ابوالقاسم  الهیاری

 فعالیت های پژوهشی

 

ابوالقاسم الهیاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابوالقاسم الهیاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : هماتولوژی و انکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AllahyariA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950587تأثير مکمل عسل غني شده با نانو ذرات آهن بروضعيت فرتين درزنان مبتلا به فقر آهن مجریدر دست اجرابلي
2950334ممقایسه پروتکل درمانی Hyper CVAD و (Hyper CVAD + rituximab(Zytax,Biosimilar در ایجاد رمیشن کامل در بیمار مبتلا به لوکمی حاد لنفوبلاستیک Bمجریعقد قراردادبلي
3950070ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 و 10 با میزان پاسخ به درمان، عود بیماری و بقای یک ساله ی بیماران CLLمجریدر دست اجرابلي
4941628بررسی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن (CLL) و ارتباط آن با مرحله بیماریمجریدر دست اجرابلي
5941235ارزیابی نقش نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز در بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در بیماران سرطانیمجریپایان یافتهبلي
6940906بررسی اثر محافظتی ان-استیل سیستئین بر بروز سمیت عصبی ناشی از رژیم XEOX در بیماران مبتلا به سرطانهای کولورکتال و معدهمجریعقد قراردادبلي
7931551بررسی میزان عفونت ویروس اپشتاین بار در بالغین مبتلا به کانسر معده مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهایمجریپایان یافتهبلي
8931309ارزیابی اثربخشی روش آزمایشگاهی "مینترک" در تشخیص حساسیت دارویی سلولهای تومورال درگردش خون به داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
9931129بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی سیلی مارین در پیشگیری و کنترل عارضه HFS ناشی از مصرف کپسیتابین در بیماران مبتلا به بدخیمیهای دستگاه گوارشمجریدر دست اجراخير
10920115ارزیابی پاسخ به درمان در مبتلایان به لنفوم هوجکین با اسکنTc-octreotateمجریپایان یافتهبلي
11900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهخير
12900039ارزیابی اسکن تکنسیوم 99m - اکتروتیت در بیماران مبتلا به لنفوم هوجکینمجریپایان یافتهبلي
13960648بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلیمارین در جلوگیری از ریزش مو و تسریع رویش مجدد مو پس از پایان شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارعقد قراردادخير
14960126بررسی اثرمندی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوسمی های حاد خونیهمکاردر دست اجراخير
15951746مقایسه پیش اگهی در بیماران کانسر کولون STAGE 2 که در جراحی لنف نود کافی نداشته اند در دو گروه با و بدون میکرو متاستاز لنف نودهمکارعقد قراردادبلي
16951659بررسی همراهی واریانتهای ژن SMAD7 و ریسک ابتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
17951345راه اندازی درمان بیماران با تومورهای نوراندوکرین متاستاتیک با رادیوداروی Lu177-DOTATATE در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج) مشهد با بررسی اثرات درمانی و عوارضهمکارپایان یافتهبلي
18950417ارزیابی موارد لنفوم هوچکین با استفاده از روش PCR جهت تعیین فراوانی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکاردر دست اجرابلي
19941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجراخير
20940610طراحی واجرای 'رجیستری منطقه ای کانسر های فامیلیال کولون'همکاردر دست اجراخير
21940110بررسی فراوانی اتیولوژیک و عاقبت عفونت ها و میزان پایبندی پزشکان به گایدلاین های استاندارد و اصول de-Escalation در بیماران بالغ مبتلا به بدخیمی هماتولوژیک در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
22920280بررسی میان کنش ویروس HTLV-1 و میزبان با بررسی ژن های HBZ، IFN-?3 , FOXP3 , ROR?t, BAD, AKT1, HTLV-1 proviral load درمبتلایان بهATL و مقایسه با بیماران HAM/TSP و ناقل سالمهمکارپایان یافتهبلي
23900904بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD) و FLT3_TKD) در افراد مبتلا به مالتیپل میلوماهمکارپایان یافتهبلي
24900643مشخص نمودن سلول بنیادین در بیماران CML مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان قائمهمکاردر دست اجراخير
25900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
26900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
27900040بررسی فراوانی موتاسیون های ژن K-RAS (کدون های 12و 13) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهخير
2889925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
2989873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
3089671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
3188741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
3288740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970343Epstein-Barr Virus Infection in Adult Patients with Gastric Cancer in Northeast of IranISIINDIAN JOURNAL OF MEDICAL AND PAEDIATRIC ONCOLOGY1397مسئول
2964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396چهارم
3961892Topical Silymarin Administration for Prevention of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical TrialISIPhytotherapy Research1396مسئول
4961886The Relationship between Serum Selenium and Zinc with Gastroesophageal Cancers in the Southeast of IranPMCIndian Journal of Medical and Paediatric Oncology1396مسئول
5961635Association between VDR Gene Polymorphisms (rs 1544410, rs 7975232, rs 2228570, rs 731236 and rs 11568820) and Susceptibility to Breast Cancer in a Sample of Southeastern Iranian PopulationISIInternational journal of cancer management1395پنجم
6961146Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from MashhadISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396پنجم به بعد
7961048Altered Expression of Cell Cycle Regulators in Adult T-Cell Leukemia/ Lymphoma PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم به بعد
8960778Synthesis, characterization and cellular cytotoxicity evaluation of a new magnetic nanoparticle carrier co-functionalized with amine and folic acidISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1396پنجم به بعد
9960642Simultaneous Occurrence of B-Cell Lymphocytic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia in an Elderly Female PatientPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
10960336Acute invasive fungal rhinosinusitis: our experience with 18 casesISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1395سوم
11953266The prognostic value of conventional imaging tools to determine how patients with hodgkin lymphoma will respond to treatmentChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
12953139Frequency of FLT3 (ITD, D835) Gene Mutations in Acute Myelogenous Leukemia: a Report from Northeastern IranMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395اول
13953138Serum zinc and selenium levels in breast cancer women: A report from Southeastern IranChemical AbstractInternational Journal of Medical Research & Health Sciences1395مسئول
14953137The Relationship Between Risk Factors and Survival in Adult Acute Lymphoblastic LeukemiaPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
15952622Effects of Dietary Honey andArdehCombination on Chemotherapy Induced Gastrointestinal and Infectious Complications in Patients with Acute Myeloid Leukemia: A Double-Blind Randomized Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
16950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394پنجم
17950916Role of Stem Cell Elements in Chronic Myeloid LeukemiaEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393دوم
18950915Clinicopathology figures and survival in the patients with colorectal cancer in Northeast Iran: a review on the literature of Iranindex copernicusScholars Journal of Applied Medical Sciences1394اول
19950914Evaluation of Thyroid Dysfunction during Imatinib Therapy in Chronic Myeloid LeukemiascopusIranian Journal of Blood and Cancer1394اول
20950912The correlation between tumor site and prognostic factors in colorectal cancerindex copernicusScholars Journal of Applied Medical Sciences1394اول
21950911A Preliminary Report on the Feasibility of Outpatient Autologous Stem Cell Transplantation in IranscopusInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1388مسئول
22950908Prognostic Factors and Survival in Acute Myeloid Leukemia Cases: a Report from the Northeast of IranMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395اول
23950906Medical Oncology, History and its Future in IranISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1394پنجم
24942529مقایسه چهار رژیم آنتی بیوتیکی در درمان بیماران نوتروپنیک تبدار مبتلا به بدخیمی های هماتولوژیکسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384پنجم
25935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394پنجم به بعد
26931919Making Diagnosis in a Bleeder Case with Impaired Coagulation Study: a Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Blood Disorders1393چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963987بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلی مارین جهت پیشگیری از عارضه سندرم دست و پا ناشی از کپسیتابین: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دو سو کورکنفرانس سرطان غرب آسیا 2017تهرانپوستر1396خير
2952065Thalidomide-Induced Deep Vein Thrombosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
3950464شروع زودهنگام و ارثی کانسر غیر پولیپوز کولورکتال در شمال شرق ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
4950439ویژگی های پولیپ روده بزرگ در شمال شرقی ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
5940725Acute invasive fungal rhinosinusitis: our experience on 18 casesAmerican rhinologyc SocietyARS 2015دالاس تگزاسپوستر1394خير
6933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393خير
7933405Evaluation of Tc99m-Octreotate scintigraphy in the staging of Hodgkin's lymphomaششمین کنگره بین المللی و هجدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهران-بیمارستان امام خمینیسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه