میترا  رضائی گرکانی
خلاصه عملکرد میترا  رضائی گرکانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

میترا رضائی گرکانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): میترا رضائی گرکانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Rezaeigm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971750بررسی عملکرد فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی نانو امولسیون های آب در روغن بر اساس نوع روغن های خوراکی (پالم، بزرک، زیتون و سویا)مجریدر دست اجرابلي
2970551بررسی اثر نوع روغن های خوراکی (پالم، بزرک، زیتون و سویا) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و , پایداری حرارتی نانو امولسیون های روغن در آبمجریدر دست اجرابلي
3960739مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میزان آفلاتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد صنعتی و غیر صنعتیمجریپایان یافتهخير
4950315اثر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمایی روغن های خوراکیمجریپایان یافتهبلي
589185استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست بنهمجریپایان یافتهخير
6971623بررسی تاثیر محصولات لبنی غنی شده با ویتامین D نانوانکپسوله، بر شاخصه های سندروم متابولیک و فاکتورهای التهابی در بالغین با چاقی شکمی.همکاردر دست اجرابلي
7970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکارپایان یافتهخير
8970893بررسی تاثیرپروبیوتیک بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران پره دیابتیکهمکاردر دست اجرابلي
9961636بررسی اثر پروپولیس بر وضعیت استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
10961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکاردر دست اجرابلي
11961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
12960690ارزیابی مقایسه ای ویژگی های نانوامولسیون پوشش های فعال کیتوزان و تاثیر آنها بر باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا انتریتیدیس تلقیح شده در گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچالهمکارپایان یافتهبلي
13960013تهیه و تعیین خصوصیات حاملهای لیپیدی با پایه نانو و نانوامولسیونهای حاوی ویتامین D به منظور غنی سازی لبنیاتهمکاردر دست اجراخير
14950046به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و افسردگیهمکارپایان یافتهبلي
15941796اثر پوشش آلژینات حاوی اسانس آویشن شیرازی به دو صورت امولسیون ساده و نانو امولسیون بر ماندگاری ماهی قزل آلاهمکارپایان یافتهبلي
16941251طراحی نرم افزار در زمینه آنالیز مواد غذاییهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981409Evaluation of effeciancy of luteolin on stability of olive and canola oils in different temperatures according to the mechanism of inhibitory actionISCعلوم و صنایع غذائی ایران1398چهارم
2981407Physicochemical Properties of Heavy Metals and Aflatoxin Levels in Sesame Oil: A Review StudyISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1396مسئول
3951747Tyrosinase inhibitory properties of phenylpropanoid glycosides and flavonoids from Teucrium polium L. var. gnaphalodesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395سوم
4942079Estimation of the relative stability of the vegetable oils in terms of the accelerated testسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه علوم و صنایع غذایی1390سوم
5942078IMAGE PROCESSING AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF BASIL SEED ( OCIMUMBASILICUM )ISIJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING1388سوم
6942077Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditionsISI10.1002/ejlt.2008000041387سوم
7940696Dereplication of antioxidant compounds in Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using a multiplex approach of HPLC-DAD, LC-MS and 1H NMR techniquesISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis1394اول
8934530Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oilISIJournal of Food Science and Technology1394اول
9933016Ultrasonic-assisted extraction of antioxidative compounds from Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using various solvents of different physicochemical propertiesISIFood Chemistry1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981423bioassay guided fractionation fo luteolin from bene hullsecond international congress on food science and technologyساریپوستر1397بله
2981422بررسی عوامل موثر در پایداری حرارتی و اکسایشی نانوامولسیون هااولین کنگره ملی بهداشت مواد غذاییارومیهپوستر1397خير
3981421novel methods for the extraction of antioxidant bioactive compounds from natural resourcesاولین کنگره ملی بهداشت مواد غذاییارومیهپوستر1397بله
4981418study of the physicochemical properties and oxidation stability of seed oils from tow subspecies of cucumis melo in Iran1st Internationational NLRCS congressمشهدسخنرانی1396بله
5981417modern analytical method to detect adulteration of non halal fats and oils1 International conference halal productsمشهدپوستر1396خير
6981412بررسی عوامل موثر بر استخراج روغن های خوراکی با فرایند نوین غیر حرارتی فراصوتدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییساریپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه