آرش  آریان پور
خلاصه عملکرد آرش  آریان پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آرش آریان پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرش آریان پور رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : arianpoor.arash@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930722بررسی فراوانی فاکتورهای مؤثر بر عود کارسینوم پاپیلر تیروئید و میزان بقای بدون بیماری پس از تیروئیدکتومی و دیسکسیون محدود سنترال گردنمجریپایان یافتهبلي
2971536نقش مداخله سرمایه روان شناختی در فرسودگی تحصیلی و تاثیر آن در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دستیاران جراحی عمومی و زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
3970023بررسی میزان استفاده از خون نسبت به میزان درخواست کراس مچ (CT ratio) و عوامل موثر بر این نسبت در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)درسال های 1395 و 1396همکاردر دست اجراخير
4961901بررسی تاثیر آموزش آناتومی در جراحی برداشت عضو بر نگرش و دانش بالینی دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
5961674بررسی ارزش پیش گویی کننده هورمون پاراتیروئید حین عمل جراحی در تعیین موفقیت عمل پاراتیروئیدکتومیهمکاردر دست اجرابلي
6961669بررسی ارزش تشخیصی فروزن سکشن حین عمل جراحی در تشخیص و درمان ضایعات فولیکولار تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
7961634تاثیر متقابل بازسازی پستان و رادیوتراپی پس از عمل جراحی سرطان پستان: مرور نظام مندهمکاردر دست اجرابلي
8961602ارزیابی تاثیر آموزش برنامه تومور بورد در کیفیت یادگیری دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
9960845مقایسه برنامه ریزی آموزشی کلاسیک و روتین بر کیفیت آموزش ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982248Investigating the prevalence of risk factors of papillary thyroid carcinoma recurrence and disease-free survival after thyroidectomy and central neck dissection in Iranian patients. Acta chirurgica Belgica اول
2970994Investigating the Risk Factors of Cholelithiasis in Morbid Obese Patients Undergone Bariatric SurgeryChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396پنجم به بعد
3970030A report on “the first Concept Map Design Contest on Infection Prevention and Control”ISCFuture of Medical Education Journal1397اول
4962253The Relationship Between Cholecystitis and Presence of Helicobacter pylori in the GallbladderISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1396پنجم
5961725Antimicrobial Susceptibility Pattern of Staphylococcus aureus Isolates Against Newly Marketed Antibiotics: A Report From Imam Reza Hospital of Mashhad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1394اول
6942419A Short Review on Albucasis Achievements in Dentistry based on His Book: Al-Tasrif li man Ajaz an-il-Talifindex copernicusRes Hist Med1393سوم
7932258The Diagnostic Value of H Formula to Predict Mortality in Hospitalized Patients with Infectious DiseasesChemical AbstractAdvances in Infectious Diseases1393چهارم
8922462VanA-Positive VancomycinYResistant Staphylococcus aureus Systematic Search and Review of Reported CasesscopusInfectious Diseases in Clinical Practice1391سوم
9922126Updateson the global prevalence of MRSA: results from IranISIInternationalJournalofAntimicrobialAgents1391اول
1091535Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
1190664لزوم استفاده از نقاط انفصال جدید برای دسته بندی انواع مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوسISCFeyz (Journal of Kashan University of Medical Sciences)1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924022Updates on the Global Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Results from Iranدوازدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستیشاهرودپوستر1391خير
2924021Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis6th Iranian Congress of Microbiology and The First International Congress of Clinical MicrobiologyMashhadپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11753مرگ سیاه1397ترجمه
21530دست های پاک، نجات بخش زندگی1393ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه