زهرا  مظلوم خراساني

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا مظلوم خراساني

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا مظلوم خراساني رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : غدد داخلی و متابولیسم دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MazloumZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950978بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2مجریدر دست اجرابلي
2950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2مجریدر دست اجرابلي
3941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب سنتی دربهبود زخم پای دیابتیمجریدر دست اجرابلي
4940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دومجریپایان یافتهبلي
5940676بررسی شیوع اختلال خواب در بیماران مبتلا به دیابت نوع2مجریپایان یافتهبلي
6940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدمجریپایان یافتهبلي
7940603اثر سلنیم بر گواتر و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیAb TPO Anti در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیونمجریدر دست اجرابلي
8931350بررسی ارتباط سطح سرمی روی با شاخصهای کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع دومجریدر دست اجراخير
9930807تاثیر دیابت بارداری در رشد مهارتهای شناختی – رفتاری کودکمجریپایان یافتهخير
10930782بررسی میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتلا به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالممجریپایان یافتهخير
11930211بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و مقاومت به انسولین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریGDM ) )مجریپایان یافتهبلي
12922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزمجریپایان یافتهبلي
13901110طراحی و ارزیابی پیش سامانه ی رجیستری( رجیستری اولیه) بیماری های انتخابی غدد (در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد )مجریپایان یافتهخير
14900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل مجریعقد قراردادخير
1589154مقایسه نقش درمانی ویتامین D3 فعال (کلستیریول) بامتفورمین در بهبود متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
16960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینهمکارعقد قراردادبلي
17950642بررسي اثرتجويز خوراکي پودر کنسانتره جلبک اسپيروليناي پلتنسيس پرورش يافته ايران بر غلظت هموگلوبين گليکوليزه شده ' HbA1c'، قند خون ناشتا و چربي خون بيماران ديابتي نوع 2 در مشهدهمکارعقد قراردادخير
18950392طراحی و ارزیابی سیستم تولیدکننده اسناد آموزشی شخصی سازی شده برای بیماران دیابتی نوع دوهمکاردر دست اجرابلي
19950330بررسی سطح هورمونهای تیروئیدی در بیماران مبتلا به صرع در بالغینهمکاردر دست اجرابلي
20950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارهمکاردر دست اجرابلي
21941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیهمکارپایان یافتهبلي
22941367بررسی اثر بخشی و بی ضرری استفاده موضعی عصاره کرم خاکی (ایزنیا فتیدا )در درمان زخم پای دیابتیهمکارعقد قراردادبلي
23941073ارزیابی غلظت سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) در دیابت ملیتوس حاملگی (GDM) ومقایسه ی آن با گروه کنترل سالم همکارپایان یافتهبلي
24921838طراحي و ارزيابي يک مدل پشتيبان تصميم مبتني بر گايدلاين هاي خانگي براي ارتقاء سطح توان خود مديريتي بيماران ديابتيهمکاردر دست اجرابلي
25921835طراحی و ارزیابی مدل پرونده سلامت شخصی دیابت با استفاده از مدل اطلاعاتی مبتنی بر شواهد بالینی جهت ارتقاء مدیریت بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
26921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی همکارپایان یافتهخير
27920386بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن بامصرف متفورمینهمکارپایان یافتهبلي
28951818بررسی فراوانی عفونت CMV به روش IHC و PCR بافتی در افراد مبتلا به بیماری التهابی شدید روده (IBD)ناظردر دست اجرابلي
29951386بررسی اثر مصرف سلنیوم بر سایز ندول تیروئید در بیماران یوتیروئیدناظردر دست اجرابلي
30950458بررسی اثر لووتیروکسین در مقایسه با پلاسبو بر روی سطح سرمی استئوکلسین در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و رابطه ی ان با سندرم متابولیکناظردر دست اجرابلي
31950102بررسی ارتباط سطح سرمی fibroblast growth factor 21 با رتینوپاتی دیابتیناظرپایان یافتهبلي
32950101بررسی سندرم متابولیک (Metabolic Syndrom)از دیدگاه طب ایرانی و کارآزمایی بالینی فراورده سکنجبین کبری (Oxymel of Caper) بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیب 2ناظردر دست اجرابلي
33941608رابطه پرزانتاسیون بیماری با–قد ،نمایه توده بدنی،و دانسیته استخوان در بیماران سلیاکناظرپایان یافتهبلي
34941575بررسی رابطه طول مدت خواب و سطح قند خون در مبتلایان به دیابت نوع 2ناظرپایان یافتهبلي
35940143بررسی اثر ملاتونین بر سطح قند خون در بیماران دیابت تیپ دوناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961335Design, Implementation, and Evaluation of Self-Describing Diabetes Medical Records: A Pilot StudyPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396دوم
2954200Determination of the most important risk factors of gestational diabetes in Iran by group analytical hierarchy process (GAHP)PMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395دوم
3953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395سوم
4953410Diabetic Personal Health Record: A Systematic Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1395سوم
5951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
6943378Development, Validation, and Evaluation of Web-Based Iranian Diabetic Personal Health Record: Rationale for and Protocol of a Randomized Controlled TrialISIJMIR Res Protoc1394سوم
7941210The role of folate and vitamin B12 serum levels of homocysteine in diabetic patients treated with metforminindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
8940853Relation between vitamin D deficiency and metabolic disturbance in PCOS(Emro (IMEMRmedical journal of mashhad university of medical sciences1393اول
9933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393پنجم به بعد
10930256The Comparison between Two Ways for Hands Decontamination of Hospital Personnel: with Water and Soap or AlcoholChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
11930095The Comparison of Metabolic Parameters in Patients with Polycystic Ovary Syndrome with and without Hyperandrogenemiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392مسئول
1291456The effects of calcitriol on improvement of insulin resistance, ovulation and comparison with metformin therapy in PCOS patients: a randomized placebo-controlled clinical trial ISIThe Iranian Journal of Reproductive Medicine (IJRM)1391دوم
1390852Comparison of Calcitriol and Metformin Effects on Clinical and Metabolic Consequences of Polycystic Ovary SyndromescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954492تولید خودکار اسناد آموزشی شخصی برای بیماران دیابتی نوع دوسومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشمشهدسخنرانی1395خير
2954490بررسی جنبه های طراحی پروفایل کاربر در سیستم های شخصی سازی اطلاعات سلامت: مرور نظامند حوزهاولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدسخنرانی1395خير
3953200The relationship between vitamin D defficiency and insulin resistance in pregnant women with gestational diabetesThe 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395بله
4953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395بله
5941225The Role of Folate on Homocystein and Vitamin B۱۲ Serum Level in Diabetic Patients Who Treated with Metformin10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
6941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
7941222RE-۱۰۱ Evaluation of Thyroid Dysfunction During Imatinib Therapy in Chromosome-positive Philadelphia CML Patient10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
8941217Is Vitamin D Deficiency Associated with Metabolic Disturbances in PCOS?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
9941212تاثیر TMFSC و شاخص توده بدنی (BMI) زوجین نابارور بر احتمال موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)همایش کشوری آموزش و در سلامت باروری 27-29 آبان ماه 1393، دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1393بله
10930340Comparison Of Calcitriol And Metformin Treatment On Improvement Of Clinical And Metabolic Complications Of Polycystic Ovary Syndromeنهمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم (?? الی ?? آبان ماه 1390 تهران)تهرانسخنرانی1390خير
11930278تاثیر شاخص توده بدنی زوجین نابارور بر احتمال موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایرانتهرانپوستر1392خير
12930268BMI ممکن است بر موفقیت IUI در مردان با شمارش اسپرم با مورفولوژی نرمال (TMFSC) کمتر از 20 میلیون تاثیر بگذاردچهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایرانتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه