آلا  قاضی
خلاصه عملکرد آلا  قاضی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آلا قاضی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آلا قاضی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای دهان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : GhaziAL@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971365بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدیدمجریدر دست اجرابلي
2971023بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد دارای کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدید برای تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی در مراحل اولیهمجریدر دست اجرابلي
3961699بررسی ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق و مقایسه آن با میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاریمجریدر دست اجرابلي
4922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
588571مقایسه اثرات دو روش میکروابریژن در بهبود ضایعات سفیدرنگ اطراف براکت و تغییر رنگ بعدی مینامجریپایان یافتهبلي
6971780ایجاد بانک DNA بیماران دارای ضایعات نئوپلاستیک و شبه تومورال و کیستیک ناحیه فک و صورت، در بیماران دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1398همکاردر دست اجراخير
7970039بررسی میزان ابتلا به بیماری های پریودنتال در میان مبتلایان به لوپوس تازه تشخیص داده شده وارتباط آن با فعالیت بیماریهمکارعقد قراردادبلي
8961827بررسی شاخص های کلینیکی پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوییدهمکاردر دست اجرابلي
9961578بررسی سطح کاتکول اُ متیل ترانسفراز ((COMT در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980552Comparison of Matrix Metalloproteinases 2 and 9 Levels in Saliva and Serum of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma and Healthy SubjectsISIInternational Journal of Cancer Management1398مسئول
2980332Evaluation of the effectiveness of crocin isolated from saffron in treatment of burning mouth syndrome: A randomized controlled trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
3980203Health Literacy and Its Determinants in Adult Patients Referred to Dental Clinics: A Cross Sectional Study in Mashhad, IranscopusShiraz E Medical Journal1398مسئول
4974368Evaluation of Medical and Diagnostic Errors in Patients with Compliant without Physical Explanations Referred to OralMedicine Department of Mashhad Dental Faculty in 2013-2017ISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1398چهارم
5974101Oral administration of nanomicelle curcumin in the prevention of radiotherapy‐induced mucositis in head and neck cancersMedlineSpecial Care in Dentistry1397مسئول
6972913Evaluation the efficacy of educational booklet of oral diseases on the patients’ knowledge referred to Mashhad Dental School in 2016, IranISCمجله علمی پژوهشی قزوین1397دوم
7971368Importance of Depth of Invasion in Patients With Oral Squamous Cell Carcinoma: A Review ArticlescopusJournal of Orofacial Sciences1397مسئول
8971212Dentists’ Prescription Behavior in Razavi Khorasan ProvinceISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397مسئول
9964478Hepatitis B Virus Infection and Oral Lichen Planus: A Report from Northeast of IranISCJournal of Dental Materials and Techniques1397چهارم
10962093Evaluation of serum levels of oxidized and reduced glutathione and total antioxidant capacity in patients with head and neck squamous cell carcinomaISIJournal of cancer research and therapeutics1396چهارم
11960869Evaluation of c‑kit protein (CD117) expression in common salivary gland neoplasmsPMCJournal of oral and maxillofacial pathology1393مسئول
12953533Evaluation of the Efficacy of Curcumin in the Treatment of Oral Lichen Planus: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of clinical and diagnostic research1395پنجم
13953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395پنجم
14952350Management of Post-orthodontic White Spot Lesions and Subsequent Enamel Discoloration with Two Microabrasion TechniquesPMCJournal of dentistry1393مسئول
15935256T-cell lymphoblastic lymphoma in the maxilla and mandible of a child: A rare case reportPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394مسئول
16935113Immunohistochemical expression of p16 protein in oral squamous cell carcinoma and lichen planusISIAnnals of Diagnostic Pathology1393پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980784بررسی اثرکروسین زعفران درمان بیماران سندرم سوزش دهان3rd International Conference of Modern Research in Psychology,Counseling,and Educational Sciencesتفلیسپوستر1398بله
2974390کورکومین: بررسی اثربخشی بر موکوزیت دهانیهمایش طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدپوستر1397بله
3973080بررسی میزان اثربخشی کتابچه آموزشی در مورد بیماری های شایع دهان در سطح دانش بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 9695-ششمین همایش انجمن اندودانتیستهای ایران شعبه خراسان رضوی، اندودانتیکس نوین؛ اصلاح نگرش و سبک درمانمشهدپوستر1397بله
4960171p16 protein immunoexpression in oral squamous cell carcinoma and lichen planusچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدپوستر1394خير
5941607بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110107فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه