بیتا  دادپور

 فعاليت هاي پژوهشي

 

بیتا دادپور

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): بیتا دادپور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : DadpourB@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)مجریعقد قراردادخير
2941761بررسی فراوانی انواع مسمومیت و علل خارجی آن براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
3941750بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی 12 سال(فروردین 83 تا فروردین 95)مجریدر دست اجراخير
4941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
5941516بررسی شیوع آسیب حاد کلیه(AKI) و نیز ارتباط این وضعیت با عاقبت بیماری در بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین 95 تا فروردین 96مجریدر دست اجراخير
6941481مقایسه سه مقیاس بررسی شدت بیماری شامل APACHE IV و SAPS و SOFA در بیماران بستری در ICU مسمومین طی یک سال( فروردین 95 تا فروردین 96 )مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
7941464بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به بوتولیسم بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 85 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
8941461بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در مسمومیت با قارچ در بیماران بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 89 تا فروردین 95مجریدر دست اجراخير
9941380بررسی گذشته نگر علل فوت بیماران مسمومین بر اساس تشخیص پزشکی قانونی مشهد و مقایسه‌ی آن با تشخیص اولیه (بر اساس گواهی فوت) طی سال ۱۳۹۳.مجریپایان یافتهبلي
10940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
11940549QT Dispersion در بیماران مبتلا به مسمومیت با متادون بستری در بخش مسمومین از مهر 94 لغایت فروردین 95مجریپایان یافتهبلي
12931791بررسی تشنج در مصرف کنندگان ترامادول مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) و اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) در سال 95-1394مجریدر دست اجرابلي
13931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندمجریپایان یافتهخير
14931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94مجریپایان یافتهبلي
15931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطامجریپایان یافتهبلي
16930987بررسی یافته های ام آر ای مغز در بیماران بستری بدلیل مسمومیت ترمادولمجریپایان یافتهبلي
17930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94مجریدر دست اجراخير
18920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنمجریپایان یافتهبلي
19910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزمجریپایان یافتهبلي
20910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
21901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهمجریپایان یافتهخير
22901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجراخير
23901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
24901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهخير
25901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدمجریپایان یافتهخير
2689672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
2789210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیمجریپایان یافتهخير
28960041مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف یکسال ترامادولهمکارپایان یافتهخير
29951604بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با سرب در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا مشهد 1395-1396همکاردر دست اجرابلي
30951452تعیین اثرات قلبی ترییدوتیرونین(T3) در بیماران مسموم شده با آلومینیوم فسفاید (AlP)همکاردر دست اجرابلي
31941496بررسی تغییرات سطح آنزیم کولین استراز سرم و استیل کولین استراز در بیماران مسموم با مشتقات مواد مخدردر مقایسه با بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
32930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکاردر دست اجرابلي
33930106بررسی تاثیر ذغال فعال سرد شده (4درجه سانتیگراد) بر کاهش تهوع ناشی از تجویز ذغال فعال در بیماران مسموم شده آورده شده به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
34911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
35911008مقایسه هیدراتاسیون(انفوزیون نرمال سالین) با شیاف ایندومتاسین در پیشگیری از پانکراتیت بعد از ERCPهمکارپایان یافتهبلي
36900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 همکارپایان یافتهخير
3789873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
3888594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
3988531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
4088359بررسی تاثیر تجویز مهار کننده های H2, H1 بر عوارض ریوی بیماران مسموم با ترکیبات هروئینی ومتادون همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970976Brain MRI findings in Tramadol poisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1396مسئول
2970553EFFECT OF THE CRUDE VENOM OF HEMISCORPIUS LEPTURUS ON MORTALITY RATE OF WHITE MICEChemical AbstractPharmacophore1396دوم
3963479Using Intra-Aortic Balloon Pump for Management of Cardiogenic Shock Following Aluminum Phosphide Poisoning;Report of three CasesPMCEmergency1396مسئول
4962891Internal Medicine Residency Program in Iran: Exclusive Features and an International ComparisonISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
5962765A Study of the Importance of Clonus Symptoms in Patients with Tramadol PoisoningPMCJOURNAL OF TOXICOLOGY1396چهارم
6961174The measurement of disability weights for 18 prevalent acute poisoning conditionsISIHuman & experimental toxicology1395سوم
7960155Role of Serum Creatinine Phosphokinase in Outcome Prediction of Intoxicated Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395اول
8954480A Rare Case of Acute Myocardial Infarction Associated with Arsenic PoisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395مسئول
9954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395سوم
10954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395پنجم
11953642Abnormal cerebral blood flow in methamphetamine abusers assessed by brain perfusion single emission computed tomographyISIiranian journal of nuclear medicine1395مسئول
12953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395اول
13953495Mushroom Poisoning in the Northeast of Iran; a Retrospective 6-Year Epidemiologic StudyPMCemergency1395اول
14953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395پنجم
15953102Pathological Findings of Tramadol on Liver Tissue in the Cadaver Referred to Legal Medicine Organization of Tehran 2008-2013EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395دوم
16951766Pseudo‑subarachnoid hemorrhage optic neuritis in an 18‑year‑old girl with sodium valproate overdoseISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1394اول
17951765A survey on Non-Venomous Snakes in Kashan (Central Iran)scopusjournal of biology and todays world1395مسئول
18951764Simultaneous Events and Subsequent Disabilities of Homemade Alcohol Consumption: A Case ReportChemical Abstractjournal of biology and tosays world1395اول
19951760Pesticide Consumption in Greenhouses; a Case Study of Kashan RegionChemical AbstractInternational Archives of Heath Sciences1395مسئول
20951441Acute Pulmonary Edema following Panic Attack in a Patient without Evidence of Heart Diseasescopusiranian heart journal1395اول
21951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395اول
22951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395پنجم
23950313Epidemiological Profile of Snakebite in Iran, 2009-2010 Based on Information of Ministry of Health and Medical EducationEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL TOXICOLOGY AND FORENSIC MEDICINE1393مسئول
24950312Stress ulcer prophylaxis in critically ill poisoned patientsISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1391دوم
25950311Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due to Aluminum Phosphide Poisoningindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392اول و مسئول
26950310Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide PoisoningChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1393مسئول
27950309The role of diffusion-weighted MRI on the study of brain complications related to heroin abuseChemical Abstractreviews in clinical medicine1394مسئول
28950308PATHOLOGICAL EFFECTS OF TRAMADOL ON LUNG TISSUE IN THE CADAVER REFERRED TO LEGAL MEDICINE ORGANIZATION OF TEHRAN 2008-2013index copernicusinternational journal of recent scientific research1394اول
29950305Frequency of Electrocardiographic Abnormalities in Tramadol Poisoned Patients; a Brief ReportPMCEmergency1395دوم
30950304Chemical Components of Noncommercial Alcohol Beverage Samples: A Study With the Viewpoint of Toxic Components in Mashhad, Iran. .PMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
31950014An outbreak of aluminium phosphide poisoning in Mashhad, IranISIArh Hig Rada Toksikol.1394اول
32943175Factors Related in Suicide Attempts in Admitted Poisoned PatientsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
33943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395اول
34942711The Relationship between Opioid Addiction and Diameter of the Common Bile DuctSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
35941426METHADONE ABUSE AND RETINAL VASCULAR INSULTindex copernicusInternational Journal of Pharmacy & Therapeutics1393چهارم
36940016Effectiveness of AClinical Protocol Implemented To Standardize Snakebite Management In Iran:Initial EvaluationISIWilderness & Environmental Medicine1394چهارم
37933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
38931357Prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
39930770A Case Report of Deep Coma in A Pregnant Women with Amitraz Poisoningscopusزنان،مامایی ونازایی ایران1392اول
40930337Step by step management of an aluminum phosphide poisoned patientindex copernicusFuture of Medical Education Journal1392اول
41930003snakebite management in iran: Devising a protocolISIJournal of Research in Medical Sciences1392دوم
4292857Clinical, Toxicological, Biochemical, and Hematologic Parameters in Lead Exposed Workers of a Car Battery IndustryISIIran J Med Sci1391پنجم
43924727Successful treatment of cardiogenic shock with an intra-aortic balloon pump following aluminium phosphide poisoningPMCArchives of Industrial Hygiene and Toxicology1392سوم
44924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
45924204Should Guidelines For Conventional Hemodialysis Initiation In Acute Methanol Poisoning , Be Revised ,When no Fomepizole is Used ?PMCIranian Red Cresent Medical Journal1391سوم
46924073Lead Poisoning-Induced Hypertensive Crisis Managed by Prazosin: A Case Report.ISIIran Red Cres Med J1392اول
47923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392اول
48921961The Feasibility of Evidence- based Decision Making in a Toxicology Emergency Caseindex copernicusFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392اول
4991834Snakebite prognostic factors: Leading factors of weak therapeutic response following snakebite envenomationSID/Iranmedex/MagiranAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1391اول
5091666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
5191243بهبود کوریکولوم آموزشی در خصوص سوء مصرف مواد غیرقانونیindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391پنجم
5291083Comparison of Therapeutic Effects of Garlic and D-Penicillamine in Patients with Chronic Occupational Lead PoisoningISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391پنجم به بعد
5389267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389چهارم
5488336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962952انسفالوپاتی حاد و نارسایی قلبی گذرا ناشی از مسمومیت با سربThe 14th IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY شیرازپوستر1396خير
2960284انواع مسمومیت براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94: پیشنهاد راه اندازی رجیستری مسمومیتکنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير
3953841بررسی دقت تشخیصی ایندکس ترکیبی جداسازی بیمار از ونتیلاتور در موفقیت آزمایش تنفس خودبخودیچهامین کنگره سالیانه مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
4953839استفاده از بالون پمپ داخل آئورت در مسمومیت با قرص برنج: گزارش سه مورد و مرور مطالعات قبلیچهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
5952529Should guidelines for conventional hemodialysis initiation in acute methanol poisoning be revised?10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پنانگپوستر1390بله
6952509A review on sperm toxicity due to organophosphorus compounds11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
7952508Coagulopathic disorders following snake bite: a 5-years study on 108 patients in khorasan region11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
8952505Prognosis of acute organophosphate poisoning11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391بله
9952230Should national health programs consist of screening part for suicide?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
10952229Does Alkaline Phosphatase enzyme reflect the Blood Lead concentrations in hepatotoxic doses?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
11952228Acute Anterolateral Myocardial Infarction Due To Aluminum Phosphide Poisoning, a Case Report12th internatinal congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392بله
12952226Creatine phosphokinase (CPK) ratio (CPK day2/CPKday1) and not absolute CPK is a valuable predictor of duration of admission in poisoned patients.13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزپوستر1394بله
13952225Clinical Risk Factors in Botulism13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزسخنرانی1394بله
14952223The Impact of H1 and H2 blockers in opioid overdose11th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Medical Toxicologyهنگ کنگسخنرانی1391بله
15952200Prognostic Factors in Mushroom Poisoning10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پننگسخنرانی1390بله
16952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
17952087Diphenoxylate induced rhabdomyolysis and acute renal failureAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
18952086Relationship between addiction and diameter of coledoc in endoscopic retrograde cholangiopancreatographyAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
19952084Three years` experience in methotrexate toxicity(2010-2013)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1390بله
20952072Altered mental status following chelating therapy in a case of lead poisoningAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
21952071Sildenafil induced hemorrhagic stroke in a young manAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
22952070Pesticide consumption in greenhouses of Kashan during one year(2011)Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
23952069Successful treatment of cardiogenic shock due to aluminium phosphide poisoning with an intra aortic balloon pump followingAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
24952068A survey on Non-Venomous Snakes( squamata : ophidia) in Kashan city, Center of IranAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
25952066Factors related to suicidal attempts in admitted poisoned patientsAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392بله
26952065Thalidomide-Induced Deep Vein Thrombosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
27952064Ritalin Abuse: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
28952063Chemotherapy and RadiotherapyInduced Cardiotoxicity11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
29952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
30952061An Epidemiologic Study on Mushroom Poisoning in Admitted Patients in Mashhad Medical Toxicology Centre from 2006 to 201111th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
31952060Reduction of Serum Calcium Level by Sub-Acute Intravenous Phenytoin Administration11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
32952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
33952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
34952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
35952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
36952016Epidemiological profile of snakebite in Iran, 2009-201012TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
37952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392بله
38952013composition of alcohol samples in Mashhad and suburbs based on reports of forensic medicine organizationکنگره بین المللی سوء مصرف الکلمشهدسخنرانی1393بله
39952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
40952002مسمومیت با اوپیوئید هاکنگره سالانه کودکان استاد امیر حکیمیشیرازسخنرانی1395بله
41941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
42941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
43941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
44941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
45941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
46941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
47941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
48941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
49941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
50923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11287مسمومیت ها( ترجمه کتاب طب داخلی هاریسون 2015)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه