سیدمقداد  طباطبائی
خلاصه عملکرد سیدمقداد  طباطبائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدمقداد طباطبائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمقداد طباطبائی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910623بررسی اثر کلاولانیک اسید در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
2910425سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با گروه های هتروسیکلیک آمین دار به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973370Effects of Clavulanic Acid on the Acquisition and Reinstatement Following Morphine induced Conditioned Place Preference in MicePMCBasic and clinical neuroscience1397سوم
2951824Phytotherapy of opioid dependence and withdrawal syndrome: a reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393اول
3942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395دوم
4934201Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 PolypropyleneimineISIAAPS PharmSciTech1394چهارم
5922462VanA-Positive VancomycinYResistant Staphylococcus aureus Systematic Search and Review of Reported CasesscopusInfectious Diseases in Clinical Practice1391دوم
6922126Updateson the global prevalence of MRSA: results from IranISIInternationalJournalofAntimicrobialAgents1391چهارم
7921647Traditional Chinese and Indian medicine in the treatment of opioid dependence:a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392سوم
891535Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
990664لزوم استفاده از نقاط انفصال جدید برای دسته بندی انواع مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوسISCFeyz (Journal of Kashan University of Medical Sciences)1390دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924022Updates on the Global Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Results from Iranدوازدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستیشاهرودپوستر1391خير
2924021Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis6th Iranian Congress of Microbiology and The First International Congress of Clinical MicrobiologyMashhadپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه