غلامرضا  خادمی

 فعالیت های پژوهشی

 

غلامرضا خادمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامرضا خادمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khademigh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951004بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی موجود در هوای انکوباتور نوزادان ، هوای بخش و سیستم تهویه بخش آی سی یو بیمارستان دکتر شیخمجریعقد قراردادخير
2950091بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک انواژیناسیون در کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1390 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
3931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریمجریپایان یافتهبلي
4931057بررسی دقت تشخیصی متخصصین اطفال در تشخیص پوسیدگی دندان در کودکانمجریدر دست اجراخير
5930452بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در NICU و PICU بیمارستان های دانشگاهی آموزشی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
6930386بررسی اپیدمیولوژی کودکان اقدام کننده به خودکشی بوسیله دارو و مواد سمی پذیرش شده در بخش اطفال و مسمومین مشهد در سالهای 91-92مجریپایان یافتهبلي
7920945بررسی میزان مورتالیتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کوکان بر اساس دو سیستم استاندارد PIM و PRISM و مقایسه آنها با یکدیگرمجریدر دست اجراخير
8910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391مجریپایان یافتهبلي
989755ارزیابی وضعیت ارجاع بیماران به بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان مشهد در سالهای 90-89مجریپایان یافتهبلي
1089749بررسی آگاهی و نگرش والدین در خصوص نحوه نگهداری اطفال در خودروهای شخصی در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
1189410مطالعه گراندد تئوری بر روی اعزام اورژانسی اطفال از بیمارستانهای شهرستانهای استان خراسان رضو ی به بیمارستانهای مرجع مشهدمجریپایان یافتهخير
1289307بررسی نگرش کادر بهداشت و درمان نسبت به استفاده از اثر پا (foot print) در شناسائی هویت نوزادان در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1388531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
14960916بررسی تاثیرآموزش و اجرای استاندارهای تکنیک ساکشن نوزاد بر عملکرد پرستاران و پیامد های بالینی نوزادان در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان فوق تخصصیهمکارعقد قراردادبلي
15951799بررسی مارکرهای تنفسی پارامترهای اسپیرومتری قبل و بعد از مداخله درمانی ( دارویی، جراحی) در کودکان دارای کیست هیداتیکهمکارعقد قراردادبلي
16951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکارعقد قراردادبلي
17951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکاردر دست اجرابلي
18951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکارعقد قراردادبلي
19950781تعیین فراوانی آنومالی های گوارشی و بررسی میزان بقا و پیامد جراحی آن در شمال شرق کشور در سال های 85 تا 9595همکاردر دست اجراخير
20940544رابطه ی هیپرگلایسمیا با مرگ ومیر در کودکان دریافت کننده ی تغذیه پرنترال در بخش مراقبت های ویژه اطفالهمکارپایان یافتهبلي
21931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22930133بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سندرم همولیتیک اورمیک در بیمارستان دکتر شیخ از 1383 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
23900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونهمکاردر دست اجرابلي
24960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396ناظرعقد قراردادبلي
25910430بررسی میزان افزایش دفع کلسیم ادراری به دنبال مصرف سفتریاکسون در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961489Impact of Hyperglycemia Duration on Mortality and Ventilator Dependence in Neonatal Intensive Care UnitISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1396دوم
2960923Validity and reliability assessment of Persian adaption of Mannheim Dream questionnaire (MADRE)scopusInternational Journal of Dream Research1396سوم
3953777Investigation of the Relation Between Hyperglycemia and Morbidity and Mortality Rates in Critically Ill Children in March 2013 to February 2014Embaserazavi international journal of medicine1395چهارم
4952431THE SERUM LEAD LEVEL OF CHILDREN IN EMERGENCY WARDSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384چهارم
5952354Purulent Bacterial Meningitis at BirthISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394دوم
6952351Liver Hematoma Presented as Midgut Volvulus Due To Medical Error: A Case ReportscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1394دوم
7952336Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis in Children: A Case ReportPMCIranian journal of medical sciences1395اول
8952335Can we prepare our bodies over the year to cope with Ramadan fasting more easily? Imam Reza’s health and dietary recommendations for different months of the yearindex copernicusjournal of fasting and health1395مسئول
9952334Effects of Early Feeding Support on the Postoperative Weight Gain Status of Infants with Esophageal Atresia Authors Marzieh GhorCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
10951502Comparison the Enteral Nutrition and Total Parenteral Nutrition Supports in the Course of Malnutrition Prevalence in Children Referring to Pediatric Hospital, Mashhad, IranscopusThe Social Sciences1395چهارم
11950225The effect of Antibiotic Stewardship targeted against vancomycin and carbapenems in pediatric intensive care unit of Doctor Sheikh hospitalChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394دوم
12950076The Management effectiveness of the vancomycin and carbapenem antibiotic in Dr.Sheikh PICU hospitalsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
13943313Blood lead level and seizure: a narrative reviewChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
14943312Knowledge and attitudes of educated parents about carrying children in private carsindex copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1394اول
15943311The prevalence of hepatitis B carrier state in Khorassan province of IranISISAUDI MEDICAL JOURNAL1382دوم
16943310Clinical Manifestation and Laboratory Findings of Positive Blood Culture in Neonatal SepticemiaChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1393مسئول
17943309The Impact of Student-Centered Pedagogy on Training in a Pediatrics CourseChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393اول و مسئول
18943061Customs and Desirable after Childbirth, in IslamISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
19942777Tuberculosis: Past, Present and FutureISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394سوم
20942776The Knowledge and Attitude of Teachers about HIV/AIDS; before and after Training in Khorasan Razavi Province, IranISIInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
21942775Healthy Diet in Children: Facts and KeysISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394سوم
22942495Cleft lip and palate and related factors: A 10 years study in university hospitalised patients at Mashhad — IranPMCAfrican journal of paediatric surgery1394مسئول
23942222Under-five Mortality in the World (1900-2015)ISIInt J Pediatr1394دوم
24942115Infant and Young Child Feeding: a Key area to Improve Child HealthISIInt J Pediatr1394دوم
25940491Child Malnutrition at Different World Regions in (1990-2013)ISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
26940127Clinical outcome and bowel function after surgical treatment in Hirschsprungs diseasePMCAfrican Journal of Paediatric Surgery1394مسئول
27940120Preparation a Child for Surgery and HospitalizationISIInternational J of Pediatrics1394چهارم
28940104Child Mortality at Different World Regions: A Comparison ReviewISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394دوم
29935367Emergency Management of Common Diseases in ChildrenISIInt J Pediatr1394مسئول
30935171Poliomyelitis: Current Status in Iran and WorldwideISIInt J Pediatr1394چهارم
31935167Pain Management in Children with Collaborative Parents and Healthcare TeamISIInt J Pediatr1394چهارم
32935166Immunization Coverage in WHO Regions: A Review ArticleISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
33935164Child Maltreatment in the World: A Review ArticleISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
34935162Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children:A Short Review and LiteratureChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
35934329Assessment of Nutritional Status Based on STRONGkids Tool in Iranian Hospitalized ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Child Health and Nutrition1393سوم
36934089Noise pollution in intensive care units: a systematic review articleChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1394اول
37934088Perioperative Fasting and Children: A Review ArticleISCThe journal of Fasting and Health1393مسئول
38933944Diagnostic Utility of Chest X-rays in Neonatal Respiratory Distress: Determining the Sensitivity and SpecificityChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
39933941long term clinical outcome of small intestinal atresia in children,A single center experiencesscopusGovaresh1394چهارم
40933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
41924846Improvement in Growth and Developmental Milestone with Nutritional Intervention in Methylmalonic Acidemia: A Case ReportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of neonatology1392چهارم
42924805Survey of nutritional support in the NPO patient in Dr Sheikh children hospitalISCمجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد1392چهارم
4392173Evaluation of Health Care Workers' Views on the Footprint Identification Method in Newborns in Mashhad University of Medical Sciences in 2011scopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391اول
4491066A case report of a Down Syndrome associated with Thumb Duplication(Emro (IMEMRJournal Of Army University Of Medical Sciences Of The I.R.Iran1391مسئول
4590718Noise Pollution in Intensive Care Units and Emergency WardsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
4686464Blood lead concentrations in one- to seven-year-old children in Mashhad, Iran.scopusClinical Toxicology1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963019Association between dysglycemia and mortality in children receiving parenteral nutrition in pediatric intensive care unit18th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaمانیلاپوستر1396خير
2954058Nutritional intervention in patient with congenital GI anomaliesسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادان»مشهدپوستر1395خير
3953977Follow up of nutritional status in Postoperative congenital diaphragmatic herniaسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادانمشهدپوستر1395خير
4951862Assessment, Intervention and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care UnitThe 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395خير
5941467تاثیر کارگاه آموزشی بر ارتقائ دانش پزشکی پرسنل پزشکی در زمینه احیائ قلبی ریوی اطفالاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
6935213طراحی پروتکل آنتی بیوتیک درمانی در PICU بیمارستان دکتر شیخ مشهد بر اساس شیوع میکروارگانیسم ها و حساسیت آنتی بیوتیکیاولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
7934912نتایج بالینی و عملکرد روده بعد از درمان جراحی بیماری هیرشپرونگکنگره بین المللی جراحی اطفالتهرانسخنرانی1394خير
8934911پیگیری بعد از ترخیص کودکان مبتلا به فتق دیافراگم مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد23rd Annual Congress of Iranian Society of Pediatric Surgeons Neonatal Surgery & Surgical Care of new born, May 2015 Razi Congress Center, Tehran, Iranتهرانسخنرانی1394خير
9930788Very early-onset inflammatory bowel disease(A case report)The first international meeting on inflammatory bowel disease &gluten related disorderمشهدپوستر1393خير
10930310مداخلات تغذیه ای در بیماری متیل مالونیک اسیدمیاکنگره سراسری ریناتولوژی دانشگاه علوم بزشکی شیراز-ارتقاء سلامت مادر و کودکشیرازپوستر1392خير
11924733تازه های رژیم کتوژنیک و صرعاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
21217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه