فرناز  زاهدی اول

 فعالیت های پژوهشی

 

فرناز زاهدی اول

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرناز زاهدی اول رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zahediaf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1381دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوشیمی بالینیدکترا (Ph.D.)1388دانشگاه کارولینسکای سوئد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950482بررسی سطح سرمی نیتریت و نیترات و هم اکسیژناز1 در مبتلایان به بیماری بورگر و مقایسه آن با گروه سیگاری سالم همسان شده بر اساس سطح سرمی کوتینین و غیر سیگاری سالممجریپایان یافتهبلي
2950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسمجریدر دست اجراخير
3950108بررسی سطوح سرمی سلنیوم، مس و روی در بیماران مبتلا به سل ریویمجریدر دست اجراخير
4950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهبلي
5940386بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
6931365بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
7931183بررسی سطح سرمی گالکتین-3 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز پیشرفته عروق کرونری تحت بای پس کرونریکرونری کاندید کرونری بای پسمجریپایان یافتهبلي
8931115تعیین تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان (PAB) و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران دچار اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهخير
9930825بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
10930657بررسی سطح آنتی بادی ضد پاروویروس B19 در سرم خانمهای درسنین باروری 35-20 سالمجریپایان یافتهخير
11930614بررسی رابطه سطح سرمی substance p و با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
12930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1مجریدر دست اجراخير
13930596بررسی فاکتورهای لیپید پراکسیداسیون در افراد آلوده به HTLV-1مجریدر دست اجراخير
14930081بررسی سطح آنتی ژن MAGE-1 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با فاکتور های پیش آگهی مجریپایان یافتهخير
15921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
16921183بررسی نظر دانشجویان در خصوص داشتن Handout‌ در مقایسه با جزوه نویسی (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
17920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
18920159اندازه گیری سطح سرمی PAPP-A در بیماران مبتلا به کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
19910904بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات با ملکول کوچک مهار کننده تیروزین کیناز انکوژنFMSمجریپایان یافتهبلي
20910828تولید آنتی بادی منوکلونال علیه دومن دایمریزاسیون HER-2/neu و بررسی کارآیی آن در آزمایش ایمونوهیستوشیمی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
21910696بررسی سطح پروتئین محلول ST2 در افراد آلوده به HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
22900796بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام در افراد آلوده به HTLV-1 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
23900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
2489584بررسی تاثیر سلنیوم بر anti Hsp27 در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
2589331بررسی سطح سرمی آهن و روی در کودکان 12-6 سال مبتلا به ADHD مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی در شهر مشهد در سال 1391 و مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهخير
26951312طراحی، سنتز و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده ی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
27930201بررسی ارتباط بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزی (نوع هموراژیک و ایسکمیک)همکارپایان یافتهبلي
28921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایههمکارپایان یافتهخير
29921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیهمکارپایان یافتهبلي
30910977طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی و قلبی در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
31960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانناظردر دست اجرابلي
32951387بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات با هسته 2-کلرو 3-کربالدهید کینولین و پیریمیدو سیانو آکریلات در مهار فعالیت تیروزین کیناز پروتوانکوژن FMSناظردر دست اجرابلي
33950187بررسی ارتباط شاخص کبد چرب(FLI )و پارامترهای آنتروپومتریک با کبدچرب غیر الکلی بر اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAP اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAPناظردر دست اجرابلي
34941623بررسی اثر N-Acetylcysteine بر روند پیری سلول های لیمبال کشت شده به روش کشت قطعات بافتی (Explant culture) بر روی پرده ی آمنیوتیکناظرپایان یافتهبلي
35931058بررسی اثر کورکومین بر میزان فعالیت آنزیم های MMP-2 و MMP-9 در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر ناظردر دست اجرابلي
36930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترناظرپایان یافتهبلي
37910817بررسی سطح سرمی substance p وتوزیع بافتی رسپتور های NK-1 در پروگنوز سرطان تیروئیدد ناظرپایان یافتهبلي
3889095بررسی میزان پاسخ به رژیم درمانی در بیماران مبتلا به چاقی و کمبود وزن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی تغذیه در مراکز آموزشی قائم(عج) و امام رضا(ع) در سال 1389ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961580A comparative study of homocysteine levels in patients undergoing coronary bypassscopuschirurgia1396سوم
2960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
3960409Status of serum magnesium levels in human T-cell lymphotropic virus Type 1 infected patients: A pilot studyindex copernicusInternational Journal of Medical Science and Public Health1396اول
4952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395دوم
5951992Magnesium Level in Patients With Adult T-Cell Leukemia: A Case ReportscopusARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1395دوم
6951781Serum Pro-Oxidant-Antioxidant Balance, Advanced Oxidized Protein Products (AOPP) and Protein Carbonyl in Patients With StrokeEmbaserazavi international journal of medicine1395پنجم به بعد
7950015Clinical application of Biochemistry topics from Nursing students’ Point of ViewSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1394مسئول
8941614Nursing Students’ Viewpoints about Basic Sciences Educationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Education and Research1394دوم
9940223Production and Characterization of Monoclonal Antibodies Against the Dimerization Domain of Human HER2ISCAvicenna J Med Biochem1394مسئول
10935526Serum total antioxidant capacity status of HTLV-1 infected patientsISIActa Virologica1394دوم
11935524Status of soluble ST2 levels in serum of HTLV-1 infected individualsISIActa Microbiol Immunol Hung1394اول
12935522Comparison of Two Methods for Measurement of HbA1c in Two University Hospitals of MashhadISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
13934739hCG five independent moleculesSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی امروز زنان1393اول و مسئول
14925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392اول
15924759Motexafin gadolinium, a tumor-selective drug targeting thioredoxin reductase and ribonucleotide reductase.PMCJ Biol Chem.1385سوم
16924758Identification, expression pattern, and characterization of mouse glutaredoxin 2 isoforms.PMCAntioxid Redox Signal1388چهارم
17924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392اول
1892251Molecular mechanisms of thioredoxin and glutaredoxin as hydrogen donors for Mammalian s phase ribonucleotide reductase.ISITHE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY1387اول
19921521Mechanism of inhibition of ribonucleotide reductase with motexafin gadolinium (MGd)ISIBiochemical and Biophysical Research Communications1388اول
20921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961793Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANInternational Conference on Chronic DiseasesBrusselsپوستر1396بله
2961467بررسی مقایسه ای میزان هموسیستین در بیماران تحت عمل بای پس کرونری با وبدون ریسک فاکتورهای کلاسیککنگره میاندوره ای جامعه جراحان ایران و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1395خير
3954187Investigating the serum level of prohibitin I and its relationship with prognostic factors in breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
4954186Evaluation of MAGE-A1 antigen in the serum of breast cancer patients and its correlation with prognostic factors12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
5954185Measurement of PAPP-A level in serum of patient with breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranپوستر1395بله
6954178Parvovirus b19 IgG antibodies among women of child-bearing age: a sero-survey in Mashhad/Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranپوستر1395بله
7952167T-Ag Gene of Polyomavirus JC in Colorectal Cancerous and Non-cancerous Specimens, the First Report from Iranدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
8951216Tissue Expression of Prohibitin I in breast cancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395بله
9951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395بله
10951208Evaluation of Galectin-3 in Serum of Patients with Advanced Coronary Artery Atherosclerosis8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395خير
11942516تبادلات علمی و رویکردهای بین المللی در پزشکی در عصر رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394بله
12940191Serum total antioxidant capacity status in HTLV1 infected patientsIMI 8th international conferenceTehranپوستر1394خير
13940091Comparison of two methods for measurement of HbA1c in two university hospitals of Mashhadهشتمین کنگره بین المللی پزشکان شیعهتهران-مشهدپوستر1394بله
14931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393خير
15930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393بله
16930595افزایش سطح سرمی ST2 در بیماران HTLV-1International congress of immunology and allergyTehranپوستر1393خير
17930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393بله
18924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1727آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز هدف درمان سرطان با تاکید بر دهنده های الکترون2009تالیف
2638مروری بر تکنیکهای مولکولی پزشکی1393تالیف
31034راهنمای نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه