحت کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیThe 3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive SurgeryKhorasan Razavi_Mashhadپوستر1391بله
792403ترمیم دندانی در بچه مبتلا به پیر روبین تحت بیهوشی عمومی1st International Congress of special care in Dentistryمشهدپوستر1391بله
892402تاثیز انفیلتراسیون بوپیواکایین بر درد بعد از عمل برداشتن لوزه هاOtolaryngology-Head and Neck SurgeryUSA- Washington Dcپوستر1392خير
9923566ملاحضات مراقبت های ویژه در قربانیان گازهای سمیسمینار سراسری علمی - پژوهشی طب و ایثارمشهدپوستر1391بله
10922967Evaluation of Asetazolamide Administration on post Laparoscopic Cholecystectomy Referred Pain3rd Internationa Congress of Endoscopic & minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11309راهنمای کاربردی بیهوشی و بی حسی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19430فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
29279فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه