محمود  حسین زاده ملکی
خلاصه عملکرد محمود  حسین زاده ملکی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

محمود حسین زاده ملکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمود حسین زاده ملکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HoseinzadehMalekiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971211بررسی قابلیت پیشگویی اندکس نقص دیواره بین دهلیزی ثانویه(َASD index) درانتخاب روش درمانَ ازطریق پوست ( اینترونشن) یا جراحی قلب درکودکان مراجعه کننده به کلینیک قلب بیماری های مادرزادی قلب بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1381 لغایت 1397همکاردر دست اجراخير
2961758بررسی علل, انواع و نتایج تعویض دریچه های مصنوعی قلب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی 17 سال از 1381 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
388159بررسی نتایج استفاده از IABP دراعمال جراحی قلب باز و تعیین عوامل موثر همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396پنجم
2952213Minimally invasive mitral valve surgery via minithoracotomy and direct cannulation.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1393سوم
3933959Absent Right Superior Vena Cava with Atrial Septal defect and Unroofed Coronary Sinus.index copernicusThe Iranian Journal of Cardiac Surgery1389دوم
4933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391پنجم
5931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391پنجم
6931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391چهارم
792829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391دوم
891215An unusual case of fungal endocarditis obliterating the right ventricular cavityPMCEuropean heart journal cardiovascular Imaging1391چهارم
989192Repair of aorto-left ventricular tunnel arising from the left sinus of valsalvaISIJ Card Surg1389دوم
1089051Lipomatosis of interventricular septum and both ventricles: an extremely rare patternPMCInteract Cardiovasc Thorac Surg1389سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه