حسن  دوستی
خلاصه عملکرد حسن  دوستی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن دوستی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن دوستی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : doostih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940719بررسی نظرات دانشجویان و کارکنان دانشکده بهداشت درمورد نمازخانه و برگزاری فریضه نمازجماعتمجریپایان یافتهخير
2940393مقایسه درخت تصمیم و شبکه عصبی با رگرسیون لجستیک برای شناسایی ریسک فاکتور های مرتبط با دیابت و پیش دیابت شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3931635تعیین صدک های فشار خون بر حسب سن، وزن و BMI برای جمعیت افراد بالای30 سال ناحیه مرکزی شهر مشهد با استفاده از رگرسیون های چندکی ناپارامتری و چند جمله ای مجریپایان یافتهبلي
4931034طراحی و ارزیابی یک مدل دسته بندی با مدیریت داده های گمشده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
5930692مدل سازی داده های مشهد استادی با روشهای نوین آماریمجریپایان یافتهبلي
6930077بررسی کاربرد مدل اثرات تصادفی شمارشی در تعیین عوامل موثر بر تعداد سلول های CD4 در بیماران ایدزی همراه با داده گمشدهمجریپایان یافتهبلي
7971017برآورد تابع رگرسیون ناپارامتری تیلتد با استفاده از تابع اعتبارسنجی متقابل و کاربرد آن در علوم پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
8970976مدل‌بندی بقای فضایی با وابستگی مکانی-زمانی و کاربرد آن در تحلیل داده‌های سلهمکاردر دست اجرابلي
9941205بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه بیزیهمکارپایان یافتهبلي
10940972تحلیل داده های بقا در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد در حضور ریسک های رقابتی با استفاده از مدل درخت تصمیم 1391-1385همکارپایان یافتهبلي
11940960بررسی عوامل خطر دیابت بارداری درمراکزبهداشت 5 گانه مشهد درسال1394همکارپایان یافتهخير
12940957بررسی آسم بر پایه منابع طب سنتی ایرانی وتعیین اثربخشی فرآورده ترکیبی از گیاه بارهنگ و صمغ بادام بر علائم بالینی و آزمونهای تنفسی در بیماران مبتلا به آسم مقاوم به درمان های رایجهمکارپایان یافتهبلي
13940883بررسی سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی روستایی عسکریههمکارپایان یافتهبلي
14940851بررسی عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو با استفاده از الگوی خطی تعمیم یافته و مدل معادلات ساختاری همکارپایان یافتهبلي
15940732تعیین میزان غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب، آرسنیک، کبالت، آهن، منگنز، مس ، روی، نیکل، کروم، سلنیوم و جیوه در تخم مرغ ها و جیره غذایی مرغداری های مشهدهمکارپایان یافتهخير
16940718کاربرد سری زمانی در تعیین اثر آلودگی هوا بر بیماریهای تنفسی ، قلبی- عروقی و میزان مرگ و میر در شهر مشهد طی سال های 1395 -1389همکارپایان یافتهخير
17940507تبیین سکته در طب سنتی ایرانی و ارزیابی اثر طرح درمانی طب سنتی، در میزان بهبود بالینی بیماران سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
18940387کاربرد مدل های شکنندگی در تعیین عوامل خطر بازگشت اختلال دو قطبی با رهیافت بیزیهمکارپایان یافتهبلي
19940351بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ورفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر 1394همکارپایان یافتهبلي
20940297بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خود کارآمدی بر ارتقاء سواد سلامت، خودکارآمدی و سبک زندگی سالم رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی نیشابور درسال 94همکارپایان یافتهبلي
21931649بررسی مقایسه‌ای روش‌های تحلیل پیشامدهای بازگشتی در تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‌های به جای دفیبریلاتور کاشتنی قلب (ICD) در بیماران قلبیهمکارپایان یافتهبلي
22931647بررسی وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب بیمارستان های شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
23931326تعیین مقادیر مرجع لیپید پروفایل براساس سن در افراد بزرگسال شهر مشهد در سال 1389 با استفاده از دو روش رگرسیون چندکی مبتنی بر اسپلاین و روش رگرسیون چندکی خطیهمکارپایان یافتهبلي
24930074بررسی نقاط برش کلسترول تام سرم در افراد جوان و میانسال شهر مشهد با استفاده از روش رگرسیون صدکی همکارپایان یافتهخير
25900536بررسی مقادیر مرجع شاخص های رشد با استفاده از رگرسیون چندکیهمکارپایان یافتهبلي
26900453بررسی مقایسه ای کاربرد مدل های لوجیت و پروبیت در تشخیص عوامل موثر برابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2788744مدل بندی آماری تجمع آنزیم گلوتامات دهیدروژناز در دماهای مختلفهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981641Associating of mother’s health literacy with sunlight protective behaviors of teenage children: application of social cognitive theoryMedlineInternational Journal of Health Promotion and Education1398چهارم
2973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
3973018Effect of educational interventions on health literacy in patients with heart failureISIInternational Journal of Health Promotion and Education1397پنجم
4972583Health Literacy and Health-promoting Lifestyle among Health Volunteers in NeyshabourISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397دوم
5971240The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396سوم
6970597A Comparison between Decision Tree and Random Forest in Determining the Risk Factors Associated with Type 2 DiabetesMedlineJournal of Research in Health Sciences1397سوم
7970489The effect of education based on self-efficacy theory on self-care behaviors in patients with heart failure in Shahid Modarres Hospital in KashmarSID/Iranmedex/Magiranبهداشت در عرصه1396سوم
8970136QRS duration: a predictor of delivering appropriate shocks in patients with implantable cardioverter defibrillatorChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
9962688Health literacy in the population covered by family physicians in Askarieh rural health center-2016ISCJournal of Health Sciences and Technology1396دوم
10962443Evaluation of Risk Factors Associated with Diabetes Type 2 by Using logistic regressionChemical Abstractمجله دانش و تندرستی1396سوم
11962302Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individualsPMCJournal of ophthalmic & vision research1396سوم
12961403Providing an imputation algorithm for missing values of longitudinal data using Cuckoo search algorithm: A case study on cervical dystoniaPMCElectronic Physician1396سوم
13960789Factors affecting survival of children with acute lymphoblastic leukemia using competing risks modelscopusمجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396مسئول
14960542On a deconvolution problem under competing risksISISTATISTICS1395مسئول
15952611Validity and reliability of the Persian version of quality assessment questionnaire (SERVUSE Model)ISCپایش1395سوم
16940498Assessment of Risk Factors and Prognosis in Asphyxiated InfantsISIIranian journal of pediatrics1394سوم
17940382Nonparametric estimation of a quantile density function by wavelet methodsISIComputational Statistics and Data Analysis1394سوم
18935253Multivariate wavelet-based density estimation with size-biased dataISIStatistical Methodology1394مسئول
19934942Making a non-parametric density estimator more attractive, and more accurate, by data perturbationISIJournal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology1394اول
2089530Standardized percentile curves of body mass index of northeast Iranian children aged 25 to 60 monthsISI Iranian Journal of Pediatrics 1389سوم
2189526Standardized Percentile Curves of Height versus the Age of Iranian Children Aged 25 to 60 Months Living in the Northeast of Iranindex copernicusافق دانش1389دوم
2288691Standardized percentile curves of weight for age of Iranian Children under 5 years that living in the northeast of Iran (1383)علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
2385216Distilled water as an irrigation fluid in percutaneous nephrolithotomy. ISIUrology journal 1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973390بررسی سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی روستایی عسکریهنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
2951260بررسی وضعیت سواد سلامت بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس کاشمر در سال 94اولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
3950768بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر در سال1394هفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایرانتهرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه