بیتا  دادپور
خلاصه عملکرد بیتا  دادپور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بیتا دادپور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بیتا دادپور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DadpourB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980344مطالعه مقطعی بر وری بیماران بستری در مرکز سم شناسی بالینی بیمارستان امام رضا(ع) از نظر عوارض بینایی، درمان های بکار رفته و عاقبت بیماری از نظر مشکلات چشمی طی 10 سال ( از فروردین 1388 تا فروردین 1398)مجریدر دست اجراخير
2980323بررسی بیماران مسمومیت با کوتیاپن که بین فروردین 93 تا فروردین 98( طی 5 سال) در مرکز سم شناسی بالینی بیمارستان امام رضا(ع) بستری شده اند.مجریدر دست اجراخير
3971421بررسی بیومارکرهای التهابی (ESR, CRP, Platelet factors) و ارزش آن در تعیین پیش آگهی مسمومیت قرص برنج در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد از ابتدای دی 1397 تا انتهای آذر 1398مجریدر دست اجراخير
4960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)مجریپایان یافتهخير
5941761بررسی فراوانی انواع مسمومیت و علل خارجی آن براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
6941750بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی 12 سال(فروردین 83 تا فروردین 95)مجریپایان یافتهخير
7941516بررسی شیوع آسیب حاد کلیه(AKI) و نیز ارتباط این وضعیت با عاقبت بیماری در بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین 95 تا فروردین 96مجریپایان یافتهخير
8941481مقایسه سه مقیاس بررسی شدت بیماری شامل APACHE IV و SAPS و SOFA در بیماران بستری در ICU مسمومین طی یک سال( فروردین 95 تا فروردین 96 )مجریپایان یافتهخير
9941464بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به بوتولیسم بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 85 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
10941461بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در مسمومیت با قارچ در بیماران بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 89 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
11941380بررسی گذشته نگر علل فوت بیماران مسمومین بر اساس تشخیص پزشکی قانونی مشهد و مقایسه‌ی آن با تشخیص اولیه (بر اساس گواهی فوت) طی سال ۱۳۹۳.مجریپایان یافتهبلي
12940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
13940549QT Dispersion در بیماران مبتلا به مسمومیت با متادون بستری در بخش مسمومین از مهر 94 لغایت فروردین 95مجریپایان یافتهبلي
14931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندمجریپایان یافتهخير
15931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94مجریپایان یافتهبلي
16931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطامجریپایان یافتهبلي
17930987بررسی یافته های ام آر ای مغز در بیماران بستری بدلیل مسمومیت ترمادولمجریپایان یافتهبلي
18930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94مجریپایان یافتهخير
19920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنمجریپایان یافتهبلي
20910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزمجریپایان یافتهبلي
21910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
22901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهمجریپایان یافتهخير
23901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
24901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
25901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهخير
26901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدمجریپایان یافتهخير
2789672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
2889210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیمجریپایان یافتهخير
29980148بررسی ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت کدگذاری مسمومیت در پرونده های بیماران بستری بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1397همکارپایان یافتهخير
30971935بررسی فراوانی علل مختلف مسمومیت دربیماران بستری دربخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا (روانپزشکی) درسالهای 1395-97همکاردر دست اجرابلي
31971477طراحی و ارزیابی مجموعه حداقل داده و دیکشنری داده های رجیستری مسمومیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
32971264تحلیل فضایی موارد اقدام به خودکشی پذیرش شده در اورژانس های شهر مشهد: 1395همکارپایان یافتهخير
33970572بررسی اثر سولفات منیزیوم بر سندرم ترک القاء شده مخدر هاهمکاردر دست اجرابلي
34961248طراحی و ساخت نانوحسگر نواری مبتنی بر نانوبادی در تشخیص سریع کلستریدیوم بوتولینیومهمکاردر دست اجراخير
35960564مقایسه وضعیت عروق کرونر بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در دو گروه معتادان و افراد غیر معتادهمکاردر دست اجراخير
36960041مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف یکسال ترامادولهمکارپایان یافتهخير
37951604بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با سرب در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا مشهد 1395-1396همکاردر دست اجرابلي
38951452تعیین اثرات قلبی ترییدوتیرونین(T3) در بیماران مسموم شده با آلومینیوم فسفاید (AlP)همکارپایان یافتهبلي
39941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
40941496بررسی تغییرات سطح آنزیم کولین استراز سرم و استیل کولین استراز در بیماران مسموم با مشتقات مواد مخدردر مقایسه با بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
41930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکارپایان یافتهبلي
42930106بررسی تاثیر ذغال فعال سرد شده (4درجه سانتیگراد) بر کاهش تهوع ناشی از تجویز ذغال فعال در بیماران مسموم شده آورده شده به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
43911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
44911008مقایسه هیدراتاسیون(انفوزیون نرمال سالین) با شیاف ایندومتاسین در پیشگیری از پانکراتیت بعد از ERCPهمکارپایان یافتهبلي
45900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 همکارپایان یافتهخير
4689873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
4788594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
4888531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
4988359بررسی تاثیر تجویز مهار کننده های H2, H1 بر عوارض ریوی بیماران مسموم با ترکیبات هروئینی ومتادون همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983271Status of the Acute Respiratory Symptoms, Pulmonary Function Test, and Chest Radiograph Among Professional Firefighters of the Plasco Trade Center Disaster in Active Firefighting of Tehran, Iran in 2016ISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398سوم
2983270Multiple Pulmonary Calssified Nodules and Cavitation Filled With the Dense Body on Chest X-Ray: A Case ReportISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398سوم
3983153Methanol Poisoning as a Trigger for the Presentation of Diabetes Mellitus: A Case ReportISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398دوم
4983152Therapeutic effects of HESA-A (a herbal-marine compound) in acute organophosphorus pesticide poisoning AVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE پنجم
5982923Aluminum Phosphide Poisoning, Mechanism of Action and Treatment: a Literature ReviewscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1398سوم
6982892Assessment of QT dispersion in electrocardiogram of patients with acute poisoning of methadonescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398اول
7982757Inhalational Toxicity of Aluminum Phosphide as an Ongoing Concern; a Report of Two CasesPMCArchives of Academic Emergency Medicine1398مسئول
8982756A 51-Year-Old Man with Icter, Oliguria and Epigastric PainISCjournal of Patient Safety and Quality Improvement1398مسئول
9982151Geospatial Analysis of Acute Poisonings at Mashhad, Iran in 2013Chemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1398سوم
10981932Creatinine Increase in a Young Girl Due to Tramadol PoisoningISCنوید نو1398مسئول
11981931Case Report Toxicity of Swamp stoneChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398اول
12981901Toxicity of Swamp stoneChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398اول
13981766Brain Structure Changes Associated With Methamphetamine Abuse in Brain Magnetic Resonance ImagingISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398اول
14981642Case Report: Acute Myocardial Injury and Electrocardiogram Changes in a Case of Aluminum Phosphide PoisoningISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1398اول
15981450Acute Poisoning With Peganum Harmala, Esfand: A Rare Case ReportISIInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1397دوم
16981255Role of acetaminophen in reducing the risk of kidney injury from Rhabdomyolysis: Narrative ReviewChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1398مسئول
17980449Study on relationship between sex drive disorders and sexual hormone levels in patients on MMT compared with opium addictsISIAnnals of Tropical Medicine & Public Health1396اول
18974268Pre-Hospital Administration of Naloxone without Indication in Opioids Overdose; a medical errorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397دوم
19974211Lead Poisoning: a 12-year Report from North East of IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397اول
20973957Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning?Chemical Abstractiranian journal of toxicology1397پنجم به بعد
21972524A 3-Year Survey of Mushroom-Poisoned Patients: Clinical Features, Management and OutcomesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1397دوم
22972452Case Report: Acute Poisoning With Peganum Harmala, Esfand: A Rare Case ReportEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1397دوم
23971353VALUE OF BLOOD LACTATE AND TSH IN PREDICTING LENGTH OF HOSPITALIZATION AND OUTCOME OF POISONED PATIENTS ADMITTED TO THE ICUISIPharmacophore1397دوم
24971352Evaluation of the Patterns of Mortality Due to Acute Poisoning in Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, 2016سایر سایت‏های تخصصیJournal of Toxicology: Current Research1396دوم
25970976Brain MRI findings in Tramadol poisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1396مسئول
26970553EFFECT OF THE CRUDE VENOM OF HEMISCORPIUS LEPTURUS ON MORTALITY RATE OF WHITE MICEChemical AbstractPharmacophore1396دوم
27963479Using Intra-Aortic Balloon Pump for Management of Cardiogenic Shock Following Aluminum Phosphide Poisoning;Report of three CasesPMCEmergency1396مسئول
28962891Internal Medicine Residency Program in Iran: Exclusive Features and an International ComparisonISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
29962765A Study of the Importance of Clonus Symptoms in Patients with Tramadol PoisoningPMCJOURNAL OF TOXICOLOGY1396چهارم
30961174The measurement of disability weights for 18 prevalent acute poisoning conditionsISIHuman & experimental toxicology1395سوم
31960155Role of Serum Creatinine Phosphokinase in Outcome Prediction of Intoxicated Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395اول
32954480A Rare Case of Acute Myocardial Infarction Associated with Arsenic PoisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395مسئول
33954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395سوم
34954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395پنجم
35953642Abnormal cerebral blood flow in methamphetamine abusers assessed by brain perfusion single emission computed tomographyISIiranian journal of nuclear medicine1395مسئول
36953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395اول
37953495Mushroom Poisoning in the Northeast of Iran; a Retrospective 6-Year Epidemiologic StudyPMCemergency1395اول
38953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395پنجم
39953102Pathological Findings of Tramadol on Liver Tissue in the Cadaver Referred to Legal Medicine Organization of Tehran 2008-2013EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395دوم
40951766Pseudo‑subarachnoid hemorrhage optic neuritis in an 18‑year‑old girl with sodium valproate overdoseISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1394اول
41951765A survey on Non-Venomous Snakes in Kashan (Central Iran)scopusjournal of biology and todays world1395مسئول
42951764Simultaneous Events and Subsequent Disabilities of Homemade Alcohol Consumption: A Case ReportChemical Abstractjournal of biology and tosays world1395اول
43951760Pesticide Consumption in Greenhouses; a Case Study of Kashan RegionChemical AbstractInternational Archives of Heath Sciences1395مسئول
44951441Acute Pulmonary Edema following Panic Attack in a Patient without Evidence of Heart Diseasescopusiranian heart journal1395اول
45951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395اول
46951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395پنجم
47950313Epidemiological Profile of Snakebite in Iran, 2009-2010 Based on Information of Ministry of Health and Medical EducationEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL TOXICOLOGY AND FORENSIC MEDICINE1393مسئول
48950312Stress ulcer prophylaxis in critically ill poisoned patientsISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1391دوم
49950311Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due to Aluminum Phosphide Poisoningindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392اول و مسئول
50950310Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide PoisoningChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1393مسئول
51950309The role of diffusion-weighted MRI on the study of brain complications related to heroin abuseChemical Abstractreviews in clinical medicine1394مسئول
52950308PATHOLOGICAL EFFECTS OF TRAMADOL ON LUNG TISSUE IN THE CADAVER REFERRED TO LEGAL MEDICINE ORGANIZATION OF TEHRAN 2008-2013index copernicusinternational journal of recent scientific research1394اول
53950305Frequency of Electrocardiographic Abnormalities in Tramadol Poisoned Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395دوم
54950304Chemical Components of Noncommercial Alcohol Beverage Samples: A Study With the Viewpoint of Toxic Components in Mashhad, Iran. .PMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
55950014An outbreak of aluminium phosphide poisoning in Mashhad, IranISIArh Hig Rada Toksikol.1394اول
56943175Factors Related in Suicide Attempts in Admitted Poisoned PatientsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
57943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395اول
58942711The Relationship between Opioid Addiction and Diameter of the Common Bile DuctSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
59941426METHADONE ABUSE AND RETINAL VASCULAR INSULTindex copernicusInternational Journal of Pharmacy & Therapeutics1393چهارم
60940016Effectiveness of AClinical Protocol Implemented To Standardize Snakebite Management In Iran:Initial EvaluationISIWilderness & Environmental Medicine1394چهارم
61933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
62931357Prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
63930770A Case Report of Deep Coma in A Pregnant Women with Amitraz Poisoningscopusزنان،مامایی ونازایی ایران1392اول
64930337Step by step management of an aluminum phosphide poisoned patientindex copernicusFuture of Medical Education Journal1392اول
65930003snakebite management in iran: Devising a protocolISIJournal of Research in Medical Sciences1392دوم
6692857Clinical, Toxicological, Biochemical, and Hematologic Parameters in Lead Exposed Workers of a Car Battery IndustryISIIran J Med Sci1391پنجم
67924727Successful treatment of cardiogenic shock with an intra-aortic balloon pump following aluminium phosphide poisoningPMCArchives of Industrial Hygiene and Toxicology1392سوم
68924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
69924204Should Guidelines For Conventional Hemodialysis Initiation In Acute Methanol Poisoning , Be Revised ,When no Fomepizole is Used ?PMCIranian Red Cresent Medical Journal1391سوم
70924073Lead Poisoning-Induced Hypertensive Crisis Managed by Prazosin: A Case Report.ISIIran Red Cres Med J1392اول
71923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392اول
72921961The Feasibility of Evidence- based Decision Making in a Toxicology Emergency Caseindex copernicusFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392اول
7391834Snakebite prognostic factors: Leading factors of weak therapeutic response following snakebite envenomationSID/Iranmedex/MagiranAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1391اول
7491666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
7591243بهبود کوریکولوم آموزشی در خصوص سوء مصرف مواد غیرقانونیindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391پنجم
7691083Comparison of Therapeutic Effects of Garlic and D-Penicillamine in Patients with Chronic Occupational Lead PoisoningISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391پنجم به بعد
7789267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389چهارم
7888336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983225بررسی نارسایی حاد کلیه در بیمارا دچار مسمومیت بستری در ICU طی یک سالپانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانتهرانپوستر1398خير
2982973Poisoning Registry: A literature review15th Iranian Congress of ToxicologyTehranپوستر1398خير
3974315Designing the Minimum Data Set for poisoning registry based on the International Classification of Diseases (ICD-10)دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتتهرانسخنرانی1397خير
4974082سنجش سرشت های عاطفی با استفاده از TEMPS-A در افرادی که مرتکب خودکشی های غیر کشنده ناشی از مسمومیت شده انددومین کنگره اختلالات خلقیتهرانپوستر1397خير
5973707بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد در بیماران بستری شده به علت مسمومیت با مخدر ها و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94-96ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1397خير
6962952انسفالوپاتی حاد و نارسایی قلبی گذرا ناشی از مسمومیت با سربThe 14th IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY شیرازپوستر1396خير
7960284انواع مسمومیت براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94: پیشنهاد راه اندازی رجیستری مسمومیتکنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير
8953841بررسی دقت تشخیصی ایندکس ترکیبی جداسازی بیمار از ونتیلاتور در موفقیت آزمایش تنفس خودبخودیچهامین کنگره سالیانه مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
9953839استفاده از بالون پمپ داخل آئورت در مسمومیت با قرص برنج: گزارش سه مورد و مرور مطالعات قبلیچهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
10952529Should guidelines for conventional hemodialysis initiation in acute methanol poisoning be revised?10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پنانگپوستر1390بله
11952509A review on sperm toxicity due to organophosphorus compounds11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
12952508Coagulopathic disorders following snake bite: a 5-years study on 108 patients in khorasan region11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
13952505Prognosis of acute organophosphate poisoning11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
14952230Should national health programs consist of screening part for suicide?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
15952229Does Alkaline Phosphatase enzyme reflect the Blood Lead concentrations in hepatotoxic doses?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
16952228Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due To Aluminum Phosphide Poisoning, a Case Report12th internatinal congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
17952226Creatine phosphokinase (CPK) ratio (CPK day2/CPKday1) and not absolute CPK is a valuable predictor of duration of admission in poisoned patients.13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزپوستر1394بله
18952225Clinical Risk Factors in Botulism13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزسخنرانی1394بله
19952223The Impact of H1 and H2 blockers in opioid overdose11th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Medical Toxicologyهنگ کنگسخنرانی1391بله
20952200Prognostic Factors in Mushroom Poisoning10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پننگسخنرانی1390بله
21952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
22952087Diphenoxylate induced rhabdomyolysis and acute renal failureAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
23952086Relationship between addiction and diameter of coledoc in endoscopic retrograde cholangiopancreatographyAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
24952084Three years` experience in methotrexate toxicity(2010-2013)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1390بله
25952072Altered mental status following chelating therapy in a case of lead poisoningAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
26952071Sildenafil induced hemorrhagic stroke in a young manAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
27952070Pesticide consumption in greenhouses of Kashan during one year(2011)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
28952069Successful treatment of cardiogenic shock due to aluminium phosphide poisoning with an intra aortic balloon pump followingAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
29952068A survey on Non-Venomous Snakes( squamata : ophidia) in Kashan city, Center of IranAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
30952066Factors related to suicidal attempts in admitted poisoned patientsAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
31952065Thalidomide-Induced Deep Vein Thrombosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
32952064Ritalin Abuse: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
33952063Chemotherapy and RadiotherapyInduced Cardiotoxicity11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
34952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
35952061An Epidemiologic Study on Mushroom Poisoning in Admitted Patients in Mashhad Medical Toxicology Centre from 2006 to 201111th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
36952060Reduction of Serum Calcium Level by Sub-Acute Intravenous Phenytoin Administration11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
37952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
38952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
39952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
40952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
41952016Epidemiological profile of snakebite in Iran, 2009-201012TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
42952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
43952013composition of alcohol samples in Mashhad and suburbs based on reports of forensic medicine organizationکنگره بین المللی سوء مصرف الکلمشهدسخنرانی1393بله
44952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
45952002مسمومیت با اوپیوئید هاکنگره سالانه کودکان استاد امیر حکیمیشیرازسخنرانی1395بله
46941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
47941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
48941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
49941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
50941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
51941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
52941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
53941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
54941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
55923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11287مسمومیت ها( ترجمه کتاب طب داخلی هاریسون 2015)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19507فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29425فلوشیپ پژوهشی سطح 21394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19798کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه