بیتا  دادپور
خلاصه عملکرد بیتا  دادپور
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

بیتا دادپور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بیتا دادپور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DadpourB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)مجریدر دست اجراخير
2941761بررسی فراوانی انواع مسمومیت و علل خارجی آن براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
3941516بررسی شیوع آسیب حاد کلیه(AKI) و نیز ارتباط این وضعیت با عاقبت بیماری در بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین 95 تا فروردین 96مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
4941481مقایسه سه مقیاس بررسی شدت بیماری شامل APACHE IV و SAPS و SOFA در بیماران بستری در ICU مسمومین طی یک سال( فروردین 95 تا فروردین 96 )مجریپایان یافتهخير
5941464بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به بوتولیسم بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 85 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
6941461بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در مسمومیت با قارچ در بیماران بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 89 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
7941380بررسی گذشته نگر علل فوت بیماران مسمومین بر اساس تشخیص پزشکی قانونی مشهد و مقایسه‌ی آن با تشخیص اولیه (بر اساس گواهی فوت) طی سال ۱۳۹۳.مجریپایان یافتهبلي
8940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
9940549QT Dispersion در بیماران مبتلا به مسمومیت با متادون بستری در بخش مسمومین از مهر 94 لغایت فروردین 95مجریپایان یافتهبلي
10931791بررسی تشنج در مصرف کنندگان ترامادول مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) و اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) در سال 95-1394مجریدر دست اجرابلي
11931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندمجریپایان یافتهخير
12931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94مجریپایان یافتهبلي
13931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطامجریپایان یافتهبلي
14930987بررسی یافته های ام آر ای مغز در بیماران بستری بدلیل مسمومیت ترمادولمجریپایان یافتهبلي
15930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94مجریپایان یافتهخير
16920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنمجریپایان یافتهبلي
17910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزمجریپایان یافتهبلي
18910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
19901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهمجریپایان یافتهخير
20901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
21901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
22901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهخير
23901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدمجریپایان یافتهخير
2489672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
2589210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیمجریپایان یافتهخير
26980148بررسی ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت کدگذاری مسمومیت در پرونده های بیماران بستری بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1397همکاردر دست اجراخير
27971935بررسی فراوانی علل مختلف مسمومیت دربیماران بستری دربخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا (روانپزشکی) درسالهای 1395-97همکاردر دست اجرابلي
28971477طراحی و ارزیابی مجموعه حداقل داده و دیکشنری داده های رجیستری مسمومیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
29971264تحلیل فضایی موارد اقدام به خودکشی پذیرش شده در اورژانس های شهر مشهد: 1395همکاردر دست اجراخير
30970572بررسی اثر سولفات منیزیوم بر سندرم ترک القاء شده مخدر هاهمکاردر دست اجرابلي
31960564مقایسه وضعیت عروق کرونر بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در دو گروه معتادان و افراد غیر معتادهمکاردر دست اجراخير
32960041مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف یکسال ترامادولهمکارپایان یافتهخير
33951604بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با سرب در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا مشهد 1395-1396همکاردر دست اجرابلي
34951452تعیین اثرات قلبی ترییدوتیرونین(T3) در بیماران مسموم شده با آلومینیوم فسفاید (AlP)همکارپایان یافتهبلي
35941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
36941496بررسی تغییرات سطح آنزیم کولین استراز سرم و استیل کولین استراز در بیماران مسموم با مشتقات مواد مخدردر مقایسه با بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
37930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکارپایان یافتهبلي
38930106بررسی تاثیر ذغال فعال سرد شده (4درجه سانتیگراد) بر کاهش تهوع ناشی از تجویز ذغال فعال در بیماران مسموم شده آورده شده به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
39911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
40911008مقایسه هیدراتاسیون(انفوزیون نرمال سالین) با شیاف ایندومتاسین در پیشگیری از پانکراتیت بعد از ERCPهمکارپایان یافتهبلي
41900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 همکارپایان یافتهخير
4289873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
4388594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
4488531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
4588359بررسی تاثیر تجویز مهار کننده های H2, H1 بر عوارض ریوی بیماران مسموم با ترکیبات هروئینی ومتادون همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981642Case Report: Acute Myocardial Injury and Electrocardiogram Changes in a Case of Aluminum Phosphide PoisoningISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398اول
2981450Acute Poisoning With Peganum Harmala, Esfand: A Rare Case ReportISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1397دوم
3981255Role of acetaminophen in reducing the risk of kidney injury from Rhabdomyolysis: Narrative ReviewChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1398مسئول
4980449Study on relationship between sex drive disorders and sexual hormone levels in patients on MMT compared with opium addictsISIAnnals of Tropical Medicine & Public Health1396اول
5974268Pre-Hospital Administration of Naloxone without Indication in Opioids Overdose; a medical errorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397دوم
6974211Lead Poisoning: a 12-year Report from North East of IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397اول
7973957Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning?Chemical Abstractiranian journal of toxicology1397پنجم به بعد
8972524A 3-Year Survey of Mushroom-Poisoned Patients: Clinical Features, Management and OutcomesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1397دوم
9972452Case Report: Acute Poisoning With Peganum Harmala, Esfand: A Rare Case ReportEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1397دوم
10971353VALUE OF BLOOD LACTATE AND TSH IN PREDICTING LENGTH OF HOSPITALIZATION AND OUTCOME OF POISONED PATIENTS ADMITTED TO THE ICUISIPharmacophore1397دوم
11971352Evaluation of the Patterns of Mortality Due to Acute Poisoning in Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, 2016سایر سایت‏های تخصصیJournal of Toxicology: Current Research1396دوم
12970976Brain MRI findings in Tramadol poisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1396مسئول
13970553EFFECT OF THE CRUDE VENOM OF HEMISCORPIUS LEPTURUS ON MORTALITY RATE OF WHITE MICEChemical AbstractPharmacophore1396دوم
14963479Using Intra-Aortic Balloon Pump for Management of Cardiogenic Shock Following Aluminum Phosphide Poisoning;Report of three CasesPMCEmergency1396مسئول
15962891Internal Medicine Residency Program in Iran: Exclusive Features and an International ComparisonISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
16962765A Study of the Importance of Clonus Symptoms in Patients with Tramadol PoisoningPMCJOURNAL OF TOXICOLOGY1396چهارم
17961174The measurement of disability weights for 18 prevalent acute poisoning conditionsISIHuman & experimental toxicology1395سوم
18960155Role of Serum Creatinine Phosphokinase in Outcome Prediction of Intoxicated Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395اول
19954480A Rare Case of Acute Myocardial Infarction Associated with Arsenic PoisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395مسئول
20954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395سوم
21954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395پنجم
22953642Abnormal cerebral blood flow in methamphetamine abusers assessed by brain perfusion single emission computed tomographyISIiranian journal of nuclear medicine1395مسئول
23953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395اول
24953495Mushroom Poisoning in the Northeast of Iran; a Retrospective 6-Year Epidemiologic StudyPMCemergency1395اول
25953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395پنجم
26953102Pathological Findings of Tramadol on Liver Tissue in the Cadaver Referred to Legal Medicine Organization of Tehran 2008-2013EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395دوم
27951766Pseudo‑subarachnoid hemorrhage optic neuritis in an 18‑year‑old girl with sodium valproate overdoseISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1394اول
28951765A survey on Non-Venomous Snakes in Kashan (Central Iran)scopusjournal of biology and todays world1395مسئول
29951764Simultaneous Events and Subsequent Disabilities of Homemade Alcohol Consumption: A Case ReportChemical Abstractjournal of biology and tosays world1395اول
30951760Pesticide Consumption in Greenhouses; a Case Study of Kashan RegionChemical AbstractInternational Archives of Heath Sciences1395مسئول
31951441Acute Pulmonary Edema following Panic Attack in a Patient without Evidence of Heart Diseasescopusiranian heart journal1395اول
32951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395اول
33951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395پنجم
34950313Epidemiological Profile of Snakebite in Iran, 2009-2010 Based on Information of Ministry of Health and Medical EducationEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL TOXICOLOGY AND FORENSIC MEDICINE1393مسئول
35950312Stress ulcer prophylaxis in critically ill poisoned patientsISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1391دوم
36950311Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due to Aluminum Phosphide Poisoningindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392اول و مسئول
37950310Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide PoisoningChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1393مسئول
38950309The role of diffusion-weighted MRI on the study of brain complications related to heroin abuseChemical Abstractreviews in clinical medicine1394مسئول
39950308PATHOLOGICAL EFFECTS OF TRAMADOL ON LUNG TISSUE IN THE CADAVER REFERRED TO LEGAL MEDICINE ORGANIZATION OF TEHRAN 2008-2013index copernicusinternational journal of recent scientific research1394اول
40950305Frequency of Electrocardiographic Abnormalities in Tramadol Poisoned Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395دوم
41950304Chemical Components of Noncommercial Alcohol Beverage Samples: A Study With the Viewpoint of Toxic Components in Mashhad, Iran. .PMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
42950014An outbreak of aluminium phosphide poisoning in Mashhad, IranISIArh Hig Rada Toksikol.1394اول
43943175Factors Related in Suicide Attempts in Admitted Poisoned PatientsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
44943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395اول
45942711The Relationship between Opioid Addiction and Diameter of the Common Bile DuctSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
46941426METHADONE ABUSE AND RETINAL VASCULAR INSULTindex copernicusInternational Journal of Pharmacy & Therapeutics1393چهارم
47940016Effectiveness of AClinical Protocol Implemented To Standardize Snakebite Management In Iran:Initial EvaluationISIWilderness & Environmental Medicine1394چهارم
48933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
49931357Prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
50930770A Case Report of Deep Coma in A Pregnant Women with Amitraz Poisoningscopusزنان،مامایی ونازایی ایران1392اول
51930337Step by step management of an aluminum phosphide poisoned patientindex copernicusFuture of Medical Education Journal1392اول
52930003snakebite management in iran: Devising a protocolISIJournal of Research in Medical Sciences1392دوم
5392857Clinical, Toxicological, Biochemical, and Hematologic Parameters in Lead Exposed Workers of a Car Battery IndustryISIIran J Med Sci1391پنجم
54924727Successful treatment of cardiogenic shock with an intra-aortic balloon pump following aluminium phosphide poisoningPMCArchives of Industrial Hygiene and Toxicology1392سوم
55924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
56924204Should Guidelines For Conventional Hemodialysis Initiation In Acute Methanol Poisoning , Be Revised ,When no Fomepizole is Used ?PMCIranian Red Cresent Medical Journal1391سوم
57924073Lead Poisoning-Induced Hypertensive Crisis Managed by Prazosin: A Case Report.ISIIran Red Cres Med J1392اول
58923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392اول
59921961The Feasibility of Evidence- based Decision Making in a Toxicology Emergency Caseindex copernicusFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392اول
6091834Snakebite prognostic factors: Leading factors of weak therapeutic response following snakebite envenomationSID/Iranmedex/MagiranAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1391اول
6191666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
6291243بهبود کوریکولوم آموزشی در خصوص سوء مصرف مواد غیرقانونیindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391پنجم
6391083Comparison of Therapeutic Effects of Garlic and D-Penicillamine in Patients with Chronic Occupational Lead PoisoningISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391پنجم به بعد
6489267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389چهارم
6588336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974315Designing the Minimum Data Set for poisoning registry based on the International Classification of Diseases (ICD-10)دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتتهرانسخنرانی1397خير
2974082سنجش سرشت های عاطفی با استفاده از TEMPS-A در افرادی که مرتکب خودکشی های غیر کشنده ناشی از مسمومیت شده انددومین کنگره اختلالات خلقیتهرانپوستر1397خير
3973707بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد در بیماران بستری شده به علت مسمومیت با مخدر ها و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94-96ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1397خير
4962952انسفالوپاتی حاد و نارسایی قلبی گذرا ناشی از مسمومیت با سربThe 14th IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY شیرازپوستر1396خير
5960284انواع مسمومیت براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94: پیشنهاد راه اندازی رجیستری مسمومیتکنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير
6953841بررسی دقت تشخیصی ایندکس ترکیبی جداسازی بیمار از ونتیلاتور در موفقیت آزمایش تنفس خودبخودیچهامین کنگره سالیانه مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
7953839استفاده از بالون پمپ داخل آئورت در مسمومیت با قرص برنج: گزارش سه مورد و مرور مطالعات قبلیچهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
8952529Should guidelines for conventional hemodialysis initiation in acute methanol poisoning be revised?10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پنانگپوستر1390بله
9952509A review on sperm toxicity due to organophosphorus compounds11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
10952508Coagulopathic disorders following snake bite: a 5-years study on 108 patients in khorasan region11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
11952505Prognosis of acute organophosphate poisoning11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
12952230Should national health programs consist of screening part for suicide?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
13952229Does Alkaline Phosphatase enzyme reflect the Blood Lead concentrations in hepatotoxic doses?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
14952228Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due To Aluminum Phosphide Poisoning, a Case Report12th internatinal congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
15952226Creatine phosphokinase (CPK) ratio (CPK day2/CPKday1) and not absolute CPK is a valuable predictor of duration of admission in poisoned patients.13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزپوستر1394بله
16952225Clinical Risk Factors in Botulism13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزسخنرانی1394بله
17952223The Impact of H1 and H2 blockers in opioid overdose11th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Medical Toxicologyهنگ کنگسخنرانی1391بله
18952200Prognostic Factors in Mushroom Poisoning10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پننگسخنرانی1390بله
19952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
20952087Diphenoxylate induced rhabdomyolysis and acute renal failureAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
21952086Relationship between addiction and diameter of coledoc in endoscopic retrograde cholangiopancreatographyAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
22952084Three years` experience in methotrexate toxicity(2010-2013)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1390بله
23952072Altered mental status following chelating therapy in a case of lead poisoningAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
24952071Sildenafil induced hemorrhagic stroke in a young manAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
25952070Pesticide consumption in greenhouses of Kashan during one year(2011)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
26952069Successful treatment of cardiogenic shock due to aluminium phosphide poisoning with an intra aortic balloon pump followingAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
27952068A survey on Non-Venomous Snakes( squamata : ophidia) in Kashan city, Center of IranAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
28952066Factors related to suicidal attempts in admitted poisoned patientsAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
29952065Thalidomide-Induced Deep Vein Thrombosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
30952064Ritalin Abuse: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
31952063Chemotherapy and RadiotherapyInduced Cardiotoxicity11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
32952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
33952061An Epidemiologic Study on Mushroom Poisoning in Admitted Patients in Mashhad Medical Toxicology Centre from 2006 to 201111th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
34952060Reduction of Serum Calcium Level by Sub-Acute Intravenous Phenytoin Administration11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
35952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
36952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
37952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
38952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
39952016Epidemiological profile of snakebite in Iran, 2009-201012TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
40952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
41952013composition of alcohol samples in Mashhad and suburbs based on reports of forensic medicine organizationکنگره بین المللی سوء مصرف الکلمشهدسخنرانی1393بله
42952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
43952002مسمومیت با اوپیوئید هاکنگره سالانه کودکان استاد امیر حکیمیشیرازسخنرانی1395بله
44941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
45941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
46941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
47941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
48941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
49941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
50941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
51941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
52941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
53923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11287مسمومیت ها( ترجمه کتاب طب داخلی هاریسون 2015)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19507فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29425فلوشیپ پژوهشی سطح 21394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19798کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه