غلامرضا  خادمی
خلاصه عملکرد غلامرضا  خادمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

غلامرضا خادمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامرضا خادمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khademigh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970881فرصت ها و چالشهای گردشگری پزشکی اطفال با رویکرد کارآفرینی: مطالعه موردی شهر مشهدمجریعقد قراردادخير
2970844امکان سنجی تبدیل(جایگزینی) ظروف جمع آوری پسماندهای تیز و برنده غیر قابل تجزیه بیولوژیک به ظروف زیست تخریب پذیرمجریدر دست اجراخير
3961082بررسی 10 ساله کودکان آترزی مری بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد و شیوع آنومالی های قلبی همراه با آن طی سالهای 1384 الی 1394مجریدر دست اجرابلي
4961081بررسی 10 ساله هرنی دیافراگماتیک بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد طی سالهای 1387 الی 1397مجریدر دست اجرابلي
5960655بررسی تاثیر اولترادوز ویتامین D3 به میزان 10000 IU/Kg بر نتایج بالینی و آزمایشگاهی کودکان کریتیکال بستری در ICUمجریدر دست اجرابلي
6950091بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک انواژیناسیون در کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1390 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
7931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریمجریپایان یافتهبلي
8930452بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در NICU و PICU بیمارستان های دانشگاهی آموزشی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
9930386بررسی اپیدمیولوژی کودکان اقدام کننده به خودکشی بوسیله دارو و مواد سمی پذیرش شده در بخش اطفال و مسمومین مشهد در سالهای 91-92مجریپایان یافتهبلي
10920945بررسی میزان مورتالیتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کوکان بر اساس دو سیستم استاندارد PIM و PRISM و مقایسه آنها با یکدیگرمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
11910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391مجریپایان یافتهبلي
1289755ارزیابی وضعیت ارجاع بیماران به بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان مشهد در سالهای 90-89مجریپایان یافتهبلي
1389749بررسی آگاهی و نگرش والدین در خصوص نحوه نگهداری اطفال در خودروهای شخصی در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
1489410مطالعه گراندد تئوری بر روی اعزام اورژانسی اطفال از بیمارستانهای شهرستانهای استان خراسان رضو ی به بیمارستانهای مرجع مشهدمجریپایان یافتهخير
1589307بررسی نگرش کادر بهداشت و درمان نسبت به استفاده از اثر پا (foot print) در شناسائی هویت نوزادان در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1688531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
17980342شیوع ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیمارا ن بستری در بخش های مراقبت ویژه کودکان بیمارستان اکبر در سال ۱۳۹۸همکاردر دست اجرابلي
18980281بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی داخل بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان اکبر در سال1397 -1398همکاردر دست اجرابلي
19980217بررسی اپیدمیولوژیک و محاسبه نسبت میرایی استاندارد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان اکبر در سال ۱۳۹۸همکاردر دست اجرابلي
20971119بررسی ارتباط غلظت کلرید سرم با پیامد بیماری در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان اکبرهمکاردر دست اجرابلي
21971045بررسی تاثیر مکمل یاری دوز بالای سلنیوم بر استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در کودکان جراحی دستگاه گوارش بستری در بخش مراقبت های ویژههمکاردر دست اجرابلي
22970082مقایسه ترکیب اسیدهای چرب نمونه های شیر مادران دارای اضافه وزن و چاقهمکاردر دست اجرابلي
23961673اختلالات نروژنیک مثانه در کودکان مبتلا به عفونت ادراریهمکاردر دست اجرابلي
24961073بررسی اثربخشی آموزش نامحسوس در میزان یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در سال تحصیلی 96همکارعقد قراردادخير
25960916بررسی تاثیرآموزش و اجرای استاندارهای تکنیک ساکشن نوزاد بر عملکرد پرستاران و پیامد های بالینی نوزادان در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان فوق تخصصیهمکاردر دست اجرابلي
26951799بررسی مارکرهای تنفسی پارامترهای اسپیرومتری قبل و بعد از مداخله درمانی ( دارویی، جراحی) در کودکان دارای کیست هیداتید ریههمکارپایان یافتهبلي
27951576بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1391-1395)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
28951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکارپایان یافتهبلي
29951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکارپایان یافتهبلي
30951300بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگیهای پزشک مطلوبهمکارپایان یافتهبلي
31951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
32950781تعیین فراوانی آنومالی های گوارشی و بررسی میزان بقا و پیامد جراحی آن در شمال شرق کشور در سال های 85 تا 9595همکارپایان یافتهخير
33940544رابطه ی هیپرگلایسمیا با مرگ ومیر در کودکان دریافت کننده ی تغذیه پرنترال در بخش مراقبت های ویژه اطفالهمکارپایان یافتهبلي
34931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
35931057بررسی دقت تشخیصی متخصصین اطفال در تشخیص پوسیدگی دندان در کودکانهمکارپایان یافتهخير
36930133بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سندرم همولیتیک اورمیک در بیمارستان دکتر شیخ از 1383 تا 1393همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981921Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in Dr.Sheikh PICUChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
2980977Delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia with gastrointestinal manifestations: A case reportISCiranian journal of pediatric surgery1398دوم
3980171The Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in PICUعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Medical Science and Clinical invention1397دوم
4973323Assessment, Intervention, and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care Units: A Short ReviewscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1397اول
5972910Minor Diagnostic Factors in Ventilator Associated Pneumonia in ChildrenISIInternational Journal of Pediatrics1397اول
6962642Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel DiseasePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397دوم
7961489Impact of Hyperglycemia Duration on Mortality and Ventilator Dependence in Neonatal Intensive Care UnitISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1396دوم
8960923Validity and reliability assessment of Persian adaption of Mannheim Dream questionnaire (MADRE)scopusInternational Journal of Dream Research1396سوم
9953777Investigation of the Relation Between Hyperglycemia and Morbidity and Mortality Rates in Critically Ill Children in March 2013 to February 2014Embaserazavi international journal of medicine1395چهارم
10952431THE SERUM LEAD LEVEL OF CHILDREN IN EMERGENCY WARDSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384چهارم
11952354Purulent Bacterial Meningitis at BirthISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394دوم
12952351Liver Hematoma Presented as Midgut Volvulus Due To Medical Error: A Case ReportscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1394دوم
13952336Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis in Children: A Case ReportPMCIranian journal of medical sciences1395اول
14952335Can we prepare our bodies over the year to cope with Ramadan fasting more easily? Imam Reza’s health and dietary recommendations for different months of the yearindex copernicusjournal of fasting and health1395مسئول
15952334Effects of Early Feeding Support on the Postoperative Weight Gain Status of Infants with Esophageal Atresia Authors Marzieh GhorCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
16951502Comparison the Enteral Nutrition and Total Parenteral Nutrition Supports in the Course of Malnutrition Prevalence in Children Referring to Pediatric Hospital, Mashhad, IranscopusThe Social Sciences1395چهارم
17950225The effect of Antibiotic Stewardship targeted against vancomycin and carbapenems in pediatric intensive care unit of Doctor Sheikh hospitalChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394دوم
18950076The Management effectiveness of the vancomycin and carbapenem antibiotic in Dr.Sheikh PICU hospitalsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
19943313Blood lead level and seizure: a narrative reviewChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
20943312Knowledge and attitudes of educated parents about carrying children in private carsindex copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1394اول
21943311The prevalence of hepatitis B carrier state in Khorassan province of IranISISAUDI MEDICAL JOURNAL1382دوم
22943310Clinical Manifestation and Laboratory Findings of Positive Blood Culture in Neonatal SepticemiascopusIranian Journal of Neonatology1393مسئول
23943309The Impact of Student-Centered Pedagogy on Training in a Pediatrics CourseISIInternational Journal of Pediatrics1393اول و مسئول
24943061Customs and Desirable after Childbirth, in IslamISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
25942777Tuberculosis: Past, Present and FutureISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394سوم
26942776The Knowledge and Attitude of Teachers about HIV/AIDS; before and after Training in Khorasan Razavi Province, IranISIInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
27942775Healthy Diet in Children: Facts and KeysISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394سوم
28942495Cleft lip and palate and related factors: A 10 years study in university hospitalised patients at Mashhad — IranPMCAfrican journal of paediatric surgery1394مسئول
29942222Under-five Mortality in the World (1900-2015)ISIInt J Pediatr1394دوم
30942115Infant and Young Child Feeding: a Key area to Improve Child HealthISIInt J Pediatr1394دوم
31940491Child Malnutrition at Different World Regions in (1990-2013)ISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
32940127Clinical outcome and bowel function after surgical treatment in Hirschsprungs diseasePMCAfrican Journal of Paediatric Surgery1394مسئول
33940120Preparation a Child for Surgery and HospitalizationISIInternational J of Pediatrics1394چهارم
34940104Child Mortality at Different World Regions: A Comparison ReviewISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394دوم
35935367Emergency Management of Common Diseases in ChildrenISIInt J Pediatr1394مسئول
36935171Poliomyelitis: Current Status in Iran and WorldwideISIInt J Pediatr1394چهارم
37935167Pain Management in Children with Collaborative Parents and Healthcare TeamISIInt J Pediatr1394چهارم
38935166Immunization Coverage in WHO Regions: A Review ArticleISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
39935164Child Maltreatment in the World: A Review ArticleISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
40935162Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children:A Short Review and LiteratureISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
41934329Assessment of Nutritional Status Based on STRONGkids Tool in Iranian Hospitalized ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Child Health and Nutrition1393سوم
42934089Noise pollution in intensive care units: a systematic review articleChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1394اول
43934088Perioperative Fasting and Children: A Review ArticleISCThe journal of Fasting and Health1393مسئول
44933944Diagnostic Utility of Chest X-rays in Neonatal Respiratory Distress: Determining the Sensitivity and SpecificityISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
45933941long term clinical outcome of small intestinal atresia in children,A single center experiencesscopusگوارش1394چهارم
46933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
47924846Improvement in Growth and Developmental Milestone with Nutritional Intervention in Methylmalonic Acidemia: A Case ReportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of neonatology1392چهارم
48924805Survey of nutritional support in the NPO patient in Dr Sheikh children hospitalISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392چهارم
4992173Evaluation of Health Care Workers' Views on the Footprint Identification Method in Newborns in Mashhad University of Medical Sciences in 2011scopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391اول
5091066A case report of a Down Syndrome associated with Thumb Duplication(Emro (IMEMRJournal Of Army University Of Medical Sciences Of The I.R.Iran1391مسئول
5190718Noise Pollution in Intensive Care Units and Emergency WardsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
5286464Blood lead concentrations in one- to seven-year-old children in Mashhad, Iran.scopusClinical Toxicology1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980367مدیریت تغذیه ای کودکان چاق در بخش مراقبت های ویژهObesity and Diabetes: From Basic Sciences to Human Interventionsمشهدپوستر1397خير
2963019Association between dysglycemia and mortality in children receiving parenteral nutrition in pediatric intensive care unit18th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaمانیلاپوستر1396خير
3954058Nutritional intervention in patient with congenital GI anomaliesسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادان»مشهدپوستر1395خير
4953977Follow up of nutritional status in Postoperative congenital diaphragmatic herniaسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادانمشهدپوستر1395خير
5951862Assessment, Intervention and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care UnitThe 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395خير
6941467تاثیر کارگاه آموزشی بر ارتقائ دانش پزشکی پرسنل پزشکی در زمینه احیائ قلبی ریوی اطفالاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
7935213طراحی پروتکل آنتی بیوتیک درمانی در PICU بیمارستان دکتر شیخ مشهد بر اساس شیوع میکروارگانیسم ها و حساسیت آنتی بیوتیکیاولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
8934912نتایج بالینی و عملکرد روده بعد از درمان جراحی بیماری هیرشپرونگکنگره بین المللی جراحی اطفالتهرانسخنرانی1394خير
9934911پیگیری بعد از ترخیص کودکان مبتلا به فتق دیافراگم مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد23rd Annual Congress of Iranian Society of Pediatric Surgeons Neonatal Surgery & Surgical Care of new born, May 2015 Razi Congress Center, Tehran, Iranتهرانسخنرانی1394خير
10930788Very early-onset inflammatory bowel disease(A case report)The first international meeting on inflammatory bowel disease &gluten related disorderمشهدپوستر1393خير
11930310مداخلات تغذیه ای در بیماری متیل مالونیک اسیدمیاکنگره سراسری ریناتولوژی دانشگاه علوم بزشکی شیراز-ارتقاء سلامت مادر و کودکشیرازپوستر1392خير
12924733تازه های رژیم کتوژنیک و صرعاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12047راهنمای مراقبت های تغذیه روده ای در بخش مراقبت های ویژه اطفال1398تالیف و گردآوری
21492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
31288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف
41217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه