تورج  واعظی
خلاصه عملکرد تورج  واعظی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

تورج واعظی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): تورج واعظی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189544بررسی موقعیت آناتومیکی منتال فورامن با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیمجریپایان یافتهبلي
288608بررسی تاثیر جراحی های ارتوگناتیک دو فک همزمان بر وضعیت تغذیه ای، آنتروپومتریک وبالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در سرممجریپایان یافتهبلي
3900093بررسی تأثیر فیبرین غنی شده با پلاکت (PRF) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندانهای عقل نهفته مندیبلهمکارپایان یافتهبلي
4900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyهمکارپایان یافتهبلي
5900057بررسی کارایی استفاده از پیچ های قابل جذب در ثابت سازی پیوندهای آلوژن جهت اگمنتاسیون های ریج های آتروفیکهمکارپایان یافتهبلي
689978بررسی تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند به دنبال جراحی جلوآوردن فک بالا و عقب بردن فک پایین دربیماران بامال اکلوژن کلاس3 اسکلتیهمکارپایان یافتهبلي
788501بررسی شکستگی های فک و صورت در تصاویر CT Scan بزرگسالان و کودکان در مراجعین به بخش رادیولوژی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980371Changes in smile morphometric indices following maxillary advancement and mandibular setback surgery in skeletal Class III patientsISIBangladesh Journal of Medical Science1398پنجم
2971176Dislocation of the mandibular condyle into the middle cranial fossa: a case reportMedlineOral and maxillofacial surgery1392اول
3962103Maxillofacial Fractures in CT scan Images of Adult, Adolescent, and Child Patients in Radiology Ward of Mashhad’s Shahid Kamyab Emergency Hospital in 2010ISCjournal of dental materials and techniques1394دوم
4960785Two-dimensional and volumetric airway changes after bimaxillary surgery for class III malocclusionPMCJOURNAL OF THE KOREAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS1396اول
5954099Recurrent Psammomatoid Juvenile Ossifying Fibroma of the Maxillary Sinus in a Female Child: A Case Report and Review of Literatureindex copernicusIndian Journal of Stomatology1394سوم
6942861Use ofbodyplethysmographytomeasureeffectof bimaxillary orthognathicsurgeryonairwayresistanceand lung volumesISIBr J Oral Maxillofac Surg1394سوم
7932856The prevalence of Epstein-Barr virus infection in head and neck non-Hodgkin's lymphomas in Khorasan, northeast of Iran.ISIJ Pak Med Assoc1392پنجم
891159Displacement of Mandibular Third Molar into the Submandibular Space during Extraction (Case Report)Chemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391اول
988344تومور تریتون بدخیم فک تحتانی: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه