میثم  مقبلی
خلاصه عملکرد میثم  مقبلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

میثم مقبلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): میثم مقبلی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MoghbeliM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971838بررسی میزان بیان ژن MAEL در نمونه بافت توموری و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریدر دست اجراخير
2971292بررسی میزان بیان ژن FERMT1 در نمونه بافت توموری و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریدر دست اجراخير
3970977بررسی نقش ژن miR-506 بر مسیر پیام رسانی NOTCHو متاستاز و مقاومت دارویی در سرطان تیروئیدمجریدر دست اجراخير
4921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.مجریپایان یافتهبلي
5970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
6951565شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNAهمکاردر دست اجرابلي
7950677بررسی نقش ژن Cripto-1 در پیشرفت سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
8941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
9941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30همکارپایان یافتهخير
10910523مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش R272P در سندرم پاپیلون لفورهمکارپایان یافتهخير
1189633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
1289599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
1389598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
1488808آنالیز ژنهای FECH و UROS در خانواده ای با سابقه فامیلی ابتلا به اریتروپئتیک پورفیریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981761Genetics of recurrent pregnancy loss among Iranian populationISIMolecular genetics & genomic medicine1398اول و مسئول
2981657Genetic and molecular bases of esophageal Cancer among Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1398مسئول
3981318Comparison of Ten-Day Sequential and Standard Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradicationscopusacta medica iranica1398چهارم
4981262Genetic and molecular biology of breast cancer among Iranian patientsISIJournal of Translational Medicine1398اول و مسئول
5980219Role of MAML1 in targeted therapy against the esophageal cancer stem cellsISIJournal of translational medicine1398اول
6974093Role of DIDO1 in Progression of Esophageal Squamous Cell CarcinomaMedlineJournal of gastrointestinal cancer مسئول
7974033Prevalence of osteoporosis and osteopenia in men and premenopausal women with celiac disease: a systematic reviewISINutrition Journal1397دوم
8973811Role of SIZN1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
9973727Novel DNA variation of GPR54 gene in familial central precocious pubertyISIItalian journal of pediatrics1397پنجم به بعد
10973692ErbB1 and ErbB3 co-over expression as a prognostic factor in gastric cancerISIBIOLOGICAL RESEARCH1397اول
11973471Genetic and molecular origins of colorectal Cancer among the Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1397مسئول
12973433Type 1 diabetes and hyperthyroidism in a family with celiac disease after exposure to gluten: a rare case reportPMCClinical Diabetes and Endocrinology1397دوم
13973139MAEL Cancer-Testis Antigen as a Diagnostic Marker in Primary Stages of Gastric Cancer with Helicobacter pylori InfectionMedlineJournal of gastrointestinal cancer مسئول
14972843Rupture of Splenic Aneurysm: A Rare Case ReportChemical AbstractInternational Journal of Surgery and Research1395مسئول
15972842Appendectomy Scar Endometriosis: A Case ReportPMCMiddle East journal of digestive diseases1397مسئول
16972840Spontaneous adrenal hemorrhage during pregnancy: a case with horseshoe kidneyISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396مسئول
17972077WNT and NOTCH signaling pathways as activators for epidermal growth factor receptor in esophageal squamous cell carcinomaISICellular & Molecular Biology Letters1397مسئول
18971940Contribution of KCTD12 to esophageal squamous cell carcinomaISIBMC cancer1397مسئول
19970628Mutations in HNF1A Gene are not a Common Cause of Familial Young-Onset Diabetes in IranPMCIndian journal of clinical biochemistry1396اول
20970359Role of MAML1 and MEIS1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Depth of InvasionISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1397مسئول
21961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395اول
22960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395پنجم به بعد
23960505BRUCE Protein, New Marker for Targeted Therapy of Gastric CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1396چهارم
24960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396چهارم
25951802Correlation of Wnt and NOTCH pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1395اول
26951784Correlation Between Meis1 and Msi1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1395اول
27942514Role of Msi1 and PYGO2 in esophageal squamous cell carcinoma depth of invasionISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1394اول
28940845Role of Msi1 and MAML1 in Regulation of Notch Signaling Pathway in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJ Gastrointest Canc1394اول
29934258Role of Brg1 in progression of esophageal squamous cell carcinoma.ISIIran J Basic Med Sci1393دوم
30933724HES1 as an Independent Prognostic Marker in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393سوم
31932198Cancer stem cell detection and isolationISImedical oncology1393اول
32930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393سوم
33930201Clinicopathological Sex- related relevance of Musashi1 mRNA expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1393اول
34923093Role of hMLH1 and E-cadherin promoter methylation in the gastric cancer progressionPMCJ Gastrointestinal cancer1392اول
35922773Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancerعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAmerican Journal of Cancer Science1391اول
36921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391دوم
37921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392اول
3891163Mutational analysis of uroporphyrinogen III cosynthase gene in Iranian families with congenital erythropoietic porphyriaISIMolecular biology reports1391اول
3990618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390اول
4090487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390مسئول
4190058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390پنجم به بعد
4290057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه