سپیده  شاکری
خلاصه عملکرد سپیده  شاکری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سپیده شاکری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سپیده شاکری رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : علوم آزمایشگاهی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : SE.shakeri@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
خونشناسی و بانک خونکارشناس ارشد 1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931373تعیین بیان ژن Ergدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
2931261بررسی بیان ژن BAALCدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
3931208بررسی فراوانی t(15;17)در بیماران ارجاعی به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1392 تا1394همکارپایان یافتهبلي
4931119 بررسی فراوانی موتاسیون در ژن فاکتور انعقادی 5 لیدنG1691A) در بیماران دارای سقط توسط روش PCR-RFLPهمکارپایان یافتهبلي
5910531بررسی فراوانی افزایش بیان ژن WT1 در بیماران مبتلا به لوکمی حاد میلوئید با روش Real timePCR و مقایسه آن با یک کیت تجاریهمکارپایان یافتهخير
688741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
788740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
888210طراحی و سنتز مشتقات جدیدی از آلیل بنزن به عنوان مهار کننده های فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز بر اساس مطالعات داکینگ مولکولیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982045Evaluating the expression of ERG gene in acute myeloblastic leukemia in north east of IranISCJournal of Basic Research in Medical Sciences1397پنجم به بعد
2981610A Retrospective Survey of Molecular, Cytogenetic, and Immunophenotype Data of Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1398مسئول
3981014Incidence and Risk Factors of Common Viral Infections among Renal Transplant Recipients during the First Year Post-Transplant in North-eastern IranMedlineSaudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation1398پنجم به بعد
4973124Prevalence of MPL (W515K/L) Mutations in Patients with Negative-JAK2 (V617F) Myeloproliferative Neoplasm in North-East of IranPMCIranian Journal of Pathology1397پنجم
5972401Correlation between Human Herpes virus 8 (HHV-8) and Plasma Cell Myeloma: a Systematic Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397چهارم
6971988KRAS Codon 12 and 13 Mutations in Gastric Cancer in the Northeast IranPMCIranian Journal of Pathology1397پنجم
7971677Evaluation of the prevalence of cytomegalovirus infection in kidney recipients one year after transplantationISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397پنجم
8964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396پنجم به بعد
9964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396پنجم به بعد
10964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396پنجم
11963962Epidemiology of Infectious Complications in Renal Allograft Recipients in the First Year After TransplantISIExperimental and clinical transplantation1396پنجم به بعد
12962240Analysis of BAALC gene Expression as prognosis factor in Pediatric Acute Myeloid Leukemia in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396پنجم به بعد
13962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396پنجم
14961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395مسئول
15960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396مسئول
16960405Chromogenic in situ Hybridization Compared with Real Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER2/neu Status in Breast CancerPMCIranian journal of pathology1395مسئول
17960180Fluorescent in Situ Hybridization and Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER-2/neu Status in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1395سوم
18953743Urinary tract infections in kidney transplant recipients 1st year after transplantationISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395پنجم
19952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395پنجم به بعد
20951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395پنجم به بعد
21941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393پنجم به بعد
22941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970170شناسایی مکانیسم مهاری اوژنیل آدمانتات بر آنزیم 15 لیپواکسیژناز12th Iranian congress of biochemistry and 4th International congress of biochemistry and molecular biologyمشهدپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11137سایتوژنتیک و پاتولوژی مولکولی در بدخیمی های هماتولوژی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه