هومن  بهاروحدت
خلاصه عملکرد هومن  بهاروحدت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هومن بهاروحدت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هومن بهاروحدت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BaharvahdatH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970617بررسی فاصله خونریزیهای بزرگ هسته های قاعده ای مغز نسبت به شیار سیلوین در بیمارستان قایم در سالهای 90 تا 96مجریدر دست اجرابلي
2970169بررسی تورتوزیته شریان MCA در ناحیه M2 و M3 و ارتباط آن با سن و حجم شیار سیلوینمجریدر دست اجرابلي
3960554بررسی میزان سودبخشی آمبولیزاسیون اندوواسکولار در تومورهای گلوموس ژوگولر پیش از برداشت با جراحی بازمجریدر دست اجرابلي
4940638بررسی اثرات دو داروی کاهش دهنده فشار خونِ "لابتالول" و "نیتروگلیسیرین" بر فشار داخل جمجمه ای در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیهمجریپایان یافتهبلي
5940571مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک ترومبکتومی مکانیکال با ترومبوساکشن شریانی در درمان سکته حادمجریپایان یافتهبلي
6931116بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دچار آنوریسم پاره شده شریان A.COM با بیماران دچار آنوریسم پاره شده شرایین دیگر گردش خون قدامی مغز در بیمارستان قایم مشهد از سال 93 تا 95مجریپایان یافتهبلي
7930245بررسی پیش آگهی بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های کوچکتر از mm5/3 در مقایسه با بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های بزرگتر از mm5/3مجریپایان یافتهبلي
8922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیمجریپایان یافتهبلي
9920497مقایسه نتایج بالینی درمان امبولیزاسیون اندوواسکولار و عمل جراحی کلیپینگ در بیماران دچار SAH آنوریسمال مغزیمجریپایان یافتهبلي
1082191اثر FFP در جلوگیری از بروز هماتومهای تاخیری در صدمه شدید سرمجریپایان یافتهخير
11980575بررسی نتایج ترومبکتومی مکانیکال در بیماران سکته ایسکمیک حاد مغزیهمکارعقد قراردادبلي
12971587بررسی اثر ایبوپروفن بر وازواسپاسم عروق مغزی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ناشی از آنوریسم شرایین مغزیهمکاردر دست اجرابلي
13971234بررسی اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مراجعه کننده با تشخیص خونریزی تحت عنکبوتیه غیرتروماتیک به بیمارستان قائم (عج) طی سال های 86تا 96همکاردر دست اجرابلي
14971080مقایسه نتایج درمانی و عوارض جانبی در سه گروه درمانی ترومبولیز وریدی، لخته برداری تهاجمی و ترکیبی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان قائم از 1/7/1397 تا 1/7/1399همکاردر دست اجرابلي
15961313بررسی میزان بهبود علائم و عوارض ناشی از استنت گذاری و بازکردن تنگی در بیماران مبتلا به تومور مغزی کاذب مبتلا به تنگی سینوس وریدی غالبهمکارعقد قراردادبلي
16960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیهمکارعقد قراردادبلي
17951106بررسی پیامدهای 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ایسکمیک مغزی و محیطی و نیز عوارض احتمالی در بیماران دارای PFO؛ ارائه اولین گزارش از بزرگترین مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
18950584تعبیه زودرس شانت ونتریکولوپریتونئال به دنبال خونریزی ساب آراکنوئید ویا خونریزی داخل بطنیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
19940683بررسی ارتباط اعتیاد به تریاک وپاره شدن آنوریسم های مغزیهمکاردر دست اجرابلي
20940341بررسی پیامدهای بالینی کرانیکتومی دکمپرسیو در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای مغزی ( Cerebral Vein Thrombosis) مراجعه کننده به بیمارستان قائم بین سالهای 1390-1395همکارپایان یافتهبلي
21931047بررسی نتایج حاصل از بیوپسی استرئوتاکتیک ضایعات مغزی در 215 مورد بیمار مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1395-1384همکارپایان یافتهبلي
22920752ارزیابی صدمات شریانهای گردن ( کاروتید و ورتبرال) بدنبال ترومای غیر نافذ ستون فقرات گردنیهمکارپایان یافتهبلي
23920678بررسی فراوانی عوامل خطر در بروز تشنج در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) با منشا آنوریسم عروق مغزی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال: 1393- 1390همکارپایان یافتهبلي
24920607اثر بخشی کرانیوتومی و تخلیه هماتوم به روش ترانس سیلوین- ترانس اینسولار در درمان بیماران با هماتوم خودبخودی هسته های قاعده ای مغز. همکارپایان یافتهبلي
25920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملهمکارپایان یافتهخير
26910507بررسی و مقایسه هیستوپاتولوژی فیلوم ترمینال در بیماران مبتلا به occult tethered cord syndrome با افراد نرمالهمکارپایان یافتهبلي
2784021بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به بخش اورژانس سوانح بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981986Blunt Vascular Injuries in Patients with Cervical Spine Fractures: a Cohortclinical Study from IranISIAmbient Science1398دوم
2981153Association of Opium Addiction with Rupture of Intracranial Aneurysms: A Case-Control StudyISIWORLD NEUROSURGERY1398چهارم
3981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم
4980632Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: A randomized clinical trialPMCSurgical neurology international1397اول
5980588Malignant Cerebral Venous Infarction; Decompressive Craniectomy versus Medical TreatmentISIWorld neurosurgery1398اول
6980015A Rare Manifestation of Subarachnoid Hemorrhage: Case ReportISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397دوم
7973244Cognitive function, depression, and quality of life in patients with ruptured cerebral aneurysmsPMCIranian Journal of Neurology1397مسئول
8973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
9971813Spinal Intradural Primary Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor with Leptomeningeal Seeding: Case Report and Literature ReviewISITURKISH NEUROSURGERY1397اول
10971776Acute Epidural Hematoma after Ventriculoperitoneal shuntInsertion: A Case ReportISCiranian journal of neurosurgery1394سوم
11970758Enoxaprine This Management of Traumatic Brain injuryISIJournal of Head Trauma Rehabilitation1391دوم
12970640Large traumatic basal ganglia hematoma: surgical treatment versus conservative managementISIJournal of neurosurgical sciences اول
13970639Different techniques of thrombectomy in ischemic strokeISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1396اول و مسئول
14970638Carotid Angioplasty and Stenting in a Patient with Severe Internal Carotid Artery Stenosis Associated with Occlusion of the Vertebral and Contralateral Carotid ArteriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
15970531Endovascular treatment of an unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with acute altitudinal visual field defect: A case reportPMCJournal of current ophthalmology1397دوم
16963941"Early outcome in cervical spine surgery"SID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1382سوم
17962847Plasmocytoma in Cerebello – Pontine AngleSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1382سوم
18953539Five-Level Posterior Total En Bloc Spondylectomy of Severe Myelomeningocele Kyphosis.ISIWORLD NEUROSURGERY1395سوم
19953538. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii ventriculitis: a serious clinical challenge for neurosurgeons.ISIBRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY1395سوم
20953536Diffuse subarachnoid and intraventricular hemorrhage as the presenting sign of a conus medullaris arteriovenous malformation: Case report.ISINEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA1395اول
21953535Intracranial Arteriovenous Shunting: Detection with Arterial Spin-Labeling and Susceptibility-Weighted Imaging Combined.ISIAMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY1395پنجم به بعد
22941522The utility of perfusion CT and CT angiography on early diagnosis and the management of vasospasm after subarachnoid hemorrhageChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
23935051Remote transplantation of a third ventricle colloid cyst: case report.ISIJournal of neurosurgery1394سوم
24933889Choosing a Medical Specialty: Factors Considered by Iranian General PractitionersEmbaseFuture of Medical Education Journal1393سوم
25932560Multimodal angiographic assessment of cerebral arteriovenous malformations: a pilot studyISIJournal of NeuroInterventional Surgery1394چهارم
26932226Prognostic Factors and Treatment Outcome in Glial Brain Tumors; Data from the Third Neuro- ‎oncology Scientific Club’s Input Forum,2013, Mashhad, Iran‎Chemical AbstractBritish Journal of Medicine & Medical Research1392پنجم به بعد
27931606A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosisISIEuropean Respiratory Journal1378دوم
28931601Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosisISITrans R Soc Trop Med Hyg1380دوم
29931598Operative intracranial infection following craniotomyISINeurosurgical focus1387دوم
30931557Brain abscess formation at the site of intracerebral hemorrhage secondary to central nervous system vasculitisISINeurosurgical focus1387دوم
31931556The origin of cranial surgery.ISIworld neurosurgery1389سوم
32931555What is the real incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the Middle East? A preliminary multicenter study in Iran.ISIworld neurosurgery1390سوم
33931554Hemorrhagic complications after endovascular treatment of cerebral arteriovenous malformations.ISIAmerican Journal of Neuroradiology (AJNR)1393اول
34931553Transvenous embolization of a carotid cavernous fistula complicated by a hematoma at the tentorial edge.ISIinterventional Neuroradiology1393اول
35931432The Assessment of Undergraduate Medical Students’ Satisfaction Levels With the Objective Structured Clinical ExaminationISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393سوم
36930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393اول و مسئول
37924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
3891183Acute interdural hematoma mimicking epidural hematoma: a case reportISITurkish neurosurgery1391اول و مسئول
3989378Multimodality Treatment of a Complex Cervicocerebral Arteriovenous Shunt in a Patient With CHARGE Syndrome: Case ReportISINeurosurgery 1389چهارم
4086651The effect of fresh frozen plasma in severe closed head injuryISIClinical Neurology and Neurosurgery1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982260یک تظاهر نادر از خونریزی تحت عنکبوتیه: گزارش مورد13th European Congress of Emergency Medicine - Prague 2019Pragueپوستر1398خير
2981430کرانیوتومی اربیتو زیگوماتیک یک تکه جهت مننژیوم پاراسلار و مدیال اسفنوئیدکنگره خرداد98 سالیانه جامعه جراحان (انجمن جراحان مغزواعصاب ایران)تهرانسخنرانی1398خير
3962614نتایج بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه انوریسمال, درمان میکروسرجری در مقابل درمان اندووسکولارInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
4961092خونریزی تحت عنکبوتیه آنوریسمال، نتایج جراحیInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
5930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه