مسعود  یوسفی
خلاصه عملکرد مسعود  یوسفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مسعود یوسفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مسعود یوسفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ویروس شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : youssefim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ویروس شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1388karolinska Institutet

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980132بررسی فراوانی BK ویروس درسرطان مثانهمجریدر دست اجرابلي
2971523بررسی فراوانی استرپتوکوک پایوژن و استرپتوکوک آگالاکتیه و استپتوکوک ویریدنس در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)مجریدر دست اجرابلي
3971430بررسی فراوانی Stenotrophomonas maltophilia در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)مجریدر دست اجرابلي
4971282بررسیBK ویروس درسرطان پروستاتمجریدر دست اجرابلي
5970758بررسی جرمهای عامل عفونت همراه آسیت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
6970265بررسی پروفایل باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی در مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا مشهدمجریدر دست اجرابلي
7970079بررسی جرمهای عامل عفونت سیستم ادراری در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
8970078بررسی جرمهای عامل کشت خون مثبت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
9961314بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی ژن اینتگراز بیماران HIVمثبتمجریپایان یافتهبلي
10961198بررسی و تعیین علل شایع مننژیتهای ویروسی در کودکان و تعیین تایپ عوامل شایع آنها در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
11961197بررسی ویروس BK در بافت توموری و بافت اطراف تومور در سرطانهای معده و کولونمجریدر دست اجرابلي
12961097بررسی فراوانی آنتی بادی ضد ویروس نیل غربی در کارکنان کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
13961095بررسی فراوانی آنتی بادی IgG ضد بورلیا بورگدورفری در پرسنل کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
14961094تعیین سن سروکانورشن ویروس EBV در کودکان کمتر از 10 سال در مشهدمجریپایان یافتهبلي
15960531بررسی فراوانی جرمهای مولد عفونت تنفسی در کودکان مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
16960530بررسی سطح آنتی بادی ضد VZV و HSV-2 در سرم خانمهای در سنین باروری 35-20 سالمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
17960529بررسی فراوانی آنتی بادی ضد کلامیدیا در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
18951491شکاف کیفیت خدمات آموزش بر اساس مدل سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران: مرور نظامند و متاآنالیز (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
19951329کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97مجریدر دست اجرابلي
20950421بررسی مقاومت باکتری آسینتوباکتر بومانی به فلوروکینولون ها(سیپروفلوکساسین ن ولووفلوکساسین)مجریپایان یافتهبلي
21950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتمجریپایان یافتهبلي
22941255بررسی فرآیند ارزشیابی اساتید از منظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
23940878بررسی فراوانی و تعیین تایپهای مولکولی بوکا ویروس و متاپنوموویروس در عفونتهای حاد تنفسی کودکان در بجنوردمجریپایان یافتهبلي
24940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
25940438بررسی فراوانی آنتی بادی ضد بروسلا ، توکسوپلاسما گوندی، اکینوکوکوس و کوکسیلا بورنتی در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
26940386بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
27940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدمجریپایان یافتهبلي
28931602بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات 7- و 8- پرنیل اکسی بنزوپیرانون بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهبلي
29931601بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات پرنیله 5- و 6- منو هیدروکسی کومارین بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین مجریپایان یافتهبلي
30931562بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه تحصیلی دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیلمجریپایان یافتهخير
31931365بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
32931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.مجریپایان یافتهخير
33931200پیش بینی بیماری سل با استفاده از مدل سازی و روش های آماریمجریپایان یافتهبلي
34930657بررسی سطح آنتی بادی ضد پاروویروس B19 در سرم خانمهای درسنین باروری 35-20 سالمجریپایان یافتهخير
35930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولمجریپایان یافتهبلي
36930600بررسی قضاوت اخلاقی (ethical judgement ) کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهبلي
37930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
38930596بررسی فاکتورهای لیپید پراکسیداسیون در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
39921931بررسی کارکردآموزش مقطع علوم پایه از دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
40921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایهمجریپایان یافتهخير
41921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهبلي
42921183بررسی نظر دانشجویان در خصوص داشتن Handout‌ در مقایسه با جزوه نویسی (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
43920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
44911322مقایسه مستقیم IS6110 و mpt64 در تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیمجریپایان یافتهبلي
45910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
46910696بررسی سطح پروتئین محلول ST2 در افراد آلوده به HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
47910660بررسی سرولوژیک ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد در سال 91مجریپایان یافتهخير
48910616بررسی وجود و میزان آلودگی سیستم آبی بخشهای بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) با لژیونلا در سال 91مجریپایان یافتهخير
49910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
50901106ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
51900796بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام در افراد آلوده به HTLV-1 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5289742بررسی وجود آلودگی میکربی در محیط بخشهای بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
5389171تعیین توالی ژن هماگلوتینین(سگمان 4) در موارد مثبت آنفلوانزای نوع A (09/(H1N1 گزارش شده در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
54980425بررسی الگوی مقاومت انتروکوک فکالیس به آمپی سیلین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398همکاردر دست اجرابلي
55980424بررسی الگوی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکسازین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398همکاردر دست اجرابلي
56971593شناسایی الگوی مقاومت کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های بیمارستانی نسبت به سفالوسپورین ها در سال های 96 و 97همکاردر دست اجرابلي
57971591شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به آمینوگلیکوزید در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
58971590شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به کارباپنم ها در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
59971575تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مقاوم به چند داروی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان اکبر مشهد طی سالهای 96تا 97همکارعقد قراردادبلي
60971526تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های سراشیا مارسسنس و پروتئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 94-97همکارعقد قراردادبلي
61971424بررسی بیان ژن گلوتاتیون ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
62971385بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای امام رضا (ع)، قائم(عج) و دکتر شیخهمکارعقد قراردادبلي
63971254بررسی ژنهای مقاومت داروئی دربیماران مبتلا به هپاتیت مزمن Bهمکاردر دست اجرابلي
64971106بررسی اثر آنتی مایکوباکتریال نانو ذرات سلنیوم سنتز شده با عصاره گیاهان ریحان (Ocimum basilicum) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان (XDR-TB و MDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجرابلي
65971008بررسی اثر آنتی مایکوباکتریایی 20 گونه گیاهی اختصاصی استان خراسان بر سویه ی H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR و XDR) و مایکوباکتریوم سیمیه بعنوان شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌ آتیپیک در عفونت های انسانیهمکاردر دست اجراخير
66970823بررسی ارتباط عوامل محیطی با چگونگی بروز علائم بالینی مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان قائم مشهدهمکارعقد قراردادبلي
67970292تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از ترشحات استریل در بیمارستان شیخ طی سالهای 93 الی 96همکارعقد قراردادبلي
68961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویهمکاردر دست اجراخير
69961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
70961186بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای iceA، babAو oipA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن IL-8 میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
71961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
72960885بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای dupA، cagAو vacA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن کد کننده نیتریک اکساید لوکوسیت های میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
73951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
74951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
75950839مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شیخ مشهد، از اسفند 94 لغایت شهریور 95همکارپایان یافتهخير
76950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
77950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
78950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
79941710ممانعت از بیان ژنهای Taxوپروتئاز ویروس HTLV-1 با استفاده از تکنیک siRNAهمکاردر دست اجرابلي
80940838راه اندازی و بکارگیری In-house Multiplex Real Time PCR به منظور شناسائی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از سویه های غیر توبرکلوزیس و همچنین تشخیص افتراقی سویه های کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، کانزاسی، گزنوپی و ابسسوس در بیماران مشکوک به سلهمکارپایان یافتهبلي
81940338طراحی و راه اندازی multiplex PCRبه منظور شناسایی campylobacter spp,salmonella spp,shigella spp, producing E.coli , clostridium difficile vero toxin در نمونه های مدفوعهمکارپایان یافتهبلي
82940140بررسی شبکه انتقال و توزیع آب بیمارستان های قائم و امام رضا شهر مشهد از نظر کلر باقیمانده و وجود آلودگی لژیونلا پنوموفیلا در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
83931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
84930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنهمکارپایان یافتهبلي
85930690بررسی میزان بیان ژن هایCCR1 و CCR2 از میزبان و ژن ویرولانس CFP-10 ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سلهمکارپایان یافتهبلي
86930634بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های iNOS و Tbetاز میزبان و ژن ویرولانس Ag85B از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلهمکارپایان یافتهبلي
87930587طراحی و ساخت DNA واکسن با فیوژن دو ژن pstS-3 و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
88930586جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4همکارپایان یافتهبلي
89922737ارزیابی جامع اپیدمیولوژی مقاومت باکتری های شایع در مراکز درمانی(MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB ) در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
90922599بررسی وجود و فراوانی(NTM) Nontuberculous Mycobacteria در محیط های ویژه بیمارستانی و تعیین تنوع گونه ای آنها به روش RFLPهمکارپایان یافتهبلي
91921824طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن MPB83 و Mtb32C مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
92911128طراحی و ساخت DNA واکسن حاوی قطعه فیوژنی دو ژن ایمونودامیننت cfp10 و ag85a مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
93910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982267Genotyping of JC virus in clinical samples in North Eastern IranISCIranian Journal of Virology1397مسئول
2982230Educational Quality of Services in Medical Universities of Islamic Republic of Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisSID/Iranmedex/Magiranjournal of medical education1398سوم
3981769Host and Mycobacterium tuberculosis interaction; expression of iNOS and Tbet genes from the host and virulence factors of the bacteriaISIGene Reports1398پنجم
4980235Peritonitis Due to Rothia dentocariosa in Iran: A Case Reportindex copernicusreviews in clinical medicine1397چهارم
5980187Prevalence of Toxoplasma and Echinococcus IgG antibodies in slaughterhouse workers, a serosurvey in Northeast IranMedlineAnnals of parasitology1397اول
6973247Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL ModelSID/Iranmedex/Magiranراهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1398مسئول
7973094Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 Infected PatientsISIJournal of medical virology1398دوم
8972386A Surveillance on Protease Inhibitor Resistance-Associated Mutations Among Iranian HIV-1 PatientsISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397مسئول
9972131High prevalence of sequence type 131 isolates producing CTX-M-15 among extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains in northeast IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1397پنجم به بعد
10972120Frequency and Molecular Typing of Human Metapneumovirus in Children with Acute Respiratory Tract Infection in Bojnurd, Northeastern IranISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1397مسئول
11971365The future of medical students; perspectives and expectations: a cross-sectional study in Mashhad University of Medical SciencesCinahlResearch and Development in Medical Education1396مسئول
12971151Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANPMCIranian journal of microbiology1397دوم
13970753Reports of Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureusfrom Middle East CountriesISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1397مسئول
14970752Factors Affecting Transmission of Crimean - Congo Hemorrhagic Fever among Slaughterhouse Employees: A Serosurvey in Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396مسئول
15970751Detection of Porcine Bocavirus from a Child with Acute Respiratory Tract Infection.ISIThe Pediatric infectious disease journal1397مسئول
16970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
17963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396پنجم به بعد
18961008Designing and construction a DNA vaccine encoding the fusion fragment of cfp10 and Ag85A immunodominant genes of Mycobacterium tuberculosisISCArchives of Medical Laboratory Sciences1395دوم
19960481VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iranسایر سایت‏های تخصصیActa microbiologica Bulgarica1395مسئول
20960409Status of serum magnesium levels in human T-cell lymphotropic virus Type 1 infected patients: A pilot studyindex copernicusInternational Journal of Medical Science and Public Health1396مسئول
21954133Factors Affecting Hospital Water System Contamination with Legionella pneumophila in Northeast of Iranindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395مسئول
22953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم
23952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395مسئول
24951992Magnesium Level in Patients With Adult T-Cell Leukemia: A Case ReportISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1395مسئول
25950881Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
26941614Nursing Students’ Viewpoints about Basic Sciences Educationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Education and Research1394مسئول
27941016Designing and construction Pcdna3.1 vector encoding Cfp10 gene of Mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394دوم
28940990Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhadindex copernicusMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1394مسئول
29935526Serum total antioxidant capacity status of HTLV-1 infected patientsISIActa Virologica1394مسئول
30935524Status of soluble ST2 levels in serum of HTLV-1 infected individualsISIActa Microbiol Immunol Hung1394مسئول
31935296M.Sc. Student as Tutors/Facilitators in Undergraduate Medical Teaching: Educational Outcomes and Students' Attitude.سایر سایت‏های تخصصیGlobal Education Journal1393اول
32935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394دوم
33933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
34931366Anti-human immunodeficiency virus type 1 agent alpha-hydroxy glycineamide enters the target cells via a mechanism of passive diffusion.ISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1393اول و مسئول
3592559Requirement for Revision of Virology Education for Medical StudentsISCFuture of medical education journal1391اول
3692558ٍEvaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciencesISCFuture of medical education journal1391اول
37925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392مسئول
38924730Characterization of the invariable residue 51 mutations of human immunodeficiency virus type 1 capsid protein on in vitro CA assembly and infectivityPMCRetrovirology1386اول
39924729Activity of the small modified amino acid alpha-hydroxy glycineamide on in vitro and in vivo human immunodeficiency virus type 1 capsid assembly and infectivity.PMCAntimicrob Agents Chemother1387سوم
40924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392مسئول
41921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973615جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی از آب مصرفی در بخشهای بیمارستانی همودیالیز و سوختگی2nd International Congress on Biomedicine ICB 2018تهرانپوستر1397خير
2970248Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 infected Patients3rd Edition of International Conference on clinical chemistry and molecular diagnosticsAmsterdamپوستر1397خير
3961793Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANInternational Conference on Chronic DiseasesBrusselsپوستر1396خير
4954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395بله
5954178Parvovirus b19 IgG antibodies among women of child-bearing age: a sero-survey in Mashhad/Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranپوستر1395خير
6952577Enhanced diagnosis of tuberculosis using a dual gene target detection approachEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395خير
7952167T-Ag Gene of Polyomavirus JC in Colorectal Cancerous and Non-cancerous Specimens, the First Report from Iranدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
8942517ضرورت استفاده از ایده های خدمات پشتیبانی- بیمه ای بیمارستانهای عصر شکوفایی تمدن اسلامی در ارائه خدمات پزشکی امروزهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394بله
9942516تبادلات علمی و رویکردهای بین المللی در پزشکی در عصر رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394خير
10941070DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING MPT64 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
11941068DESIGNING AND ONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING PSTS-3 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
12940993بررسی اثر سمیت عصاره ی سیلی مارین بر روی رده سلول انسانی با منشا کبدیاولین کنگره طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
13940191Serum total antioxidant capacity status in HTLV1 infected patientsIMI 8th international conferenceTehranپوستر1394بله
14931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393بله
15930595افزایش سطح سرمی ST2 در بیماران HTLV-1International congress of immunology and allergyTehranپوستر1393بله
16930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393خير
1792561ضرورت بازنگری آموزش ویروس شناسی دانشجویان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساری مازندرانپوستر1391بله
18924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1728اثر آلفا-HGA بر تکثبر ویروس HIV-11388تالیف
2638مروری بر تکنیکهای مولکولی پزشکی1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19928فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29778فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310062فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه