محمود  صادقی
خلاصه عملکرد محمود  صادقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمود صادقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمود صادقی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SadeghiM923@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922360طراحی و کاربرد روشهای پیشرفته، سریع، ساده، ارزان و کاربردی اسپکتروفوتومتری برای تعیین غلظت سرب و مس در نمونه‌های محیطی و مایعات بیولوژیکمجریپایان یافتهخير
2960719بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی توتال سرم و غلظت سرمی مس و روی در جانبازان شیمیایی شده با خردل گوگردی پس از 3 دهه از مواجهههمکاردر دست اجراخير
3921303ساخت فیبر جدید میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانو لوله های کربنی برای استخراج انتخابی و اندازه گیری 4،3- متیلن دی اکسی مت آمفتامین (اکستازی)‌ در ادرار توسط گاز کروماتوگرافیهمکارپایان یافتهخير
4910657بررسی غلظت سرب و آرسنیک در آب میوه های موجود در بازار مشهد در سال92 -1391همکارپایان یافتهبلي
5900334مقایسه دو روش الیزا و کروماتوگرافی لایه نازک برای تشخیص مورفین در ادرارهمکارپایان یافتهخير
6900015اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد درسال 1390همکارپایان یافتهبلي
7900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 همکارپایان یافتهخير
889717اندازه گیری غلظت متانول به روش طیف سنجی مرئی در آب میوه‌های کارخانه‌ای بسته بندی شده در بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
988597اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیم)، نیترات و نیتریت در آب بند گلستان مشهد (در سال 1391)همکارپایان یافتهخير
1088594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
1188531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982059Current status of the acquired immune system of Iranian patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398مسئول
2972384Innate Immune System Status of Sulphur Mustard-Poisoned Iranian Veterans Three Decades after ExposureISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1397مسئول
3970887DNA damage and repair proteins in cellular response to sulfur mustard in Iranian veterans more than two decades after exposureISIToxicology Letters1397مسئول
4961637Increase in the Th1-Cell-Based Immune Response in Healthy Workers Exposed to Low-Dose Radiation - Immune System Status of Radiology StaffPMCJournal of Pharmacopuncture1396پنجم به بعد
5950226Comparison of ELISA and TLC Methods for the Morphine Detection in Urine of Drug AbusersChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395سوم
6943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395پنجم به بعد
7935482A Survey on Aflatoxin M1 in Raw Milk of Fariman City, Khorasan Province, IranISCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394پنجم به بعد
8935006Recent Advances in the Clinical Management of Lead PoisoningPMCacta medica iranica1393دوم
9934782Rhabdomyolysis in 114 patients with acute poisoningsISIJournal of Research in Medical Sciences1393پنجم
10933365Serum cytokine profiles of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISICytokine1393پنجم
1192862Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersISIJournal of Research in Medical Sciences1391مسئول
1292857Clinical, Toxicological, Biochemical, and Hematologic Parameters in Lead Exposed Workers of a Car Battery IndustryISIIran J Med Sci1391پنجم به بعد
1392849Concentrations of Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, Arsenic and Aluminum in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agriculture in Mashhad, Northeastern IranPMCInternational journal of occupational and environmental medicine1392مسئول
14923284Biochemical and hematological findings of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISIJournal of Research in Medical Sciences1392چهارم
1591529Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplementISIFood and Chemical Toxicology1391چهارم
1691399Toxic hepatitis in a group of 20 male body-builders taking dietary supplementsISIFood and Chemical Toxicology 1391چهارم
1791108Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption SpectrometryISIJournal of the Chemical Society of Pakistan1391سوم
1891083Comparison of Therapeutic Effects of Garlic and D-Penicillamine in Patients with Chronic Occupational Lead PoisoningISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391پنجم
1989642Clinical and laboratory evaluation of rhabdomyolysis in 165 patients with severe acute poisoningsindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962733Immunological Complications of Iranian Veterans Three Decades after Sulfur Mustard Exposureچهاردهمین کنگره سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396بله
2962653Immunotoxicity of Silymarin after Subacute Exposure to Miceچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
3954246Use of carnosol as a highly immunosuppres- sive agent3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
4951659A survey on some immune parameters of healthy workers exposed to low dose radiation3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
5951438hospitalized patients with wasp and yellow jacket stings in toxicology ward of imam reza hospital, mashhad3th international congress of immunology,asthma and allergy ,the first symposium of food and drug allergyمشهدپوستر1395بله
6941654Drug Interactions in Drug Abuse Urine Screening TestInternational Congress of Quality, Safety and Rational Use of Drugمشهدپوستر1394خير
7934901Safranal considered as a safe compound to mice immune system13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهسخنرانی1394خير
8934887Evaluation of toxic heavy metals concentrations in reservoir of Golestan dyke in Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394بله
9934886Evaluation of Heavy metals, Nitrate and Nitrite in Tap Water of Mashhad, Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
10932714false positive results for alcohol detection in non-alcoholic diabeticsthe first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
11923251Delayed biochemical and hematological complications of Mustard Gas in Iranian veterans 23 years after the exposureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
12923152Quantitative Assessment of Six Heavy Metals in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agricultureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392بله
13923151Comparison of ELISA and TLC for diagnosis of morphine in urine of addicts and drug abusersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
14923150Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11111Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه