فاطمه  ولایتی مقدم
خلاصه عملکرد فاطمه  ولایتی مقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه ولایتی مقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه ولایتی مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : velayatimf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم تجربیدیپلم1374
دندانپزشکیدکترای حرفه ای1380
دندانزشکی ترمیمی و زیباییدندانپزشک متخصص1386

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشکده دندانپزشکی مشهد1387/10/211392/10/21

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910650بررسی سودمندی آماده سازی های مختلف بدنبال بلیچینگ در پیشگیری ازجذب رنگ و ریزسختی مینامجریپایان یافتهبلي
2900080بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژل سفید کننده کارباماید پراکساید 15% بر چقرمگی کامپازیت رزین های مختلفمجریپایان یافتهبلي
389491ارزیابی سطح جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی در شهر مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
489056ارزیابی کلینیکی دوام درمان و حساسیت دندانی بعد از عمل سفید کردن دندانهای زنده با روشهای Home bleaching و Power bleachingمجریپایان یافتهخير
588561مقایسه آزمایشگاهی روش های مختلف ارزیابی ریزنشت در ترمیم های کلاس پنج کامپازیت رزین مجریپایان یافتهبلي
688456بررسی ریزنشت ادهزیوهای مختلف به روشهای متفاوت در ترمیم های کلاس دو کامپازیت رزینمجریپایان یافتهخير
7900619ارزیابی ریزنشت در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane در روشهای قرارگیری لایه ای و snowplow و توده ایهمکارپایان یافتهخير
888232مقایسه اثر نوشیدنی های اسیدی مختلف بر استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی وساختار سطحی مینا همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962960Effect of Dental Bleaching on the Fracture Toughness of Silorane and Methacrylate-Based Composite Resinsسایر سایت‏های تخصصیGavin Journal of Dental Sciences1395اول و مسئول
2943118Effect of amalgam corrosion products in non-discolored dentin on the bond strength of replaced composite resinPMCJournal of conservative dentistry1394پنجم به بعد
3943117The degree of color change, rebound effect and sensitivity of bleached teeth associated with at‑home and power bleaching techniques: A randomized clinical trialPMCEuropean journal of dentistry1392اول
4934036Comparitive evaluation of microleakage in Class II Composite restorations with two methods of Fluid filtration and Dye-extractionChemical Abstractمجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان1393دوم
5932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393پنجم
692716Evaluation of the Influential Factors on the Urine Mercury Level of General Dentists and Restorative Specialists in Mashhad in during one year.ISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1391مسئول
792714Evaluation of the level of urinary Mercury in general dentists and restorative specialists in Mashhad in 2010ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391مسئول
8921081Comparison of resin composite restorations microleakage: An in-vitro studyChemical AbstractOpen Journal of Stomatology1392مسئول
986377بررسی آزمایشگاهی تاثیر دونوع تراش بر استحکام شکست لامینیتهای ساخته شده از کامپوزیت تقویت شده با فیبر و سرامیکسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه