زهرا  مظلوم خراسانی
خلاصه عملکرد زهرا  مظلوم خراسانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا مظلوم خراسانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا مظلوم خراسانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : غدد داخلی و متابولیسم دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MazloumZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960924بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با عوارض قلبی-عروقی و درگیری عروقی کرونری در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲مجریپایان یافتهخير
2960688ارزیابی سطح خونی IGG-4 در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی اتوایمیون و ارتباط آن با تغییرات Anti-TPOمجریپایان یافتهبلي
3950978بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2مجریپایان یافتهبلي
4950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2مجریپایان یافتهبلي
5941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب ایرانی دربهبود زخم پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
6940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دومجریپایان یافتهبلي
7940676بررسی شیوع اختلال خواب در بیماران مبتلا به دیابت نوع2مجریپایان یافتهبلي
8940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدمجریپایان یافتهبلي
9940603اثر سلنیم بر گواتر و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیAb TPO Anti در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیونمجریپایان یافتهبلي
10931350بررسی ارتباط سطح سرمی روی با شاخصهای کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع دومجریدر دست اجرابلي
11930807تاثیر دیابت بارداری در رشد مهارتهای شناختی – رفتاری کودکمجریپایان یافتهخير
12930782بررسی میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتلا به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالممجریپایان یافتهخير
13930211بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و مقاومت به انسولین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریGDM ) )مجریپایان یافتهبلي
14922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزمجریپایان یافتهبلي
15901110طراحی و ارزیابی پیش سامانه ی رجیستری( رجیستری اولیه) بیماری های انتخابی غدد (در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد )مجریپایان یافتهخير
1689154مقایسه نقش درمانی ویتامین D3 فعال (کلستیریول) بامتفورمین در بهبود متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
17980274بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی بیماران دیابتی نوع 2 در مرکز جامع دیابت بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1398همکاردر دست اجراخير
18970893بررسی تاثیرپروبیوتیک بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران پره دیابتیکهمکاردر دست اجرابلي
19970685بررسی ارتباط سطح سرمی آیریسین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2همکاردر دست اجرابلي
20970221بررسی سطح سرمی پپتید آیریسین در دیابت حاملگیهمکاردر دست اجرابلي
21970118بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با عملکرد کلیوی در بیماران دیابت نوع 2همکاردر دست اجرابلي
22961490بررسی اثر مخلوط شنبلیله، قره قاط، کاسنی، بابونه و گزنه بر کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع دومهمکاردر دست اجراخير
23960689ارزیابی اثرات مصرف خوراکی سلنیوم بر سطح خونی Anti-TG antibody در بیماران مبتلا به هایپو تیروئیدی اتوایمیونهمکاردر دست اجرابلي
24960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینهمکاردر دست اجرابلي
25960274طراحی بصری واسط کاربری داشبورد بالینی دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
26960064بررسی اثر کورکومین بر عوارض عصبی دیابت و سطح HbA1cهمکاردر دست اجراخير
27960035بررسی اختلالات تیروئید و رابطه ی آن با پارامترهای متابولیک در خانمهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهخير
28950857بررسی تاثیرپروبیوتیک بر شاخص کنترل قند و لیپید در بیماران پره دیابتیکهمکاردر دست اجراخير
29950642بررسی اثرتجویز خوراکی پودر کنسانتره جلبک اسپیرولینای پلتنسیس پرورش یافته ایران بر غلظت هموگلوبین گلیکولیزه شده ' HbA1c'، قند خون ناشتا و چربی خون بیماران دیابتی نوع 2 در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
30950392طراحی و ارزیابی سیستم تولیدکننده اسناد آموزشی شخصی سازی شده برای بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
31950330بررسی سطح هورمونهای تیروئیدی در بیماران مبتلا به صرع در بالغینهمکارپایان یافتهبلي
32950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
33950101بررسی سندرم متابولیک (Metabolic Syndrom)از دیدگاه طب ایرانی و کارآزمایی بالینی فراورده سکنجبین کبری (Oxymel of Caper) بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیب 2همکارپایان یافتهبلي
34941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیهمکارپایان یافتهبلي
35941367بررسی اثر بخشی و بی ضرری استفاده موضعی عصاره کرم خاکی (ایزنیا فتیدا )در درمان زخم پای دیابتیهمکاردر دست اجراخير
36941073ارزیابی غلظت سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) در دیابت ملیتوس حاملگی (GDM) ومقایسه ی آن با گروه کنترل سالم همکارپایان یافتهبلي
37921838طراحی و ارزیابی یک مدل پشتیبان تصمیم مبتنی بر گایدلاین های خانگی برای ارتقاء سطح توان خود مدیریتی بیماران دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
38921835طراحی و ارزیابی مدل پرونده سلامت شخصی دیابت با استفاده از مدل اطلاعاتی مبتنی بر شواهد بالینی جهت ارتقاء مدیریت بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
39921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی همکارپایان یافتهخير
40920386بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن بامصرف متفورمینهمکارپایان یافتهبلي
41900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل همکارعقد قراردادخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981091Systematic development of a Weighted Hierarchical Topic Model for Educational Needs of Patients with type 2 diabetesCinahlElectronic Physician1398دوم
2974428Effect of Capparis spinosa Extract on Metabolic Parameters in Patients with Type-2 Diabetes: A Randomized Controlled TrialISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1397سوم
3974102Designing and Evaluating of a Guideline-Based Recommender-Interpreter System to Inform Diabetic Patients About the Status of Periodic Lab Testsindex copernicusIranian Journal of Medical Informatics1397دوم
4973515The association between serum irisin levels and cardiovascular disease in diabetic patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1397اول
5972658Relationship of Dietary and Serum Zinc and with depression score in Iranian Adolescent girlsISIBiological trace element research1397پنجم
6971936SPECTRUM OF ECHOCARDIOGRAPHIC ABNORMALITIES IN END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSISISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1387دوم
7971727Efficacy of Aloe vera/ Plantago major gel in Diabetic Foot Ulcer: a randomized double-blind clinical trial.MedlineCurrent drug discovery technologies1398دوم
8971724Quantitative evaluation of diabetic medical record documentation. Current diabetes reviews اول
9971696Aspects of Designing a Patient Profile in Computer-based Health Information Tailoring systems: A systematic Scoping ReviewISCمدیریت سلامت1397سوم
10970037Serum and dietary zinc and copper in Iranian girlsISIClinical Biochemistry1397پنجم
11970027Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations.ISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397پنجم
12962450INCREASED SERUM LEVEL OF FGF21 IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUSISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1396دوم
13961335Design, Implementation, and Evaluation of Self-Describing Diabetes Medical Records: A Pilot StudyPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396دوم
14954200Determination of the most important risk factors of gestational diabetes in Iran by group analytical hierarchy process (GAHP)PMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395دوم
15953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395سوم
16953410Diabetic Personal Health Record: A Systematic Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1395سوم
17951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
18943378Development, Validation, and Evaluation of Web-Based Iranian Diabetic Personal Health Record: Rationale for and Protocol of a Randomized Controlled TrialISIJMIR Res Protoc1394سوم
19941210The role of folate and vitamin B12 serum levels of homocysteine in diabetic patients treated with metforminindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
20940853Relation between vitamin D deficiency and metabolic disturbance in PCOSChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
21933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393پنجم به بعد
22930256The Comparison between Two Ways for Hands Decontamination of Hospital Personnel: with Water and Soap or AlcoholChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
23930095The Comparison of Metabolic Parameters in Patients with Polycystic Ovary Syndrome with and without Hyperandrogenemiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392مسئول
2491456The effects of calcitriol on improvement of insulin resistance, ovulation and comparison with metformin therapy in PCOS patients: a randomized placebo-controlled clinical trialISIThe Iranian Journal of Reproductive Medicine1391دوم
2590852Comparison of Calcitriol and Metformin Effects on Clinical and Metabolic Consequences of Polycystic Ovary SyndromescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983021طراحی واسط کاربری داشبورد بالینی دیابت نوع دو مبتنی بر نظر پزشکاندومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
2982824ارزیابی سطح خونی IGG-4 در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی اتوایمیون و ارتباط آن با تغییرات Anti-TPOپنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم 5th International and 7th Iranian Congress of Endocrinology and Metabolism Updatesاصفهانپوستر1398خير
3972768رابطه ی بین سطح سرمی آدیپونکتین، درگیری های قلبی-عروقی و بیماری های شریان کرونری در بیماران مبتلا به دیابت نوع-۲1st congress of metabolic syndrome & thyroid diseaseمشهدپوستر1397خير
4970960تعیین شاخص های کلیدی به منظور طراحی داشبورد بالینی جهت پایش بیماران دیابت نوع دوششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت با رویکرد توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ، پیشرفت ها و فرصت هااهوازسخنرانی1396خير
5954492تولید خودکار اسناد آموزشی شخصی برای بیماران دیابتی نوع دوسومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشمشهدسخنرانی1395خير
6954490بررسی جنبه های طراحی پروفایل کاربر در سیستم های شخصی سازی اطلاعات سلامت: مرور نظامند حوزهاولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدسخنرانی1395خير
7953200The relationship between vitamin D defficiency and insulin resistance in pregnant women with gestational diabetesThe 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395بله
8953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395بله
9941225The Role of Folate on Homocystein and Vitamin B۱۲ Serum Level in Diabetic Patients Who Treated with Metformin10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
10941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
11941222RE-۱۰۱ Evaluation of Thyroid Dysfunction During Imatinib Therapy in Chromosome-positive Philadelphia CML Patient10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
12941217Is Vitamin D Deficiency Associated with Metabolic Disturbances in PCOS?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393بله
13941212تاثیر TMFSC و شاخص توده بدنی (BMI) زوجین نابارور بر احتمال موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)همایش کشوری آموزش و در سلامت باروری 27-29 آبان ماه 1393، دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1393بله
14930340Comparison Of Calcitriol And Metformin Treatment On Improvement Of Clinical And Metabolic Complications Of Polycystic Ovary Syndromeنهمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم (?? الی ?? آبان ماه 1390 تهران)تهرانسخنرانی1390خير
15930278تاثیر شاخص توده بدنی زوجین نابارور بر احتمال موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایرانتهرانپوستر1392خير
16930268BMI ممکن است بر موفقیت IUI در مردان با شمارش اسپرم با مورفولوژی نرمال (TMFSC) کمتر از 20 میلیون تاثیر بگذاردچهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایرانتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19542فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29446فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39266فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه