نازیلا  آریایی نسب
خلاصه عملکرد نازیلا  آریایی نسب
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نازیلا آریایی نسب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نازیلا آریایی نسب رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آسم و آلرژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ariaeen931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیمجریدر دست اجرابلي
2950971بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
3931396تهیه واستاندارد نمودن عصارهء چهار آلرژن شایع منطقه (گردهء درخت چنار، علف شور، زعفران و تاج خروس) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیهمکارپایان یافتهبلي
4920387بررسی فراوانی آلودگی میکروبی کامپیوترها و موبایل های مورد استفاده توسط پرسنل آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی و پرسنل غیر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال 1392همکارپایان یافتهبلي
5900655بررسی بیان ژنهای گیرنده کموکاین CXCR3 و CCR6 و اندازه گیری مقدار کموکاین هایCXCL9 و CXCL10 و بار ویروس در بیماران HAM/TSP و ناقلین HTLV-I بدون علامتهمکارپایان یافتهبلي
6900491مقایسه پلی مورفیسم ژن رسپتورهای درد TRPV1 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
7900313بررسی اثر تحریکی - التهابی کپسیسین بر پوست بیماران مبتلا به لوپوس و مقایسه آن با گروه شاهد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
889497بررسی اثر اتوکلاوهای موجود در دانشکده دندانپزشکی مشهد در استریل کردن اتاقک توربین: 1389 همکارپایان یافتهبلي
989215بررسی اثر ضدمیکروبی آکریل های جدید حاوی نانوذرات نقره مورد استفاده در پروتزهای دندانیهمکارپایان یافتهبلي
1089196تعیین کمترین غلظت مهار کننده(MIC) و کمترین غلظت باکتری کشی(MBC) مواد ضد عفونی کننده, Surfosept1 Surfosept 2 و Surfosept Quick همکارپایان یافتهخير
1188384بررسی میزان آلودگی سیستم آبی یونیت های دانشکده دندانپزشکی مشهد با لژیونلاهمکارپایان یافتهخير
1286277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
1385498کلونینگ و اکسپرس مولکولهای vOX2 ازویروس KSHV و CD200 (OX2) از ژنوم انسانی به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئین رکومبینانت ضد التهابی درمانی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981500Investigation of the relationship between atopy and psoriasisISIPostȩpy dermatologii i alergologii1398پنجم به بعد
2972984Preparation allergenic pollen extracts; the points should be considered to make high-quality productsISIJournal of immunoassay & immunochemistry اول
3964411House-Dust-Mite Sublingual-Swallow Immunotherapy in Perennial Rhinitis: A Double-Blind, Placebo-Controlled Iranian Study.ISIJournal of biological regulators and homeostatic agents1396پنجم
4964008Report the death of a pregnant woman with Pemphigus vulgaris Consequence of infection with steroural gastrodepressant parasitscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1392مسئول
5963434Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic RhinitisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397اول
6963433Amelioration of patients with chronic spontaneous urticarial in treatment with vitamin D supplementPMCClinical and Molecular Allergy1396اول
7961837Evaluation of serum interleukin-35 level in children with persistent asthmaISIAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology1396پنجم
8961271Report of Common Aeroallergens among Allergic Patients in Northeastern IranPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395پنجم
9952832Trace Elements Status in Sera of Patients with Allergic AsthmaPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1395اول
10933949Inhibitory effects of cinnamon-water extract on human tumor cell linesscopusAsian Pacific Journal of Tropical Disease1393اول
11930958Construction and production of ESAT6: Fcγ1 chimeric protein for designation of new way of prophylaxis and diagnosis in tuberculosisISIClinical Biochemistry1390دوم
12924048Effectiveness of bench top non-vacuum autoclaves on dental turbine chamber sterilizationISCJournal of Dental Materials and Techniques1392پنجم به بعد
13924042Which form of collagen is suitable for nerve cell cultureISIneural regeneration research1392مسئول
1492339Contamination of a Dental Unit Water Line System by Legionella pneumophila in the Mashhad School of Dentistry in 2009ISIIran Red Crescent Med J1391چهارم
15923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961055Report of common aeroallergens among allergic patients in Northeastern IranThe 3 rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAIتهرانپوستر1395خير
2952787Report of the most Prevalent Allergenic pollens in Patients with Allergic Rhinitis according to Skin Prick Test Results in Mashhad3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
3952013composition of alcohol samples in Mashhad and suburbs based on reports of forensic medicine organizationکنگره بین المللی سوء مصرف الکلمشهدسخنرانی1393خير
4951131Common variable immunodeficiency Case with Pericardial Effusion2nd J ProjectAntalyaپوستر1394خير
5932076مقایسه حافظه صریح در میان افراد مصرف کننده آمفتامین و افراد بهنجارهشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه